Home

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší správní soud

 1. Nejvyšší správní soud uveřejňuje v anonymizované podobě veškerá meritorní rozhodnutí.Podle § 54 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, soud vyhotoví rozsudek nejpozději do jednoho měsíce od vyhlášení; teprve následně může být uveřejněn.. Nejvyšší správní soud zveřejňováním rozhodnutí sleduje zlepšení veřejné kontroly výkonu.
 2. Nejvyšší správní soud České republiky se sídlem v Brně je spolu s Nejvyšším soudem vrcholným orgánem soudní moci v České republice.Zabývá se agendou správního soudnictví, napadení voleb, rozpuštění politických subjektů, pozastavení nebo znovuobnovení jejich činnosti, rozhodování kompetenčních sporů mezi orgány veřejné správy a dalších záležitostí
 3. Nejvyšší správní soud existoval již v roce 1918, kdy byla jeho sídlem Praha. V roce 1953 však došlo k zrušení správního soudnictví. O NSS se také zmiňuje Ústava České republiky. K jeho ustanovení však došlo až v roce 2003. NSS sídlí stejně jako Nejvyšší soud a Ústavní soud v Brně. Podle typu řízení soudí NSS.
 4. Nejvyšší správní soud. Název úřadu: Nejvyšší správní soud: Související informace. Pro poskytování on-line služeb serverů EBE provádíme monitoring veškerého provozu ze všech IP adres přistupujících k serverům EBE

Nejvyšší správní soud České republiky - Wikipedi

Činnosti druhu úřadu Nejvyšší správní soud Přijímá žádosti o informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v podmínkách resortu Ministerstva spravedlnost Zadejte Vaši e-mailovou adresu a budeme Vám nové vydání zasílat automaticky Nejvyšší soud byl až do roku 2002 na základě zmocnění čl. 91 odst. 1 Ústavy zákonem označován jako Nejvyšší soud České republiky (tedy stejně jako bývalý nejvyšší soud české části ČSFR), od té doby působí už pouze pod názvem Nejvyšší soud (v občanském soudním řádu a trestním řádu však stále zůstalo označení Nejvyšší soud České republiky) Nejvyšší soud se sídlem v Brně je vrcholným soudním orgánem ve věcech patřících do pravomoci soudů v občanském soudním řízení a v trestním řízení s výjimkou záležitostí, o nichž rozhoduje Ústavní soud a Nejvyšší správní soud Nejvyšší soud. CZ EN FR. Toggle navigation. O Nejvyšším soudu. Obecné informace; Vedení NS; Organizační struktura; Galerie soudců.

Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl kasační stížnost Miloše Zemana ve sporu o jmenování Jiřího Fajta profesorem. Prezident kunsthistorika nejmenoval a podle Městského soudu v Praze tak rozhodl nezákonně, protože hodnotil uchazečovu odbornou způsobilost a vhodnost, což nepřísluší hlavě státu, nýbrž univerzitě. Rozhodnutí NSS je na úřední desce Soud Datum rozhodnutí od Datum rozhodnutí do VYHLEDAT Zrušit filtr. zobrazit vydání Nejnovější rozhodnutí. 77/2020 Insolvenční řízení, Majetková podstata, Společné jmění manželů Nejvyšší soud Burešova 20, 657 37 Brno Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který poskytnutí informací přikazoval. Kvůli tomu, že televize nechtěla rozsudku nižšího soudu vyhovět, jí hrozily donucující pokuty od soudního exekutora Nejvyšší správní soud dále argumentoval tím, že závěr Ústavního soudu o protiústavnosti úpravy zpřístupňování oznámení v Centrálním registru oznámení v nálezu z 11. února 2020[3] brání tomu, aby správní orgány sankcionovaly porušení povinnosti podat oznámení podle zákona o střetu zájmů, a to i v době.

Nejvyšší správní soud - Volná pracovní místa. Volná pracovní místa pro Firma: Nejvyšší správní soud (0 nabídek práce, přejít na nabídky ). Pro Nejvyšší správní soud eviduje úřad práce 1 volné pracovní místo v 1 nabídce práce firem, 1 nabídka je z minulého týdne. Průměrná mzda těchto volných míst se pohybuje od 22000 do 30000Kč 4065/2020 Daňové řízení: odůvodnění zajišťovacího příkazu Datum: 13.08.2020 · Sbírkové č.: 4065/2020 · Sp. zn.: 6 Afs 125/2020 - 38 · Typ: Rozsudek (SJSd) · Pramen: Sb.NSS · Autor: Nejvyšší správní soud - senát (ostatní) · Vydání: 10/2020 · Strana: 709 · Vztah k předpisu: 280/2009 Sb.: §167 odst.1; JUD251245CZ 1 As 27/2014 - 31 prejudikatura; JUD339166CZ 2. Nejvyšší správní soud dodává, že si je vědom toho, že u korporátních akvizic je postup v zadávacím řízení velice těžko představitelný, neboť zadavatel má typicky (a oprávněně) zájem o konkrétní společnost. Neznamená to však, že vždy nastane situace, že požadavky zadavatele může splnit pouze jediný dodavatel (např. v nynější věci žalobce.

Nejvyšší správní soud: Jak funguje a o čem rozhoduj

Nejvyšší správní soud se tedy nejdříve zabýval těmito námitkami, neboť pouze přezkoumatelné rozhodnutí je zpravidla způsobilé být předmětem dalšího hodnocení z hlediska tvrzených nezákonností a vad řízení (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 8. 2009, č. j. 2 Azs 47/2009 - 71) Nejvyšší správní soud tak neshledal uplatněné stížní námitky důvodnými, samozřejmě nemůže uspět ani argument, že orgány policie v současné době skutečnosti rozhodné pro hodnocení materiální strany přestupku podle tvrzení stěžovatele nezjišťují. Správní orgán je povinen si v přestupkovém řízení opatřit. Nejvyšší správní soud zamítl žádost letiště na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. Tu podalo letiště společně se Středočeským krajem a Ředitelstvím silnic a dálnic poté, co krajský soud zrušil aktualizaci zásad územního rozvoje Středočeského kraje, v nichž se vymezovala plocha pro stavbu ranveje Nejvyšší správní soud této konstrukci nepřisvědčil: Všechna navazující mimořádná opatření o zákazu pohybu a pobytu bez ochrany dýchacích cest byla přijímána stejným postupem odpůrce, který stěžovatel považuje za překročení jeho věcné příslušnosti a limitů umožňujících mu plošně zasahovat do.

Nejvyšší správní soud - statnisprava

 1. Jak Nejvyšší správní soud posoudil odměnu za výkon funkce jednatele z pohledu DPH. Na konci roku 2016 vydal Nejvyšší správní soud (dále NSS) rozsudek, který se týkal posouzení odměny za výkon funkce jednatele z pohledu daně z přidané hodnoty (dále DPH)
 2. Nejvyšší správní soud pozastavil činnost hnutí List Jaromíra Soukupa. Po svém vzniku se politickému subjektu mediálního podnikatele nepodařilo splnit zákonnou povinnost. Problém je v tom, že hnutí neobsadilo své orgány. Přitom podle zákona na to mělo šest měsíců.
 3. Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl dvě volební stížnosti právníka Davida Zahumenského, jenž se domáhal přezkoumání prvního kola senátních voleb v obvodu č. 60 Brno-město. Poukazoval na to, že mu komise neumožnila hlasovat, protože si v obavě z pokuty nechtěl při ztotožnění sundat roušku
 4. Nejvyšší správní soud se před nedávnem zabýval otázkou, na základě jakých podmínek má být rozhodováno o důsledcích zjištěných porušení dotačních podmínek, a dále otázkou, na základě jakých podmínek má být určena výše tzv. (zpětného) odvodu poskytnutých finančních prostředků
 5. Nejvyšší správní soud je nyní personálně oslabený. Loni na funkci rezignovaly soudkyně Marie Žišková a Jana Brothánková, která pak v létě zemřela. Ke konci roku odešli Miloslav Výborný a Petr Průcha, první na základě osobního rozhodnutí, druhý kvůli věku
 6. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a úřední hodiny Nejvyšší správní soud, Brno-město. Telefon: 542 532.
 7. Nejvyšší správní soud nám sice nevyhověl a krizová opatření nepřezkoumal, vyslovil ale jednu klíčovou myšlenku: Lze si přesto představit, že by se Nejvyšší správní soud i v této situaci mohl rozhodnout od relevantních závěrů Ústavního soudu odchýlit, pokud by pro takový postup měl velmi silné a.

Nejvyšší správní soud fungoval po celou dobu trvání nesvobody. Přestože protektorát i váleþné období Nejvyšší správní soud přežil, to nejhorší (v podobě zrůdné komunistické ideologie) na něj teprve þekalo. Následující kapitola se zaměřuje na události v pováleþných letech do rok Nejvyšší správní soud - Kompletní judikatura/judikáty - více než 600.000 rozsudků všech soudů ČR, SR a EU. Všechny zveřejněné rozsudky soudů, rozsudek soudu, soudní rozhodnutí, judikáty Nejvyššího soudu ČR, Nejvyššího správního soudu ČR, Vrchních soudů a SDEUÚstavního soudu Č Jelikož Nejvyšší správní soud neshledal důvod pro zrušení napadeného rozhodnutí ani z úřední povinnosti (§ 109 odst. 4 s. ř. s.), zamítl kasační stížnost jako nedůvodnou (§ 110 odst. 1 s. ř. s.). [82] O náhradě nákladů řízení rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 1 za použití § 120 s. ř Nejvyšší správní soud nepřehlédl, že jak ve věci v uvedeném nálezu přímo řešené, tak v situacích, na které Ústavní soud upozorňoval, se jednalo o nesprávné poučení o možnosti podat opravný prostředek, který sice v onom případě nebylo možné využít,avšak obecně existoval

Nejvyšší správní soud ve svém novém rozhodnutí zpřesnil pojem veřejný zájem. Řešil totiž stavbu společnosti Skanska povolenou díky výjimce Ministerstva živnotního prostředí v oblasti přírodní památky Milíčovské rybníky a les. Podle soudu nebylo odůvodnění naléhavého veřejného zájmu ze strany ministerstva dostatečné Nejvyšší správní soud proto napadený rozsudek neshledal nepřezkoumatelným. [25] K námitce stěžovatele, podle které byl v důsledku soudního projednání věci v jeho nepřítomnosti zkrácen na svých právech, Nejvyšší správní soud uvádí, že krajský soud nařídil ústní jednání na 25. 5. 2016 v 10 hod. Dne 17

Nejvyšší správní soud: K podnětu k zahájení řízení publikováno: 28.02.2018. Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 8. 2017, sp. zn. 4As 117/2017 K věci: Žalobci jsou vlastníky pozemku v k. ú. Janovice nad Úhlavou, jehož součástí je budova č. p. 19, objekt k bydlení. Žalobci se podnětem ze dne 15. 11 Nejvyšší správní soud České republiky. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz

NSS znovu potvrdil, že na ČEZ dopadá informační povinnost

Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil pokutu, kterou dostala místostarostka obce Ražice za to, že odmítla podat oznámení o majetku podle zákona o střetu zájmů. Podle NSS totiž nelze oddělit povinnost oznámení podat od Ústavním soudem zrušeného ustanovení o automatickém zveřejnění majetku Nejvyšší správní soud, jako soud především kasační, dbá v rámci své činnosti o zákonnost a jednotu rozhodování krajských soudů a správních orgánů tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech směřujících proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví, jimiž se stěžovatelé domáhají. Články z kategorie Nejvyšší správní soud předávají aktuální informace pro finanční ředitele. Zůstaňte napojeni na nejdůležitější novinky z oboru

Nejvyšší správní soud ve svém přelomovém rozsudku ze dne 13. 5. 2020, č. j. 8 Afs 58/2019 - 48, jednoznačně odmítl výklad umožňující řetězení daňových ztrát jako nepřiměřený zásah do právní jistoty daňových subjektů Nově byl Nejvyšší správní soud zakotven v Ústavě č. 1/1993 Sb. (čl. 91 a 87 odst. 3) až při projednávání návrhu v ČNR, vládní návrh s ním nepočítal. Dlouho nepůsobil a jeho agendu vykonával Nejvyšší soud a vrchní soudy. Postupně se obnovily diskuze, zda vůbec správní soudnictví zřizovat Nejvyšší správní soud - seznam judikatury. ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové a soudců Michaely Bejčkové a Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně: MAJORITY PETROL, s. r. o., se sídlem Dobroměřice 470, zast. JUDr. Martinem Vychopeněm, advokátem se sídlem Masarykovo náměstí. Zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu, které bylo vydáno krajským soudem v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, po dni nabytí účinnosti tohoto zákona a věc vrátí krajskému soudu k dalšímu řízení, dokončí toto řízení krajský soud, který vydal zrušené rozhodnutí Nejvyšší správní soud dále v komentovaném rozsudku připustil, že dříve existovala správní praxe, v rámci níž finanční úřady akceptovaly úkony učiněné prokuristy. Taková správní praxe však byla podle soudu nezákonná a její změna tedy byla ze strany finančních úřadů oprávněná

Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soud

 1. Nejvyšší správní soud sídlí v Brně a spolu s Nejvyšším soudem tvoří nejvyšší článek soustavy soudů v Česku.Rozhoduje ve věcech správních o mimořádných opravných prostředcích, tj. o kasačních stížnostech.Mimoto tomuto soudu přísluší i určitá zvláštní agenda, např. rozhodování ve věcech volebních, o rozpuštění, pozastavení nebo znovuobnovení.
 2. Nejvyšší správní soud: Finanční správa nelegálně překračovala délku kontrol . Téma: Daně; Nejvyšší správní soud rozhodl, že Finanční správa ČR nelegálně překračovala délku daňových kontrol, která by za běžných okolností u jednoho ztrátového roku neměla přesáhnout tři roky
 3. Nejvyšší správní soud rozhodl, že finanční správa nelegálně překračovala délku daňových kontrol, která by za běžných okolností u jednoho ztrátového roku neměla přesáhnout tři roky. Vyplývá to z rozhodnutí soudu zveřejněného na internetu. V praxi nebylo výjimkou, že správce daně prověřoval i deset a více let staré daňové povinnosti podnikatelů.
 4. Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost Vysokého učení technického proti pokutě 100 000 korun. Důvodem pro uložení pokuty byly chyby při pořízení laboratorního vybavení. Pokutu škole uložil v roce 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). ČTK to zjistila z úřední desky soudu
 5. Nejvyšší správní soud ve středu rozhodl o rozpuštění Dělnické strany (DS). Ta je spojována s ultrapravicovými extremistickými hnutími. Subjekt z domácí politické scény chtěla odstranit vláda, jelikož podle ní spolupracuje s neonacisty a jejím cílem je totalita. Strana ještě před verdiktem svolala k budově soudu setkání svých příznivců
 6. Nejvyšší správní soud dnes zamítl kasační stížnost podanou jihočeskou firmou KV2 Audio 13.11.2019 Slušným lidem hrozí zrušení. Úřad navrhl pozastavení činnosti u 39 hnut

Nejvyšší soud České republiky - Wikipedi

(1) Nejvyšší správní soud se skládá z předsedy soudu, místopředsedy soudu, předsedů kolegií, předsedů senátů a dalších soudců. (2) Předsedu a místopředsedu Nejvyššího správního soudu jmenuje z řad soudců tohoto soudu prezident republiky; na odvolávání z těchto funkcí se vztahuje zákon o soudech a soudcích. (3) Funkční období předsedy a místopředsedy. Nejvyšší správní soud při předběžném projednání věci usoudil, že krajský soud postupoval nesprávně, když se meritorně zabýval námitkou podjatosti předsedy ÚOHS a tedy naplněním podmínek § 14 odst. 1 správního řádu, a současně konstatoval, že §14 odst. 6 správního řádu brání soudu takovou podjatost vyslovit

Pražský magistrát má pravomoc omezit provoz pivních kol, tedy šlapacích vozítek, na kterých turisté pijí alkohol. Brněnský Nejvyšší správní soud (NSS) nařídil Městskému soudu v Praze, aby se znovu zabýval opatřením obecné povahy, které původně zrušil na podnět provozovatelů takzvaných beerbiků a dalších zainteresovaných firem Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí policie, která v lednu zadržela v Ústí nad Orlicí pět... List Jaromíra Soukupa míří k rozpuštění. Soud mu zatím pozastavil činnost 2. listopadu 2020 Nejvyšší správní soud pozastavil činnost hnutí List Jaromíra Soukupa. Hnutí majitele mediálních.. Nejvyšší správní soud ve své judikatuře již dříve dovodil, že určujícím kritériem pro posouzení, kdo má být v daném případě odvolacím orgánem, je úsudek v tom směru, jaké povahy je požadovaná informace a zda spadá do samostatné či přenesené působnosti povinného subjektu Nejvyšší správní soud (NSS) zrušil loňský rozsudek pražského městského soudu i dvě čtyři roky stará rozhodnutí finanční správy, podle nichž kupující opožděně podali daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí. E-mailem s elektronickým podpisem ho sice odeslali na podatelnu Finančního úřadu pro Prahu 9. Brno - Nejvyšší správní soud (NSS) už potřetí zrušil rozsudek v kauze řidiče, který dostal pokutu za parkování na chodníku na Zelném trhu v Brně. Řidič tvrdí, že kvůli nedostatečnému vyznačení chodníku nemohl tušit, že se dopouští přestupku. Podle NSS ale lze prostor pro pěší rozeznat, přestože je dlažba ve stejné výši jako vozovka

Nejvyšší správní soud vedou bývalí komunisti | Týden

Nejvyšší soud / Titulní stránk

 1. Nejvyšší správní soud informace, kontakty, adresy, úřední hodiny, hodnocení, mapy a diskuze. Mapa s gps souřadnicemi. Hcard a vcard export do adresáře
 2. Nejvyšší správní soud v listopadu definitivně stvrdil, že solární elektrárna Chýnov polostátní firmy ČEZ v roce 2009 nefungovala, tudíž pobírala neoprávněnou výši podpory. To znamená, že pokuta 1,9 milionu, již za neoprávněné čerpání zeleného bonusu dostal ČEZ od Státní energetické inspekce, platí. Pro ČEZ jde letos už o druhou ránu
 3. SPR 1/2020 - 59: Good at IT s.r.o. 24273881: Servisní smlouva o údržbě, servisu, uživatelské podpoře a rozvoji IS NSS: 30.9.2022: max. 2 000 000,0
 4. Ústavní soud rozhodl, že Nejvyšší správní soud se bude muset znovu zabývat uzavírkou Hradčanského náměstí v Praze v březnu 2016. Tedy kauzou.
 5. uty. 2 nové názory. Sdílet Sdílejte na Facebooku Sdílejte na Twitter
 6. Prezident jmenoval nové soudce, posílí i Nejvyšší správní soud Prezident Miloš Zeman jmenoval v úterý na Pražském hradě 31 nových soudců. Tři desítky z nich zamíří k okresním a krajským soudům, jednu novou posilu ale získá i Nejvyšší správní soud
Finanční správa nezákonně protahovala délku kontrol, řekl

Nejvyšší soud Rozšířené vyhledáván

Téma nejvyšší správní soud na blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu nejvyšší správní soud - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na blesk.c Měla to udělat, rozhodl Nejvyšší správní soud Brno - Policie nechybovala, když předloni v mezinárodním vlaku vyzvala k prokázání totožnosti 20.1.201

Soukromé video lze použít jako důkaz přestupku, rozhodl

Nejvyšší správní soud (NSS) před týdnem vydal konečné rozhodnutí, podle něhož bylo vydání zajišťovacích příkazů ve výši 343 milionů korun na přerovskou firmu FAU nezákonné. Odůvodnil to tím, že celníci pro tak velký zákrok neměli žádný silný důvod. Kauza FAU vešla do širšího povědomí nechvalně proslulou nahrávkou Andreje Babiše, na níž. Nejvyšší správní soud projednává zásady územního rozvoje kraje Jižní Morava - Nejdůležitější dokument pro budoucí rozvoj Jihomoravského kraje musí obstát před 18.6.201 Články na Přerovský deník se štítkem Nejvyšší správní soud Nejvyšší správní soud zrušil rozhodnutí krajského Břeclav - Jakékoli rozhodnutí, které pomůže urychlit výstavbu obchvatu Břeclavi, vítám. Ta

Vězeňská služba maskovala nedostatek dozorcůDálnice z Hulína do Fryštáku se začne stavět příští rokBrno | Jihomoravský krajFinanční správa nepřiznala nárok na odpočet daně, firmy seŽaloba kvůli dostavbě Temelína půjde opět k soudu
 • Jaguar xjr 4 0.
 • Jak spustit službu windows update.
 • Seznam čerpacích stanic s adblue.
 • Umělá tráva pod bazén.
 • Matoušková mšmt.
 • Cerne dásně.
 • Vysoká škola veřejná správa.
 • Selena gomez vztahy.
 • Vrchlabi restaurace.
 • Nudz cz kontakty.
 • Elektrický hřeben na vši medisana.
 • Individuální plánování v domovech pro seniory.
 • Yamaha xjr 1300 test cz.
 • Elektrický kartáček nevýhody.
 • Vybermiauto grand cherokee.
 • Piskotovy dort apetit.
 • Rám na mapu 80x60.
 • Op prostějov dámské šaty.
 • Raw viewer windows 7.
 • Hemoptýza léčba.
 • Vývoj bitevních lodí.
 • Airdroid download.
 • Zátěžové testy v kardiologii.
 • Proč ne nový jičín.
 • V hong kongu.
 • Kooperativa internetová aukce.
 • Musical cats memory.
 • Malá kuchyně inspirace.
 • Čínské znamení partnerský horoskop.
 • Pedikura u vas doma.
 • Jak získat semínka z marihuany.
 • Texty na dárkový poukaz.
 • Bmw e60 530d 160kw dpf.
 • Nektarinka stark red gold.
 • Jak probiha druhý pokus ivf.
 • Membránové proteiny.
 • Apu lišta bez perlinky.
 • Matrix barvy na vlasy recenze.
 • Fifa 18.
 • Rakovina děložního čípku umrtnost.
 • Založení trávníku plzeň.