Home

Pythagorova věta úvod

Pythagorova věta - úvod. DUM číslo 84735. Nová Pythagorova věta, přepona, odvěsny, obrácená věta: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. Pro možnost komentování musíte být přihlášeni Představíme si slavnou a velmi důležitou Pythagorovu větu!Procvičujte zde: https://cs.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geometry-pythagorean-theorem/geo-p.. Pythagorova věta Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou pravoúhlého trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami. přepona 2 = odvěsna 2 + odvěsna Pomocí Pythagorovy věty dokážeme ze dvou stran pravoúhlého trojúhelníku spočítat chybějící třetí stranu. Pythagorova věta - online, vysvětlení, příklady s řešením. Výpočet strany pravoúhlého trojúhelníku pomocí Pythagorovy věty. Součet obsahů čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu čtverce nad jeho přeponou Pythagorova věta platí v každém pravoúhlém trojúhelníku a vyjadřuje, že obsah čtverce nad přeponou je roven součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami. Přeponou trojúhelníku označujeme jeho nejdelší stranu a odvěsnami dvě kratší strany. Přepona je označena znakem c a odvěsny znaky a, b. Pythagorova věta - vzore

DUMY.CZ Materiál Pythagorova věta - úvod

 1. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube
 2. Pythagorova věta umožňuje dopočítat délku třetí strany pravoúhlého trojúhelníka, u kterého známe délky dvou zbývajících stran:. Délka odvěsny c = \sqrt{a^2 + b^2}.Pokud má pravoúhlý trojúhelník odvěsny délky 3 metry a 6 metrů, přepona má délku \sqrt{3^2+6^2} = \sqrt{9+36} = \sqrt{45} \doteq 6,41 metrů.. Délka přepony a = \sqrt{c^2-b^2}
 3. Pythagorova věta základní vzdělávání » Matematika a její aplikace » 2. stupeň » Matematika a její aplikace » Geometrie v rovině a v prostoru Statistik
 4. Pythagorova věta byla pojmenována podle Pythagora ze Samu (asi 580 až 500 př. Kr., řecký filozof, vědec a politik), který zřejmě jako první tuto větu dokázal. Věta byla pravděpodobně známa i v jiných starověkých civilizacích dávno před starověkým Řeckem. V Číně a v Egyptě
 5. Pythagorova věta se klasicky používá v případech, kdy znáte velikost dvou stran a potřebujete vypočítat délku zbývající strany. Pokud tak známe délku obou odvěsen a a b a chceme získat délku přepony c, pak spočítáme obsahy nad odvěsnami, tj. spočítáme a 2 + b 2
 6. Úvod > matematika8 > teorie > Pythagorova věta. Pythagorova věta. Úvod; matematika7. příklady k procvičení.
 7. Pythagorova věta - procvičování 1)Vypočítej uhlopříčku v obdélníku se stranou a = 8 cm, b = 15 cm. 2)Vypočítej obvod a obsah čtverce, když víš, že jeho uhlopříčka měří 10 cm. 3)Vypočítej obvod a obsah rovnostranného trojúhelníku KLM se stranou a = 11 cm. 4)Vypočítej obvod a obsah pravoúhlého lichoběžníku

Pythagorova věta Pythagorova věta - úvod Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran v pravoúhlém trojúhelníku. Věta zní: Geometrická definice: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stra-nou) pravoúhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho od Pythagorova věta - úvod. Pythagorova věta popisuje vztah, který platí mezi délkami stran v pravoúhlém trojúhelníku. Věta zní: Geometrická definice: Obsah čtverce sestrojeného nad přeponou (nejdelší stranou) pravoúhlého rovinného trojúhelníku je roven součtu obsahů čtverců nad jeho odvěsnami (dvěma kratšími stranami) 7) Vypočítejte obsah a obvod daných trojúhelníků: 8) Vypočítejte délky úseček: 9) Vypočítejte délku úhlopříčky ve čtverci o straně délky 10 cm; v obdélníku o stranách 8 cm a 11 cm . 10) Vypočítejte třetinu obvodu obdélníku, který má jednu stranu délky 12 m a úhlopříčku délky 13 m 1 - úvod - Pythagorova věta, cosinová věta, sinová věta, těžnice; planimetrie, pythagorova věta, cosinová věta, sinová věta, těžnice, trojúhelní

Úvod do Pythagorovy věty Geometrie Matematika Khan

Pythagorova věta - úvod pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1131 Autor: Mgr. Lenka Němetzová Datum vytvoření: 22. 11. 2012 Ověření ve výuce: 23. 11. 2012 v 8. třídě Šablona: III/2 Sada: 3/ Pythagorova věta. Úvod do Pythagorovy věty. Úvod do Pythagorovy věty 2. Toto je aktuálně vybraná položka. Příklad Pythagorovy věty. Cvičení: Použij Pythagorovu větu k určení délky stran pravoúhlého trojúhelníku. Další lekce. Úvod do podobnosti trojúhelníků.

Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; ć: 09-pythagorova věta.pptx Zobrazit Stáhnout: Vysvětlení a odvození, jednoduché řešené příkla Co je Pythagorova věta? Úvod do Pythagorovy věty. Toto je aktuálně vybraná položka. Příklad Pythagorovy věty. Úvod do úloh s Pythagorovou větou. Úvod do úloh s Pythagorovou větou. Cvičení: Použij Pythagorovu větu k určení délky stran pravoúhlého trojúhelníku Test - Pythagorova věta 3. 1. Jak dlouhá je úhlopříčka obdélníku, který má délky stran 96 cm a 11 dm ? a) 14,6 dm b) 146 cm c) 14,6 cm d) 11,04 dm. 2. Vypočítejte délku druhé strany obdélníka, je-li dána délka jeho strany a délka úhlopříčky: 11 cm a 146 mm. a) 96 mm b) 145,6 mm c) 36 mm d) 3,6 cm. ÚVOD Pythagorova věta,*) kter udává á vztah mezi přepono u a oběma od-věsnami, byla známa ve speciálním tvaru již delší dobu před Pythagorem. Staří Indov používalié k vytyčován pravýcí úhlh ů v přírod trojúhelě - níku pravoúhlého majícíh, o délk y stran 5, 12 1, 3 jednotek. V Egyptě s

Pythagorova Věta - ZŠ Školní 226 Kaplic

Výukový materiál je určen pro žáky 8.ročníku vzdělávacího oboru Matematika, tematického okruhu - Pythagorova věta. Formou prezentace žáky seznamuje s Pythagorovou větou . VY_32_INOVACE_M.8.19-Pythagorova věta-prezentace. Pythagorova věta Pythagorova věta zní: Součet obsahů čtverců nad odvěsnami pravoúhlého trojúhelníku je roven obsahu čtverce nad jeho přeponou. Je pojmenována po svém objeviteli, Pythagorovi ze Samu. Pythagoras byl řecký matematik a filosof, který žil v 6. století před naším letopočtem Pythagorova věta - její využití. Když jste doposud všechno rozuměli, určitě vás zajímá k čemu mi to všechno je. V této sekci si ukážeme pár názorných příkladů, kdy se nám Pythagorova věta extrémě bude hodit. Dvě strany známe -> hledá se třetí strana. Asi nejčastěji se Pythagorova věta používá, když. Pythagorova věta. V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C se stranami a, b, c (a, b jsou odvěsny, c je přepona) platí: . a 2 + b 2 = c 2. Pythagorova věta platí pouze pro pravoúhlé trojúhelníky. Pravoúhlost trojúhelníku se tedy pomocí ní dá ověřit

Pythagorova věta příklad 8 / Masarykova škola Plzeň Úvod Úvod + věda-technika kuchyně zábava škola vycházející hvězdičky atd. pro kutily Úvod ++ Úvod 1 - citáty, reakce na sek-si vzdělání Úvod 2 - citáty, které mne mají co říct Úvod 3 - život je pes. PYTHAGORpOVA VĚTA V PRAXI Pythagorova věta v praxi. HISTORIE Pythagorova věta je pojmenovaná podle starořeckého matematika Pythagora ze Samosu, který ji v 6. století před Kristem odvodil pro Evropu resp. starověké Řecko. Pravděpodobně byla ale známa i v jiných starověkých civilizacích a navíc mnohem dříve (např í klad v Č í ně, Egyptě) Úvod. Odkazy; Formulace Pythagorovy věty; Důkazy Pythagorovy věty. Pýthagorova věta - Eukleidův důkaz; Pythagorova věta - Pythagorův důkaz; Pythagorova věta - důkaz Leonarda da Vinci; Vztah mezi Pythagorovým a Leonardovým důkazem; Pythagorova věta - Indický důkaz; Zobecnění Pythagorovy věty . Eukleides - VI.31 (Zobecněná.

Pythagorova věta skolaposkole

Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta; Pravoúhlý trojúhelník - Pythagorova věta (příklad) Pravoúhlý trojúhelník - Obrácená Pythagorova věta; Pravoúhlý trojúhelník - Thaletova věta; Pravoúhlý trojúhelník - Thaletova věta (důkaz) Pravoúhlý trojúhelník - Thaletova věta (příklad) Výroky - úvod 5.2 Pythagorova věta v prostoru 56 5.3 Shrnutí 58 6 Závěr 59 7 Literatura 60 7.1 Literatura, na niž je v textu odkaz 60 1 Úvod Cílem tohoto textu je popsat některé současné koncepce v didakti-ce matematiky, identifikovat faktory, které ovlivňují výuku matematik

Pythagorova věta, ověření pravoúhlosti trojúhleníka Pyth-vet 2: Výpočet délky přepony v pravoúhlém trojúhelníku Pyth-vet 3: Výpočet délky odvěsny v pravoúhlém trojúhelníku Pyth-vet 4: Příklady na použití Pythagorovy věty Vyrazy 1: Výrazy, počítání s číselnými výrazy Vyrazy Úvod do starověku. Autor, revidující: Václav Němec, Petr Beran Obsah kapitoly trojúhelník, kruh, hranol, jehlan aj.) - matematické poučky a pojmy jako například Pythagorova věta, Euklidovy věty či Thaletova kružnice pocházejí právě z tohoto období. Astronomie ST 18.11. Online hodina od 8.45 hod. Téma hodiny: Pythagorova věta - úvod. Prezentace k tématu zde Pythagorova věta - prezentace, V této hodině probereme snímky 1-7. K hodině si vytiskněte pracovní list zde PV-pracovní list 1. ČT 19.11. Online hodina od 9.45 hod. Téma hodiny: Pythagorova věta - výpočet přepony Úvod » Matematika » Pythagorova věta. Pythagorova věta . skladem NE . Číslo produktu: 115: naše cena bez DPH: 420 Kč (16 EUR) naše cena s DPH (0 %): 420 Kč (16 EUR) do košíku: ks. 3. Pythagorova věta. 3.1. Pythagorova věta: Prezentace na dané téma doplněná řešenými příklady, video snímky i trochou historie. M8_My_Pythagorova_veta.pptx (2,5 MB) 3.2. Pythagorova věta - příklady I.: Prezentace řešených příkladů v rovině. M8_My_PV_priklady_I.pptx (364,6 kB

Pythagorova věta - vzorec, výpočet a kalkulačk

Správce pořizuje fotografie a videa z pořádaných akcí za účelem prezentace akce a informování veřejnosti o činnosti organizace jako veřejné instituce, a to na základě právního titulu veřejného zájmu dle čl. 6 odst. 1, písm ST 18.11. Online hodina od 7:50 hod. Téma hodiny: Pythagorova věta - úvod. Prezentace k tématu zde Pythagorova věta - prezentace, V této hodině probereme snímky 1-7. K hodině si vytiskněte pracovní list zde PV-pracovní list 1. ČT 19.11. Online hodina od 7:50 hod. Téma hodiny: Pythagorova věta - výpočet přepony Pythagorova věta a pythagorejské trojúhelníky Pythagorova věta popisuje vztah mezi odvěsnami a a b a přeponou c v pravoúhlém trojúhelníku. Vyjadřujeme jí vzorcem c 2= a +b2. Její slovní znění je takové: U jakéhokoli pravoúhlého trojúhelníku se čtverec nad přeponou c rovná součtu čtverců nad oběm Na základě rozhodnutí MŠMT a MZČR se pravděpodobně vrátí 30.11. 2020 na 1. stupeň žáci 3. až 5. ročníku, na 2. stupeň žáci 9. tříd a část zbývajících tříd.. 1. stupeň by tedy měl od pondělí 30. 11. 2020 začít fungovat v plném rozsahu.. Provoz 2. stupně bude v omezeném provozu.. Od 30.11. do 4.12

01 Pythagorova věta - úvod - YouTub

Pythagorova věta II Další příklady na použití Pythagorovy věty. Úvod do trojúhelníku 45-45-90. 0:00. 9:36. Nahlásit chybu. Nahlášení chyby. Napište nám, jaký je problém nebo pokud to jde, rovnou titulky opravte: Mockrát děkujeme Nástěnná tabule se věnuje Pythagorově větě. Krátká anotace: Základní tvar Pythagorovy věty, názorné vyobrazení - odvození, důsledky

Pythagorova věta - Procvičování online - Umíme matik

Na online hodině budeme pracovat s učebnicí, uděláme si zápis do sešitu, vypočítáme několik ukázkových úkolů. Jde o úvod do učiva Pythagorova věta. Práce bude i s příklady z pracovních listů z DÚ. Úterý, středa. Prohlédněte si videa. Trénujte příklady z DÚ plus kterékoli příklady z učebnice ze stran 27-29 Odvození a důkaz Pythagorovy věty. Prezentaci je možné využít nejen pro přímou výuku, ale i k samostudiu. Očekávaný výstup: analyzuje a řeší aplikační geometrické úlohy s využitím osvojeného matematického aparátu Pythagorova věta písmena.doc Pythagorova věta.doc Pythagorova věta.ppt KOČOVÁ, Kamila. Pythagorova věta. Metodický portál : Digitální učební. učivo - Pythagorova věta - výpočet přepony a odvěsny, Pythagorova věta v rovině - čtverec, obdélní, rovnoramenný trojúhelník-----9.-13.11. online hodiny - st, pá. učivo - druhá mocnina a odmocnina v příkladech - procvičování, Pythagorova věta úvod

Pythagorova věta Tento soubor je vhodný k upevnění znalostí o Pythagorově větě a pythagorejských číslech a zároveň k procvičení sestavování vzorců a relativního adresování v tabulkovém kalkulátoru. Trojice pyth. čísel seřazené vzestupně podle velikosti Úlohy se dají použít tak, jak je na listech připraveno Úvod » Taháky » Pythagorova věta. Pythagorova věta. 17. 5. 2011. Pythagorova věta - popisuje vztah, který platí mezi délkami stran pravoúhlých trojúhelníků v euklidovské rovině. Umožňuje dopočítat délku třetí strany takového trojúhelníka, pokud jsou známy délky dvou zbývajících stran Pythagorova věta - úvod. Pythagorova věta v rovině . Pythagorova věta v prostoru. Důkaz Pythagorovy věty. Pythagorova věta v rovině 2. Pythagorova věta - základní úlohy. Pythagorova věta - slovní úlohy. Mocniny s přirozeným exponentem. Třetí mocnina. Násobení a dělení mocnin Pythagorova a Euklidova Věta Nevím si rady jak mam spočítat tento příklad,prosím pomozte za hodinu píšu test děkuji. Dvě rovnoběžné tětivy v kružnici o poloměru 6cm,mají délky 6cm a 10cm.Určete jejich vzdálenost

Základní škola Dobřany. 9. - 13.11. online hodiny - út, čt. učivo - mocniny a odmocniny, Pythagorova věta - úvod Materiál obsahuje 2 sady příkladů k Pythagorově větě. Žáci počítají ve skupinkách a seřazují výsledky jako v dominu. Je přiloženo autorské řešení. Očekávaný výstup: zdůvodňuje a využívá polohové a metrické vlastnosti základních rovinných útvarů při řešení úloh a jednoduchých praktických problémů; využívá potřebnou matematickou symboliku. Pythagorova věta Jazyk: AJ Instrukce žákům v cílovém jazyce: 1. I will show you a picture of a man. Who is the man? I will read some information about him. If you are not sure, I can help you a little: (put the letters into correct order to make the name of the man up):S O T Y P H A G R A 2

Úvod do nerovnic najdeš v kurzu o lineárních rovnicích a nerovnicích. Kompletní kurz. Před tím než si vysvětlíme, co jsou to nerovnice, je dobré si zopakovat, co jsou to rovnice. maturita řešení graf rovnice funkce lineární funkce kvadratická funkce zlomek Pythagorova věta nulové body 8. ročník. Co nás čeká v 8. ročníku? 1. Mocniny. 2. Výrazy a mnohočleny. 3. Pythagorova věta. 4. Rovnice. 5. Kruh, kružnice. 6. Vále Pythagorova věta - mřížový čtverec 2 - záznam experimentu Kapitola 1 Úvod Kapitola 1 Úvod Se zkoumáním konstrukcí poznatků žáky jsem se setkala již při zpracovávání své diplomové práce (Ťupová, 2001), ale také v předmětu didaktika matematiky ve 4. a 5. ročníku studia učitelství matematiky..

Pythagorova věta - Digitální učební materiály RV

 1. ↑ iveta1996: Potřebuješ si číslo 7 rozložit na součet dvou druhých mocnin. Nejvýhodnější je = (je tam aspoň jedno celé číslo - dvojka). Následuje stejný problém s odmocninou ze 3, takže , a s odmocninou ze 2, což je Tdď budeš rýsovat postupně tři grafy (souřadnicové osy x, y - stačí jen kladné poloosy)
 2. Úvod » Matematika » Puzzle strom - Pythagorova věta. Puzzle strom - Pythagorova věta . Číslo produktu: 053: naše cena bez DPH: 890 Kč (35 EUR) naše cena s DPH (0 %): 890 Kč (35 EUR) do košíku: ks.
 3. Posloupnost je geometrická právě tehdy, když každý člen posloupnosti (kromě prvního a posledního) je geometrickým průměrem svých sousedů
 4. Sinová a Kosinová věta (3 odpovědi) Úhel v trojúhelníku (2 odpovědi) Výsledky vypočítal VikiTron engine , jehož zdrojové kódy jsou zdarma ke stažení
 5. Počet náhodně vybraných otázek: , Copyright © 2005 Gymnázium Bohumí

01a. Pythagorova věta - úvod.pp

 1. Úvod. Goniometrie je odvětví matematiky, které se zabývá goniometrickými funkcemi, její součástí je také trigonometrie. (V angličtině je obojí látka shrnuta do pojmu trigonometry.) Zkoumáme-li původ těchto slov, zjistíme, že pocházejí z řečtiny. Goniometrie znamená měření úhlů a trigon znamená trojúhelník
 2. ik Holec, Martin Procházka, Vojta Škarka.
 3. Pythagorova věta. Naprogramujte program, ve kterém si na začátku zvolíme, kterou stranu pravoúhlého trojúhelníka budeme chtít počítat, potom zadáme vbývající 2. Výstupem programu bude délka třetí strany. Pythagorovu větu zná každý Úvod, výpis textu; 02) Proměnné.
 4. Úvod » matematické příklady » pythagorova věta. pythagorova věta. 15. 4. 2008 v pravoúhlém trojúhelníku se obsah čtverce nad přeponou rovná součtu obsahů čtverců nad oběma odvěsnami c2 = a2 + b2 . obsah čtverce = S= a2. obsah obdelníku = S= a.b. obsah kruhu = o = 2 πr = πd
 5. Vítejte na úvodní stránce projektu SAMOČET. Jde o systém automatického čtení učebních pomůcek, který byl řešen v rámci projektu ARET CZ.1.07/1.2.00/08.0021 cé zet tečka jedna tečka nula sedm lomeno jedna tečka dva tečka nula nula lomeno nula osm tečka nula nula dva jedna (Matematika a Fyzika, aret.zcu.cz) a nyní je rozšiřován v aktuálním projektu SAMOČET CZ.1.07/1.

Pythagorova věta — Matematika

Úvod Blog Didaktická prostředí O Hejného metodě Kontakt Přihlaste se k odběru novinek. Přihlaste se k odběru newsletteru Hejného metody a dostávejte upozornění na další nový obsah. Přihlášením k newsletteru vám budeme 2x-3x do měsíce posílat nový obsah z Hejného metody.. 12.10.2020 - Explore Ve Lo's board Matika ️, followed by 813 people on Pinterest. See more ideas about Matematika, Pythagorova věta, Řecká abeceda Úvod > Matematika > 8. ročník > obsah učiva. Obsah učiva 8. ročníku. Opakování a prohloubení učiva z matematiky 7. Ročníku - celá čísla - racionální čísla, početní výkony s nimi - procenta - obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, rovnoběžníku, lichoběžníku - Pythagorova věta a její užití.

Promile se nejčastěji používají při měření alkoholu v krvi řidiče. Někteří lidé se mylně domnívají, že promile je tisícina z procenta, ale to je chyba, pozor na to Vítejte na webové stránce MATIKA note 8, která je určena především pro žáky základních škol. Naleznete zde krátké (podstatné) informace z učiva matematiky v 8. ročníku ZŠ. Jednotlivé soubory jsou vhodné i jako podklady pro zápisky do sešitu Na co jsou dobrá neexistující čísla? Jak zjistíme v průběhu tématu, zas tak imaginární tato čísla nejsou. U mnoha na první pohled těžkých problémů jsou komplexní čísla vhodným nástrojem pro jejich řešení

Pythagorova věta :: Matematika Čermákov

teorie. druhá mocnina. druhá odmocnin

Úvod do Pythagorovy věty (video) Khan Academ

Pythagorova věta - ZŠ Nové Dvory - elektronické novin

Základní škola Ondřejo

 1. Úvod do starověku - dějepis
 2. Matematika Základní škola Vítězslava Hálka Odolena Vod
 3. Pythagorova věta české Montessori pomůck
 4. 3. Pythagorova věta :: EDU we

PYTHAGOROVA VĚTA - ZŠ Bartošovic

 1. mocniny, Pythag. věta - Základní škola Dr. Peška Chrudi
 2. Pythagorova věta II - Khanova škol
 3. Nástěnná tabule Pythagorova věta - Scienti
 4. ZŠ Valašská Polanka - Matematika - 8
 5. Pythagorova věta - Školáci
 6. Matematika - Základní škola Dobřany, okres Plzeň-ji
Matematika - Pythagorova větaPythagorova věta – Procvičování online – Umíme matikuNeznámá ze vzorce :: Matika-note8Pythagorova spirála – Matematika ZŠ Krestova
 • Zeleny zlonin recenze.
 • Volte samsung s8.
 • Bailee madison.
 • Tracyho tygr vysvětlení.
 • Betonové ploty doprava zdarma.
 • Quiz logo hra level 10.
 • Wanastowi vjecy otevrena zlomenina akordy.
 • Starobní důchod.
 • Focení na letišti.
 • Konstrukce obuvi.
 • Provoz mobilu bez baterie.
 • Demotivace zaměstnanců.
 • Usb to iso.
 • Karnevalové kostýmy vyrobene doma.
 • Turn up the music lemonade mouth.
 • Odstranění pih karlovy vary.
 • Jak zálohovat android na google.
 • Variopaint vzorník.
 • Wto 1995.
 • Zdurele prso.
 • Wow elves.
 • Stroboskop předstih.
 • Vnitřní koutek oka.
 • Nejlepsi hry na ios.
 • Jeff kinney deník malého poseroutky.
 • Anglické vánoce v angličtině.
 • Pavel dytrt.
 • Počasí crikvenica.
 • Reklamní předměty pivovarů.
 • Přírodní vitamin c.
 • Revmatická ataka.
 • Boris becker životopis.
 • Uvula.
 • Barva do betonu brno.
 • Intramuskulární injekce pes.
 • Nfl 2019.
 • Počasí kalábrie, itálie.
 • C pole.
 • Bylinková zahrádka z cihel.
 • Kuřecí roláda ve folii.
 • Instalace bazénů.