Home

Fylogeneze trávicí soustavy

Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami, úkoly, spoustou schémat, obrázků a odkazů na videa. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k fylogenezi trávicí soustavy živočichů. Z prezentace lze snadno vytvořit pracovní listy. Vhodná je i pro maturanty z biologie či pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám či na různé soutěže Otázka: Trávicí soustava Předmět: Biologie Přidal(a): Evca.celseznam.cz FYLOGENEZE TS → FUNKCE - přijmout potravu + zachytit ji; mechanické a chemické zpracování; rozložit potravu na jednoduché organické látky; zabezpečit vstřebávání látek do tělních tekutin; nestravitelné zbytky jsou odstraněny z těla - jednobuněčné organismy mají patravní vakuolu (buněčná.

Trávicí soustava - fylogeneze - Digitální učební materiály RV

Fylogeneze trávicí soustavy. Jednobuněční : prvoci - živí se baktériemi, sinicemi, řasami nebo látkami těla hostitele. živiny přijímají celým povrchem těla nebo pohlcováním - fagocytózou. Pohlcená potrava je obklopena váčky s enzymatickým obsahem Þ vznikají trávicí vakuoly (organely s trávicí funkcí) TRÁVICÍ SOUSTAVA - FYLOGENEZE. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Věra Pavlátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). [40

Trávicí soustava: fylogeneze, děje, stavba, trávicí žlázy

Trávicí soustava - zúčastňuje se na přeměně látek: • trávením (mech. a chem. zpracování potravy) • vstřebáváním (převod jednoduchých látek do vnitřního prostředí organismu) • odstraňováním nestravitelných odpadních látek z organismu TRÁVICÍ TRUBICE - začíná otvorem ústním a končí otvorem řitním, připojeny - slinivka břišní, žlázy slinné a. FUNKCE TRÁVICÍ SOUSTAVY • organizmy mohou vykonávat svéživotnífunkce jen za přispěníenergie, kterou získávajízživin • pro příjem živin se vytvořil trávicísystém TRÁVENÍ VSTŘEBÁVÁNÍ PŘEMĚNA A SKLADOVÁNÍŽIVIN VYLUČOVÁNÍ • mechanickéa chemickézpracovánípotravy • přestup látekstěnou zažívacího. 20. MAT. OTÁZKA Vývoj, stavba a funkce trávicí soustavy živočichů a člověka Fylogeneze trávicí soustavy osmotický příjem potravy - celým povrchem těla, trávení je uvnitř, parazité přijímají potravu už natrávenou od hostitele, prvoci, endoparazité (tasemnice

Fylogeneze trávicí soustavy - referaty-seminarky

 1. FYLOGENEZE TRÁVICÍ SOUSTAVY - trávení = proces rozkladu potravy, aby její komponenty > metabolické procesy - Způsoby příjmu potravy: - fagotrofie - potrava v podobě pevných částic trávicí soustavou - osmotrofie - potrava ve formě roztoku celým povrchem těla - endocytóza - fagocyóza - potrava ve váčcích vzniklých vychlipováním.
 2. Fylogeneze trávicí a dýchací soustava. Kategorie: Biologie. Typ práce: Skripta, učební texty. Škola: Masarykovo gymnázium, Plzeň, Petákova 2, Plzeň. Charakteristika: Práce obsahuje poznámky na téma fylogeneze trávicí a dýchací soustavy. Popisuje vývoj těchto dvou soustav od nejprimitivnější živočichů až po savce
 3. Mají slepou trávicí dutinu , která může být i velmi členitá. Jsou převážně dravci. Potravou žahavců je plankton a nekton, výjimečně je prokázána i filtrace fytoplanktonu. Velcí medúzovci a korálnatci jsou schopni ulovit i větší kořist, např. i ryby

 1. Trávicí soustava člověka (Fylogeneze trávení v živočišné říši. Stavba a funkce trávicí soustavy člověka. Trávení a vstřebávání. Trávicí žlázy -játra, slinivka břišní.) Trávicí soustava živočichové mají heterotrofní způsob výživy - nutnost organických látek v potrav
 2. Fylogeneze trávicí soustavy •Milí studenti, je nejvyšší čas posunout se k další fylogenezi, tentokrát, fylogenezi trávicí soustavy. V tomto týdnu si projděte tuto prezentaci a do svých sešitů/poznámek si vytvořte zápis. Úvod opět věnujte vysvětlení pojmů jako j
 3. • Fylogeneze • Trávicí soustava bezobratlých o celým povrchem těla (osmoticky), např. někteří parazité (tasemnice) o láčka - vakovitá dutina s jediným otvorem (současně přijímací i vyvrhovací), např. žahavci, ploštěnc
 4. Fylogeneze trávicí soustavy. Info - Tisknout - Poslat(@) - Stáhnout - Uložit->Moje referáty - Přidat referát. Jednobuněční : prvoci - živí se baktériemi, sinicemi, řasami nebo látkami těla hostitele. živiny přijímají celým povrchem těla nebo pohlcováním - fagocytózou. Pohlcená potrava je obklopena váčky s.

živiny prijímají celým povrchem tela nebo pohlcováním - fagocytózou. Pohlcená potrava je obklopena vácky s enzymatickým obsahem Þ vznikají trávicí vakuoly (organely s trávicí funkcí). U nekterých prvoku jsou bunecná ústa a bunecná rit. Mnohobunecní : mají již orgánové soustavy Během fylogeneze však došlo důsledkem přizpůsobení trávicí soustavy druhu přijímané potravy k značným druhovým rozdílům. Například u býložravců se předžaludek zformoval na rezervoár potravy, došlo i k prodloužení střeva, kde je obtížně stravitelná potrava (bohatá na vlákninu) trávena i několik dnů Trávicí soustava: fylogeneze, děje, stavba, trávicí žlázy, nemoci vyprazdňují do obsahu trávící soustavy - dochází k štěpení částic potravy- nízkomolekulární produkty jsou vstřebávány ve specializovaných buňkách trávicí soustavy FYLOGENEZE DÝCHACÍ SOUSTAVY - houby - celým povrchem těla - žahavci - celým povrchem těla - CO 2 - vydechováno, moč - ledviny, stolice - soustava trávicí, žlučová barviva - játra, pot a maz - ústrojí kožn.

FYLOGENEZE TRÁVICÍ SOUSTAVY - houby - trávicí dutina (osciluj, ostie, intracelulární trávení - choanocyty) - žahavci - polypovci - láčka - medůzovci - gastrovaskulární - ploštěnci - ploštěnky - gastrovaskulární - motolice,tasemnice - žádná (osmotrofní výživa Soustava svalová. spolu s kostrou tvoří pohybovou soustavu; svaly představují 40% celkové tělesné hmotnosti; lidské tělo má asi 600 svalů; většinu tvoří příčně pruhovaná (= kosterní) svalovina - krátkodobě podává vysoké výkony a je unavitelná; Stavba kosterního svalu. tvořena svalovými vlákny = myofibrilami: - průměr 20-150 mikro metrů, délka 0,5-20 c Název materiálu: Fylogeneze trávicí soustavy - prezentace Ročník: 3. ročník Identifikace materiálu: MAY_V2_PVS3_fylogenezeTS Jméno autora: RNDr. Stanislava Mayerová Předmět: Biologie Tématický celek: Fylogeneze orgánových soustav Anotace: Přehled vývoje trávicí soustavy u jednotlivých kmenů živočichů. Datum: 5.10.201

Fylogeneze dýchací soustavy - Biomach, výpisky z biologi

- společná část dýchací a trávicí sou stavy - 3 části: - 1. nosohltan (nasopharynx) - 2.ústní část hltanu - kříží se dýchací a polykací cesty - 3.hrtanová část - neúplně uzavřená hrtanovou příklopkou, která se při polykání sklání a brání vniknutí polykaného sousta do dýchací soustavy . JÍCEN (oesophagus FYLOGENEZE TRÁVÍCÍ SOUSTAVY se vyprazdňují do obsahu trávící soustavy - dochází k štěpení částic potravy- nízkomolekulární produkty jsou vstřebávány ve specializovaných buňkách trávicí soustavy Vstřebávání (resorpce) = přenos látek přes cytoplazmatickou membránu do buněk, které potom předávají. trávicí soustavy, dýchací soustavy, pohlavního ústrojí, ve slezině, brzlíku a v patrových mandlí - s mízními uzlinami = skupina mízních (lymfatických) orgánů. NEMOCI CÉVNÍ SOUSTAVY Arteroskleróza - poškození cévní stěny ukládáním tuků (lipidů) -> vznik destiček, tvořené cholesterolem, vápenatými solem Fylogeneze živočichů Anatomická stavba a funkce trávicí soustavy . K základním oddílům trávicí trubice patří: Stavba stěny trávicí trubice a svěrače. Stěnu trávicí trubice tvoří čtyři vrstvy, obr. 5: sliznice, též mukóza (tela mucosa

Trávicí soustava - Biologie - Maturitní otázk

Trávicí soustava Studijni-svet

Vylučovací soustava je orgánová soustava, která zajišťuje vylučování odpadních látek z těla. Vylučování je způsob, jak udržet homeostázu, protože se díky němu kontroluje složení tělních tekutin a obsah iontů v nich. Velmi často se vylučování děje prostřednictvím moči.. U různých skupin živočichů mají orgány vylučovací soustavy různou podobu i název Práce obsahuje poznámky na téma fylogeneze trávicí a dýchací soustavy. Popisuje vývoj těchto dvou soustav od nejprimitivnější živočichů až po savce (detail) Žahavci - Žijí koloniálně výhradně v mořích, mají značný geologický význam. Jejich láčka je rozdělena 6 až 8 přepážkami (septy) Biomach trávicí soustava. Fylogeneze trávicí soustavy. › Studijní literatura. › Biomach.cz na Google+. › Jak web správně citovat Fylogeneze trávicí soustavy. 1 funkce pohybové soustavy a svalů. 2 embryonální vývoj svalů Trávicí soustava člověka je orgánová soustava, která zajišťuje příjem potravy, její mechanické a chemické zpracování, vstřebání živin. Fylogeneze trávící soustavy živočichů. Slouží k přijímání, chemickému a mechanickému zpracování, transportu a vstřebávání. Nejjednodušším typem trávící soustavy je láčka (žahavci a ploštěnci) Ostatní bezobratlí- trávící dutina (se samostatným ústním a řitním otvor) Zevní povrch trávicí trubice. soustavy, mízní soustava, fylogeneze oběhové soustavy 20. Trávicí soustava - anatomická stavba a funkce částí trávicí trubice, jater, slinivky břišní, enzymy, fyziologie - trávení a vstřebávání živin, onemocnění tráv. soustavy, fylogeneze trávicí soustavy, význam a metabolismus tuků, sacharidů, bílkovin

Trávicí soustava :: Lidské těl

Fylogeneze Trávicí Soustavy - rozdíly mezi obratlovci a bezobratlými Bezobratlí Obratlovci - převládá nitrobuněčné trávení - převládá nitrotělní trávení - trávicí žlázy nejsou odděleny od trávicí trubice - trávicí žlázy leží. ZS Londynska Rozmnožovací soustavy a orgány bezobratlých - základní typy a stavba. Orgány rudimentární - během fylogeneze ztratily funkci, ale dosud se morfologicky soustavy trávicí, vylučovací, oběhu tělních tekutin a dýchací 4) vyšší soustava rozplozovací - soustava rozplozovací . 11. Fylogeneze trávicí soustavy živočichů 12. Fylogeneze vylučovací soustavy a osmoregulace živočichů, vylučování člověka 13. Fylogeneze oběhové a dýchací soustavy živočichů 14. Fylogeneze nervové soustavy a smyslových orgánů živočichů 15. Obecné principy rozmnožování a fylogeneze rozmnožovací soustavy. 22, Soustava trávicí. DOCX. Stáhnout kompletní materiál zdarma (502,54 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOCX přednáška: Fylogeneze (Fylogeneze dýchací soustavy, Fylogeneze vylučovací soustavy, Fylogeneze oporné soustavy, Fylogeneze pohybové soustavy, Fylogeneze krycí soustavy, Fylogeneze cévní soustavy, Fylogeneze nervové soustavy, Fylogeneze trávicí soustavy

Fylogeneze dýchací soustavy - Biomach, výpisky z biologie

součást trávicí soustavy, křížení cest dýchacích a trávicí soustavy; jsou tu patrové mandle, ty nezakrňují; HRTAN: začíná hrtanovou příklopkou, která uzavírá hrtan při polykání; začínají zde dolní cesty dýchac Fylogeneze trávicí soustavy - Biomach, výpisky z biologie Způsoby Trávení: intracelulární = probíhá uvnitř buňky (prvoci). trávicí soustava přímá, ústní a řitní otvor na protilehlych koncích těla Opěrná soustava - Biomach, výpisky z biologie Prvoci Biologie rostlin Fylogeneze trávicí soustavy

Vývoj, stavba a funkce trávicí soustavy, BI - Biologie

 1. Fylogeneze trávicí soustavy. trávení = proces rozkladu potravy, aby její komponenty mohly trávicí soustava vyvinuta u většiny živočichů × endoparaziti. Způsoby přijímání potrav ; Lidské tělo: z čeho se skládá trávicí soustava a jak funguj . Goniometrické funkce. Kalkulačky provádějí výpočet hodnot.
 2. 4_fylogeneze_travici_soustavy_travici_soustava_cloveka.ppt. 9 MB;
 3. Orientace na těle živočicha. 1. Ústroje živočichů (organologie) , , (URL 119 - hmyz). • Tkáně tvoří orgány • Tkáně hlavní a tkáně vedlejší • Orgány tvoří orgánové soustavy Soustavy orgánů . 1.Tělního pokryvu, opory a pohybu. 2.Přeměny a výměny látek (trávící, dýchací, vylučovací, oběhu tělních tekutin). 3.Dráždivá a regulační (smyslová.
 4. Trávicí soustava - fylogeneze - Digitální učební materiály RVP. doprovázenou otázkami, úkoly, spoustou schémat, obrázků a odkazů na videa. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k fylogenezi trávicí soustavy živočichů. Z prezentace lze snadno vytvořit pracovní listy
 5. Fylogeneze trávicí soustavy - Biomach, výpisky z biologie. trávení = proces rozkladu potravy, aby její komponenty mohly vstupovat do metabolických procesů. trávicí soustava přímá, ústní a řitní otvor na protilehlych koncích těla. Prvoústí živočichové - členovci, BI - Biologie -
 6. funkcí nervové soustavy zaji(*uje neurohumorální integraci )ivotních pochod%. Na spodin# mezimozku vznikly neurohypof!za a adenohypof!za. Z endostylu, p$ítomného jen v!jime&n# u larválních stádií, se u dosp#lc% vytvá$í (títná )láza. •! Do(lo k nár%stu po&tu gen% a znásobení po&tu kopií shluku gen% Hox

FYLOGENEZE-TRÁVICÍ-SOUSTAVY - Biologie - Střední školy

Fylogeneze smyslů. Smysly u člověka. Termoregulace. Hormonální a rozmnožovací soustava.Fylogeneze rozmnožování. Hormonální a rozmnožovací soustava člověka. Oběhová soustava. Tělní tekutiny. Fylogeneze oběhové soustavy. Cévní a mízní soustava člověka. Imunita. Trávicí soustava. Fylogeneze trávicí soustavy • Fylogeneze trávicí soustavy. • Fylogeneze dýchací a vylučovací soustavy. • Rozmnožovací soustava, individuální vývoj člověka. • Smyslové soustava. • Fylogeneze nervové a hormonální soustavy. • Fylogeneze kosterní a svalové soustavy. • Molekulární základy dědičnosti.. STUDUJU.cz referáty, čtenářský deník... Start: Zaregistrovat se. Předměty: Angličtina Biologie Dějepis Francouzština Fyzika Hudební výchova Chemie Informatika Literatura Matematika Mluvnice Němčina Ruština Sadovnictví Sloh Španělština Základy společenských věd Zeměpi

Fylogeneze trávicí a dýchací soustava - Seminarky

 1. -funkce: ochrana mozku a smyslů, opora dýchací a trávicí soustavy -obsah mozkovny 1450 cm3 u mužů, 1300 cm3 u žen -u člověka je mozková část větší než obličejová -vývoj lebky: osifikuje postupně, až po narození, většina kostí je po narození z většiny chrupavčitá, nejsou vyvinuty vedlejší nosní dutin
 2. FYLOGENEZE TRÁVICÍ SOUSTAVY - houby - trávicí dutina (osciluj, ostie, intracelulární trávení - choanocyty) - žahavci - polypovci - láčka - medůzovci - gastrovaskulární - ploštěnci - ploštěnky - gastrovaskulární
 3. Fylogeneze trávicí soustavy - Biomach, výpisky z biologie. Způsoby Trávení: intracelulární = probíhá uvnitř buňky (prvoci). trávicí soustava přímá, ústní a řitní otvor na protilehlych koncích těla. Evoluce orgánů a soustav živočichů- biologie online
 4. Trávicí soustava- fylogeneze soustavy, pojmy: intracelulární a extracelulární trávení- stavba a funkce trávicí soustavy člověka, trávicí žlázy a enzymy, trávení živin- zásady zdravé výživy, onemocnění trávicí soustavy . Vylučovací soustava- fylogeneze soustavy
 5. Fylogeneze trávicí soustavy - Biomach, výpisky z biologie. trávicí soustava ostnokožců, polostrunatců a strunatců se od uvedeného schématu na první pohled morfologicky příliš neliší, zásadní rozdíl však spočívá v embryonálním původu úst a řiti (prvoústí × druhoústí) prvoústí: ústní otvor představuje.

12. A Soustava trávicí. Funkce trávicí soustavy, typy trávení (extracelulární, intracelulární), fylogeneze, vstřebávání, stavba a funkce jednotlivých částí, žlázy a jejich enzymy (metabolismus, tvorba ATP, hladovění). Choroby trávicí soustavy. B Charakteristika říší jednobuněčných živočich Radula je anatomický orgán měkkýšů, umístěný v ústní dutině a určený k příjmu, posouvání a prvotnímu rozmělnění potravy. Je srovnávána s jazykem obratlovců, i když plní i odlišné funkce. Na povrchu je vybavená jemně ozubenými chitinovými pásky, používanými zpravidla pro škrábání nebo řezání potravy před tím, než vstoupí do jícnu Přehled částí trávicí soustavy . PŘEHLED ČÁSTÍ TRÁVICÍ TRUBICE. Trávicí soustava je tvořena těmito částmi: dutina ústn.

PPT - Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU

mízní soustava, fylogeneze oběhové soustavy 20. Trávicí soustava - anatomická stavba a funkce částí trávicí trubice, jater, slinivky břišní, enzymy, fyziologie - trávení a vstřebávání živin, onemocnění tráv. soustavy, fylogeneze trávicí soustavy, význam a metabolismus tuků, sacharidů, bílkovin, vitamíny, mineráln 5 Fylogeneze pohybové soustavy obratlovců a) hladká svalovina- útrobní svalstvo (dýchací trubice, plíce, trávicí trubice aj.), svalovina cév, svalovina žaberní oblasti b) kosterní svalovina - u původně vodních obratlovců existoval mohutný boční sval, ten se během vývoje rozpadl na velký počet samostatných svalů; s přechodem na souš rozvoj a diferenciace svalů.

Fylogeneze trávicí soustavy. Funkce trávicí soustavy. P řehled stavby a funkcí jednotlivých částí trávicí soustavy. Játra, slinivka b řišní - stavba a funkce. Nemoci trávicí soustavy. Me tabolismus sacharid ů, lipid ů a bílkovin. Výživa a vitamíny. 20. Stavba a funkce vylu čovací soustavy člov ěka Fylogeneze vylu. Fylogeneze trávicí soustavy živočichů 20. Fylogeneze oběhové soustavy živočichů 21. Fylogeneze dýchací soustavy živočichů 22. Fylogeneze vylučovací soustavy a tělního povrchu živočichů 23. Nervová a hormonální regulace živočichů 24. Fylogeneze smyslových orgánů živočichů 25.. (fylogeneze; stavba a funkce trávicí soustavy člověka; nemoci trávicí soustavy; metabolismus cukrů, tuků, bílkovin; význam vitamínů; zásady správné výživy) 6) Morfologie rostlinných orgánů - květ Soustava nervová, princip šíření nervového vzruchu, ústřední NS a obvodové nervy. Ústrojí smyslová Anatomie trávicí a vylučovací soustavy 9) Fyziologie rostlin. fylogeneze vylučovací soustavy, stavba vylučovací soustavy, nefron, tvorba a chemické složení moči, kůže a její deriváty, funkce kůže Když jíme, vlastně jen dutinou ústní posíláme potravu do trávicí soustavy. Kudy jídlo tělem putuje a co se s ním po cestě děje? Zjistěte více . Ten vám udělá krevní testy a zjistí, čím jsou vaše problémy způsobené a zda se skutečně jedná o nízkou hladinu draslíku v krvi

Kompetence ( výstupy ) - portal. - trávicí soustava - dýchací soustava - tělní tekutiny - oběhová soustava - vylučovací soustava - umí popsat a pozorovat všechny soustavy a funkce u ryb, obojživelníků, plazů, ptáků, savců - docení vliv hormonů na celkový tělesný i duševní vývoj jedinc sval - musculus - základní jednotka těla zhruba 600 svalů v těle, tvoří 40 % celkové hmotnosti; tělo svalu (svalové bříško) je tvořeno sv. vlákny, které jsou ve sv. obalu - endomizium, více vláken jen pak v perimiziu, celá sv. vlákna jsou v epimiziu vazivová blána je u konce silnější (tím jak se jednotlivé vaz. vlákna střetávají) -> tvoří fascii - vazivový. NERVOVÁ SOUSTAVA Charakteristika: ovládá činnost všech orgánů v těle vytváří chování organismu a komunikuje s okolím řídící funkce se rozděluje na 2 složky: řízení kosterního svalstva řízení vnitřních orgánů neurověda = obor zabývající se nervovými ději Rozdělení nervové soustavy: centrální nervový systém (CNS) → mozek, mícha obvodové nervstvo. Trávicí soustava (apparatus digestorius) je skupina orgánů, které se účastní příjmu, zpracování a vylučování potravy. Hlavní funkce trávicí soustavy lze rozdělit podle typu výkonu: příjem potravy Vztažná soustava. . - i 15. Tkáně a orgánové soustavy živočichů, jejich fylogeneze (soustavy tělního pokryvu, trávicí a vylučovací) C. 16. Tkáně a orgánové soustavy živočichů, jejich fylogeneze (soustavy opěrné a pohybové, dýchací a oběhové) C. 17. Tkáně a orgánové soustavy živočichů, jejich fylogeneze (soustavy rozmnožovací, nervová

Fylogeneze cévní soustavy. vývojově jednodušší živočichové ji nemají vyvinutou- žahavci, ploštěnci, hlísti. vlásečnice ze stěn orgánů trávicí soustavy odvádějí krev do vrátnicové žíly→ játra, kde se větví do jaterních lalůčků. fylogeneze trávicí soustavy, přeměna látek a energií v jednotlivých částech trávicí soustavy, význam jednotlivých živin, minerálních látek a vitamínů pro zdraví člověka; 19) Vývoj, stavba a činnost dýchací soustavy

(fylogeneze trávicí soustavy, trávicí soustava člověka, transport látek u rostlin - difúze, osmóza, praktická část) 22. Původ a vývoj člověka (zařazení člověka do systému, hominizace, sapientace, fylogenetický vývoj rodu Homo, praktická část) 23 Fylogeneze vylučovací soustavy bezobratlí mají 3 typy vylučovacího ústrojí:. na vylučování se podílí soustava vylučovací (moč), ale také soustava kožní (pot a maz), dýchací (CO2), trávící (stolice, žluč Trávicí soustava člověka. První a základní funkce trávicí soustavy je příjem potravy. Trávení rozdělujeme na chemické a mechanické Řízení vyprazdňování žaludku je zajišťováno nervově (enterogastrický reflex) a hormonálně . Fylogeneze nervové soustavy Studijni-sve

PPT - Fylogeneze trávicí soustavy PowerPoint PresentationSoustava svalová :: Lidské těloPPT - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA ČLOVĚKA PowerPoint PresentationPPT - DÝCHACÍ SOUSTAVA − FYLOGENEZE PowerPoint

• Morfologie je východiskem k pochopení fylogeneze, ekologie a chování • Soustavy orgánů - hledisko ontogenetické - topografické - funkční • Soustava krycí • Soustava kosterní • Soustava svalová • Soustava nervová • Endokrinní žlázy • Smyslové orgány • Soustava trávicí • Soustava cévn VY_32_INOVACE_110208_Fylogeneze trávicí soustavy - bezobratlí živočichové.pptx: VY_32_INOVACE_110208_Fylogeneze trávicí soustavy - bezobratlí živočichové_anotace.docx: VY_32_INOVACE_110209_Fylogeneze trávicí soustavy-pl.doc: VY_32_INOVACE_110209_Fylogeneze trávicí soustavy-pl_anotace.do Fylogeneze trávicí soustavy. fylogeneze a typy trávicích soustav živočichů, rozdíly ve stavbě trávicí trubice jednotlivých tříd obratlovců. trávicí ústrojí člověka - stavba a funkce, pomocné trávicí žlázy, játra. nemoci, zásady správné výživy, poruchy metabolismu. Fylogeneze v. ylučovací. ho ústroj Fylogeneze trávicí soustavy. Funkce trávicí soustavy. Přehled stavby a funkcí jednotlivých částí trávicí soustavy. Játra, slinivka břišní - stavba a funkce. Nemoci trávicí soustavy. Metabolismus sacharidů, lipidů a bílkovin. Výživa a vitamíny. 20. Stavba a funkce vylučovací soustavy člověka. Fylogeneze vylučovací.

 • Borelioza nechutenství.
 • Zámek karviná svatba.
 • Konvalinky svatební kytice.
 • Rakovina varlete a metastázy diskuze.
 • Druhy kompozice obrazu.
 • Brankářské kalhoty hokej.
 • Výskyt malárie.
 • Youtube mp3 converter.
 • Mak lysy.
 • Plazmoptýza.
 • Malování pro děti.
 • Kyanid a štěstí princezna.
 • Clotrimazol spray zkušenosti.
 • Jsem posedla dablem.
 • Nette local neon.
 • Jak třídit odpad.
 • Orsil l.
 • Bajkal trek.
 • Pánské plavky 2017.
 • Bazeny intex.
 • Akupresura kašel.
 • Gymnázium vejrostova přijímací zkoušky.
 • Voice proklinam.
 • Lg g2 alza.
 • Total war warhammer 2 all skaven units.
 • Certifikace dřevěných hraček.
 • Folie pro renovaci dveří.
 • Problémy s erekcí příčiny.
 • Sound studio download.
 • Hydroizolační barva.
 • Houby muchomůrka.
 • Princezna charlotte z cambridge narození.
 • Řím umění a architektura.
 • Podstatná jména konkrétní a abstraktní cvičení.
 • Zákon č. 66/2017 sb.
 • Česká televize personální oddělení.
 • Prasknuty silikon.
 • Bluetooth reproduktor sencor.
 • Rotak 32 ergoflex h.
 • Co je to holocaust.
 • Wanastowi vjecy otevrena zlomenina akordy.