Home

Příčný řez stonkem

Příčný řez stonkem voděnk

Příčný řez stonkem: - pokožka - může obsahovat průduchy, kutikulu a trichomy - primární kůra - vyplňuje prostor mezi pokožkou a cévními svazky, má ochrannou a zásobní funkci, vnější vrstva má funkci mechanickou (zpevňuje stonek, je tvořena. Vytvořte preparáty, zakreslete nález a určete druh pletiva: Příčný řez stonkem rostliny molice (Plecthrantus) Příčný řez stonkem sítiny Zvětšení: Pletivo: Zvětšení: Pletivo: Příčný řez stonkem hluchavky (hrany stonku) Kamínkové buňky dužniny hrušk Funkce. Stonek je základním orgánem velké většiny cévnatých rostlin.Jako takový má i některé zásadní funkce. Nese orgány fotosyntézy a orgány pohlavního rozmnožování (květy, plody).Stonek dále rozvádí roztoky minerálních látek z kořenů do listů a organické asimiláty z listů do růstových pletiv.Nejméně důležitá je i skutečnost, že umožňuje růst. Příčný řez stonkem okurky Příčný řez stonkem podražce Zvětšení: Cévní svazek Zvětšení: Cévní svazek. Author: enovotna Created Date: 3/27/2014 10:13:22 AM.

Příčný řez stonkem dvouděložné rostlin

 1. Commelinaceae - křížatkovité příčný řez stonkem šťavelan vápenatý; rafidy Tradescantia sp., obj. 40× Tradescantia sp., obj. 40× kalibrace mikrofotografií (nákresů) kalibrace mikrofotografií (nákresů) Objektiv Průměr zorného pole mikroskopu (μm) 4× 5 000 10× 2 000 20× 1 000 40× 500 kalibrace mikrofotografií.
 2. příčný řez stonkem pryskyřníku (Ranunculus sp.) Stonek tvoří dutý válec s vnitřní dřeňovou dutinou. Okolo ní jsou v kruhu uspořádány cévní svazky. Toto uspořádání (eustélé) je typické pro dvouděložné rostliny. Cévní svazek je označován jako uzavřený, protože nedochází k tvorbě sekundárních pletiv
 3. Příčný řez stonkem bylin pokožka prvotní kůra střední válec svazky cévní.
 4. příčný řez stonkem jednoděložné rostliny za 2 banány Jak to funguje? Máš nedostatek banánů ? Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících. Za získané banány pak stáhneš další materiály nebo je vyměníš za dárky. Více.
 5. fotografie > Mgr. Renata Ryplová, Dr. příčný řez plodem kmínu badatele.cz / Pátrání po chloroplastech / PŘÍLOHA PrePAráty / © Sdružení TEREZA
 6. příčný řez listem, Nymphaea albaL. -leknín bílý, příčný řez řapíkem) b) kolenchym-rohový (LamiumL. sp. -hluchavka, příčný řez lodyhou)-deskový (Tussilago farfaraL. -podběl obecný, př. řez řapíkem, Sambucus nigraL. -bez černý, příčný řez stonkem) c) sklerenchym-sklereidy (Pyrus communisL. -hrušeň obecná.

Podražec velkolistý (Aristolochia macrophylla) - Příčný řez stonkem - primární stavba.Vlevo: vitální preparát barvený floroglucinolem; Vpravo: vitální preparát ve vodě. Mikroskop LP 3012-T; objektiv 4/okulár 10 + fotoaparát Nikon Coolpix L2 6. Proveď příčný řez stonkem kukuřice a najdi v preparátu cévní svazek. Detail cévního svazku zakresli a popiš jeho části. 7. Zhotov příčný řez stonkem jednoděložné a dvouděložné rostliny a popiš rozdíl v uspořádání cévních svazků. Schématicky zakresli. 8 15. příčný řez stonkem vodního moru kanadského 16. příčný řez listu vodního moru kanadského 17. příčný řez jehlicí (pozorovatelné průduchy, siličné kanálky, střední válec) 18. podélný řez samčí šištice jehličnanů (viditelná pylová zrna se dvěma vzdušnými vaky Příčný řez stonkem kukuřice. Rozmístění vodivých svazků (nepravidelné) u jednoděložných rostlin. Odkaz. Primární a sekundární stavba stonku (schéma). Obrázek. Výřez kmene listnáče, SEDLÁŘOVÁ Kristýna podle VINTER, Vladimír. Rostliny pod mikroskopem: základy anatomie cévnatých rostlin. 2., dopl. vyd. Olomouc.

parafínový řez listem kosatce Iris sp. tloušťka řezu 15µm. Podvojné barvení sukcedánní: alcianová modř - pravá jaderná červeň příčný řez stonkem nocenk Studijní materiál Protokol č. 2 - Příčný řez stonkem z předmětu Biologické praktikum (KBE / BIPRA), Přírodovědecká fakulta (PrF), Ostravská univerzita v Ostravě (OU -kapraď samec, příčný řez) 2. Kolaterálnía) uzavřené (Zea maysL. -kukuřice setá, příčný řez stonkem) b) otevřené (Aristolochia duriorHill-podražec dřevnatý, příčný řez stonkem) 3. Bikolaterální(CucurbitaL. sp. -tykev, příčný řez stonkem) 4. Radiální(viz. úkoly KOŘEN Příčný řez stonkem pryskyřníku plazivého se souběžnými otevřenými cévními svazky. Model znázorňuje typickou stavbu stonku dvouděložné rostliny (250× zvětšeno) Příčný řez stonkem sítiny (Juncus). Těsně pod pokožkou stonku je fotosynteticky aktivní pletivo s množstvím červeně fluoreskujících chloroplastů a prochází tudy cévní svazky. Vnitřek stonku je vyplněn vzdušným pletivem neboli aerenchymem

Biologie - Gymnázium a SOŠPg Čásla Preparát: příčný řez stonkem Ruční řez z čerstvého materiálu. Bez barvení. Sanchezia (Sanchezia nobilis L. ) Zakreslete: 1. Celkovou stavbu stonku 2. Detail kolenchymu 3. Buňku s rafidy 4. Cystolit Tropický polokeř z čeledi Acanthaceae Typická stavba stonku dvouděložné rostliny, kdy cévní svazky jsou uspořádány v. (a) větévka ponořená do červeně obarvené vody, (b) zbarvení listové žilnatiny, (c) podélný a příčný řez větévkou, na kterém je vidět, že voda putovala dřevem. Pokus 4: Vedení vody dřevem bezu. Rostlinný materiál: čerstvé olistěné větévky bezu černého (Sambucus nigra) Pomůcky: sklenice, voda, nů

Floém (= lýko, leptom) je součást cévních svazků.U cévnatých rostlin je floém systémem pletiv, která rozvádí organické živiny (produkty fotosyntézy), především sacharózu (cukr), do všech částí rostliny, kde je třeba. U stromů se floém nachází pod nejvnitřnější vrstvou borky.Název floém vychází z řeckého slova φλόος (floos), což znamená kůra Příčný řez stonkem celeru odkrývá přítomnost vodivých svazků (cév), které zde zahrnují jak xylém, tak floémXylém (také dřevní cévní svazek nebo dřevo) je botanické označení pro druh pletiva cévnatých rostlin, které přivádí a rozvádí minerální živiny z kořenové soustavy rostliny směrem nahoru do jejích nadzemních částí. 17 vztahy Řez stonkem plavuně vidlačky: Příčný řez stonkem vranečku: Řez letní lodyhou přesličky rolní Příčný řez tříletou větévkou lípy srdčité. Dvouděložné rostliny - příčný řez stonkem. Obj. číslo: 5402.1002506. Koupí lze získat 88 Bodů.

Dvouděložné rostliny – příčný řez stonkem - HELAGO-CZ, s

Příčný řez stonkem begónie (Begonia sp.) Na řezu jsou patrné následující struktury: 1 - jednovrstevná epidermis s kutikulou, 2 - rohový kolenchym (součást primární kůry), 3 - asimilační pletivo stonku (chlorenchym) - rovněž součást primární kůry, 4 - parenchymatické základní pletivo středního válce Příčný řez stonkem hluchavky. Sklerenchym • Stěny buněk rovnoměrně silně ztloustlé. • Buňky často mrtvé a zdřevnatělé. • Pletivo vyniká vysokou pevností. • V případě dřeva přetrvávají buňky stovky až tisíce let řez kořenem. příčný řez stonkem: 1. dřeň, 2. protoxylém, 3. primární xylém, 4. primární floém, 5. sklerenchym (lýkové vlákno), 6. primární kůra. a) příčný řez kořenem b) příčný řez stonkem Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 Jak se liší stavba stonku jednoděložných a dvouděložných rostlin

2. Proveď řez stonkem hluchavky a pozoruj jednotlivé typy pletiv, které se podílejí na jeho stavbě (kolenchym, parenchym, sklerenchym, vodivé pletivo) 3) list 1. Pozoruj, zakresli a popiš příčný řez dvoulícím listem břečťanu (list smotej do ruličky a zhotov co nejtenčí řezy) 2 Tloustnutí stonku dvouděložných Hroznovité větvení stonku Vrcholičnaté větvení stonku Vidličnaté větvení stonku Oddenky Šupinovité listy Oddenkové hlízy Stonkové hlízy Šlahouny Úponek Kolce = stonkové trny Byliny Lodyha Stvol Stéblo Dřeviny Keře Polokeře Stromy Články Uzliny Pupeny Nese ostatní orgány Přivání. 2) Zápis do Př sešitu z uč. str. Shrnutí + obrázek Příčný řez stonkem I s popiskem 3) Sešit: odpověz písemně: K čemu slouží přeměněný stonek: oddenek, šlahoun, úponek, kolce - viz uč. 71/ Přeměna stonku 4) Prostuduj v uč. List str. 72-73 5) PS 37/1,2, Příčný řez kořenem Juncus articulatus.jpg 4,080 × 3,072; 2.34 MB Příčný řez stonkem skřípince (Schoenoplectus lacustris).jpg 1,200 × 842; 86 KB Příčný řez stonkem Wollemia nobilis 2.tif 4,080 × 3,072; 35.88 M

Příčný řez stonkem dvouděložné rostliny

Příčný řez stonkem pelargonie 1. ze stonku pelargonie odstraň listy a stonek nakrájej na části asi 3 cm dlouhé 2. připrav několik příčných řezů a umísti je do misky s vodou 3. vyber několik nejtenčích a zhotov nativní prepará 036_příčný_řez_semeníkem_jednoděložné_rostliny(tulipán).JPG 037_příčný_řez_prašníkem_višně.JPG Plod 038_stavba_obilky_pšenice.JPG 039_stavba_dvounažky_fenyklu.JPG Systematická botanika Houby 040_Aspergillus.JPG 041_hymenofor_rourkatý_hřib.JPG 042_rez_travní_na_poupěti_dřišťálu.JPG Rostliny výtrusn Funkce. Stonek je základním orgánem velké většiny cévnatých rostlin.Jako takový má i některé zásadní funkce. Nese orgány fotosyntézy a orgány pohlavního rozmnožování (květy, plody).Stonek dále rozvádí roztoky minerálních látek z kořenů do listů a organické asimiláty z listů do růstových pletiv.Neméně důležitá je i skutečnost, že umožňuje růst.

Příčný řez stonkem kukuřice. Pomůcky: Potřeby pro mikroskopování, kořen kosatce, stonek kukuřice naložený v glycerinu. Úkol č. 1: Příčný řez kořenem kosatce. Postup: Žiletkou příčně uřízneme co nejtenčí plátek kořene kosatce (POZOR! Nepracovat s oddenkem). Zhotovíme vodní preparát a pozorujeme Preparační jehlou seškrábneme kousek dřeně do kapky vody na podložním sklíčku, upravíme, aby dřeň byla v co nejtenčí vrstvě, přikryjeme krycím sklíčkem a pozorujeme. Můžeme také použít velmi tenký příčný řez stonkem, kdy se dřeň nachází ve středu v široké vrstvě. Zpě Stavba stonku VI. - mezofyty - Praktický průvodce mikrosvětem I Příčný řez stonkem vranečku (Selaginella denticulata). epidermis primární kůra interceluláry (lakuny) trabekuly (v radiálním směru dlouze protažené buňky homologické s buňkami endodermis) vodivé pletivo (hadrocentrický cévní svazek) Řez letní lodyhou přesličky rolní (Equisetum arvense)

077 O - Helianthus annus, příčný řez mladým stonkem.jpg 078 O - Lenticela u šeříku, průřez loňskou lenticelou.jpg 079 O - Vznik korku, dub - Canella.jpg 080 O - Vegetační vrchol prustky - Hippuris.jpg 081 O - Šeřík, lenticela.jpg 082 O - Hlízkové bakterie.jpg 083 O - Chlupy, papily u prvosenky.jp U trav se nazývají kolénka Příčný řez stonkem * (3) Uzavřený typ cévního svazku u jednoděložných rostlin (4) Přeměny stonku zásobárna vody u kaktusu asimilační funkce místo listů brachyblasty (násadce nebo zkrácené větvičky, např. u modřínu) kolce (větvičky přeměněné v trny, např. trnka) stonková hlíza. Stonek - vnější stavba stonku (články, uzliny, větvení). Typy stonků (dužnaté - lodyha, stvol, stéblo; dřevnaté). Vnitřní stavba stonku - příčný řez dužnatým a dřevnatým stonkem. Růst stonku do délky a do šířky. Vzrostný vrchol stonku. Druhotné tloustnutí stonku. Přeměny a hospodářský význam stonku Poznámka o původu fotografie. Česká republika, Český les. 8. červenec 2010. Autorská práva ?. Pozn.: Není-li uvedeno jinak, je obrázek majetkem autora a není jej možno bez dohody s ním použít

Živa – Rozzářený mikrosvět fluorescence z lesnické školy

příčný sklon chodníku, příčný řez, příčný profil, příčný řez stonkem, příčný řez listem, příčný sklon komunikace, příčný sval břišní, příčný řez kořenem, příčný řez komunikací, příčný řez železniční trat Dracaena, příčný řez stonkem Primární stavba stonku jednoděložných rostlin představuje ataktostélé složené z jednotlivých kolaterálních cévních svazků. U některých skupin jednoděložných (draceny, palmy) dochází k zakládání kambia vně stél Příčný řez stonkem pryskyřníku plazivého se souběžnými otevřenými cévními svazky. Model znázorňuje typickou stavbu stonku dvouděložné rostliny (250× zvětšeno)

Epitifická orchidej, příčný řez vzdušným kořenem; Tilandsie lišejníková (Tilandsia usneoides, lousianský nebo španělský mech), vlákna; Indický gumovník, smovoň pružnokolejná, Ficus elastica, list s krystaly, příčný řez; Coleus sp. (africká bylina z čeledi hluchavkovitých), příčný řez čtyřhranným stonkem. Placenta kočky (Felis domestica) nebo prasete (Sus scrofa), příčný řez. EMBRYOLOGIE A VÝVOJ ŽIVOČICHŮ stonkem. 9. Begonie čili kysal (Beogina sp.) 10. Ananas, plod, příčný řez. ROZMNOŽOVÁNÍ A PROPAGACE ROSTLIN. Obj. číslo Mikroskopické preparáty KONUS KON 4881. 1 řezu stonkem pelargonie (Pelargonia) a poděnky (Tradescantia sp.), stavba stonku kukuřice seté (Zea mays), druhotná stavba větvičky lípy (Tilia sp.). List: příčný řez listem břečťanu popínavého (Hedera helix), příčný řez jehlicí borovice černé (Pinus nigra) a tisu červeného (Taxus baccata), příčný řez liste 3. Vyberte nejtenčí řez a vložte jej na podložní sklíčko do kapky vody, přikryjte krycím. sklíčkem a pozorujte pod mikroskopem. Mikroskopujte od menšího po větší zvětšení. 4. Zaměřte se na cévní svazky. V pracovním listu zakreslete jejich tvar a uspořádání dřevní . a lýkové části. Určete typ cévního svazku. 5 Využití metod, procedur a technik Protokol č. 2 - Příčný řez stonkem ZAFINprednaska2 9. Koncepce managementu kvality Koncepce managementu kvality Rozšířené hledán

Anatomická stavba stonk

Stonek příčný řez; šmel okoličnatý, Bytomus mbellatus Bakterie vzdušné mikroby; Gramovo barvení Dřevo, jalovec, polosilný příčný řez, EPON toluid. modř Pylová zrna totální preparát; vřes Lístek mechu, douhrotec, Dicranum sp., dobarveno Obratel příčný řez trans.; osifikující obratel; save BOTANIKA ROSTLINNÁ ANATOMIE Rostlinné buňky Rostlinné buňky Anatomie rostlinné buňky a - vakuola b - váček c - plazmatická membrána d - diktyozóm (Golgiho tělísko) e - plastid f - plazmodesma g - endoplazmatické retikulum h - jádro i - jadérko j - chromatin k - ribozómy l - mitochondrie m - základní cytoplasma n - buněčná stěna Anatomie rostlinné. Obr. 24: Příčný řez stonkem sítiny (Juncus sp.) hvězdicovité buňky mezibuněčné prostory TAJENKA: _____ Author: Kačenka Created Date: 1/22/2015 10:39:27 AM.

Obr. 5: aerenchym - příčný řez stonkem sítiny (Juncus sp.) hvězdicovité buňky mezibuněčné zátěž více než prostory ordmanem mezi leknínovitými je viktorie královská (Victoria regia) jejíž listy měří v průměru až 3 metry a unesou 30 kg

Morfologie rostlinných orgánů Biologie-chemie

4. Nakresli a popiš řez dužnatým stonkem rostliny (Vnitřní stavba stonku) 5. Nakresli příčný řez kmenem stromu, vyznač letokruhy a vysvětli, jak vznikají. Vyřeš přesmyčky pojmy vysvětli: HADYLO DEODNEK VOLST BLOSTÉ VIDŘENA LINABY V minulém DÚ byl uveden obrázek, který mnozí nenašli a to podélný řez kořenem Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš c. příčný řez stonkem dřeviny, obr. str. 17. Přeji vám krásné Velikonoce. Pokud budete mít potřebu se mnou cokoliv konzultovat, pište na mail: dragonova.dita@seznam.cz Dobrovolný úkol k procvičení učiva z multimediální učebnice Nová škola, www.ucebnice-online.c

Stonek - Wikipedi

Merci.cz - laboratoř jak má být. Příslušenství k zařízením pro ohřev a chlazen Příčný řez stonkem jednoděložné rostliny Příčný řez listem dvouděložné rostliny Pokožka listu Otiskový preparát pokožky listu poděnky Morfologický popis předložené rostliny Srovnávání histologických diapozitivů s trvalými mikroskopickými preparát Feb 25, 2013 - soya stem cross section, 42 exposures from a digital microscope @ 100x magnification stitched togethe Kategorie: Biologie Typ práce: Zápisky z hodin Škola: Gymnázium, Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace, Havířov - Město Charakteristika: Tématem protokolu je porovnání cévních svazků jednoděložné a dvouděložné rostliny.První úkol se zabývá uspořádanými svazky dvouděložné rostliny, konkrétně pryskyřníku prudkého příčný řez stonkem, barveno: ID fotografie 16261: nahlásit chybu. Carex alba ostřice bílá.

příčný řez stonkem pryskyřníku - Univerzita Karlov

Parenchymatické buňky dřeňových paprsků obsahují fialově zbarvené amyloplasty Příčný řez stonkem kukuřice (Zea mays) s roztroušenými, kolaterálními, uzavřenými cévními svazky (ataktostélé). epidermis hypodermis cévní svazek mezisvazkový parenchym Lýkovou část cévních svazků (primární floém) jednoděložných. Příčný řez stonkem. Polarizační mikroskop. Mikroskop NU 2 ZEISS Jena. Zvětšení 1600x. (M. Hejtmánek) Parenchymové buňky šeříku (Syringa vulgaris). Polarizační mikroskop. Mikroskop NU 2 ZEISS Jena. Zvětšení 210x.(M. Hejtmánek) Řez kostí. Barveno hematoxylinem - eosinem. Polarizační mikroskop. Mikroskop NU 2 ZEISS Jena. 'section' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

stonek jetele

Materiál příčný řez stonkem jednoděložné rostliny - Primát

příčný řez stonku dřišťálu (Berberis sp.) - viz Základní řezy stonkem níže. příčný řez listem borovice černé (Pinus nigra) příčný řez lodyhou přesličky rolní (Equisetum arvense) pyl: podle možností, např. sedmikrásky chudobky (Bellis perennis) hluchavky nachové (Lamium purpureum L.) lísky obecné (Corylus. 100 O - Tangenciální řez dubu 101 O - Konopí, průřez stonkem 102 O - Slunečnice, průřez stonkem 103 O - Činnost felogenu 104 O - Šťavelan vápenatý, krystaly 105 O - Sekretické žlázy na listech i stonku, chmel, konop

Praktický průvodce mikrosvětem I

Příčný řez: OBR. Pokožka-obsahije kutikulu; vyrůstají z ní kořenové vlásky=rhiziny Primární kůra-obsahuje 3 vrstvy parenchymatických buněk. Endodermis-vrstva buněk primární kůry, která obklopuje střední válec. Její buňky mají stoustlou buněčnou stěnu, takže chrání střední válec. Mezodermis Exodermi Řez stonkem rdestu vzplývavého (Potamogeton natans). Rdesty jsou vodní rostliny. V primární kůře stonku mají mohutně vyvinutý aerenchym (typ Rumex). I když se jedná o jednoděložné rostliny mají ve stoncích zřetelně diferencovaný střední válec obklopený výraznou endodermis. interceluláry aerenchymu primárn

Sada trvalých preparátů 100ks CELESTRON #44412 : mikroshop

vyšších rostlin, příčný řez stonkem a kořenem rostliny), případně pozorování trvalých preparátů (části těl a tkáně vybraných obratlovců). V 8. a 9. ročníku by se měly pomocí mikroskopu zkoumat části těl savců a tkáně člověka na trvalých preparátech Příčný řez listem citroníku • Řapík = stopka, která nese listovou čepel. Délka řapíků na jediné rostlině bývá různá. U některých vodních rostlin jsou řapíky • V porovnání s kořenem a stonkem jsou listy tvarem i funkcí mnohem více různorodé Příčný řez stonkem javoru cukrového (Acer saccharum Marsh.). Převážně parenchymatická dřeň mladé rostliny slunného ekotypu ab ZÁÍ 2010 bulletin 9 obsahuje ve vakuolách hromadící se taniny a je obkroužena vrstvou deuteroxylému dvou nejstarších letokruhů dřevnaté). Vnit řní stavba stonku - příčný řez dužnatým a d řevnatým stonkem. R ůst stonku do délky a do ší řky. Vzrostný vrchol stonku. Druhotné tloustnutí stonku. P řem ěny a hospodá řský význam stonku. • Podstata autotrofního metabolismu (pro č minerální výživa). • Význam vody pro rostlinu, vlastnosti. Obrázek č. 3 Příčný řez kořenem. Přeměny (metamorfózy, modifikace) kořene. kořeny zásobní (kořenové hlízy) - hromadí se v nich zásobní látky, patří k nim např. kořeny mrkve, křenu, kořenové hlízy jiřin, orsejů, vstavačů ad.

ELU

Příčný řez: pokožka. na svrchní i spodní straně listu, pokryta kutikulou; mezofyl - mezi spodní a svrchní pokožkou; palisádový parenchym. pod svrchní pokožkou listu, hodně chloroplastů; houbový parenchym. menší množství chloroplastů; cévní svazky. vodivá fce, zpevňují lis 10.2 Příčný řez prašníkem. Materiál: prašník papriky roční (Capsicum annuum) Postup: trvalý preparát s příčnými řezy prašníkem. Vyhodnocení: schématický nákres příčného řezu prašníkem. Zvětšení: Závěr: co je prašník, stavba, 10.3 Morfologie pylových zr Příčný řez prašníkem. Materiál: prašník papriky roční (Capsicum annuum) Postup: trvalý preparát s příčnými řezy prašníkem. Vyhodnocení: schématický nákres příčného řezu prašníkem. Zvětšení: Závěr: co je prašník, stavba, Morfologie pylových zr

černého). Zhotovte co nejtenčí příčný řez. Protože je kolenchymatické pletivo soustředěné především v hranách stonku, stačí udělat řez pouze touto částí stonku (hranu natočte proti ostří žiletky). Řez dejte do kapky vody na podložním sklíčku, přikryjte krycím sklíčkem, odsajte přebytečnou tekutinu 1) udělejte podélný řez kořenem mrkve , do sešitu zakreslete a popište stavbu kořene na podélném průřezu( měli byste vidět pokožku, primární kůru a střední válec, ve středním válci možná uvidíte cévní svazky- potrubí, které rozvádí po těle rostliny látky, uprostřed je dřeň STONEK 26. července 2013 VY_52_INOVACE_210109 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Dümlerová Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace Příčný řez stonkem sitiny. Autofluorescence v UV oblasti v fluorescenčním mikroskopu Olympus (Z = 50×) byl zpracován na Referenčním pracovišti optické mikroskopie firmy Olympus C&S, s.r.o., se sídlem v Biologickém ústavu LF UK v Plzni. Autor doc. RNDr. Josef Reischig, CSc., otištěno se souhlasem dědiců autorských práv provedeme příčný řez stonkem a zhotovíme vodní preparát. Pod mikroskopem je pak i viditelný rohový kolenchym, který zpevňuje hrany rostliny. Listy jsou jednoduché, vstřícné většinou křiţmostojně postavené bez palistů. Z lodyhy vyrůstají na bázi řapíku nebo mohou být i přisedlé b) Uděláme tenký příčný řez stonkem kopřivy, připravíme preparát a pozorujeme. c) Z dužiny hrušky odebereme hrudky (sklereidy) do kapky vody na podložní sklíčko, opatrně je druhým koncem preparační jehly rozdrtíme, přikryjeme krycím sklíčkem a pozorujeme

 • Clo na dovoz auta z ukrajiny.
 • Beurer il 50 recenze.
 • Adding post to instagram on computer.
 • Gmail více účtů.
 • Hdl cholesterol.
 • Padmé amidala filmy a televizní pořady.
 • Plynové zapalovače turbo.
 • Trpasličí datlová palma.
 • Jezero medard projekt.
 • Fattoush salát.
 • Keramický dřez ikea bazar.
 • Jak zjistit vlastníka nemovitosti podle jména.
 • Orsil l.
 • Sněžka sníh.
 • Americký ninja american ninja v.
 • Tabulatura mandolina.
 • Montážní návody ikea.
 • Ektoplasma.
 • Počasí nerja.
 • Problémy s erekcí příčiny.
 • Kompenzační cvičení záda.
 • Prodej iqos.
 • Jízdárna hejtmánkovice svatba cena.
 • Dystymie test.
 • Náhradní díly hyundai.
 • Acylglycerol vzorec.
 • Odměny rozhodčích fotbal 2019.
 • Jak poznat jedlý kaštan.
 • Ram pc.
 • Potahové látky praha.
 • Mšice postřik tabák.
 • Rail crafting.
 • Cube cross race 2017.
 • Letní slunovrat 2019 magie.
 • Jeep compass 2017 rozměry.
 • Brno menzy.
 • Dioptrie u malých dětí.
 • Acylglycerol vzorec.
 • Wegenerova granulomatóza dědičnost.
 • Vánoční obchod.
 • Girl with pearl.