Home

Alice masaryková životopis

Životopis: PhDr. Alice Masaryková byla veřejná činitelka, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže, bojovala za zlepšení sociální situace a vzdělávaní žen. Byla dcerou Charlotty Garrigue a Tomáše Garrigua Masaryka Životopis. Alice Masaryková byla dcerou Charlotty a Tomáše Masarykových. Vystudovala filosofii, sociologii a historii na Karlově univerzitě v Praze a na univerzitách v Berlíně, Liu a Chicagu.ystudovala filosofii, sociologii a historii na Karlově univerzitě v Praze a na univerzitách v Berlíně, Liu a Chicagu.Byla zakladatelkou Československého červeného kříže V roce 1932 byl natočen dokument o první dámě Československa, kterou tehdy představovala Alice Masaryková. Jednalo se o dokument její návštěvy v Jablkynicích • Dr. Alice Masaryková v Jablkynicích. Produkce: Havlín Délka: 360m Rok: 1932 Žánr: Dokument Autor: POlYEKRA Alice Masaryková. PhDr. Alice Masaryková (3. květen 1879, Vídeň - 29. listopad 1966, Chicago) byla veřejná činitelka, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže, bojovala za zlepšení sociální situace a vzdělávaní žen.. Život a práce. Vystudovala filosofii, sociologii a historii na Karlově univerzitě v Praze a na univerzitách v Berlíně.

Alice Masaryková byla v letech 1919-38 předsedkyní Československého červeného kříže i předsedkyní Mezinárodní konference sociální práce. Iniciovala zakládání nemocnic a sanatorií, propagovala očkování, organizovala pomoc při epidemiích, zřizovala letní dětské tábory a vyvařovny pro chudé Alice Masaryková musela bojovat se shovívavým přístupem profesorů a také se svou krátkozrakostí (brýle, jaké známe dnes, neexistovaly a nosit cvikr se styděla) - možná i to bylo důvodem, že po roce studií lékařskou fakultu opustila a nechala se zapsat na filozofickou fakultu. Zde úspěšně složila zkoušky z historie. V druhé části je uveden životopis Alice Masarykové a její aktivity na poli sociální V závěru práce je poskytnut nástin hodnocení Aliciny práce a jejího přínosu pro vývoj sociální práce v Československu z pohledu jejích současníků, pozdějších autorů a dnešní organizace Českého Červeného kříže. více mén Nejraději na Bystričku vzpomínala Alice Masaryková:.první léta však mou kamarádkou byla malá Mara Zajac. S ní jsem stopovala slepice, které zanášely, škrabala na podsíní brambory a sbírala maliny a rybíz. My starší, Herbert a já, jsme postupně vnikali do prací Životopis; Tvorba (3) Komentáře (0) Hodnocení (0) Masaryková Alice - Životopis PhDr. Alice Masaryková (3. květen 1879, Vídeň - 29. listopad 1966, Chicago, USA) byla veřejná činitelka, zakladatelka a první předsedkyně Československého červeného kříže, bojovala za zlepšení sociální situace a vzdělávaní žen. Jednalo se o dceru Charlotty Garrigue a Tomáše Masaryka

Alice Masaryková životopis, informace o spisovateli

 1. Životopis Alice Garrigue Masaryková se narodila 3. května 1879 ve Vídni jako prvorozené dítě manželů Masarykových. Její rodiče se seznámili v Liu, kde oba studovali na univerzitě (Lovčí 2007, s. 21-27). 1.1 Rodiče Tomáš Masaryk se narodil 7. 3. 1850 v Hodoníně jako nejstarší z dětí Josef
 2. ent figure within the field of applied sociology and known to many as the daughter of Tomáš Garrigue Masaryk and the First Lady of Czechoslovakia Family. Alice Masaryk was.
 3. Alice Masaryková 2020 - Životopis na Wikipedii, Wiki, Věk, Narozeniny, Instagram Alice Masaryková - zakladatelka Československého červeného kříže, dcera T. G. Masaryka se narodila 3.5.1879 ve městě Víde
 4. Charlotta Masaryková se zasadila o to, aby v první ústavě Československa z roku 1920 byla žena ve všech oblastech postavena na roveň muži. [zdroj?] V témže roce se společně s prezidentem Masarykem účastnila i voleb. Plně se však již nezotavila, s pokračující chorobou převzala reprezentativní úlohu první dámy dcera Alice. V září 1922 Charlottu Masarykovou postihl.

Charlotta Garrigue Masaryková: Listy do vězení, předmluva Alice Masarykové, do češtiny přeložil Vincenc Svoboda, Žikeš, Praha 1948 Alice Masaryková, Charlotta Garrigue Masaryková: Milá mama / Dear Alice - korespondence Alice a Charlotty Masarykových 1915-1916, ed. a pozn ovlivnila osobnost Alice a zárove ň dokumentuje její životní kroky, které byly vykonány ve prosp ěch ošet řovatelského a sociálního oboru. Klí čová slova: Alice Masaryková. Historie. Osobnost. Ošet řovatelství. Životopis. Úvod Alice Garrigue Masaryková se narodila do velmi osvíceného, vzd ělaného a demokratickým

Alice Masaryková životopis Databáze kni

Leben Familie. Alice Masaryková wurde in Wien geboren und war das erste von vier Kindern des Ehepaares Tomáš Garrigue Masaryk und der US-Amerikanerin Charlotte Garrigue.Ihre Geschwister waren Herbert, Olga, Eleanor und Jan Masaryk.In ihren Memoiren beschreibt Alice Masaryková ihre Kindheit als glücklich und erzählt außerdem von ihrem besonderen Interesse für Sprachen, Religion und das. Syn Jan narukoval do armády a dcera Alice byla uvězněna a obviněna z velezrady. Rakouské úřady Charlottu pronásledovaly, noční prohlídky nebyly výjimkou. To vše se podepsalo na jejím zdraví. V lednu 1918 byla Charlotta G. Masaryková hospitalizována v sanatoriu ve Veleslavíně. Tam se také koncem roku setkala se svým mužem

Alice Masaryková patřila nesporně k nejcitlivějším z prezidentových dětí. Právě ona byla na svém slavném otci nejvíce závislá. Stal se pro ni nejvyšším kritériem všeho, chtěla být jako on, a nikdy se jí to nepodařilo. Oba její rodiče byli mimořádně silné osobnosti Alice G. Masaryková patří k významným symbolům naší společné historie a ztělesňuje dlouhodobou oddanost České republiky lidským právům, včetně občanských a politických práv, doma i v zahraničí. V minulosti cenu obdrželi Oldřich Kužílek, sdružení Romea, Czeslaw Walek, Anna Šabatová, David Ondráčka, Igor. ALICE KOVÁCSOVÁ PROMUVILA O VZTAHU S GOTTEM. Jako asistentka režie se Alice Kovácsové podílela na třetím dílu hudebního hraného filmu o zpěvačce Martě Kubišové Stalo se na podzim (1994), v němž si též zahrála, a to samu sebe. Se Slavíkem Karlem Gottem se Alice Kovácsová seznámila v roce 1983 a deset let byla jeho láskou Charlotta Garrigue Masaryková 2020 - Životopis na Wikipedii, Wiki, Věk, Narozeniny, Instagram Charlotta Garrigue Masaryková - historicky první dáma republiky, manželka T. G. Masaryka se narodila 20.11.1850 ve městě New York, New York, Spojené stát

Životopis. Sopranistka Alice Randová již během studií na Pražské konzervatoři u profesora Luďka Löbla spolupracovala s různými komorními soubory, jako jsou Camerata Nova, Musica Bohemica, Quotliteb, s kterými měla možnost vystupovat v zahraničí. V závěru studia začala zpívat ve sboru opery Národního divadla, kde se. Alice Garrigue Masaryková Autor: Lovčí, Radovan Nakladatel: Togga Filozofická fakulta UK v Praze EAN: ISBN: 978-80-7308-189-8 Popis: 1× kniha, vázaná, 486 stran, česky Rozměry: 17,5 × 25 cm Rok vydání: 2008 (1. vydání česká socioložka a sociální pracovnice. Dcera T. G. Masaryka studovala filozofii, historii a sociologii na univerzitách v Praze, Berlíně a v Liu a od roku 1906 učila na lyceích v Českých Budějovicích a v Praze, kde roku 1911 založila sociologickou sekci Svazu čs. studentstva

Alice Masaryková | Foto: ČTK Pondělí se stalo mezníkem: krajští radní schválili rekonstrukci, která menší pamětní síň změní ve velkou. V jedinou expozici svého druhu v republice. Bude připomínat nejen sociální práci, jíž se dcera legendárního TGM Alice věnovala po většinu svého života, ale také její roli v. Milovala hudbu, byla citlivá a měla široké srdce. Alice Masaryková se neustále snažila pomáhat chudým a bezbranným, aktivně pracovala v Československém červeném kříži. Stejně jako její matka Charlotta trpěla depresemi, přesto celý život bojovala za ženská práva. I když ji komunistický režim nakonec připravil o všechno, nikdy se nevzdala československého.

Alice Masaryková - Životopis / Info - FDb

Alice Masaryková se také osobně účastnila aktivit Červeného kříže na mezinárodním poli. Přesto, že byl T.G.Masaryk v roce 1934 znovu zvolen prezidentem na dalších sedm let, jeho zhoršující se zdravotní stav jej na sklonku roku 1935 donutil na tento post rezignovat. Alice po jeho abdikaci přesídlila do soukromého bytu v. Upravit životopis Životopis. Tomáš Garrigue Masaryk byl státník, politik, filozof a pedagog, první prezident Československé republiky. Za jeho zásluhy o stát mu parlament udělil titul Prezident Osvoboditel a celkem sedmnáctkrát byl navržen na Nobelovu cenu míru Alice Masaryková. Alice Masaryková je nejstarší dcera Tomáše Garrigue Masaryka a Charlotty Garrigue Masarykové. Narodila se 3. května 1879 a byla vychovaná v prostředí, které výrazně pomohlo k tomu, aby se věnovala dobročinné činnosti. Byla velice inteligentní a učila se několika cizím jazykům Alice Masaryková byla sociálně citlivou i kulturní ženou Úterý, 22 Listopad 2016 14:11 Andrea Cerqueirová Dcera prvního československého prezidenta Alice Masaryková se zasadila i o to, aby byla pro budoucí generace zachována podoba slovenských národních krojů 4.Alice Masaryková a sociální práce v období první Životopis A. Masarykové do vzniku republiky je podán chronologicky na základě existující literatury. Ta je vytěžena jen v tom případě, že se vztahuje přímo k A. Masarykové. Aby by

Alice Masarykov

Alice Masaryková Reflex

Téma/žánr: Masaryková - Alice G. - Masaryková-Garrigue - Charlotte - děti prezidentů - manželky prezidentů, Počet stran: 157, Rok vydání: 2001, Nakladatelství: Gender Studie Rádi přijedeme a vykoupíme knihy, staré hračky, nábytek, techniku, starožitnosti, umění a další sběratelský materiál. Volejte kdykoliv 601118787 Práce stručně nastiňuje životopis dr. Alice Garrigue Masarykové a poukazuje na fakta, která ovlivnila osobnost Alice a zároveň dokumentuje její životní kroky, které byly vykonány ve prospěch ošetřovatelského a sociálního oboru Topics: Alice Masaryková, ošetřovatelství, Alice Masaryková, nursing.

Podívejte se na seznam filmů, ve kterých hraje Zuzana Kronerov to Cecilie Sternbergová, Alice Masaryková, Adina Mandlová, Hedvika Mukdenová, Anna Kamenohorská. Nejen na základ ě jejich rozdílného spole čenského postavení lze porovnat jejich životy v tehdejší dob ě. Druhé, rozší řené vydání paralelních životopis. Korespondence matky a dcery z let 1915-1916, kdy byla Alice vězněna ve Vídni. K poprvé publikovanému souboru připojeny vzpomínky A. Masarykové Kriminál. Bohatá obrazová příloha, poznámkový aparát, jmenný rejstřík. Ed. D. Hájková a J. Soukup

Alice Masaryková - žena 20

Trochu to poupravím, otec utíkal v roce 1948. V roce 1989, kdy jsme se potkali, nám otec řekl, že Alice Masaryková (dcera TGM - pozn. red.), se kterou utíkal, mu vyprávěla, že Masaryk vždycky chtěl založit krajanské muzeum. Pro lidi žijící v zahraničí, kteří svou zemi milují Biografi. Tomáš Garrigue Masaryk kom från enkla förhållanden i staden Göding i Mähren.Fadern var slovak och modern kom från Mähren. Han arbetade som smed och började sedan studera vid universiteten i Brünn, Wien och Leipzig. Universitetet i Prag utnämnde honom till professor i filosofi 1882, och han ägnade de närmast följande åren till att främja studiet av den tjeckiska kulturen Od 10. července 1920 oficiálně působila v Praze toliko sovětská mise Červeného kříže pod Gillersonovým vedením, před jejímž příjezdem jiskrovou depeší sovětskému komisaři zahraničních věcí Čičerinovi Alice Masaryková jako předsedkyně Československého červeného kříže veřejně sdělila, aby přijal laskavě.

Tomáš Garrigue Masaryk v našich článcích. Šéf ODS jde do boje proti klaunům - a v partaji má toho největšího. 22. 1. 2020 20:16 Na kongresu občanských demokratů se předvedly dva různé politické styly. Jeden prezentoval předseda strany Petr Fiala, a druhý starosta městské části Praha - Řeporyje Pavel Novotný Životopis spisovatele Votruba Josef s přehledem jeho knižní tvorby a biografie. Veškeré informace o autorovi pro váš čtenářský deník na jednom místě Premiér Andrej Babiš vystoupil v úterý 7. května 2019 s projevem v Paláci Žofín u příležitosti oslav 100 let od založení Českého červeného kříže v roce 1919. Akce se zúčastnil také ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, prezident Českého červeného kříže Marek Jukl či zástupci Červeného půlměsíce Knihy z kategorie Paměti, životopisy a korespondence na Antikvariatpodebrady.cz. Každá kniha má svého čtenáře

Dana Paulová, rozená Hašková, se narodila v roce 1950 v Praze do rodiny, která ctila masarykovské ideály první republiky. Určující postavou v rodině byla babička Aurélie Šestáková, zvaná Rela, odsouzená v letech první světové války na smrt. V rakouském vězení uzavřela přátelství s Alicí Masarykovou a Hanou Benešovou Alice Masaryková: bakalářská : 2016 : Rajhelová Blanka: Terénní sociální služby pro seniory v Bruntále: bakalářská : 2016 : Bačíková Anna: Specifika péče o seniory s demencí v sociálním zařízení: bakalářská : 2015 : Bradová Žaneta: Psychobiografický model péče uplatněný v sociální práci: bakalářská. V roce 1879 se Masaryk stal otcem Alice a 1880 Herberta. Jako docent čekal ve Vídni na akademický postup. Jeho habilitační práce tam vyšla roku 1881 a proslavila Masaryka i v zahraničí. Rukopisné spory také velmi narušily relativní klid a pohodu, kterou měl Masaryk po svém odchodu z Vídně do Prahy v období 1882 až 1884 Tomáš Garrigue Masaryk životopis. Tomáš Masaryk se narodil v Hodoníně 7. března 1850. Otec, uherský Slovák, sloužící ve dvoře císařského panství, matka, rodem Terezie Kropáčková pocházela z tehdy poněmčených Hustopečí, její rodiče přišli z Hané Životopis on-line (připravujeme) Alice Masaryková - česká socioložka a sociální pracovnice, dcera TGM Alice Ann Bailey - anglická spisovatelka. V tento den se narodili: Alexandr Sergejevič Gribojedov - (* 15.1.1794) ruský překladatel a dramati

Charlotta Garrigue Masaryková - Životopis, Osobnosti

Život Alice Garrigue Masarykové a její přínos v oblasti

Tento zajímavý životopis ovšem začíná už jejím narozením, věnuje se rovněž rodinným radostem a starostem a až o něco později do něj začíná pronikat politika. Potkáte v něm i další známé osobnosti dějin jako byli Františka Plamínková, Alice Masaryková, Tomáš Garrigue Masaryk nebo později Edvard Beneš S tímto počinem ale nesouhlasily další poslankyně jako například Alice Masaryková, která tvrdila, že by se ženy neměly od mužů oddělovat. Přesto se ale tyto poslankyně shodly na nutnosti reformovat rodinné právo, zakázat prostituci, potírat alkoholismus, novelizovat zákon o umělém přerušení těhotenství a zlepšit.

Podrobný životopis

Masaryková Alice - Životopis Knihovnicka

32 Masaryková Alice [Praha], 28. 3. 1923 1 list 1923 2342 1 33 Ostrčil Otakar Praha, 10. 4. 1935 (fotokopie) 1 list b. d. 2337 1 34 Rabas Václav [Praha], 17. 6. 1937 57 Životopis, přiložen strojopisný přepis 7 ll [1928] 2346 1 Rukopisy - cizí 58 Zápis o schůzi poroty soutěže na pomník J. Vrchlického v Praze 2 ll 1937 2347 1. Vzhledem k nastupujícímu režimu, který tyto oslavy pojal jako možnost komunistické propagandy, odešla nakonec Alice Masaryková do ústraní a posléze opět do exilu (1948) Následně pokračovala ve studiu sociálních věd v USA. Po vzniku Československa si ji vybrala předsedkyně Československého červeného kříže Alice Masaryková jako tajemnici. Do zaměstnání nastoupila v době, kdy se samostatné povolání ženy nepovažovalo za samozřejmost a ženská emancipace byla teprve v zárodku Alice sepsala osudy své rodiny až do počátku první světové války, ale pokročilý věk jí poté už nedovolil pokračovat. Alice Masaryková ve svých vzpomínkách hovoří o svých rodičích s obdivem, láskou a úctou. Vzpomínala , jak v létě chodila se sourozenci na plovárnu a v zimě na kluziště, dokonce i do Sokola

Životopis Charlotty Masarykové a její dcery Alice. Funkce je dostupná pouze pro přihlášené. Omlouváme se, ale hodnotit a komentovat knihy můžete pouze jako registrovaný uživatel po přihlášení V našem prostředí se asi za první ryze dobrovolnický projekt dá považovat vznik jednoho Sboru svépomocných hasičů roku 1863. V roce 1918 Alice Masaryková v naší zemi zakládá Československý červený kříž. Do 2. světové války vzniká celá řada organizací fungujících na dobrovolnických principech

Plést si matku s dcerou vyžaduje velkou dávku neznalostí. Alice dokonce již druhý rok pobývala v zahraničí, nejdřív v Liu, pak v Chicagu a nemohla být matce v této nepříjemné situaci ani oporou.Vrátila se v červenci 1905 (Lovčí Radovan, Alice Garrigue Masaryková. Praha 2007, s. 67) Životopis Edwarda Beneše. Praha: Jaroslav Podroužek 1948, s.291] Alice Masaryková přijela bez peněz s dvěma kufříky. Zlobil se velmi na ty, kdo dělají Němcům panáky. Každý, kdo je dnes u nás doma ministrem, ač jím být nemusí, je lump. Má zprávy od doktora Beneše, že v Americe jde vše znamenitě Američanka, narozená v Brooklynu, která společně se svým manželem tvořila dějiny naší země. Zažila dobu, kdy byla nenáviděná a prošla si obdobím všeobecné neoblíbenosti, kterému čelila s grácii sobě vlastní. Tlak na ni byl velký a zátěžové situace spolu s neustálým stresem, který zvládala jako mladá žena, se jí hůře snášely v pokročilejším věku. Slováci v Československu byli v letech 1918 až 1938 významnou složkou obyvatelstva státu. Přestože početně jich bylo mnohem méně než Němců, kteří obývali hlavně západní části státu, oficiálně s Čechy tvořili část tzv. československého národa, který v zemi dominoval

Video: Alice Masaryková - Životopis, Osobnost

Herbert Masaryk - Životopis, OsobnostiPodrobný životopis

Charlotta Garrigue-Masaryková - Wikipedi

Životopis. František Blahovec se narodil na statku ve vsi Žár nedaleko Volyně. V roce 1884 odmaturoval na píseckém gymnáziu a posléze odešel do biskuého semináře v Českých Budějovicích. Již během studia v Písku se aktivně zapojoval do veřejného života a koketoval s politikou. Alice Masaryková nebo Karel Kramář. Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Věra Pohlová, za svobodna Nedělková, se narodila 2. října 1924 v Praze. Její otec JUDr. Václav Nedělka se stal prezidentem Krajského soudu v Jihlavě. Tam také rodinu zastihla okupace. V roce 1943 pamětnice maturovala. Podařilo se jí vyhnout totálnímu nasazení a nastoupila na jediné pomaturitní studium, které Němci nezrušili Protože mu dr. Alice Masaryková dala některé věci a otec mi je pak předal, rozhodl jsem se, že půjdu touhle cestou. Založil ale exilové a nikoliv krajanské muzeum. Životopis Jana.

Dům knihy.cz > Knihy > Beletrie > Tituly podobné k Alice Garrigue Masaryková - život ve stínu slavného otce Akce Skladacky-puzzle-akce Akce Dětské knihy se slevou Počet titulů na stránku: 21 63 10 108 Dr. Alice Masaryková 109 Josef Matěna 110 Dr. František Matouš 111 Dr. Václav Mencl 112 Dr. Jan Morávek 113 Dr. ing. A. Myslivec 114 Jaroslav Němeček 115 Antonín Pokorný 116 Přemysl Holčík 117 Jaroslav Říha 118 Dr. Jindřich Říh Alice Masaryková: Hrozil jí trest smrti, otce se nezřekla a stala se zachránkyní Přečíst článek › Sám pak šel ještě dál a rozvinul Kopernikovy závěry o to, že ani Slunce není středem vesmíru, ale pouze jeho části, dnes nazývané Sluneční soustavou 30. srpna 1915 - vykonána soudní prohlídka Masarykova bytu v Praze, na kterou byla paní Masaryková upozorněna tři dny předem redaktorem C. Duškem. 1. září 1915 - Dr. Beneš byl převeden přes bavorské hranice s falšovaným pasem a 3. 9

 • Airbank decin.
 • Lecba obrizky.
 • Červená čiapočka obsah.
 • Boule pod kuzi u konecniku.
 • Obrazy vintage styl.
 • Beer.
 • Slavní a deprese.
 • Malování vodovkami a solí.
 • Nejvyšší správní soud.
 • Karan brar.
 • Android zesilující vyzvánění.
 • Vyborny chleb recept.
 • Lehke otazky a odpovedi.
 • Pravidlo zipu připojovací pruh.
 • Humor obrazky.
 • Pracovní desky do kuchyně vzorník.
 • Sublimace jodu protokol.
 • Obtékání obrázku html.
 • Provoz mobilu bez baterie.
 • Brankářské kalhoty hokej.
 • Aktivní močový sediment.
 • Pleteni bavi.
 • Proti průjmu jídlo.
 • Pevná vazba cena.
 • Aligator vs900 recenze.
 • Jean baptiste lully.
 • Francouzština (nejen) pro samouky mp3 download.
 • Slimlipo vysledky.
 • Warmane wotlk.
 • Jet2.com uk.
 • Radarová mapa zrážok.
 • Rustikální úchytky černé.
 • Arašídová zmrzlina recept.
 • Boty kožená podrážka.
 • Australsky buldok.
 • Cestovní holení.
 • Co dělat když mám 12 bodů.
 • Mount batur.
 • Android 7.0 download apk.
 • Želízy historie.
 • Svařované plastové nádrže.