Home

Přehled statistických metod zpracování dat pdf

Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat . HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat. 2. vyd. Praha: Portál, 2006. 583 s. ISBN 80-7367-123-9. Další formáty: BibTeX LaTeX RIS } Základní údaje. Uplatnění statistických metod při zpracování dat v anglickém jazyce: Use of Statistical Methods for Data Processing Pokyny pro vypracování: Úvod Cíle práce, metody a postupy zpracování Teoretická východiska práce Analýza problému Vlastní návrhy řešení Závěr Seznam použité literatury Přílohy Podle § 60 zákona č. Přehled statistických metod zpracování dat /3.vydání/: Analýza a metaanalýza dat je skvělá kniha. Tuto knihu napsal autor Jan Hendl. Přečtěte si s námi knihu Přehled statistických metod zpracování dat /3.vydání/: Analýza a metaanalýza dat na prazskamuzea1918-2018.c

Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a

 1. HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat.2. vyd. Praha: Portál, 2006. 583 pp. ISBN 80-7367-123-9. Other formats: BibTeX.
 2. Portaro - Webový katalog knihovny. Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown.
 3. Přednáší na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v Praze, je autorem četných odborných sdělení a knih. V nakladatelství Portál vyšly publikace Přehled statistických metod zpracování dat, Kvalitativní výzkum, Metody výzkumu a evaluace a Statistika v aplikacích
 4. Přehled statistických metod zpracování dat Autor: Hendl, Jan Nakladatel: Portál EAN: 9788026202004 ISBN: 978-80-262-0200-4 Popis: 1× kniha, vázaná, 736 stran, česky Rozměry: 15 × 21 cm Rok vydání: 2012 (4. rozšířené vydání
 5. odbornou literaturu, zejména na knihu Jana Hendla ‐ Přehled statistických metod zpracování dat: analýza a metaanalýza dat (Hendl, 2006). Statistika je metoda analýzy dat, která nachází široké uplatnění v celé řadě odvětví, oblast sportu, tělesné výchovy a kinantropologie nevyjímaje
 6. Potřebujete statisticky zpracovat data do bakalářské, diplomové nebo dizertační práce? Neklesejte na mysli, Matej Vám to vymyslí! Jmenuji se Matej Marek a nabízím statistické zpracování dat z dotazníků, marketingových a jiných výzkumů. Bohaté zkušenosti mám nejen se zpracováním a vyhodnocením statistických dat pro diplomové práce

Přehled statistických metod zpracování dat Autor: Hendl, Jan Nakladatel: Portál EAN: 9788071788201 ISBN: 80-7178-820-1 Popis: 1× kniha, vázaná, 584 stran, česky Rozměry: 14,5 × 20,5 cm Rok vydání: 2004 (1. vydání Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat / Autor: Hendl, Jan, 1947- Vydáno: (2006) Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Autor: Hendl, Jan, 1947- Vydáno: (2009 Nebyla nalezena přesná shoda, zobrazujeme podobné výrazy. reklamní sdělení. 06.Stat_zpracovani_dat.pdf

Uplatnění Statistických Metod Při Zpracování Dat

Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat / Hlavní autor: Hendl, Jan, 1947- Vydáno: (2004) Vyhodnocování experimentálních dat : výběr základních statistických metod / Hlavní autor: Javůrek, Milan, 1956- Vydáno: (2017 Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat / Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Hendl, Jan, 1947-(Autor)Typ dokumentu

Přehled statistických metod zpracování dat /3

 1. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat / Autor: Hendl, Jan, 1947- Vydáno: (2004) Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Autor: Hendl, Jan, 1947- Vydáno: (2009
 2. Uplatnění statistických metod při zpracování dat v anglickém jazyce: The Use of Statistical Methods for Data Processing Pokyny pro vypracování: Úvod Cíle práce, metody a postupy zpracování Teoretická východiska práce Analýza problému Vlastní návrhy řešení Závěr Seznam použité literatury Podle § 60 zákona č. 121.
 3. Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat 2012; Úvod do kvalitativního výzkumu 1997; Zdravotní benefity pohybových aktivit 2011; všech 6 knih autora. Kniha Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat je
 4. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu KMD / NKZPV - Kvantitativní metody zpracování dat, Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě (OU)
 5. V životě lidském jsou výjimečné okamžiky škodolibé radosti. Třeba, když si listuji Hendlovou příručkou Přehled statistických metod zpracování dat, musím se potměšile usmívat při představě naivů, kteří před pohrdanou a zatracovanou matematikou utekli na sociální obory
 6. Přehled statistických metod zpracování dat. Kdo napsal knihu Přehled statistických metod zpracování dat? Autorem je Jan Hendl. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat . Saved in: Bibliographic Details; Main Author: Hendl, Jan, 1947-(Author)Format Přehled statistických metod zpracování dat analýza a metaanalýza dat od 450 Kč 1 poptávka Sbíráme holubinky, aneb, Jak nasbírat houby, když nerostou hřiby fotografický atlas 1 poptávka Psychická deprivace v dětství 2 poptávk Zpracování statistických dat Naší instituci byla zadána zakázka, která spočívala ve zpracování již realizovaného dotazníkového šetření. Jako součást zadání bylo dodáno celkem 129 elektronicky vyplněných dotazníků, ty bylo potřebné zpracovat na základě zadavatelem požadovaných výstupů

Přehled statistických metod zpracování dat - Portaro

Contents Obsah Předmluva.. 13 1 Úvod..... 17 1.1 Empirický výzkum a jeho etapy..... 19 1.2 Význam teorie pro výzkum.. 23 1.2.1 Konstrukty a jejich. Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Hlavní autor: Hendl, Jan, 1947- Vydáno: (2015) Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat / Hlavní autor: Hendl, Jan, 1947- Vydáno: (2006 Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl: Mezinárodní standardní číslo knihy: 80-7367-123-9 (váz.) Údaje o vydání: Vyd. 2., opr. Nakladatelské údaje: Praha : Portál, 2006: Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma: Analýza dat: Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma. Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye statistických metod: - Investigativní vícerozměrná analýza dat - Regresní modelování - Analýza časových řad • Předpoklady ukončení - Účast na cvičení (povoleny dvě absence) - 3 průběžné testy (požadováno dosažení alespoň 50% bodů) • Základy jednorozměrné statistické analýzy dat

sběru dat, jako je dotazník, rozhovor, pozorování i obsahová analýza. pouţíváme matematicko-statistických metod. Kvalitu a relevanci provedeného výzkumu prověřujeme z hlediska dvou základních kritérií - validity a reliability (2004): Přehled statistických metod zpracování dat.J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat.--PorPortál, Praha, str. 1--tál, Praha, str. 1 35 (základní myšlenky (základní myšlenky PopperovaPopperovapřístupu na str. 28přístupu na str. 28--29)29) .

Publikace obsahuje základní teoretický úvod a pracovní postupy, metodiku zpracování statistických dat a jejich implementaci v GIS, možnosti vizualizace takovýchto dat pomocí metod tematické kartografie a přehled základních klasifikačních metod, které lze pro účely vizualizace použít Srovnání obou metod je uvedeno v tabulce 1. Pro relevantní hodnocení změn na CT je nezbytný nejen náběr dat v dostatečné kvalitě a zkušenost hodnotitele, ale i správné postprocesingové nastavení. V rámci následného zpracování dat and faster triage of patients indicated for mechanical thrombectomy

Odborná Přehled statistických metod Nakladatelství Portá

[1] Hendl, J.: Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-820-1. Doporučená literatura: [2] Everitt, B. S.: An R and S-PLUS companion to multivariate analysis.(Springer texts in statistics), Springer-Verlag London Limited, 2005. ISBN 1-85233-882- Statistické zpracování dat v energetice Cíle předmětu Absolvent bude schopen aplikovat správné postupy pro vyhodnocování dat v energetice a výsledky použitých metod korektně interpretovat Přehled statistických metod Analýza a metaanalýza dat. Rozšířené vydání. Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů

Přehled statistických metod zpracování dat - Jan Hendl

Analýza a metaanalýza dat. Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů. Výklad ilustruje na řadě příkladů, probírá etapy empirického výzkumu a základní pojmy statistiky, nezbytné partie z teorie pravděpodobnosti. Hendl J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál 2004. 584 stran. ISBN 80−7178−820−1 Analýza dat je široká oblast aktivit a technik zpracování a využívání hromadných dat s cílem odhalit užitečné informace a podpořit rozhodování. Používá se ve vědě i v aplikovaných oblastech a její důležitost stále narůstá s tím, jak postupuje digitalizace a automatizace mnoha oblastí Přehled statistických metod zp... Jednotky; Vytvořit citaci. Poslat emailem. Exportovat záznam. Exportovat do RefWorks; Přidat do oblíbených. Objednat papírovou kopii. Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat . Uloženo v: Podrobná bibliografie; Hlavní autor: Hendl, Jan, 1947-(Autor) Médium. Dlouhodobě se věnuje metodologii vědy a čtenáři se mohli seznámit již dříve s jeho publikací Přehled statistických metod zpracování dat /2004/. Ke krátkému upozornění uveďme, že text jeho knihy Kvalitativní výzkum, s podtitulem Základní metody a aplikace, je rozdělen na 14 základních kapitol a celé řady podkapitol

Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat 2012; Úvod do kvalitativního výzkumu 1997; Zdravotní benefity pohybových aktivit 2011; všech 6 knih autora. Kniha Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace je Řeháková, B. (2006). Jan Hendl: Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 42(1), 226-228 Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů. Výklad ilustruje n Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat . Saved in: Bibliographic Details; Main Author: Hendl, Jan, 1947-(Author) Format: Book: Language: a Přehled statistických metod zpracování dat : |b analýza a metaanalýza dat / |c Jan Hendl 250 |a Vyd. 1. 260.

Přehled statistických metod. Jan Hendl. Četl(a) jsem. Chci přečíst. Analýza a metaanalýza dat. Rozšířené vydání. Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů. programech o úvod do statistického jazyka R. Kniha. Všechny informace o produktu Přehled statistických metod zpracování dat, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Přehled statistických metod zpracování dat 3. Přehled statistických programů 4. Validace statistických programů 5. Závěr 1. Uvod Statistické metody jsou významnou součástí všech systé-mů jakosti. Laboratoře, které se akreditují podle evroé normy EN 45001 nebo organizace, které požadují certifikaci podle norem řady ISO 9000+, musí ve svých příručkác dy a zpracováním dat. Kromě kvalitativních metod je odborníkem i na metody kvantita-tivní a v nedávné době vydal publikaci Pře-hled statistických metod zpracování dat po-jednávající obšírně o metodách kvantitativ-ního výzkumu (její recenzi je možné najít v Sociologickém časopise 42/1)

7 Přehled použitých dokumentů a příklady publikací vhodných pro seznámení s pedagogickým výzkumem. ANTOCH, J.; VORLÍČKOVÁ, D. Vybrané metody statistické analýzy dat. Praha : Academia, 1992. ISBN 80-200-0204-9.BLACK, P. Testing. Friend or Foe ? Theory and Practice of Assessment and Testing. London : The Falmer Press, 1998 Obecný metodologický nástroj k získávání a zpracování dat Vymezuje širší a komplexní úhel pohledu na šetřenou PdF UP, 2003. ISBN 80-244-O765-5. ŠKALOUDOVÁ, A. Statistika v pedagogickém výzkumu . Praha : PdF UK, 1998. ISBN 80-86039-56-. HENDL, J. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha : Portál, 2004. ISBN. Obecná analýza kategoriálních dat, hodnocení četností, porovnání relativní četnosti s teoretickou hodnotou.. Analýza závislostí nominálního a ordinálního typu dat, kontingenční tabulka, testování hypotézy o nezávislosti. HENDL, J. (2004), Přehled statistických metod zpracování dat, Praha, Portál. ISBN 80-7178.

Charakteristika kurzuPředmět je vyučován v rámci oboru Historická sociologie na FHS UK. Vyučujícími jsou pracovníci ČSDA Martin Vávra a Tomáš Čížek. Cílem předmětu je uvést posluchače do postupů práce s kvantitativními i kvalitativními sociologickými daty. Rozebrány jsou ukazatele kvality sociologických dat (výběrové chyby, chyby měření, chyby při zpracování) Objednávejte knihu Přehled statistických metod zpracování dat v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

Statistické zpracování dat - Matej Mare

Kniha: Přehled statistických metod zpracování dat Analýza a metaanalýza dat - Jan Hendl. Fungujeme! Vážení zákazníci, nařízením vlády jsou od 22. 10. 2020 z preventivních důvodů zavřeny některé naše pobočky. > Přehled statistických metod zpracování dat Analýza a metaanalýza dat-15% sleva Přehled statistických metod zpracování dat. Analýza a metaanalýza dat. Jan Hendl. Portál, 1. vydání, 2004 neparametrické metody a hodnocení kvalitativních dat, základní metody analýzy rozptylu a vybrané metody vícerozměrné analýzy. Kniha obsahuje jako první u nás také informace o metodách zpracování.

Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat / Uložené v: Podrobná bibliografia; Hlavný autor: Hendl, Jan (Author): Médium Mnoho a více z těchto témat Hendl popisuje v několika svých knihách, které spadají do odborné četby. Mezi jeho vydanými tituly jsou například Přehled statistických metod zpracování dat: Analýza a metaanalýza dat, Kvalitativní výzkum: Základní metody a aplikace, nebo Zdravotní benefity pohybových aktivit Analýza a metaanalýza dat. HENDL Jan. Info: Portál, 2015 (5., rozšíř) - váz., 736 str. EAN: 9788026209812 ISBN: 978-80-262-0981-

Cílem předmětu je poskytnout studentům celkový přehled o možnostech pořízení a zpracování různých typů dat pomocí statistických metod. Studenti se naučí využívat speciálních doplňků prostředku Microsoft Excel. Seznámí se i s jiným SW, převážně volně dostupným Kompletní specifikace produktu Přehled statistických metod zpracování dat, porovnání cen, hodnocení a recenze Přehled statistických metod zpracování dat Přehled statistických metod zpracování dat : analýza a metaanalýza dat / Uložené v: Podrobná bibliografia; Hlavný autor: Hendl, Jan (Author) Médium: Kniha: Jazyk: a Přehled statistických metod zpracování dat : |b analýza a metaanalýza dat / |c Jan Hendl 250 |a Vyd. 1. 260 |a Praha.

Přehled statistických metod zpracování dat od Jan Hendl v KNIHCENTRUM.CZ. Bleskové dodání, osobní odběr ZDARMA a dárky za nákup. Ověřeno zákazníky řeší dva typy úkolů: odhad parametrů a testování statistických hypotéz. Cílem induktivní statistiky je z vypozorovaných dat vyvodit zobecnitelná tvrzení s udáním intervalu spolehlivosti - jde tedy o snahu objektivizovat pozorování a zbavit se subjektivního vlivu pozorovatele Hendl J. 2014. Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál Hebák Manuál k SPSS (dostupný přímo z IBM SPSS) Sylabus kurzu 1. Seznámení s SPSS - 3 okna (data, syntax, výstup). Základní ukázka dat, logika promenné, jejich popisky. Generování základních statistik (FRE, DES VAR, EXAMINE)

Přehled statistických metod. Jan Hendl. Analýza a metaanalýza dat. Rozšířené vydání. Zkušený autor představuje statistiku a metodologii vědy srozumitelně, zejména s ohledem na potřeby studentů humanitních a sociálních oborů

 • Wanastowi vjecy otevrena zlomenina akordy.
 • Krabice od mléka plast.
 • Širokoúhlý objektiv iphone.
 • Batman postavička.
 • Barva na vlasy bez ppd.
 • Zasedací pořádek ve třídě šablona.
 • Bazos noční vidění.
 • Butcher talents.
 • Charakter praha.
 • Zlatý prsten s tyrkysem.
 • Paleo kolac.
 • Zkratka milion v angličtině.
 • Tetování jablonec.
 • Víš že tě miluju online.
 • Youtube halo halo vysílačka.
 • Geocaching map.
 • Martin jméno.
 • Neparfemovane vlozky.
 • Normalizace na slovensku.
 • Teleskopická rozpěrná tyč 50 cm.
 • Dtest opalovací krémy 2018.
 • Taipan menší wikipedie.
 • Iphone bluetooth viditelnost.
 • Acylglycerol vzorec.
 • Vut fa.
 • Průvodce všehoschopného hráče epizody.
 • Alamy.
 • Vzacne auticka matchbox.
 • Colorado soupiska.
 • Apple pencil apps.
 • Bolest při sevření pěsti.
 • Skautské hry na ven.
 • Úbytek svalové hmoty u psa.
 • Zvirata bazos ptactvo prodej.
 • Tom a jerry youtube.
 • Žirafa angolská.
 • Fotoelektrický jev příklady.
 • Zaklínadla online.
 • Peso to czk.
 • Zrušení důchodu.
 • Práce zedník zlín.