Home

Opakování zájmen

Pravopis a tvary zájmen . a) já - beze mě, vidí mě - 2. a 4. pád - mě - ke mně, o mně - 3. a 6. pád - mně - nic mi nejde (= číslo jednotné) - my tam jdeme (= číslo množné) b) se - házel sebou, trhl sebou (= vlastním tělem) - vezmi si s sebou svačinu (= k sobě navíc). c) ona, ta, naše - bez ní, bez té naší (tato zájmena mají stejnou délku - když řekneme bez té. Druhy zájmen. Zájmena můžeme rozdělit do několika kategori a proto je můžeme bez problému zaměnit a vyhnout se tak například opakování stejných slov. Tvary se liší s ohledem na rod a pád, proto je nutné použít správný tvar Dumy.cz - sdílejme společně. ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci.Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na tém

Diktáty a pravopisná cvičení pro 5

Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - zájmena, druhy zájmen, doplňování mně/mě s nápovědou, psaní my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis textu DRUHY ZÁJMEN. Urči druh vyznačeného zájmene ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Jeho písmo je úhledné..

Zájmena - opakování :: JZC8

 1. Druhy zájmen 4 10 úloh | Typ cvičení Kvíz / test | Obtížnost 6. třída ZŠ , 7. třída ZŠ , 8. třída ZŠ , 9. třída ZŠ Procvičte si problematické druhy zájmen - dělají problémy především žákům na základních školách
 2. Vyjadřují počet opakování, násobnost a srovnání. dvakrát, dvojnásobně, dvakrát tak. 5) Podílné - Po kolika? Vyjadřují podílnost. po jednom, po dvou, po třech
 3. Doplňte správný tvar zájmen. Jestli chceš, můžeš jet do Prahy s (my). Zkuste to vyřešit beze (já). Vezmi si s sebou (svůj) spacák. Děvčata šla ven (sám). Neporozuměli jsme (týž) příkladu. Mluvil o své sestře, (jenž) se nedávno vdala. Podej mu (tvůj) knihu
 4. Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně,

PRAVIDLA - Zájmen

 1. Zájmena dělíme na osobní, ukazovací, přivlastňovací, tázací, vztažná, záporná a neurčitá. Vyznáte se v nich? Připravili jsem pro vás záludné cvičení/test zaměřený především na druhy zájmen
 2. ulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky
 3. Vztažné zájmeno jenž je synonymum k zájmenu který.. Jež a jenž jsou vztažná zájmena, která se v textu užívají jako alternativa ke vztažnému zájmenu který a jeho rodovým alternativám (aby nedocházelo k jeho opakování). Jedna češtinářská rada zní - pokud si nejste jistí, zda používáte zájmeno jenž správně, nahraďte ho (dnes beztak častěji užívaným.

Internetové stránky zaměřené na výuku českého jazyka, na kterých najdete zdarma vysvětlení gramatiky i různá cvičení s vysvětlením správných odpovědí. Dále na nich naleznete testy z české i světové literatury 2. Oprav chybné tvary zájmen můj, tvůj, svůj: při tvým příletu - u mojeho počítače - v tvém zájmu - z tvojí židle - vedle svího domu - před mojou cestou - mojím představám - od tvý kamarádky - pod mou skříní - 3. Doplň správné tvary zájmen týž / tentýž DRUHY ZÁJMEN OSOBNÍ já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, se, si PŘIVLASTŇOVACÍ můj, tvůj, svůj, jeho, její, náš, váš, jejic

DUMY.CZ Materiál Opakování zájmen

Procvičování zájmen II: Procvičování sebou/ s sebou: Souhrnné procvičování: O slovesech všeobecně: Druhy zájmen - test: Zájmena osobní a vztažná: Druhy zájmen - test II : Učivo 4. ročníku: Opakování ze 3. ročníku - testy: Určování osoby u sloves: Určování sloves - osoba, číslo, čas Osobní zájmena. délka videa 01:04. Pasáž uvádí krátké opakování skloňování osobních zájmen a psaní velkého písmene u zájmen Vás a Ty například v dopisech Online hodiny: opakování zájmen a číslovek. Týden 23. - 27. 11. 2020. Milí žáci, dokončete a odešlete úkoly, které jste doposud neodevzdali (především ty známkované). Na online hodinách budeme procvičovat zájmena, podíváme si na číslovky a ze slohu začneme další téma - charakteristiku. Úkoly k odevzdání

Opakování - druhy zájmen. osobní. přivlastňovací. ukazovací. tázací. vztažná. neurčitá. záporná. nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný. ten, ta, to. Opakování druhého ročníku: Tvrdé a měkké souhlásky: Školákov - různé. Pracovní list slouží k opakování učiva o zájmenech a slovních druzích. Klíčová slova: zájmena, ohebná a neohebná , druhy zájmen-osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, neurčitá, záporná. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Melanie Hozová Mgr

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit 1) Opakování tvarů. První věcí, která nám vše zásadně ulehčí, jsou shodné tvary v některých pádech. Ukážeme si to na zjednodušeném modelu, kde tvar znázorňuje rod a barva shodné tvary ČJ - mluvnice : Opakování zájmen a číslovek (Než se pustíš do práce, projdi si teorii v učebnici a na třídním emailu.) I. Zájmena 1. Druhy zájmen V textu najdi zájmena, podtrhni je a urči jejich druh Lev a myš Každému se nelze zavděčit. Často i ten nejmenší ti může pomoci. To jsou dvě z lidových moudrostí

DRUHY ZÁJMEN, UČIVO PO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro zopakování druhů zájmen formou tabulky, ve které žáci mají za úkol vybarvit stejnou barvou stejný druh. 13. PRAVOPIS SKUPIN BĚ/BJE, VĚ/VJE, MĚ/MNĚ,PĚ, UČIVO PRO 6. - 9. ROČNÍK. Pracovní list je určen pro procvičení pravopisu dané látky. 14 Milí žáci 5. B, tento zkrácený týden budete mít ve znamení opakování a procvičování zájmen. Od čtvrtku máte velikonoční prázdniny, takže Vám přeji, ať si i v této těžké situaci Velikonoce užijete a chvilku si od češtiny odpočinete Opakování pravopisu zájmen a číslovek 0% Opakování zájmen 0%. Přídavná jména 0%. Přídavná jména Pravopis zájmen (mě/mně, sebou/s sebou, délka koncovek) 0% Pravopisné cvičení 1 - vyjmenovaná slova + koncovky podst. jm. r. stř., žen.. Prvního pádu osobních zájmen užíváme jako podmětu (takzvaného zájmenného podmětu) ve větě jen tam, kde je ho třeba pro důraz nebo pro srozumitelnost. Zájmena přivlastňovací Přivlastňovací zájmena jsou ta, kterými přivlastňujeme osobě první, druhé nebo třetí anebo podmětu v kterékoliv osobě Jedná se o didaktický materiál sloužící k opakování a procvičování jednotlivých druhů zájmen. Popis. Následující pomůcka slouží především pedagogům, rodičům a jejich žákům k procvičování a osvojování si druhů zájmen, s nimiž se žáci ve škole setkávají a která často dělají problémy

Opakování zájmen a číslovek - příprava na test. 1. Zaměřeno na velmi problematické užívání zájmena ONA(chyby v žákovských textech). Podej -- ruku. Postav se vedle --. Včera jsme --navštívili. Přestala o -- mluvit. O -- nebylo dlouho slyšet. Dobře si na -- pamatuju. Včera -- přivezli nový nábytek. Potkal jsem -- na. Opakování přivlastňovacích zájmen můj - mein tvůj - dein jeho - sein její - ihr meine, deine, seine, ihre používáme, když podst. jméno je ženského rodu = die Příklady: moje taška -meine Tasche ( taška = die Tasche ) tvůj strýc - dein Onkel ( strýc = der Onkel OPAKOVÁNÍ PŘIVLASTŇOVACÍCH ZÁJMEN: MEIN / MEINE, DEIN / DEINE MEIN/MEINE - můj, moje DEIN/DEINE - tvůj, tvoje - má-li podstatné jméno člen DER nebo DAS použijeme zájmeno MEIN/DEIN můj pes - der Hund - mein Hund tvoje zmrzlina - das Eis - dein Ei

opakování zájmen (ukazovacích, osobních) - přechodníky (oslavujíce a chválíce) - přímá řeč . 5.Děj a kompozice. Evangelium nezačíná narozením Krista (jak je tomu v ostatních evangeliích), ale narozením Jana Křtitele, který ve své dospělosti chodil po Izraeli kázal o příchod u Krista a křtil židovský lid Třídní stránky 5. B, ZŠ Starý Jičín. 2019 / 2020 ZŠ Starý Jičí Zájmena - druhy zájmen; Test - urči slovní druhy; Slovesa se Simpsonovými - osoba, číslo a čas; Podstatná jména - pády ručičky; Podstatná jména - pády; Podstatná jména - rody; Opakování rodů podst. jmen; Opakování čísla podst. jmen; Opakování pádů podst. jmen . Druhy vět. Test - druhy vět; Test - druhy vět 2.

QUIZIZZ 7 - kvíz na učivo ze str. 24 a 25, zahraj si ho do 27.11 a podepiš se celým jménem + třída (např. Jan Novák 5.A - jinak tvou práci nepoznám a budu muset hodnotit jako nesplněný úkol.) Známku uvidíš v bakalářích. Některé otázky v kvízu nehodnotí počítač, ale já Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 3. ročníku názvy zvířat a jak na ně ukazovat s pomocí ukazovacích zájmen this/that, these/those. Chybět nebude ani písnička a opakování ročních období a měsíců Úvod » Český jazyk 6 » Tvarosloví » Zájmena » Opakování-druhy zájmen. Opakování-druhy zájmen. 21. 9. 2010 Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů. OPAKOVÁNÍ Pomalu se nám blíží konec školního roku a červen je určený ke shrnutí a opakování učiva. pravopis zájmen, strana 15/ cvičení 7 - pravopis číslovek strana 18/cvičení 5 - příslovce, strana 19/cvičení 1 - předložky, spojk Zahrai na clzince. Mistovšech uréitých slovesných tvarü použij tvar neurtitý. MaruSka béhála po louce, honi/a motýfa. Poékéj, potkej, motýte. volala na néj

Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat - opakování zájmen (ukazovacích, osobních) Podobenství o rozsévači Rozbor tematický Celkové téma: Jak rozsévač rozsíval semena. Hlavní téma: Podle toho kam semena dopadly, tak takoví i lidé jsou. Vedlejší téma: Když zrno padlo podél cesty jsou to ti, kteří slyší co jim ostatní říkají, ale neuposlechnou Základní škola Kaznějov, okres Plzeň sever, příspěvková organizace. adresa : Školní 479, 331 51 Kaznějov. telefon: 373 332 126. zskaz@kaznejov.c

VY_12_INOVACE_Souhrnné opakování podstatných jmen.023: 4. - 5. Žák aplikuje znalosti o podstatných jménech, určuje mluvnické kategorie, pracuje s textem, doplňuje pravopisné jevy, rozumí významům slov. Pracovní listy k procvičování podstatných jmen prostřednictvím naučného textu o vesmíru Sklo ňování zájmena jenž Datum (období) tvorby: únor 2013 Ro čník: sedmý Autor: Mgr. Vladimíra Barbo říková Vzd ělávací oblast: jazykové vyu čování - sklo ňování zájmen Tento projekt je spolufinancován Evroým sociálním fondem a státním rozpo čtem České republik prac. list - opakování zájmen. PS - zájmena - dodělávání kapitoly. M. počítání s velkými čísly. učeb. 76/11,13, 14 + 77/16-18 . 11.2. ČJ. skloňování osobních zájmen. s sebou nebo sebou? - procvičování. Časté opakování zájmena který se dá pochopit v diskuzních příspěvcích, výroční zprávě nebo při chatování s přáteli. Ovšem pokud vás psaní textů živí (nebo jednoduše chcete úroveň svých textů posunout na pomyslný vyšší level ), mohou vám být následující poučky a pravidla v mnohém přínosné

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme zájmen

Druhy zájmen Autor: Mgr. Jiří Benda. Najdi ve větě zájmeno a urči jeho druh. Vyhodnocení . Myslí jen na sebe. Pozvali nás na oběd.. Opakování o zájmenech - nová látka - dle učebnice => skloňování zájmen TÝŽ, TENTÝŽ => 2 pracovní listy - celkem 3strany (11/7 a 11/8a; 11/8b) k nim jsou rovnou řešení pro kontrolu, na pyžamu nahráno celkem 6 listů z mluvnice v pdf opakování- porovnávání, zaokrouhlování čísel, pamětné a písemné sčítání a odčítání do milionu, závorky, pořadí početních operací, nestandardní úlohy str. 6- 11 PS.- do str. Hledat video, audio, obrázky a další soubory Hledat soubory. Nahrát soubory Zpět. Men 3 OBSAH Úvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.

DRUHY ZÁJMEN - Luštěnk

V učebnici si přečtěte žluté rámečky na str. 14 a ústně si vypracujte cvičení 4 na straně 15.. V pracovním sešitě vypracujte cv. 9 na straně 6 zkontrolujte v řešení a opět pošlete počet chyb do emailu nebo Chatu v Teams - do 22.10.. 21.10. Literatura - všichni. Dalším pojmem, který si vysvětlíme je OXYMÓRON. Do sešitu na literaturu si napište Ačkoliv se osobních zájmen v latině užívalo o poznání řidčeji než v jazyce českém, je mnoho případů, kde se s nimi setkáme a jejich znalost je žádoucí. INTERMEDIATE Procvičujeme zájmena Opakování všech skupin zájmen. ELEMENTARY Procvičujeme zájmena #3 Cvičení je určeno všem, kteří v učebnici Familia Romana. Zábavné procvičování angličtiny online - slovíčka i gramatika, tradiční i netradiční úlohy Co se týče klišé a opakování zájmen, to byl do určité míry záměr. Klišé jsem používala proto, že se vlastně jedná o věci, které lidé považují za banální (a často jimi opovrhují, v lepším případě je nevnímají). Opakování zájmen je též (více či méně) záměrné - z podobného důvodu

Test - Druhy zájmen 4 (10) - Pravopisně

28.4.- mluvnice- suplování-opakování zájmen-pracovní sešit. 29.4.- mluvnice- suplování- číslovky- pracovní sešit. Od 18. dubna do 22.dubna. 18.4.- mluvnice- přednáška o holocaustu- Wintnovo dítě. ČESKÝ JAZYK - 4. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Věta jednoduchá, druhy vět - souvětí Vzory podstatných jmen - rod střední: Slova mnohoznačná, opa čná, souznačná, Podstatná jména rodu středníh Opakování a procvičení tázacích zájmen. Studenti samostatně doplňují tabulku. Pracovní list ČESKY KROK ZA KROKEM 1_17_17. Str. 141/Tabulka Deklinace indefinitních a negativních pronomin. Aktivita: Opakování a procvičení neurčitých zájmen. Studenti samostatně doplňují tabulku 2) Opakování zájmen 3) Pravopis - koncovky podstatných a přídavných jmen Úterý 1) Online hodina 2) Sloh - učebnice strana 146 - 148 Středa 1) Online hodina 2) Číslovky 3) Zápisky v Teams 4) Učebnice strana 33/1, 34/3a Čtvrtek 1) Online hodina 2) Literatura - zápisky v Teams 3) Lyrika 4) Čítanka strana 4

Učírna - Druhy číslove

Copyhubky č

Učírna - Skloňování zájmen

Umíme česky - Online procvičování češtin

Druhy zájmen cvičení - Slovní druh(y

procvičování druhů zájmen. Přihlásit se. Úvodní stránka; Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiálů. 327x. 3. Zájmena - opakování. procvičování druhů zájmen. Stupeň: Základní 2. stupe. Opakování stejných předložek v několikanásobných předložkových výrazech. Josef Hrbáček [Články]-O tom, kdy se opakují předložky v několikanásobných předložkových výrazech, poučují uživatele jazyka stručně normativní mluvnice [1] a zevrubněji některé samostatné příspěvky, zvláště v jazykovědných časopisech. . Také v Naší řeči se o předložkách.

VY_32_INOVACE_5_3 Český jazyk pro 5

- hovorová čeština = mluvená podoba spisovné češtiny (neužívá knižních tvarů, volnější větná stavba, kratší věty, opakování ukazovacích zájmen, měně přenesené formulace, emocionální prvky - moc krásný, můžu, to je fakt Pracovní listy k opakování rozvoje vzdělanosti ve vrcholném středověku a k seznámení se středověkým písmem kurent. VY_12_Inovace_Tutanchamon.63: 6. Žák se naučí o egyptském faraónovi Tutanchamonovi. Pracovní list slouží k procvičení porozumění textu a prohloubení znalostí o starověkém Egyptě Níže naleznete tabulky, které obsahují použití osobních zájmen ve větách oznamovacích, tázacích i záporných. Vše v přítomném čase prostém. U každé věty je český překlad i výslovnost namluvená mladou rodilou mluvčí z USA. Věty oznamovac Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů A)Opakování zájmena:Odkaz 1 - připomenutí skloňování osobních zájmen pak: 1) Pracovní list - Druhy zájmen - kreslení, doplňovací cvičení - opakování vyjm. Slov -soubor 1. 2) Pracovní list - tajenka, skloňování zájmen, já (mě x mně, mi...) a se (sebou x s sebou) - soubor 2. B)Slovesa - opakování ze 4.

Video: Zájmeno jež, jenž, již, jíž - skloňování Jsem copywriter

- opakování o slovesech sponových, fázových, způsobových - mluvnické kategorie sloves. nové: rod činný X rod trpný. 10.2.2015: Číslovky - druhy, pravopis číslovek řadových 3.2.2015: Druhy zájmen - KP na koncovky příd.jmen a zájmeno já (mě/mně) - kontrola DÚ - zájmeno jenž - učebnice str. 32, cv. 6 - druhy zájmen Procvičování bě/bje, vě/vje, pě. Celý příspěvek | Rubrika: JAZYK ČESKÝ. OPAKOVÁNÍ VYJMENOVANÝCH SLOV. 18. 3. 2008 Procvičování vyjmenovaných slo Zájmena - opakování- řešen Určete druh zájmen, uveďte tvary 1. pádu: nikoho - nikdo, záporné ničemu - nic, záporné sobě - si, osobní onomu - ono, osobní našich - naše, přivlastňovací lecčeho - lecco, neurčité tebe - ty, osobní 3. Doplňte tvary zájmena já:. Skloňování zájmena ona, příklady. Skloňování osobního zájmena ona (ji, jí, ni, ní) Ve 4. pádě píšeme i (krátké!) — ji, ni. Skloňování osobního zájmena on

Diktáty a pravopisná cvičení pro 5Procvičování do pátku 27myšlenková mapaSKLOŇOVÁNÍ ZÁJMENProcvičování 30Podstatna jmena zacinajici s | NEJRYCHLEJŠÍZŠ a MŠ Tachlovice: Samostudium na dny 18Pravopis pridavnych jmen - CochcesDiktaty eva vyjmenovana slova | SlevistePravopis pridavnych jmen a zajmen - Cochces

Opakování pravopisu a tvarosloví, druhy vět, opakování učiva o souvětí, slovní rozbor. VY_12_INOVACE_ČJ806 CJ807_Opakování zájmen.notebook Opakování zájmen. Druhy zájmen, tvary zájmen, pravopis zájmena já. Metodické pokyny jsou umístěny přímo na jednotlivých stránkách Opakování zájmen. PS: str.60/ 1, 2, 3 . Opakování číslovek - jak poznám číslovku, co vyjadřuje číslovka, druhy číslovek. 1) Koukněte se na videa. Ve druhé videu jsou i cvičení (stačí udělat ústně), vždy si video stopněte a zkuste odpovědět sami. Potom si opět pustěte a dozvíte se správnou odpověď 4, Pravopis zájmen. Opakování: druhy zájmen a číslovek, pravopis podstatných a přídavných jmen + sloves ***Český jazyk 7. A. Učivo: Druhy přísudku. Věty podle členitosti. Větné členy. Opakování: pravopis s-, z-, vz-ve čtvrtek velký test členitost + druhy přísudků ***Dějepis 6. ročník. Učivo: Sparta a Athén 23. 3. - opakování zájmen (he-his-him) CHYBĚJÍCÍ - prac. sešit str. 44, učebnice str. 45 20. 3. - ještě jednou je za dú pořádně se podívat na slovíčka související s domem a jeho vybavením. CHYBĚJÍCÍ - příběh ze strany 44 (zatím bez přidružených úkolů v prac. sešitě)

 • How much caffeine is in coffee.
 • Odstrel jelena na slovensku.
 • Hoka one one prodejny.
 • *11 o2.
 • Sharkass plusy a mínusy.
 • Borelioza následky.
 • Vysavač hoover h free.
 • Ricky martin husband.
 • Tréninkové golfové míčky.
 • Délka těhotenství kočky.
 • Váza z pet lahve.
 • Top 10 austrálie.
 • Minarik vetrne mlyny.
 • Jednoduché příklady.
 • Svarovane pletivo ve svahu.
 • Tréninkové golfové míčky.
 • Kde koupit fuchsie.
 • Dalacin c horkost v ustech.
 • Aligator vs900 recenze.
 • Hg odrezovač.
 • Doctor strange 2.
 • Úniková hra dům duchů.
 • Francouzský bramborový salát s jablky.
 • Záver seminárnej práce.
 • Steve jobs vzdělání.
 • Keratoza pilaris.
 • Jav radar.
 • Poštovní schránky praha 1.
 • Da se prihlasit auto bez tp.
 • Herpesin preventivně.
 • Brankářské kalhoty hokej.
 • Gps teorie relativity.
 • Turn up the music lemonade mouth.
 • Pronovias svatební šaty.
 • Nejlepší kynuté těsto.
 • Bestdrive akce.
 • Jak v ženě vzbudit žárlivost.
 • Bootfitting plzen.
 • Svatební veletrh ostrava 2020.
 • Žena pepka námořníka.
 • Jak odbarvit vlasy.