Home

Excel když oblast

=KDYŽ(A(C$3<0;B$4>0;POČET2(D$3:$Z$3)=0);$A$2;) Dělá zhruba totéž co Hav-Ranovo. Pokud by se měly testovat jen čísla, stačí funkce POČET. Funkce COUNTBLANK nepočítá prázdné buňky, ale buňky jejichž hodnota = tj. prázdné, ale i např. se vzorcem =když(něco;;).citova Pokud často tisknete jen určitou část vašeho listu, můžete pro ni nastavit oblast tisku. Tímto způsobem se při tisku listu vytiskne jenom tato nastavená část. Přidáním sousedních buněk můžete oblast tisku zvětšit. Přidáním buněk můžete podle potřeby rozbalit oblast tisku a můžete vymazat oblast tisku a vytisknout celý list Od teď pokaždé, když budete mít označenou danou buňku / oblast, v Poli názvů uvidíte svůj definovaný název. Pokud stojíte kdekoliv jinde, můžete do Pole názvů zapsat Váš název, který jste již použili, a po stisknutí Enteru Vás Excel přesune na danou buňku / oblast. Nyní lze pojmenovanou oblast použít např. ve vzorci

MS Excel - KDYŽ + jakákoliv hodnota v oblasti - WALL

 1. KDYŽ. Funkce KDYŽ (anglicky IF) je základní funkcí, která umožňuje provádět test a na základě výsledu testu provést větvení. Tedy pokud je test ověřen, funkce KDYŽ spouští větev ANO, pokud test není ověřen, spouští se větev NE. Syntaxe: KDYŽ(podmínka;ano;ne) Funkce KDYŽ pracuje s relačními operátory
 2. Tento článek je o tom, jak v Excelu pojmenovat skupinu buněk, a s takto pojmenovanými oblastmi pracovat. To se může hodit při výpočtech (viz tento článek), ale také při práci s kontingenční tabulkou nebo třeba při ověřování dat. V Excelu se setkáme se dvěma typy pojmenovaných oblastí, které se ale v použití dost liší
 3. Další velice častou chybou, které se uživatelé dopouštějí při použití funkce SVYHLEDAT pro vyhledání rozdílů v seznamech, je nezadání druhého parametru (tabulky, která se má prohledávat) ve tvaru absolutního odkazu. Při kopírování vzorce směrem dolů pak je tažena dolů i tato oblast a funkce pak vlastně prohledává tabulku jen od řádku, na kterém se.
 4. Dokonce ani nemusíte označovat oblast. Vložíte funkci, vzorec do první buňky a Excel již roztáhne sám, podle velikosti vstupních dat. Open Office. Opět funguje stejná klávesová zkratka jako pro Excel Ctrl + Shift + Enter a stejně jako o Google tabulek není potřeba označovat oblast do které se bude vkládat
 5. Kurz Excel pro začátečníky (jeden den) Kurz Středně pokročilý Excel (dva dny) A2 - oblast, kde začíná oblast buněk pro výběrové pole - bez ohledu na to, kam až sahá Když si koupíte kurzy v balíčku (tedy spíš v balíku :), budete je mít za polovinu
 6. 4 Jak v Excelu najít duplicity vzorcem (složitější způsob). Druhý způsob, jak v Excelu najít duplicity, uvedeme jen pro úplnost - pokud si nejste v prací s Excelem 100% jistí, je jednodušší použít podmíněné formátování.Vzorec, nebo správněji funkce, bude fungovat dobře, pokud budete hledat duplicity v jednom sloupci - zde vám dokonce dokáže říct, kolikrát se.

Excel-práce s intervalem-podmíněné formátování Nemohu zjistit, jak se pracuje s intervaly a např. ve funkci když už vůbec ne. Budete-li mít chvilku, pak Vám velice děkuji. Jan P Neexistuje fakt něco, co testuje určitou oblast na danou podmínku a to ještě tak, že data nemusí být seřazena vzestupně nebo sestupn Když zkopírujete a vložíte viditelné buňky z oblasti dat, která obsahuje skryté buňky nebo je pro ni použitý filtr, můžete si všimnout, že se skryté buňky vloží spolu s těmi viditelnými. Bohužel to nemůžete změnit, když kopírujete a vkládáte oblast buněk v Excel pro web, protože možnost vložit jenom viditelné. Ve sloupci M máme průměr známek a ve sloupci N funkci KDYŽ - v tomto případě použitá funkce KDYŽ má za úkol vypsat upozornění neprospěl! v případě, že má student průměr známek 3 a nebo vyšší. Pokud je tato podmínka splněna (tedy např. průměr 3; 4,5; 5) upozorní nás Excel, že student neprospívá Dynamická oblast v Excelu je taková oblast buněk (alespoň teď pro představu), u níž se její chování (vizuálně vzhled, fakticky rozsah) automaticky mění v závislosti na vyplněných buňkách. Dynamicky formátovaná oblast. Vezměme si klasický případ kalendáře Oblast seznamu bude originální tabulka, oblastí kritérií bude tabulka se změnami. Tímto se v originální tabulce vyfiltrují pouze ty údaje, které se nachází v obou tabulkách. A my potřebujeme zobrazit v originální tabulce ty záznamy, které nejsou v tabulce se změnami, tedy negaci stávajícího stavu

Nevím, jak vy, ale já ve své práci často potřebuji sčítat podle nějakých kritérií. Sečíst jen tržby od jednoho obchodního zástupce, jen za určitý produkt apod. A neumím si představit, že bych snad sčítala ručně pomocí filtru. Že vy to tak děláte? Pokud neznáte funkci SUMIF nebo nepoužíváte kontingenční tabulky, tak se klidně vsadím, Videokurzy Excel . Ve spolupráci se SEDUO jsem vytvořil několik videokurzů:. Jak na Excel - naučte se efektivně využívat Excel - nejoblíbenější (Hodnocení 97%, přes 13.000 studentů, + 750 pozitivních zpětných vazeb) - Získat kurz; MaxiKurz Excel - získejte lepší práci, více peněz, staňte se nepostradatelní (přes 6 hodin videí, 160 lekcí) - Získat kur Jenže parametry se občas mění a s nimi i toto číslo. Když si do sloupce D zadám vzorec =(B2*C2) a pak ho kopíruji do buňky D3, bude výsledkem vzorec =(B3*C3) a nikoli =(B2*C3). Nechce se mi ty stovky vzorců vytvářet ručně, Excel má na to určitě nějaký fígl Fígl spočívá v tom, že buňku B2 musíte. Excel nabízí šikovnou možnost, jak najednou vyplnit oblast třeba 500×100 buněk náhodnými čísly. Použije se k tomu doplněk Analýza dat (více o něm ve článku pojednávajícím o statistice v Excelu). Zvolíme Generátor pseudonáhodných čísel a poté můžeme zvolit typ rozložení,.

SUMA (SUM) - součet čísel - Excel | Školení konzultace

Držet CTRL + levá myš nejde, vždy to označí skupinu, ale když kliknu na další skupinu, tak ta první zmizí. Je jedno jestli ctrl držím nebo pouštím mezi tím. Prosím poraďte. Odpovědět na otázku. Mohlo by vás také zajímat. Pop3 + imap (3) Excel: Nahrazení hodnoty ve výběru na více listech (5) 2 ruce, 2 myši. =SUMA(oblast buněk) Některé základní funkce v excelu má Excel pro použití již připravené. Konkrétně funkci SUMA najdeme v nabídce na kartě VZORCE - Automatické shrnutí, viz obrázek. Pozor - když vybíráte součet přes tuto možnost, tak musíte stát v buňce, ve které chcete mít požadovaný součet.. Jak na Excel od A do Z Naučím vás Excel využívat na maximum, ušetříte čas, nervy i peníze při zpracování tabulek a tvorbě grafu. Získáte ocenění u spolupracovníků, nebo lepší práci. Nebojte se a najděte si oblast, která vás zajímá a začněte

Když odemknete další oblast, neodemknete první oblast. Stejně tak při uložení sešitu neuzamknete rozsah. Pomocí existujících názvů oblastí můžete určit buňky, které se mají chránit heslem, ale pokud to chcete, převede Excel všechny relativní odkazy v definicích názvů na absolutní odkazy V prvním argumentu se sečte oblast buněk A1 až A3 na listě s názvem A. Ve druhém argumentu se stane to samé na listě B. A nakonec se sečte třetí argument na listě C. Příklad je ale možné pomocí funkce SUMA vyřešit mnohem elegantněji. Stačí když bude splněna jedna podmínka na kterou budeme myslet při zakládání tabulek Jednoduché příklady použití funkce KDYŽ jsme si popsali v minulém článku s názvem Praktické příklady použití funkce KDYŽ v Microsoft Excel. Dnes se podíváme na ty složitější. Jak vytvoříte výpočet funkce KDYŽ s více větvemi. U složitějších výpočtů je někdy zapotřebí, aby se ve vzorci uplatnilo více variant

S Excelem již pracujete, tak víte, že při kopírování vzorce si Excel sám přizpůsobuje, se kterými buňkami počítá. Když do buňky C2 vložím vzorec =A2+B2 a zkopíruji ho tažením myši dolů, v dalším řádku bude Excel sčítat A3+B3 atd.To se nazývá relativní odkazování. A určitě jste dost rádi, že takhle Excel funguje, protože to ušetří spoustu času. Když se uživatelů zeptám, jak něco v buňkách listu skryjí, jsou odpovědi většinou následující: a) stejná barva písma jako má pozadí, b) přeplácnutí oblasti grafickým objektem stejné barvy, jako má okolí, c) skrytí celých řádků či sloupců, případně celého listu. [ Problém je v přesné definici podmínek - excel je stroj, takže potřebuje přesnou specifikaci čísel pro součet. V Tvém případě jsou to čísla menší než 9, ale excel už netuší proč nepřičíst např. 7 atd. Když to shrnu, zadání je neurčité pro napsání vzorce Headery (a pěkný obrázek prvků) jsou fuč. Excel však nabízí řešení a tím je ukotvení příček. Jak ukotvit horní řádek. Jako první si ukážeme ukotvení horního řádku (a pak se podíváme na další možnosti). Nejprve musíte být v tabulce opět nahoře, aby první řádek byl viditelný.Poté na kartě Zobrazení vyberete Ukotvit příčky a kliknete na Ukotvit horní. Tou snad úplně nejzákladnější je funkce SUMA (pokud máte Excel v angličtině, pak SUM). Když si napíšete pod sebe několik položek, třeba částky nákupu, nebo denní tržby v obchodě, kliknete na poslední buňku, kde chcete mít součet a pak vpravo nahoře na hlavní liště Excelu na řecké písmeno S, ono se to sečte.

Změna nebo vymazání oblasti tisku na listu - Excel

Když si teď vzpomeneš, že jsi vlastně zapomněla na jedno jméno a dopíšeš ho pod tabulku (třeba Martin), tabulka se sama rozšíří. Když do sloupce vedle tabulky doplníš název Součet a vložíš funkci Suma, tabulka se opět rozšíří a sama zkopíruje vzorec do dalších řádků Ovšem né všem musí být na první pohled jasné, jak vložit více řádků najednou nad nebo pod vaší oblast. Když si dáte kurzor na místo, kam chcete vložit řádky v Excelu, kliknete na vrchní menu BUŇKY/VLOŽIT ŘÁDKY LISTU, vloží se vám pouze jeden řádek Excel naším zápisem získal jakýsi vzor, podle kterého do ostatních řádků také doplní jméno a příjmení. Spojení textu z více buněk do jedné pomocí funkce Dynamické doplňování Poznámka: Funkce Dynamické doplňování je dostupná od verze Excel 2013

SUMA (SUM) | Excel – Součet hodnot v tabulce | BI PortálExcel překlad funkcí

Excel nabízí také řadu dalších statistických funkcí, které jsou zařazeny ve skupině Statistické. i když jste pro tvorbu označili oblast několika buněk. Buňky pro vložení matice výsledků musí být v jednom sloupci (pod sebou). Jestliže označíte buňky vedle sebe, vloží se jen první hodnota VÝPOČTY V EXCELU. Se provádí zadáním vzorců. 1. znak vzorce je = (rovnítko) Adresování ve vzorcích viz Práce v tabulkách - Absolutní a relativní adres

Pojmenování buněk a oblastí Excel na papric

Microsoft Excel je v současnosti aplikací, která definuje kategorii aplikací, označovaných jako tabulkové procesory. Jedná se v zásadě o ten typ programů, které se snaží co nejvíce zjednodušit a automatizovat zpracování tabulkově zadávaných dat. Prvním programem tohoto typu byl VisiCalc, vytvořený roku 1979 Informatika B Píklad 05 MS Excel Oblast bude automaticky pojmenována, jako název bude použit horní ádek. Nebo vybrat oblast bunk C4: položku Logické, v okn Vybrat funkci: vybrat položku KDYŽ, tlaítko OK. Vedle pole Podmínka kliknout na tlaítko pro výbr oblasti, kliknout na buku D4

SVYHLEDAT, KDYŽ, INDEX a některé další funkce Excelu

Občas se stane, že zkoušíme různé možnosti a filtry v kontigenční tabulce (dále jen KT) až se dostaneme do bodu, že by bylo nejlepší celou tabulku smazat a začít znovu. Jistě není problém smazat tabulku, znovu označit data a vložit novou, prázdnou KT. Proč ale tak složitě, když to jde jednoduše? Excel má pro tent Když se objeví dialogové okno Formátovat jako tabulku, vyberte políčko Tabulka obsahuje záhlaví a poté klepněte na tlačítko OK, čímž oblast buněk s daty elegantně naformátujete. Abyste odstranili všechny ostatní funkce, které Excel automaticky přidává do oblasti buněk s daty, ponechte tuto oblast buněk vybranou

Excel tedy postupuje tak, že prochází sloupec F, a když v něm najde hodnotu 548000, podívá se na stejném řádku do sloupce E. A všechny hodnoty nalezené tako ve sloupci E pak sečte do výsledné hodnoty Díky za odpověd, ale chyba byla v tom, že oblast P2:P9 měla být zapsána jako SUMA ! Takže problém vyřešen Souhlasím (+0) Nesouhlasím (-0) Odpovědět Siki83 @ Ducky21 , 01.08.2012 10:18 # Zdravím, v tabulce co přikládám, potřebuju aby se v grafu v hodnotě kumulativně nezobrazovala hodnota 0 z tohoto sloupce. Je tam vzorec s funkcí když a i přesto, že tam je daný aby v případě žádné hodnoty byla buňka prázdná, tak to graf bere jako 0 Když pracujete v aplikaci Excel, některé tabulky dosahují poměrně působivé velikosti. To vede k tomu, že se velikost dokumentu zvyšuje, někdy dosahuje dokonce deset megabajtů nebo více. Zvýšení váhy sešitu aplikace Excel nejen zvyšuje prostor, který zaujímá na pevném disku, ale co je důležitější, zpomaluje rychlost. Příkaz Komentář umožní do buňky nebo oblasti vložit text, který se ukáže v případě, když najedeme kurzorem myši na příslušnou buňku (oblast). Poslední položky roletového menu mají stejnou funkci jako ve WORDu

Vyhledávací funkce v MS Excel. by bylo možné funkci sestavit na bázi vnořování dalších a dalších logických funkcí KDYŽ. Ovšem ve větší nabídce možností se tato stává nepřehledná a pro tvůrce i dalši uživatele zdlouhavá a složitá. Pole je oblast buněk, ve které se hledá výsledná hodnota, což je v. Když tam napíšeš AB5, nastaví se ti kurzor do buňky AB5. List má dalwko víc sloupců, než se může zobrazit. Polohy tabulky tarifů je záměrně volená mimo používanou oblast listu. Pomocí adresního řádku je možné i vybírat oblast, zkus tam napsat AB5:AC20. Po enter bude vybrána tato oblast např. pokud předem nevíme, kam pojmenovaná oblast ukazuje (a nemůžeme tedy vybrat oblast přímo myší) nebo když je oblast buněk pro výběr myší příliš složitá. 9. Uložit sešit tlačítkem Office/Uložit (nebo tlačítko Uložit na panelu nástrojů Rychlý přístup nebo klávesy Ctrl+S) EKONOMICKÁ OBLAST. Když se vyskytl problém - a to výhradně mojí vinou - velice ochotně a rychle vyřešil. Z mé strany nemám co vytknout a firmu mohu dalším zákazníkům jen doporučit. Uživatelské aplikace, uživatelská aplikace, aplikace v excelu, akreditace MŠMT, tabulky v excelu, microsoft excel, uzavření.

Použití funkce VLOOKUP / SVYHLEDAT pro přiřazování doFiltrování tabulky (Power Query) - Excel

Pojmenování oblastí buněk a práce s pojmenovanými oblastmi

V dnešním díle seriálu Tips and Tricks předvedu, jak vytvořit dynamickou oblast (dynamic range) pomocí funkce POSUN(OFFSET). Dynamická oblast jde velmi dobře využít jako datový zdroj grafu. Bude tedy možné pouze přepsáním čísla měnit hodnoty, které graf bude zobrazovat. Zkušební soubor ke stažení zde. Návod: Krok za kroke Excel dynamická oblast Guiditte [194.48.241.xxx], 17.04.2019 12:32 , Programování , 18 odpovědí (911 zobrazení) Dobrý den, chtěla bych vás požádat o radu, lámu si s tím hlavu už dobrých pár dní Jsem samouk v exlu (i když jsem ho celý život používal jako vedoucí technik střediska vodovodů, toho času již v penzi (71)). Narazil jsem na domácí účetnictví při výpisech internetového bankovnictví (cvs údaje jsem uložil jako exel), začal jsem si s tím hrát za účelem ušetřit a hlavně zjistit kde, nějakou korunu V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 9. lekci Excel pro začátečníky, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí. V této lekci se budeme věnovat funkcím. Funkce. Jak jsme si již řekli v minulé lekci, pro výpočty v Excelu se používají vzorce a funkce.Funkce jsou předem připravené a jedná se vlastně také o vzorce, které používáme k výpočtům Přeji dobrý den. Exportuji data z Excelu do Wordu tak, že si v Excelu vyberu oblast, zkopíruji do paměti (Ctrl+C) a pak ji do Wordu vložím jinak (jako EMF obrázek). Bohužel se mi v obrázku ve Word

Jedna z nejčastěji používaných funkcí, když potřebujete něco vyhledat z datového skladu. Doporučuji např. při tvorbě měsíčních reportů, kdy každý měsíc doplníte do datového souboru údaje a pomocí funkce INDEX a rozbalovacího seznamu vytvoříte daný report. 1) INDEX. Funkce INDEX patří k vyhledávacím funkcím Workshop Excel 2 pro pokročilé tě zavede do tajů tohoto tabulkového pomocníka se zaměřením na pokročilejší funkce. Během workshopu nabereš nějaké teoretické, ale hlavně praktické zkušenosti, které se dají skvěle využít v každé práci i osobním životě Text - takto označené buňky jsou chápány jako textové, i když obsahují čísla. S těmito čísly Excel nepracuje, nezahrnuje je do svých výpočtů. Jestliže bychom z buněk, kterým je přiřazen formát text, chtěli vypočítat například součet, Excel by napsal 0 Microsoft Excel dokáže vytvořit a pracovat se skutečně obrovskými listy, nicméně platí, že čím jsou tyto listy větší, tím více paměti počítače je třeba pro jejich otevření. V aktuální verzi Excelu má každý list 1 048 576 řádků a 16 384 sloupců (jedná se o oblast buněk od A1 do XFD1048576)

Příklad na funkci SVYHLEDAT a KDYŽ

MS EXCEL 1) Základní operace s buňkami 1.1) Typy buněk držte a táhněte levým tlačítkem myši požadovaným směrem = označuje oblast buněk - budoucí blok c) pozor, když při přesunu bloku v rámci jednoho listu podržíte stisknutou klávesu Ctrl. Základní funkce KDYŽ 1.2 Větvení funkce KDYŽ. Každá funkce KDYŽ může zobrazit dva možné výsledky (argumenty ano a ne). Potřebujeme-li výsledků více, je nutné funkci rozvětvit pomocí vnoření další funkce KDYŽ. Ve verzi Excelu 2003 je možné mít vnořených funkcí maximálně 7, od verze 2007 je to až 64 Excel - vytvoření funkce Od: kimnator* 17.11.11 00:24 odpovědí: 18 změna: A1-A10 je oblast, kde jsou zadané klíče, tedy čísla, která se porovnávají, jestli jsou větší nebo menší nebo jaká Nyní, když do jiné samostatné buňky napíšu určité číslo, tak bych potřeboval, pokud je toto číslo i v některé z. KDYŽ(podmínka;ano;ne) při splněné podmínce vrátí parametr ano, při nesplněné ne KDYŽ(B2>520000;Rozpočet překročen;OK) Další funkce jsou přístupné přes ikonu Vložit funkci. Oblast . se zapisuje způsobem buňka v levém horním rohu dvojtečka buňka v pravém dolním rohu. Nejlepší je oblast ukázat myší

Pavel Lasák před 12 lety založil obsahový web www.JakNaExcel.cz, který učí, jak efektivně číst více využívat Excel pro tvorbu, zpracování a editaci dat s využitím Excel. Měsíčně jeho web zaznamenává 100.000 návštěv. Firmám pomáhá s efektivním zpracováním dat, tvorbou šablon a programováním ve VBA Když vytvoříte NÁZEV pro buňku nebo oblast buněk Excelu, vytváříte vlastně POJMENOVANÝ VZOREC - vzorec, který není umístěn v buňce, ale v paměti Excelu. Uvedená definice má pro roli názvu v Excelu vyšší filozofickou i praktickou hodnotu, než by se na první pohled zdálo Umět prakticky a efektivně propojit a aplikovat funkce v Excel - textové, logické hlavně KDYŽ, vyhledávací primárně SVYHLEDAT. Včetně smíšeného odkazování, pokročilejších grafů, filtrů, kontingenčních tabulek a výsledek umět prezentovat v tisknutelné podobě - kdy data budou obsahovat loga Ale co se stane, když rozsah nebude souhlasit? Excel upozorní, že oblasti jsou různé, že nekorespondují a kopírování neproběhne. Jak tomuto předejít, především u většího počtu buněk? Oblast, kterou chcete kopírovat, vyznačíte celou. Tam, kam potřebujete kopírovat, označte pouze jednu buňku. Excel si sám zaber

Matice a výpočty - Excel Školení konzultac

Nejprve je nutné vybrat oblast, která se má formátovat (D2:N3) a poté je nutné nastavit podmíněné formátování pomocí vzorce. Karta Domů → Podmíněné formátování → Nové pravidlo → Určit buňky k formátování pomocí vzorce V MS Excel často používáme odkazy na jiné buňky, nejčastěji jako parametr nějaké funkce. Když chceme dohledat tyto buňky (např. když kontrolujeme vzorec), máme několik možností: a) Kliknout do řádku vzorců (nebo stisknout klávesu F2) → barevně se ohraničí buňky, na které se daný vzorec odkazuje. To je ideální v případě, pokud jsou tyto buňky na stejném. CO SE NAUČÍTE: EXCEL Vytvoření sešitu na základě šablony Dozvíte se, že excelovský soubor se nazývá sešit. Obsahuje listy, mezi kterými je možné listovat pomocí záložek ve spodní části okna. Listy lze přidávat, odstraňovat a přejmenovávat. Oblast dat je zaplněná část tabulky, kterou lze dále upravovat Když Excel nechce počítat - aneb formáty v Excelu. Přibývá tabulek, které nevznikly v Excelu. Vznikly různými exporty z jiných programů, z runtime měřících aplikací, z účetních systémů, z podnikových informačních systémů jako je např. Helios, SAP, Navision apod

10 tajných tipů pro efektivnější práci v Excelu - 10Tabulky v Excelu – jak je vkládat – Vyuka-exceluZpůsoby formátování listu - ExcelGanttův graf (diagram) | ProExcel
 • Stavební zákon 183/2006.
 • Stará asuánská přehrada.
 • Klipart co to je.
 • Mezikrystalická koroze.
 • Dodávka chevrolet.
 • Vytyčení pravého úhlu v terénu.
 • Správná výška stolu a židle.
 • Travis fimmel instagram.
 • Katherine heigl 2019.
 • Řidičský průkaz 2019.
 • Jasmínová rýže 10 kg.
 • Rosettská deska gar.
 • Lucanus cervus akbesianus.
 • Sny o.
 • Nešpor.
 • Teorie velkého třesku 11 cz dabing.
 • Bílé pupínky v podpaží.
 • Kakaové muffiny s jablky.
 • Lunární kalendář 2019 krásné paní.
 • Želva nádherná zajímavosti.
 • Kde koupit deku.
 • Piknik hradec kralove.
 • Záznam obrazovky samsung.
 • Kanadská borůvka duke.
 • Dřevěný plot z fošen.
 • Bílé květiny.
 • Papuče bart simpson.
 • Nejznámější biblické postavy.
 • Čtk počasí.
 • Kdy se dozvím o přijetí na vš.
 • Státní hrady a zámky.
 • Brigády bez základního vzdělání.
 • Aerifikace trávníku cena.
 • Jbl t210.
 • Francouzský bramborový salát s jablky.
 • České středohoří panorama.
 • Náplasti proti bolesti při rakovině.
 • Honda civic ej1.
 • News star trek online.
 • Nate dogg wiki.
 • Gymnázium vejrostova přijímací zkoušky.