Home

Intrastat terminy

Termíny pro podání hlášení Intrastatu v roce 202

01.01.2020 V roce 2020 mají povinnost vykazovat Intrastat v ČR všichni plátci DPH, kteří vykazovali Intrastat v roce 2019 a suma podaných hlášení ve směru přijetí nebo odeslání přesáhla částku 12 mil. Kč. Dále vznikne povinnost vykazovat Intrastat těm subjektům, které od ledna 2020 dovezou nebo vyvezou v rámci Evroé unie zboží v úhrnné hodnotě přesahující. Termíny pro podání hlášení CZ Intrastatu v r. 2020. Pro hlášení Intrastatu podávaná elektronicky: za leden 2020 - do 18. února (úterý) za únor 2020 - do 17. března (úterý) za březen 2020 - do 20. dubna (pondělí) za duben 2020 - do 20. května (středa) za květen 2020 - do 16. června (úterý) za červen 2020 - do 17. července (čtvrtek Termíny odevzdání výkazů pro Intrastat se v jednotlivých státech EU liší, ale meziročně se na rozdíl od výše asimilačních prahů nemění. Období, za které se údaje do Intrastatu vykazují, se nazývá referenční období V případě technických otázek týkajících se elektronického sběru dat (aplikace InstatDesk, InstatOnline) se obracejte na HELPDESK Intrastat telefonicky nebo e-mailem. V pracovní dny v době od 7:00 do 15:30 na tel. 261 331 997 Mimo pracovní dobu na tel. 725 101 542 E-mail intrastat@cs.mfcr.c

Věková struktura obyvatel Olomouckého kraje v dlouhodobém

Intrastat je statistický výkaz sledující pohyb zboží mezi členskými státy Evroé unie. Údaje z něj potom slouží pro sestavení měsíčních statistik zahraničního obchodu České republiky. Tento výkaz odevzdáváme příslušnému celnímu úřadu. V Intrastatu vykazujeme zvlášť údaje o odeslaném zboží a zvlášť údaje o přijatém zboží Intrastat . Přílohy . Základní pokyny, informace a podklady k praktickému provádění statistiky pohybu zboží přes hranice mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evroé unie - Intrastatu. Upozornění na změnu nařízení vlády č. 244/2016 Sb Intrastat: výkazy Intrastat za období 2/2020: 20.3. Zdravotní pojištění: záloha za 2/2020 (zaměstnavatel) 20.3. Sociální pojištění: záloha za 2/2020 (zaměstnavatel) 20.3. Daň z příjmů: formulář Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2019 (pouze při elektronickém podání) bez sankce do 31.5. 25.3. DP

Jak se termíny liší? Termín si jednotlivé země stanovili na konkrétní kalendářní nebo pracovní den v měsíci, který následuje po referenčním období.V případě pracovních dní je nejzazší termín odevzdání hlášení pro Intrastat jasný.Zatímco v zemích, kde termín připadá na konkrétní kalendářní den, se určení konečného data může lišit On-Line webová aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat. Výhody: možnost pořídit či importovat data z jakéhokoliv PC připojeného k internetu, automaticky aktualizované prostředí (číselníky, kurzovní lístky, aplikace), není nutné použití elektronického podpisu. Nevýhody: rychlost odvíjející se od vlastností webové technologie, pomalejší odezva v posledních. INTRASTAT 2021 . POZDĚJŠÍ PŘIHLÁŠKY POUZE NA ZÁKLADĚ TELEFONICKÉ DOHODY. Smluvní cena za jednoho účastníka je stanovena u každé akce v Kč vč. 21% DPH a musí být uhrazena, v případě bezhotovostní úhrady pět dn Intrastat. Základní informace o Intrastatu. Seznam sledovaných druhů zboží od 1. 1. 2012. Výčet sledovaných druhů zboží od roku 2012. Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 2020. Přehled termínů odevzdání výkazů Intrastatu. Rychlé zprávy

Intrastat. Slovo, pod kterým si snad každý zkušený importér a exportér představí horu papírování, byrokracie a nekonečné administrativy. Největší problém pro všechny pak představuje neskutečné množství formulářů a hlavně pojmů. V nich se zorientuje pouze člověk, který se Intrastatu věnuje dennodenně. Tedy my :-) Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v elektronické i papírové formě dle ČSÚ (Český statistický úřad) pro rok 2019 INTRASTAT-CZ je systém evidence a statistiky obchodní výměny mezi státy Evroé unie po 1. květnu 2004. Po vstupu do EU nahradil provádění celních služeb pro obchodní transakce mezi státy Evroé unie. Sleduje pohyb zboží mezi členskými státy Evroé unie při vnitrounijním obchodu Intrastat 2021. Termíny. 1.Q. 2021. Délka webináře. začátek 9:00, předpokládaný konec 15:00. Cena. 2 690 Kč bez DPH V případě účasti více osob z jedné firmy je poskytována sleva 10 % na každou další osobu

#intrastat Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v elektronické i papírové formě dle ČSÚ (Český statistický úřad) pro rok 2018. Termíny odevzdání výkazů elektronická forma za leden 2018 / do 16. 2. 2018 za únor 2018 / do 16. 3. 2018 za březen 2018 / do 18. 4. 2018 za duben 2018 / do 18. 5. 2018 za květen 2018 / do 18 BusinessCenter.cz - Informační server pro podnikání. Dobrý den prosím oradu: odeslala jsem v aplikaci instatdesk hlášení intrastat za duben a nyní zjistila, že tam nemá být jedna faktura, na níž zboží bylo odvezen až v květnu

POZOR! Nyní si mohou všichni noví zákazníci vyzkoušet naše služby v oblasti správy Intrastatu na 3 měsíce zcela ZDARMA a sami zhodnotit, jak moc jsme dobří. Intrastat je statistický systém pro sledování pohybu zboží mezi členskými státy Evroé unie při vnitrounijním obchodu. Společnost DCIpower s.r.o. zajišťuje kompletní zpracování a předkládání výkazů. Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 2020 Tab.: Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 202 INTRASTAT 2020 - termíny 3. 2. 2020. INTRASTAT 2020 - termíny. výkazy za: termíny odevzdání výkazů. Zdroj: www.intrastat.cz Vytvořeno: 16. 10. 2020. Rychlé zprávy. Minimální mzda v roce 2021 by měla být 15 200 Kč. BusinessCenter.cz - Informační server pro podnikán

Hlášení Intrastat poskytuje informace o pohybu zboží mezi členskými státy EU. Zpravodajským jednotkám vzniká povinnost sestavit a podat hlášení zvlášť pro přijetí a zvlášť pro odeslání zboží do a z tuzemska INTRASTAT 2020. odborný seminář. Jednodenní seminář k praktickým otázkám statistického vykazování obchodních operací při výměně zboží mezi členskými státy v rámci Evroé unie, včetně aktuálních změn pro rok 2020 294) Protože informace pro Intrastat poskytuje zpravodajská jednotka do dne ukončení platnosti DIČ k dani z přidané hodnoty přiděleného v ČR, při spojení více osob povinných k DPH do skupiny, spolu s ukončením platnosti jejich DIČ k DPH, končí i povinnost všech členů skupiny vykazovat údaje do Intrastatu (viz část 4.8. Výkaz INTRASTAT. Právní základ; Zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon; Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky, ve znění všech platných novel; Sdělení ČSÚ č. 247/2016 Sb., o stanovení Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znak

Intrastat od A do Z přednáší Ing. Bc. Lenka Tomáš Sabelová Cílem videokurzu je poskytnout aktuální informace a pravidla pro vykazování statistiky vnitrounijního obchodu se zbožím v ucelené podobě

Intrastat CZ- termíny 202

Statistika Intrastat CZ a její souvztažnosti k DPH Hlášení Intrastatu CZ - druhy, elektronické systémy zpracování a podávání, termíny podávání hlášení Praktické zajištění a provádění statistiky Intrastat CZ na úrovni firem - součinnost jednotlivých oddělení, vykazování různých druhů obchodních operací. Školení v celní oblasti Clo, celní řízení a zahraniční obchod - vše jasně a přehledně jedině na školení s TSM. Celní předpisy, zahraniční obchod, dovoz a vývoz zboží, INCOTERMS, INTRASTAT a další. Srozumitelně a příjemnou formou Vás na našich seminářích a kurzech provedeme celním a daňovým řízením, seznámíme Vás s instituty a pojmy zahraničního. Již od roku 1990 pořádáme kurzy a semináře v mnoha oborech napříč celou Českou republikou. Naši lektoři Vám denně předávají cenné zkušenosti a pomáhají Vám je zužitkovat ve Vašem životě. Ročně proškolíme více než 10 000 klientů. Naše motto je mít úspěc

Termíny pro Intrastat v roce 2020 - Intrastateu

 1. Incoterms (z anglického International Commercial Terms) je soubor mezinárodních pravidel pro výklad nejvíce běžně používaných obchodních doložek v zahraničním obchodě.. Incoterms vznikly v roce 1936 v Paříži, Mezinárodní obchodní komora je vydala za účelem odstranění problémů spojených s rozdílností obchodních zákoníků různých zemí
 2. Základní a souhrnný informační materiál Českého statistického úřadu (ČSÚ), ve kterém jsou do praktické podoby přepracovány ustanovení základních právních předpisů k aplikaci systému Intrastat. Text proto nemá právně závazný charakter, ale měl by být významnou pomůckou při vykazování údajů pro systém Intrastatu. Pro obchodníky je však v každém.
 3. Intrastat - jiné země EU. Slovensko - limit je 200.000 EUR pro směr přijetí a 400.000 EUR pro směr odeslání. Hlášení musí být podána do 15-tého kalendářního dne následujícího měsíce. Polsko - limit pro směr odeslání je 2 mil PLN a pro přijetí 3 mil PLN. Platí zde ještě další prahy pro vykazování hlášení Intrastatu v detailní podobě (statistická hodnota.
 4. Základní informace Obsah kapitoly: Co je Intrastat? Jak je Intrastat využíván Základní zásady provádění Intrastatu Podklady pro údaje Intrastatu Kdo má povinnost vykazovat údaje do Intrastatu Kdy zpravodajské jednotce vzniká povinnost vykazování Práh pro vykazování, jeho stanovení a dosažení Ukončení povinnosti vykazovat údaje Zánik, přeměna, rozdělení.
 5. ář k praktickým otázkám statistického vykazování obchodních operací při výměně zboží mezi členskými státy v rámci Evroé unie, včetně aktuálních změn pro rok 2020. Naučíte se vykazovat data o realizovaných obchodních operacích v rámci EU, zpracovávat a podávat měsíční hlášení do systému INTRASTAT
 6. INTRASTAT; AUTODOPRAVA; Novinky 23.5.2017 UPOZORNĚNÍ - přerušení dodávky elektřiny pobočka Příbram . Od 23.5.2017 dojde v naší provozovně Příbram k přerušení dodávky elektřiny v rámci prováděné rekonstrukce trafostanice společností ČEZ. (viz.níže)
 7. ář k Vyhláące č. 201/2005 Sb., o statistice vyváľeného a dováľeného zboľí a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evroého společenství..

Intrastat Celní správa Č

 1. Prohlášení Intrastat se musí podávat měsíčně a musí být odesláno v souladu s rozvrhem, který stanovují celní úřady každé země. PROSTUDUJTE SI PRAHOVÉ HODNOTY INTRASTAT, KTERÉ JSOU PLATNÉ V EVROPSKÉ UNII (v angličtině) Intrastat ve Španělsku: specifické informace
 2. Adresa PPV consult s.r.o. Nové sady 988/2 602 00 BRNO IČ: 04467795. Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp.zn. oddíl C vložka 91763.. Telefon +420 605 996 12
 3. ář k nařízení vlády č. 244 - 2016 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a.
 4. Intrastat. Základní informace o Intrastatu. Seznam sledovaných druhů zboží od 1. 1. 2012. Výčet sledovaných druhů zboží od roku 2012. Termíny odevzdání výkazů INTRASTAT-CZ v roce 2014. Přehled termínů odevzdání výkazů Intrastatu. Rychlé zprávy. Přehledy pro ČSSZ podejte do 18. 9. 202
 5. Statistický výkaz Intrastat - Portál POHOD

Intrastat ČS

 1. Daňový kalendá
 2. Termíny vykazování Intrastatu v EU pro rok 2020
 3. InstatOnline Celní správa Č
 4. Intrastat - Portál POHOD
 5. Intrastat termíny DCI Powe
Rakousko - NUTS | ČSÚ

Termíny Intrastat pro rok 2019 - promifin

Opravné hlášení intrastat - BusinessCenter

Základní sídelní jednotky - ukázka dat | ČSÚ

Video: INTRASTAT 2020 - Celní problematika - Otevřené kurzy a

Volby do zastupitelstev krajů | ČSÚ
 • Od kdy novorozenec slyší.
 • Koprová omáčka videorecept.
 • Rozložení chutí na jazyku.
 • Keramický dřez ikea bazar.
 • Jak vylepšit zeď.
 • Vlčí děti psychologie.
 • Jersey dovolená.
 • Roger taylor smrt.
 • La la land online free.
 • Chromecast instalace.
 • Jak lecit hnilobu kopyt.
 • Pizza na pile olomouc.
 • Dakar 2018 live timing.
 • Euforie karlín multisport.
 • Omáčka amatriciana.
 • Vřetenové sekačky bazar.
 • Zahraniční e shopy bez poštovného.
 • Význam bible pro evropskou kulturu.
 • Jak vložit obrázek do excelové tabulky.
 • Kriminologie.
 • Kridelka na grilu recept.
 • Tvip konference.
 • Malování na zeď cena.
 • Rak a lev 2018.
 • Dětské lahve na pití.
 • Batohy levně.
 • Miley cyrus 2018.
 • Simpsons lego.
 • Stk taxi.
 • Víkendové výtvarné kurzy.
 • Elan amphibio 16.
 • Co je noční práce.
 • Aeg absolutecare t8dbe48sc.
 • Damsky peprovy sprej.
 • Dějepis e kompas.
 • Sportovní sázení.
 • Zhotovení karikatury.
 • Přírodní úl.
 • Sazkabet bonus za registraci.
 • Neurula.
 • Warcraft pokračování filmu.