Home

Tektonické jevy

15 tektonické jevy.notebook 3 June 11, 2013 II 27­10:53 San Andreas je místní název pro tektonický zlom, který se nachází v Kalifornii v USA a odděluje tak Kalifornii a Mexiko od zbytku kontinentálního USA. Jedná se o poruchu zemské kůry, která je dlouh Tektonické jevy a přeměna hornin. Vyvrásnění horstva - desítky milionů let. Při střetu litosférický desek - nedostatek prostoru pro ukládání hornin. dochází k přehřívání hornin - horniny se stávají plastickými. Plastické poruchy = vrásy

tektonickÉ jevy co znamenajÍ pojmy tektonika tektonickÉ dĚje? tektonika oblast geologie zabÝvajÍcÍ se poruchami zemskÉ kŮry tektonickÉ dĚje dĚje, pŘi kterÝch se povrch zemĚ deformuje, poruŠuje, mĚnÍ co je pŘÍČinou tektonickÝch dĚjŮ? • vysokÉ tlaky a teploty, kterÉ vznikajÍ v dŮsledku pohybu litosfÉrickÝch desek. Doprovodnými jevy pohybů desek je vznik zemětřesení, vulkanické činnosti, vznik horstev a hlubokomořských příkopů. Tektonické desky se mohou pohybovat proto, že zemská litosféra má vyšší pevnost a nižší hustotu než spodnější astenosféra. Jejich pohyb je způsobován výstupem teplejšího materiálu v plášti tektonickÉ jevy. co znamenajÍ pojmy tektonika tektonickÉ dĚje ?. tektonika. oblast geologie zabÝvajÍcÍ se poruchami zemskÉ kŮry tektonickÉ dĚje dĚje, pŘi kterÝch se povrch zemĚ deformuje, poruŠuje, mĚnÍ. co je pŘÍČinou tektonickÝch dĚjŮ?. slideshow 5151270 by clet Geomorfologie - krasové jevy. Z hlediska geomorfologie je kras souborem tvarů reliéfů, které jsou výsledkem interakcí mezi rozpustnými horninami a krasovými procesy (koroze, eroze). Jeskyně epigenetické - Tektonické a mezivrstevní, ledové, příbojové, větrné, sufózní, umělé a - jeskyně vytvořené korozí nebo.

Tektonické jevy, přeměna horn

Generovaný, orientační výčet dalších tvarů tohoto slova. Některá související slova epigeneze, internid, alpid, teres, tektonosféra, neotektonika. TEKTONICKÉ PORUCHY Subject: Biologie Author: Věra Pavlátová Keywords: VP Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Zemětřesení a související jevy Zemětřesení nejčastěji vznikají na hranicích litosférických desek. Při zemětřesení se uvolňují seizmické vlny, Tektonické jevy a přeměna hornin Působením tlaku se horniny deformují. Rozlišujeme poruchy plastické (vrásy, vrásové přesmyky) a křehk About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

fyzickozeměpisné - zobrazují přírodní jevy geomorfologické, klimatické, hydrologické tektonické, botanické, půdní, zoogeografické sociálně ekonomické - zobrazují společenské jevy obyvatelstva (hustota, rozmístění) ekonomické (průmysl, zemědělství, doprava) kultury (věda, školství, zdravotnictví Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém TEKTONICKÉ JEVY . Pohybem tektonických desek jsou stlačovány horniny na jejich rozhraní. Nejčastěji dochází k plastické či zlomové deformaci. Nejlépe jsou patrné na sedimentárních horninách uložených ve vodorovných vrstvách

Téma: 2. TEKTONICKÉ JEVY; 3. ZEMĚTŘESENÍ - Přečíst si učivo a prohlédnout si obrázky v učebnici - učebnice str. 60 - 61, str. 44 - 47 - Opsat si zápis do sešitu - viz níže Zápis do sešitu 2. TEKTONICKÉ JEVY PORUCHY ZEMSKÉ KŮRY - Tektonika = obor geologie, který se zabývá poruchami zemské kůry - Poruchy zemské kůry = každé vychýlení vrstev proti. Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou spoustou obrazového materiálu, otázkami, úkoly a odkazy na videa. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce tektoniky. Žáci se zde zabývají tektonickými poruchami, vysvětlují jednotlivé druhy a typy. Je doporučena pro 1 vyučovací hodinu. Je vhodná pro žáky 9. ročníku Tektonické jevy a přeměna hornin; Reklama - dotykové rukavice; Valašská rally 2015; Francouzská gastronomické soutěž - Ostrava; Princezny - Velikonoce :3; Rožnov pod Radhoštěm - Velikonoce března (9) února (7) ledna (8) 2014 (194) prosince (17) listopadu (6 Tektonické desky vznikly již v raných fázích formování planety Země, od tohoto období se také vůči sobě pohybují. Výukový obraz popisuje současné uspořádání kontinentů, které je výsledkem neustále se opakujících srážek, deformování, rozlamování a opětovného spojování litosferických desek Pohyb litosférických desek - globální desková tektonika Litosféra, nejsvrchnější obal Země jako vesmírného tělesa zahrnující zemskou kůru a svrchní část pláště, není jednolitá, ale skládá se z 14 hlavních a 9 vedlejších tzv. litosférických desek.Jednotlivé litosférické desky nesou jednotlivé kontinenty či jejich části zrovna tak jako části oceánů

Tektonické jevy a přeměna hornin - 29. 1. 2019. střety litosférických desek (Euroasijská, Pacifická, Indická, Severoamerická, Jihomaerická), horniny se prohřívají a stávají plastickými. 1. vrásnění - zemská kůra se zprohýbá do vln (vrás), vrásu tvoří sedlo a koryto V lomu je možné pozorovat krasové a tektonické jevy (například přesmyk mladších vrstev přes starší). V lomu jsou také jeskyně a v nich byly nalezeny kosterní pozůstatky pravěkých zvířat. Byly zde učiněny i významné objevy archeologické (zbytky ohnišť a nástrojů pravěkých lidí) Tektonické desky. Celkový přehled Veřejnost 2. stupeň Z S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. Nachází se v historických budovách plzeňské Škodovky. Za proměnu starých továrních hal v moderní centrum vědy a techniky získala několik.

Vrásnenl = dlohodobý proces trvající desítky milionú let Vrásnéní je spojeno predevším s pohybem litosférických desek, pti némž se desky vzájemn Tektonika globální je souhrn geotektonických představ snažících se vysvětlit tektonické jevy a pochody v celosvětovém měřítku. Opírá se o poznatky o existenci a pohybu litosférických desek, tj. pevných desek skládajících povrchovou část Země neboli litosféru a Australské tektonické desky zakouší Indonésie časté přírodní katastrofy v podobě zemětřesení a jeho průvodní ničivé jevy, jako jsou Köglerova naučná stezka - Wikipedie Jehličnaté stromy - Listnaté stromy - (28) Tektonická zrcadla (geolog. úkaz podél lužického zlomu) - Středověké sklářství - (30) Per Tektonické jevy: Žhnoucí láva; Umělé zdroje. Umělé zdroje dělíme dle mnoha hledisek, například mohou být děleny dle samotné podstaty vzniku světla. Zdroje na principu tepelného záření - žárovky; Zdroje zářící pomocí elektrických výbojů v plynech a parách kovů - výbojky, žárovk Od konce šedesátých let je desková tektonika převažujícím směrem vysvětlujícím geologické jevy na celém světě. Proto se od roku 1968 také hovoří o globální tektonice. Také v případě zemětřesení, sopečné činnosti a pohybu kontinentů všechno souvisí se vším

Jevy: tektonické zrcadlo Původ geologických jevů (geneze): antropogenní (činnost lidská), tektonická, metamorfní (regionální metamorfóza) Hornina: granodiorit, mramor (krystalický vápenec, dolomit), fylit Geologický význam: významný studijní profil, regionálně-geologický význam (mapování), geoturistická zajímavost (geotop Litosférické (tektonické) desky. V současnosti se většinou rozlišuje celkem 7-8 základních (velkých) litosférických desek a dále několik malých litosférických desek (viz atlas - strana 14-15)

a sopeþná þinnost, v delším þase tektonické pohyby. Zdrojem je tepelná energie, která vzniká gravitaþní diferenciací a radioaktivním rozpadem prvků v nitru Země. Exogenní (vnější) geomorfologické procesy - působení podmíněno zářivou Doprovodné jevy vulkanických oblastí. Další příčinou jsou tektonické tlaky (např. subdukce desek). Zvýšený tepelný tok může souviset i s konvekčním prouděním v zemském tělese (místa tzv. horkých skvrn). Magma jako takové je komplexní směs silikátů, plynů a dalších natavených minerálů (SMITH, K., 2002, 156) Poruchy zemské kůry O co se jedná? Horniny v zemské kůře jsou vystaveny působení tlakových a tahových sil, vysokým teplotám a jiným projevům vnitřní energie krize označuje jevy společenského života, je objektivní, existuje nezávisle na vůli člověka (na druhé straně bez lidí by neexistovaly ani krize), krize má subjektivně-objektivní dimenzi ve sféře hodnotové (krize jednoho subjektu může být přínosem a podmínkou rozvoje jiného subjektu) 15 tektonické jevy.notebook - Základní škola Bojanov, okres Chrudim. zde - Svatá Hora. zde. Východní Afrika. Afrika - orientace na mapě.

tektonika globální - Geologická encyklopedi

 1. (ČTK) Na Chebsku proběhlo v noci na středu 8.10. 2008 malé zemětřesení. Země se otřásala silou 2,5 stupně Richterovy stupnice. Podle odborníků v této oblasti tak silné zemětřesení nebylo od roku 2000, chvění se navíc může objevit v brzké době znovu
 2. Tektonické jevy a přeměny hornin Působením tlaku se horniny porušují (deformují). 1. Plastické poruchy= vrásy- vznikají za vysokých teplot, plastické chování horniny. 2. Křehké poruchy= kerné přesmyky, zdvihy, poklesy- dochází při nižších teplotách, kdy se horniny nemohou chovat plasticky
 3. tektonické zrcadlo. Zároveň došlo k uvolnění K-bohatých fluid, které způsobily alteraci turmalínu na K-živec, muskovit a chlorit. Fluida zároveň způsobila albitizaci K-živce a zatímco hydrotermální alterace turmalínu patří mezi studované jevy
 4. Primární krasové jevy PODZEMNÍ anebo na tektonických liniích a okrajích svahů (tektonické a rozsedlinové jeskyně). Nejdelší jeskynní systém světa, Mamutí jeskyně v USA ve státě Kentucky, dosahuje délky přes 500 km. V ČR je nejdelší systém Amatérských jeskyní v Moravském krasu (přes 30 km chodeb)..
 5. TEKTONICKÉ STRUKTURY NESPOJITÉ - jedná se o deformace těles vznikající u hornin křehkých, při překročení meze jejich pevnosti. Plochy nespojitosti - nejčastějšími formami ploch nespojitosti jsou pukliny a trhliny. Zlomy jsou převážně křehké prasklinové deformace velkých rozměrů

V týdnu od 1. do 5. 6. si udělejte pouze krátký zápis k tématu Tektonické jevy Příští týden ode mě žádnou práci nedostanete, přeji hodně štěstí u přijímaček Krásný Den dětí!! tektonické jevy (horotvorné procesy) vznik přeměněných hornin - zdrojem energie těchto dějů je vnitřní energie Země - vnitřní geologické děje vytvářejí nerovnosti na zemském povrchu (vyvýšeniny a sníženiny) - povrch Země se stále mění působením vnitřních a vnějších geologických dějů Hornin • Tektonické jevy - žhnoucí láva Um ělé zdroje Nejznám ější a nejrozší řen ější um ělé zdroje sv ětla se rozd ělují podle dalších hledisek. Jedno z nich je podstata vzniku sv ětla. Rozeznáváme zdroje na principu teplotního zá řen Tektonické jevy Půdy Expedice do historie Země Geologická stavba České republiky Hadcová step - pracovní list Vnější geologické děje Moravský kras, krasové jevy Horninový cyklus - zápis. Kontakt. Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizac

Tektonické jevy a přeměna hornin str

 1. Existují domněnky, že k tomuto geologickému pochodu na tektonické poruše probíhající územím mohlo dojít poměrně nedávno - v 16. nebo 17. století. Možná právě proto, že se zde odehrávají tyto geologické pochody, se kterými údajně souvisí další neobvyklé jevy, je Karlovské jezero opředeno mnoha pověstmi a legendami
 2. Doprovodné jevy termální síra - nerostná surovina ztuhlá láva - stavební materiál geologický význam - změny klimatu. 3. Tektonické poruch
 3. Také se jedná o vědu časoprostorou, protože zhodnocuje jevy určitého prostoru v určité době. Samotná geologie je velmi široká a tak se dělí na řadu různých oborů. Je tomu čtyři a pul miliardy let, co na zemském povrchu utuhly lávy a začala geologická etapa vývoje naší planety. Příklad důsledků tektonické.
 4. Tektonické zrcadlo (anglicky slickenside) je geologický termín, který označuje zvláštní druh dobře vyvinutých ohlazových ploch vznikajících na tektonickém rozhraní litosférických ker či zlomových spár vlivem vzájemného pohybu a tření

TEKTONICKÉ JEVY slideum

 1. Téma: Tektonické jevy a přeměna hornin. Učebnice. Str. 60-61 (přečíst a vypsat poznámky) Na co se zaměřit. co to je tektonický jev; jak vypadá vrása (ideálně udělat nákres nebo vytisknout a nalepit do sešitu podle str. 60) co to je zlom a jaké pohyby se v nich mohou dít; co je to příkopová propadlin
 2. Tam jsou ledovcové-tektonické jezera, vyplývat ze zpracování tektonických depresí zemské kůry ledovci. Příklady takových jezer jsou Onega, Ladoga. V Kamčatce a Kurilích se nacházejí vulkanické jezery. Tam jsou jezírka povodí, která se objevila kvůli kontinentálním zalednění
 3. seismickÉ jevy registrovanÉ stanicÍ vrac v roce 2017 Broadband seismic station VRAC, operated by Institute of Physics of the Earth (Masaryk University) and situated westwards of village Vranov u Brna, is equipped with seismometer STS-2 high gain and by digitizer Quanterra Q330
 4. Tektonické jevy a přeměna hornin. Metamorfované horniny. Změny zemského povrchu - zvětrávání. Činnost vody. Činnost ledovců. Činnost větru. Sedimentární horniny. Půdy. Voda na Zemi. Atmosféra, skleníkové plyny. Látkové toky mezi svrchními vrstvami Země. Nerostné suroviny. Zdroje energie, ekologická opatření.
 5. Geologická charakteristika: Výchoz vápenců (tektonické bradlo v kulmu) na louce, světlešedé masivní, fosilie. V opuštěném jámovém lůmku na vápenec za Císařskou jeskyní vychází světle šedé masivní vilémovické vápence, které místy obsahují faunu stromatoporoidů a korálů

Je jednou ze tří částí připravovaného Česko-bavorského geoparku. Po odborné stránce je geopark velmi variabilní, můžeme zde shlédnout doklady vulkanismu, těžbu surovin, geomorfologické útvary, různé typy hornin, minerální prameny, tektonické jevy, atd. Geopark překrývá téměř celou CHKO Slavkovský les f) Tektonické jevy související s variským vrásněním dokumentuje nejen Barrandova skála, ale i většina chráněných prvohorních profilů na území Prahy a jejího okolí Úvod. Katedra fyzické geografie a geoekologie PřF UK zajišťuje výuku doktorského a magisterského studijního programu fyzická geografie a geoekologie.Podstatným způsobem se také podílí na výuce geografie a kartografie, fyzické geografie a geoinformatiky (bakalářské studijní programy), učitelského studia geografie, hydrologie a hydrogeologie (bakalářský a magisterský.

Uč se zábavně a efektivně! Vytvoř si vlastní hru, kterou pak sdílej s ostatními nebo si zahraj stovky úloh z předmětů, co se učí ve školy i dalších, na které škola zapomíná Plody; Přeměněné horniny a tektonické jevy; Ptáci; Rostliny; Ryby; Savci; Vztahy organizmů; Krasové jevy Jůzlová Petra - Mineralogie - vlastnosti nerostů Kalasová Veronika - Moravský kras Kalová Marta - Voda Kapounková Jana - Slovinsko, zeměpisný test Kostanjevec Stojan - Užívejme si různých chutí zelenin Tektonické poruchy -deformace - změny v původním objemu a tvaru geologických těles; vznik druhotných struktur (např. ohyb vrstev, vrása, zlom) - postihují zpravidla velké celé velké oblasti a jsou spjaty s tektonickými příčinami - z hlediska mechanického vývoje lze rozeznat: 1) poruchy beze zlomu (tj

Výukový program: Environmentální vzdělávání 1 2 Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí 2.1 Úvod Životní prostředí ovlivňují přírodní a antropogenní faktory [1]. Mezi přírodní faktory patří změny kosmických vlivů, změny vlastností atmosféry a zemského albeda, globální meteorologické a klimatické změny, tektonické jevy, přirozen S vtipem představuje základní přírodní jevy a zákony, seznamuje se světem vědy a techniky a láká k experimentování. Nachází se v historických budovách plzeňské Škodovky. Za proměnu starých továrních hal v moderní centrum vědy a techniky získala několik ocenění v soutěži Stavba roku Slovníček. denudace - odnos rozvětralého materiálu, obnažování podložních pevných hornin. desková tektonika - tektonická koncepce, která vysvětluje všechny tektonické jevy pohybem a vzájemnou interakcí litosférických desek, jejichž součástí jsou dnešní kontinenty. hrásť - kerná struktura, kde střední kra leží výše než kry okrajové; morfologický opak. Halogenidy Halogenidy, sloučeniny halových prvků, jsou hospodářsky významnými nerosty. Sůl kamenná (halit), NaCl, známá také jako kuchyňská sůl, je od pra- dávna nezbytnou součástí každé domácnosti. V geologické minulosti vzni-kala odpařováním mořské vody v izolovaných zálivech a mělkých moříc

Desková tektonika - Wikipedi

 1. krasové jevy. Nejvtší geologickou událostí byla i v této oblasti variská orogeneze. Ta urovala geologický vývoj ve spodním karbonu, tedy ped 330 až 340 miliony let. Celé území bylo tehdy zaplaveno moem a turbiditní proudy pinášely do pánve obrovské množstv
 2. Co když budou v horninách tektonické zlomy a krasové jevy? Projektant nebude moc zahnout trubku A též desítky či stovky kilometrů v podzemí, tam kde je hustá zástavba. U nás se kvůli dálnicím soudí lidi i 10-20let. 36-2. Odpovědět. MLB Reply to sladl
 3. harmonický průběh, tektonické jevy a vztahy mezi nimi, popř. také sémiotická a následně sémantická stránka zkoumaného díla. Vystoupila-li analýza za hranice notového zápisu díla, řešila obvykle vztah intence autora a zápisu díla, nebo vztah zápisu a autora obecně
 4. oblasti skalního řícení), geodynamické jevy (tektonické poruchy, seismické jevy, zlomové struktury) nebo oblasti zvýšeného rizika ionizujícího záření, popřípadě mimořádných přirozených koncentrací škodlivých látek v podloží. Tento limit je součástí územně analytických podkladů - jedná se o údaj o území v.
 5. Pracovní list Z61: Přírodní zvláštnosti a anomálie Evropy Spojte do. 15 tektonické jevy.notebook - Základní škola Bojanov, okres Chrudi
 6. Velkoplošný nástěnný obraz s přírodovědnou tématikou. Tekton..

zemské kůry -tektonické poruchy 1. vrásy -plastické deformace zprohýbané vrstvy hornin vzniklé působením bočního tlaku vznikají příkrovovápohoří(Karpaty) 2. zlomy -křehké deformace porušení souvislosti horninové masy,pohyb horninových ker vznikají kerná pohoří(Krkonoše, Krušné hory Geologové jsou detektivové pátrající po stopách historie planety. Skály u baskického přímořského města Zumaia, které kdysi tvořily mořské dno, jsou zdrojem mnoha informací. Španělský dokumen Island - tektonické desky. Island » Gejzíry a horké prameny * Historie a kultura * Krátery * Modrá laguna * Ledovce * Vodopády. Island je země krásná, a pro mnohé návštěvníky i velmi pozoruhodná s možností zhlédnout velmi zvláštní přírodní jevy

PPT - TEKTONICKÉ JEVY PowerPoint Presentation, free

 1. FY_088_ Světelné jevy_Světelné zdroje Autor: Mgr. Libor Sovadina výboj, blesk) Tektonické jevy - žhnoucí láva Umělé zdroje světla Nejznámější a nejrozšířenější umělé zdroje světla se rozdělují podle dalších hledisek. Jedno z nich je podstata vzniku světla. Rozeznáváme zdroje na principu teplotního záření.
 2. Podpovrchové krasové jevy v lokalitě Špraňku je nejvýznamnější Javoříčská jeskyně, se zmapovanou délkou chodeb 5,2km a je typem říční jeskyně dnes opuštěné vodním tokem. Dalšími jeskyněmi jsou Velká jezevčí díra, Liščí díra, jeskyně Ve Zkamenělém zámku a Na Zkamenělém zámku, Paničtí díra, Švecova díra
 3. Tektonické děje = děje, při kterých se zemský povrch deformuje •plastické poruchy -vrásy •křehké poruchy - zlomy. VRÁSY Průvodní jevy sopečné činnosti • výrony plynů a horkých pramenů (vřídla) • gejzír -vystřikuje vodu s párou v určitýc
 4. Tektonické desky jsou podzemní vrstvy, které se pohybují, plavou a někdy se zlomí a jejichž pohyb a šok mohou vyvolat jevy kontinentálního driftu, zemětřesení, narození sopek, vytváření hor a oceánských zákopů.. Hloubka tekutého pláště ztěžuje studium, takže povaha jeho chování dosud nebyla zcela určena
 5. Které tektonické jevy mohou způsobit, že se starší vrstvy objeví nad mladšími? Co je to mocnost vrstev? Úlomkovité usazenin
 6. Tyto jevy mají silný vliv na počasí, změna reliéfu sopky. Tektonické pohyby zemské kůry se vyskytují pod vlivem radioaktivní, chemické a tepelné energie. Tyto pohyby způsobují různé deformace zemského povrchu a také způsobují zemětřesení a vulkanické erupce
PPT - TEKTONICKÉ JEVY PowerPoint Presentation, free

Oceán mezi Severní Amerikou a Evropou, kde se momentálně nacházíme, se jmenuje Atlantský. Zejména v oblasti, kterou už jsme opustili, je velmi bohatý na ryby. V novofundlandské mělčině nacházejí značné množství planktonu i jiných živin. Ty se zde vyplavují z mořských hlubin na povrch v důsledku toho, že teplý Golfský proud naráží na chladné vody labradorského. Krasové jevy se v CHKO ČS nevyskytují. Jsou zde však soustředěny jedny z nejvýznamnějších pseudokrasových jevů v neovulkanitech ČR (jeskyně, ventaroly, ledové jámy). S převahou největší je Loupežnická jeskyně u V. Března (celkem asi 130 m chodeb), vytvořená na puklině v trachytu

JEVY DOPROVÁZEJÍCÍ SOPEČNOU ČINNOST. Výrony horkých plynů a par · Fumaroly - sirovodík, CO2, SO2, vodní páry · Ze sopečných roztoků se na sopkách vylučuje žlutý roztok síra. Chladné výrony CO2 · Mofety - u nás vzácně, NPR. Vývěry horkých minerálních vo HOROTVORNÉ POHYBY = pohyby zemské kůry vedoucí ke vzniku pohoří Většina hornin byla původně uložena ve vodorovných vrstvách. V místech styku litosférických desek tlak horniny jsou stlačovány vysoký vznik vrá

Tektonické založení jižního okraje české křídové pánve v okolí Kounic. Faulted southern margin of the Bohemian Cretaceous Basin in the Kounice area. i tektonické jevy zachycen. tektonické jevy (horotvorné procesy) Tektonické poruchy projevují se na povrchu Z je to přemíst ění části hmoty z. k ůry vznikají p ůsobením bo čních tlak ův litosfé ře. a) Plastické poruchy = vrásy vodorovné vrstvy jsou stla čovány prohýbají se Krasové jevy umožňují otevřenou a rychlou komunikaci mezi povrchem a podzemím, rychlý a intenzívní přenos energie. Stav, vývoj a ochrana krasového povrchu je proto nekompromisní podmínkou pro stav, vývoj a ochranu podzemních systémů a naopak. tektonické rozsedliny či svážná území. Zde lze použít termín.

Globální tektonika Země cíl přednášky: Pochopení dynamického vývoje planety Země. a s ním spojené endogenní procesy, které mohou ohrozit využití územ Představuje tak význačnou záhadu deskové tektoniky, zejména proto, že se nachází uprostřed tektonické desky (midplate). Smoot a Meyerhoff (1995) ukazují, že téměř všechny publikované mapy dna světového oceánu byly vyhotoveny záměrně tak, aby zobrazovaly proroctví deskově tektonické hypotézy

Geomorfologie - krasové jevy - Zeměpis - Maturitní otázk

krize a krizovÉ jevy - V rámci tématu Tektonické jevy vypracuj následující otázky: 1. Čím se zabývá obor geologie tektonika? 2. Jaké znáš typy tektonických poruch? 3. Jak se nazývá typ tektonické poruchy, při které se vytváří vrásová pohoří? 4. Jak se nazývají dvě části, které tvoří vrásu (tvar vlny) ? 5. Co jsou zlomy Tektonické desky mohou být tvořeny kontinentální, přechodnou či oceánskou kůrou. Mnohé desky jsou tvořeny všemi druhy. Například Africkou desku tvoří kontinent Afrika s kontinentální kůrou, která na okrajích plynule přechází přes přechodnou kůru do oceánské kůry. Tento pozvolný přechod označujeme za pasivní.

Aby mohl stavební inžený r posuzovat základní geologické jevy při provádění staveb a č init správné závěry z inžený rskogeologický ch posudků pro navrhování a projekt, musí mít předevší m základní znalosti z všeobecné geologie, regioná lní geologie a technické petrografie Paranormální jevy na obloze Martin Macourek 15.10.2017. Nad 12 metrů vysokým koptským pravoslavným chrámem Panny Marie v káhirské čtvrti Zeitoun (Egypt) se údajně 2. dubna 1968 objevuje tajemná bělavá postava. Tamní tektonické zlomy způsobují vyvěrání minerální pramenů na povrch, což vytváří drobná jezírka.

tektonický - ABZ.cz: slovník cizích slo

Tektonické jevy. Aromaterapie levandule. Háčky ten twenty. My day english. Andrea bocelli manželka. Husokachna prodej brno. Bezová hůlka jádro. Zákon o kontrole kotlů. Jak si hrát s 3 měsíčním miminkem. Základní informace. Přihlásit se; Čeština pro WordPres Článek je součástí souboru textů Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Tento text navazuje na předchozí článek s názvem Stav a vývoj vědeckého poznání v tématu Desková tektonika a Kontinentální drift. Prezentujeme transfer/zprostředkování ve vzdělávání. Číslování obrázku a tabulek navazuje na předešlé texty

DUMY.CZ Materiál Tektonické jevy

Jistěže sopky měnily svět a měly zásadní vliv na teplotu planety, ale jako dlouhé geologické období ( třeba tektonické jevy, které vedly ke vzniku dnešní Sibiře). Takže nestrašte nás se dvěma sopkami a bude to v pohodě. Odpovědět. odpověď na emise CO2 a graf Silné tektonické postižení příznivě ovlivnilo vývoj krasových procesů v prostoru lokality, včetně vzniku endokrasu. Ten je tvořen především úzkými, zkrasovělými puklinami (), menšími dutinami, drenovacími krasovými kanály (foto 9 a 10) a propasťovitými puklinovými jeskyněmi, většinou neprůleznými (vertikální rozpětí je však značné, i přes několik. Příčinou zemětřesení jsou různé jevy: vulkanická činnost, tektonické pohyby v zemské kůře, sesuvy, výbuchy a jiné. Většina zemětřesení je tektonického původu a je vázaná na zlomy. Zemětřesení je náhlé uvolnění deformační energie nashromážděné v horninách s následným šířením mechanických vln zemský Tektonické desky se vůči sobě mohou pohybovat třemi způsoby. Buď se od sebe vzdalují (to je tzv. divergentní hranice), nebo se pohybují proti sobě (konvergentní hranice) a poslední, nejméně častá možnost je, že se posouvají podél sebe opačnými směry (tzv. transformní hranice). Ještě bouřlivější jevy.

PPT - 21

Vznik pohoří vrásněním - YouTub

Občasné tektonické pohyby a s nimi spojené horninotvorné procesy i nadále ovlivňují složení hornin, částečně obnovují původní tektonické poruchy a zároveň je vyplňují různými druhy minerálů. připomínajících často spíše jevy evorzní. Již při pohledu na mapu jeskyně je patrna zákonitost průběhu. tektonické jevy - žhnoucí láva Umělé zdroje - dělí se podle principu vzniku světla teplotní záření - žárovka záření elektrického výboje - zářivky, výbojky luminiscence - LED diody U umělých světelných zdrojů dále sledujeme parametry jako: život světelného zdroje (h Alexandra Hiermanová se různými způsoby věnuje očistě a korekci těla i duše. Kromě masáží, baňkování a cvičení, se ve velké míře zabývá i psychikou člověka. Mimo to však pracuje i s energií a paranormálními jevy. Zjednodušeně řečeno ji tak můžeme nazvat krotitelkou duchů. V čem její práce spočívá a proč se nejrůznějších paranormálních jevů. S pomocí obrázků uveď jevy, které mohou doprovázet sopečnou činnost. 8. Jak může člověk využívat území se sopečnou činností ke svému prospěchu

DUMY.CZ Materiál Tektonické jevy - vrásněn

Úvod Cílem této diplomové práce je na části Ostravsko - karvinské pánve analyzovat seismické jevy s intenzitou větší než 1 kJ v období let 1995 až 2000 s ohledem na hlavní tektonické poruchy v dané oblasti. Pro přesnější zobrazení bude výsledek zpracován do trojrozměrné mapy Strukturní geologie, pevninotvorné a horotvorné pohyby. Tektonické poruchy, praktický význam tektonických poruch, měření, vyhodnocování a zobrazování tektonických prvků. Zemětřesení, rozdělení, druhy zemětřesných vln a jejich registrace, intenzita zemětřesení, ohrožení. Rozšíření v ČR a ve světě Krasové jevy se nacházejí v krystalických vápencích (mramorech). Vápence tvoří dva souběžné, tektonicky rozčleněné pruhy na svahu nad levým břehem Moravy. Hlavním vápencovým tělesem je tzv. spodní pruh o šířce 150 až 200 metrů a délce cca 4 km. Tento pruh pravděpodobně prostupuje pod celým masivem.

Nepatrné zpomalení rotace Země v příštím roce by mohlo vyvolat více zemětřesení, než je jejich průměrný výskyt. Podle serveru Live Science to naznačuje výsledek nového výzkumu, který byl prezentován na nedávném výročním zasedání Americké geologické společnosti. Předchozí zpomalení zemské rotace v posledním století se totiž časově shodovala s vyšším. Ve ker deforma n jevy ve v plni zlomov sp ry nebo v z n drcen i jin prvky p etvo en (poru en ) v bl zkosti zlomov ch ploch se celkov ozna uj jako indik tory pohybu. Sm r a klon zlomu se zam uje na zlomov plo e. V souvislosti s velikost klonu se hovo o zlomech ploch ch, strm ch a svisl ch

PPT - Světelné zdroje PowerPoint Presentation, free

Tektonické poruchy - Digitální učební materiály RV

Sopky a zemětřesení jsou přírodní jevy spolu navzájem související. Sopky se stejně jako zemětřesení vyskytují podél zlomových linií, které jsou místem, kde se spolu setkávají dvě zemské tektonické desky.Podél zlomů se kry pohybují, narážejí do sebe a navzájem se naří jedna pod druhou Cílem tohoto projektu je na části území ostravsko - karvinské pánve analyzovat důlní otřesy a otřesové jevy s energií větší než 1,0 v období od 8. ledna 1990 do 13. července 2000 s ohledem na tektonické poruchy dané oblasti. Pro co nejpřesnější zobrazení bude výsledek zpracován do trojrozměrné mapy Krasové jevy v okolí nejvyššího vrcholu Květnice (Králova jeskyně, jeskyně Pod Křížem, Květnická propast, ), na Dřínové a na vrchu Tábory u Stěpánovic (Vavříčkova jeskyně) bývají souhrnně označovány jako Tišnovský kras. Ten byl rozdělen vlivem pozdější tektonické a erozní činnosti řeky Svratky a potoka.

PPT - MAGMATISMUS VULKANISMUS PowerPoint Presentation

vlastnosti (Bruthans a kol. 2011). Pod pseudokras řadíme jevy, které se výrazn podobají jevům v krasu, avšak nejsou produktem krasových procesů (Jennings 1997). Podle Cigny (1978) mezi n patří například lávové bublinové jeskyn þi tektonické a erozní jeskyn. Na základ poznatků Ortolevy a kol - silné tektonické porušení - výrazné strukturní hřbety a suky, hrástě, sklaní tvary zvětrávání - nejvyšší bod: Javořická skála (723 m n.m.) - výrazný široký hřbet, suk z granitu stčeského ředo - na sucích: kryogenní jevy - nejvyšší bod: Roudnice (661 m n.m. CIVILIZACE A MY Příroda nás ovlivňuje na každém kroku a my jí to oplácíme. Nedostatek, nebo náhlý krátkodobý přebytek vody trápí naše země poslední týdny, ale není to nic neobvyklého. Podle geologa a světově uznávaného přírodovědce, docenta Václava Zieglera to v historii bylo podobné. Posunutí subtropů a výskyt živočišných druhů z jižnějších oblastí. Když někomu popisuji takové jevy v rockové hudbě, velmi často se mě ptá, jestli vůbec nad tím ti muzikanti přemýšleli, že dělají něco tak složitého. Jestli vlastně tušili, že dělají polyfonii, polymetrii, polyrytmus, hemiolu a tak dále Na území probíhal unikátní složitý sedimentární vývoj od jury do křídy, jehož důsledkem jsou neptunické žíly, paleokrasové jevy a tektonické deformace - tzv. geologický hlavolam geoLogické vÝZkUmy na morav a ve SLeZ SkU rno 2018 SeiSmické jevy regiStrované tanicí S vrac v roce 2017 Seismic events recorded by station VRAC during year 2017 Josef Havíř Ústav fyziky Země, PřF MU, Tvrdého 12, 602 00 Brn

 • Srážlivost krve potraviny.
 • Úbytek svalové hmoty u psa.
 • Deník n náklad.
 • Roumean a anča.
 • Goodgame g.
 • Služby ekonomika.
 • Cvrček polní zvuk.
 • Bipolární elektroda.
 • Kříženec koně a oslice.
 • Nastenna stomie.
 • Bibi a marek youtube.
 • Prasklá srdeční chlopeň.
 • Přesah význam.
 • Adler olsen.
 • Jak dostat plevel z travniku.
 • Sněžka sníh cm.
 • Nadváha u batolete.
 • Filezilla mac portable.
 • Počasí crikvenica.
 • Sk zssk slovakrail.
 • Dámské kotníkové plátěné tenisky.
 • Fotografujeme noční oblohu.
 • Play doh chobotnice.
 • Regiony slovenska wikipedia.
 • Blatouch bílý.
 • Krátké přání k 50 narozeninám.
 • Policejní superb.
 • Stíhač tanků jagdtiger.
 • Don sphynx.
 • Gymnázium olgy havlové přípravné kurzy.
 • Jika wc návod.
 • Bestdrive akce.
 • Žena pepka námořníka.
 • Pitcairn dovolená.
 • Fotokurzy nikon.
 • Norská biatlonistka.
 • Napínací folie na strop.
 • Motorové tříkolky prodej.
 • Vytvořte si vlastní zapalovač.
 • Nepečený dort s trubičkami.
 • Romantika pro dva praha.