Home

Platnost řidičského průkazu skupiny b

Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje k řízení těchto vozidel: 1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená. Skupiny oprávnění od ledna 2013 do listopadu 2014. Novelizační zákon 297/2011 Sb. s účinností od 19. ledna 2013, tedy nejzazší možné lhůty předepsané směrnicí EU, mění terminologii, původní znění zákona hovořilo o zařazování motorových vozidel do skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění (jako podskupiny jsou označovány skupiny A1, B1, C1, D1 a. Řidičské oprávnění pro skupinu B1 platí i pro tříkolová vozidla ze skupiny A1. Skupina B + E. od 18 let. Jízdní soupravy z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla těžšího 750 kg, celková hmotnost jízdní soupravy může překročit 3,5 tuny. Lze jej udělit jen držiteli oprávnění skupiny B. Skupina C1. od 18 le V řidičském průkazu se vyznačuje harmonizačním kódem č.96: souprava s přívěsem o největší povolené hmotnosti převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3 500 kg, ale nepřevyšuje 4 250 kg. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B Popis řidičského průkazu stanovený Úmluvou o silničním provozu 24.08 (nemusí být uvedena, v tomto případě je jeho platnost neomezená). Řidičský průkaz dále musí obsahovat i následující údaje, ale již bez číselného označení: V řidičském průkazu musí být uvedeny skupiny řidičského oprávnění A, B.

Řidičský průkaz pro skupinu B Autoškola AB

 1. Již ve dvou článcích jsem se vyjadřoval k možnostem řídit motorku na základě řidičského průkazu na skupinu B, nicméně od 19.1. 2013 budou pravidla v tomto směru upravena, a to následovně: Novelou 297/2011 Sb. byl do zákona č. 361/2000 Sb. vložen nový §80a, který nově nerozděluje řidičské průkazy podle skupin, ale motorová vozidla podle skupin a těmto skupinám.
 2. Pokud vám v nouzovém stavu, jež je platný od 5. října 2020, vypršela platnost řidičského průkazu nebo průkazu profesní způsobilosti řidiče, potřebného pro výkon povolání, nemusíte si tento průkaz v současné době obnovovat
 3. Řídí-li osoba motorové vozidlo na základě řidičského průkazu, který pozbyl platnost, dopouští se přestupku, za který lze uložit pokutu od 2000 Kč, ve správním řízení se může výše pokuty dostat až k 2500 Kč. Každý rok přitom spousta lidí výměnu řidičského průkazu odkládá na poslední chvíli
 4. 25. 10. 2020 22:01 Lord Owl vzdání se skupiny řidičského oprávnění (na které... 25. 10. 2020 21:59 Lord Owl Pokud si chcete nechat jen A, B, tak vám nic... 24. 10. 2020 12:07 petrumr od doktora si necháš potvrdit, že jsi způsobilí... 23. 10. 2020 21:30 Thomas já jsem v pohodě, mám švýcarský řidičák - m
 5. Případně věc odkládají tak dlouho, až je už pozdě. Letos například o výměnu nezažádalo zhruba 90 tisíc řidičů (a řidiček), kterým v roce 2019 končí platnost řidičského oprávnění. Ve chvíli, kdy vám skončí platnost řidičského průkazu, ztrácíte oprávnění řídit automobil spadající do dané skupiny
 6. Platnost řidičského průkazu. Řidičské průkazy se vydávají s platností na 5 nebo 10 let. Pětiletou platnost mají řidičská oprávnění pro skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E, v případě ostatních skupin platí řidičský průkaz po dobu 10 let. Platnost řidičského průkazu si musí každý řidič hlídat sám

Skupiny řidičského oprávnění - Wikipedi

 1. Platnost řidičského průkazu. Řidičský průkaz se běžně vydává na 10 let, v některých případech (skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E) má platnost pouze 5 let. Platnost se ovšem výjimečně prodlužuje kvůli epidemii koronaviru a to konkrétně takto. Pokud skončila platnost v době mezi 1. únorem 2020 a 31. srpnem.
 2. (2) Řidičský průkaz se rovněž vydá držiteli řidičského oprávnění, d) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný podle § 118, e) který žádá o výměnu řidičského průkazu členského státu nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz
 3. 01.10.2020 Výměna řidičského průkazu státu mimo EU za český 01.10.2020 Odevzdání řidičského průkazu 01.10.2020 Jak zjistit svůj stav trestných bod
 4. Stejně jako v případě řidičského oprávnění typu 4, i platnost řidičského průkazu typu 5 končí k 31. 12. 2010. Řidičský průkaz - Typ 6. Řidičský průkaz typu 6 byl vydáván od roku 2001 do 30. dubna 2004. Výměnu těchto řidičských průkazů stačí provést až později- jejich platnost končí k 31. prosinci 2013
 5. Minimální věk: 18 let Požadavek: řidičské oprávnění sk. B Vozidlo: automobil pro přepravu osob nebo nákladu s max. přípustnou hmotností 3500kg a přívěs s vyšší hmotností než 750kg, jízdní souprava složená z vozidla sk.B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti převyšující 3 500kg. Výcvik a výuka je individuální a jeho délka trvání je.
 6. Jestliže však máte řidičské oprávnění skupiny B, C nebo D, platí vám i pro skupinu AM, nemusíte si ji tak dělat zvlášť. Minimální věk na udělení tohoto řidičského oprávnění je 17 let. který je držitelem průkazu profesní způsobilosti řidiče a podrobil se vstupnímu školení podle zvláštního.

Typy mezinárodního řidičského průkazu. Existují dva typy mezinárodního řidičského průkazu. Jeden je vydáván podle Ženevské úmluvy z roku 1949 a má platnost 1 rok, druhý je vydáván dle Vídeňské úmluvy a jeho platnost jsou 3 roky. Kromě doby platnosti se liší také výčtem zemí, kde je platný Podmínky pro získání řidičského průkazu. věk 21 let (18 let za podmínek níže uvedených) platná lékařská prohlídka; úspěšná závěrečná zkouška v autoškole; žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B; obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíc

Autoškola Richter nabízí výcvik k získání řidičského průkazu skupiny B. ŘP skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do celkové hmotnosti 3,5 tuny a maximálního počtu 8 pasažérů plus řidič (případně s přívěsem do 750 kg). Dále opravňuje k řízení motocyků o zdvihovém objemu do 125m3 vybavených. žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium zde alespoň 6 měsíců nebýt ve výkonu sankce nebo trestu zákazu činnosti, spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel nebo nemít v registru řidičů zaznamenáno 12 bodů

Skupiny a podskupiny řidičských oprávněn

U skupiny B96 není žádný výcvik ze zákona povinný. Doporučujeme však alespoň 1 vyučovací hodinu jízdy. Teoretických hodin při individuálním výcviku B+E musíte ze zákona vytrpět minimálně 8 (cca 3 návštěvy zpravidla navazující na cvičnou jízdu).Teorii s Vámi probereme na kterékoliv naší provozovně Motorová vozidla zařazená do skupiny AM; Jedná se o rozšíření rozsahu řidičského oprávnění skupiny B a v řidičském průkazu je vyznačeno harmonizovaným kódem 96. Jaké jsou podmínky pro získání řidičského průkazu dané skupiny? Být držitelem řidičského oprávnění skupiny B

Rozšíření řidičského průkazu na motorku. K rozšíření ze skupiny A1 na A2, nebo A2 na A, již není předepsaný povinný výcvik. Postačí pouze doplňková zkouška, při které už nepíšete testy. Cena doplňkové zkoušky je 7.990 Kč. Před touto zkouškou Vám doporučujeme alespoň jednu vyučovací hodinu na našem motocyklu Kondiční jízda skupiny B (90 min.) - automat závěrečných zkoušek si zajdete zažádat na obecní úřad obce s rozšířenou působností o vydání řidičského průkazu. V Brně je to Magistrát města Brna, Kounicova 67. Úřední hodiny: PO a ST 8:00 - 17:00, ÚT, ČT a PÁ 8:00 - 12:00.. Zbrojní průkaz skupiny B. ke sportovním účelům K získání tohoto zbrojního průkazu musíte získat minimálně 71 bodů a mít aspoň 4 zasáhy na terč z kulové zbraně a 3 zasáhy z brokové. Jakmile ho budete mít, můžete s ním držet, vlastnit a nosit zbraně kategorie B, C včetně střeliva k nim V současné době autoškola nabízí možnost získat řidičský průkaz pro skupiny B, C a C+E. Hlavním cílem autoškoly jsou spokojení studenti, kterým se dostane kvalitního vzdělání. O tom, že se nám tento cíl daří naplňovat, svědčí počet úspěšných studentů autoškoly, kterých je do současné doby přes 4000 Podmínky pro získání řidičského průkazu. věk 18 let; platná lékařská prohlídka; úspěšně zvládnutý výcvik pro danou skupinu; úspěšná závěrečná zkouška v autoškole; žadatel je držitelem řidičského oprávnění skupiny B; obvyklé bydliště na území České republiky nebo studium v ČR alespoň 6 měsíc

Řidičský průkaz pro skupinu - BE - Autoškola, Autoškola

Ministerstvo dopravy ČR - Řidičské průkazy,Autoškol

>průkazu), nemohou být výdaje na získání tohoto řidičského >průkazu daňově uznatelné. > >Pokud zaměstnankyně vůbec nehodlá vykonávat práci >řidiče a řidičský průkaz potřebuje pouze k tomu, aby mohla >čas od času řídit služební vůz na pracovní cestě, >výdaje na získání řidičského oprávnění rovněž. V průběhu nouzového stavu vypršela platnost některým řidičským a profesním průkazům. Doporučujeme si již nyní zažádat o výměnu řidičského či profesního průkazu na kterémkoli úřadu obce s rozšířenou působností. Úřady v obcích fungují v klasickém režimu od 20. dubna 2020., související článk Rozšiřující výcvik (pro držitele řidičského oprávnění) Rozšíření ze skupiny B, standardní výcvik: 16.990 Kč Platnost dárkového poukazu je 3 měsíce od jeho zaplacení. Ceny všech služeb jsou vč. DPH, jsme plátci. Ceník je platný od 1. 8. 2020. V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky placené na úřadě Řidičské průkazy pro skupiny vozidel A-B (včetně B+E) jsou vydávány s platností na dobu 10 let. U všech ostatních skupin vozidel (C-D) je platnost řidičského průkazu od 19. ledna 2013 omezena pouze na dobu 5 let

o provozu na pozemních komunikacích stanoví (§ 78, odstavec 3), že držitel řidičského oprávnění skupiny A, B nebo T se podrobí lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 65 a 68 let věku a nejpozději v den dovršení stanoveného věku, po dovršení 68 let věku pak každé dva roky (platnost 2 roky se. Řidičský průkaz skupiny B Co smím řídit s řidičským průkazem B? - motorové vozidlo (s vyjímkou motorového vozidla skupiny (AM, A1, A2, A) s největší povolenou hmotností Podmínky pro získání řidičského průkazu B. věk 18let; platná lékařská prohlídka 71. Druhopis řidičského průkazu č (v případě třetí země rozlišovací značka EU/OSN; například 71.987654321.HR) 73. Pouze pro čtyřkolová motorová vozidla skupiny B (B1) 78. Pouze pro vozidla s automatickou převodovko Skutečnost, že starší řidiči nezpůsobují dopravní nehody častěji, než jiné věkové skupiny, potvrzují statistiky Policie ČR. řidičský průkaz Miloš Zeman motorkáři nehody nový řidičák odebrání řidičského průkazu paul walker platnost platnost řidičského průkazu pokuta za propadlý řidičák Policie. Řidičský průkaz skupiny B. Pro získání řidičského průkazu skupiny B (osobní automobil) musíte splnit následující podmínky: věk minimálně 18 let (v den zkoušky, kurz lze zahájit již v sedmnácti letech) odborná a zdravotní způsobilost; trvalý nebo přechodný pobyt na území České republik

Test pro získání řidičského průkazu - SKUPINA B+E. Tento test slouží pro ověření znalostí potřebných pro získání řidičského oprávnění skupiny B+E (osobní automobil s přívěsem). Každý test obsahuje náhodně vybraný soubor 25 otázek z oficiálních testů - testy jsou tak vhodné nejen jako příprava na ostrou zkoušku, ale i pro všechny řidiče, kteří si. Platnost řidičského průkazu skupiny c Skupiny řidičského oprávnění - Wikipedi . Poplatek 200 Kč za vydání řidičského průkazu se platí pouze v případě, že do dokladu zapisujete nové skutečnosti na vlastní žádost, například když po svatbě je nutno vyměnit řidičský průkaz z důvodu změny jména Zdravotní prohlídka. Posudek o zdravotní způsobilosti je potřeba přiložit již k přihlášce ke zkoušce odborné způsobilosti. Je platný jen tři měsíce a je třeba, aby byl v době podání přihlášky ke zkoušce stále platný

Kvalitní kurzy prozískání řidičského průkazu skupiny B - osobní automobily a automobily do celkové hmotnosti 3500 kg, pro přepravu maximálně 9 osob včetně řidiče. Rychlokurz pro skupinu B - plánované datum zkoušky Platnost řidičáků se v nouzovém stavu prodlužuje, průkaz není potřeba měnit vydáno 21.10.2020. Nařízením EU se i v ČR prodlužuje platnost některých dokladů v době epidemie koronaviru Přijímá žádosti o vydání řidičského průkazu na základě řidičského průkazu vydaného cizím státem

Řidičské průkazy na motorky ke skupině B - potřetí

Propadlý řidičský průkaz. TAZATEL 9. února 2015 (19:06). Přítel dnes zjistil, že mu vypršela platnost řidičského průkazu, /bohužel již před týdnem/, nevšiml si toho, naštěstí se nic nestalo Řidičské průkazy jsou platné 10 let od jejich vydání (platnost je na každém průkazu vyznačena v kolonce 4b), s výjimkou držitelů alespoň jednoho řidičského oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D nebo D+E, kterým se od 19.1.2013 vydávají řidičské průkazy s vyznačením platnosti na dobu 5 let Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení těchto vozidel: jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla na 750 kg ,kde celková hmotnost soupravy převyšuje 3 500 kg. Podmínkou pro udělení řidičského průkazu je být držitel řidičského oprávnění sk. B. Rozsah výcviku b) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, c) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný, d) který žádá o výměnu řidičského průkazu Evroých společenství nebo řidičského průkazu vydaného cizím státem za řidičský průkaz na základě čl. 8 odst. 4 směrnice 91/439 oprávněn neuznat platnost řidičského průkazu skupiny B vydaného orgány jiného členského státu, je rovněž oprávněn neuznat platnost řidičského průkazu skupiny D vydaného na základě prvního řidičského průkazu. 73

Platnost řidičáků se v nouzovém stavu automaticky

Zbrojní průkaz je v České republice podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních veřejná listina, která fyzickou osobu opravňuje k nabývání vlastnictví a držení zbraně nebo střeliva do těchto zbraní v rozsahu oprávnění stanovených pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu a v rozsahu těchto oprávnění k jejich nošení O výměnu řidičského průkazu požádejte nejlépe měsíc před skončením jeho platnosti, která je uvedena na jeho přední straně. Je věcí držitele řidičského průkazu, aby si požádal o vydání nového řidičského průkazu tak, aby jeho platnost navazovala na platnost původního řidičského průkazu Autoškola Brno | Pavel Holas - řidičské průkazy skupin A, B, C, E . Autoškola Pavel Holas nabízí již tradičně výuku a výcvik k získání řidičského průkazu v Brně pro skupiny AM, A1, A, B, B (AUTOMAT), C a E, případně i kombinace skupin A+B a C+E a nově B96 (celková souprava s přívěsem max 4250 kg) Skupiny zbrojního průkazu. Nejprve bychom si měli ujasnit, k jakému účelu chcete zbraň či zbraně používat. Zákon o zbraních k tomu definuje pět skupin zbrojních průkazů:. Skupina A pro sběratelské účely,; Skupina B pro sportovní účely,; Skupina C pro lovecké účely,; Skupina D pro výkon zaměstnání nebo povolání, a; Skupina E pro ochranu života, zdraví nebo.

Řidičský průkaz. Nabízíme vám komplexní teoretickou i praktickou výuku pro získání řidičského průkazu a skupiny, kterou si vyberete. Výuka probíhá v našich učebnách v ulici Letohradská (Praha 7), samotné jízdy poté po celé Praze.. Informace o rozsahu výcvik Řidičský průkaz. Řidičský průkaz (zkráceně řidičák) vás opravňuje k řízení vozidel uvedených kategorií.Na druhé straně řidičáku naleznete veškeré skupiny vozidel, která máte oprávnění řídit. Těmto skupinám se také říká řidičská oprávnění.. Do každého řidičského oprávnění na řidičském průkazu spadá určitá kategorie vozidel (3) Platnost mezinárodního řidičského průkazu se stanoví shodně s dobou platnosti řidičského průkazu, na jehož základě byl mezinárodní řidičský průkaz vydán, nejdéle však na dobu tří let ode dne vydání, jde-li o mezinárodní řidičský průkaz vydaný podle Úmluvy o silničním provozu (Vídeň 1968), a na dobu.

Jak na výměnu řidičáku 2020 - konec platnosti řidičského

 1. Řidičské oprávnění skupiny B+E opravňuje k řízení těchto vozidel: jízdní souprava složená z vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg. Podmínky pro udělení řidičského průkazu: věk 18 let
 2. Některé členské státy Unie mohou uznávat platnost řidičského průkazu vydaného v zemi, která není členem EU. Vlastníte-li řidičský průkaz některé země EU, který jste dostali výměnou za průkaz ze země mimo Unii, a chcete se přestěhovat do jiné země Unie, není jisté, že tam bude váš průkaz uznán.. Obraťte se proto na příslušný orgán en dané země a.
 3. Platnost řidičského průkazu je vytištěná na přední straně plastové kartičky. Standardní doba platnosti průkazu je 10 let. Výjimkou jsou skupiny C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, ty mají platnost omezenou na pět let
 4. (1) Řidičské oprávnění lze udělit pouze osobě, která a) dosáhla věku stanoveného tímto zákonem, b) je zdravotně způsobilá k řízení motorových vozidel, c) je odborně způsobilá k řízení motorových vozidel, d) má na území České republiky obvyklé bydliště nebo zde alespoň 6 měsíců studuje, e) splnila další podmínky stanovené tímto zákonem
 5. Dobrý den, výhledově uvažuji o rozšíření řidičského průkazu o skupiny C, D a E (B vlastním od roku 2011). Můj dotaz míří k nutnosti... 4. září 2014: Pravidelné školení+platnost profesního průkazu
 6. Držení řidičského oprávnění pro skupinu B; Věkový limit pro skupinu B+E a B96. 18 let; Co lze řídit se skupinou B+E a B96. B+E - jízdní soupravu složenou z motorového vozidla skupiny B a přípojného vozidla o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 3.500 k
 7. Ve chvíli, kdy vám skončí platnost řidičského průkazu, ztrácíte oprávnění řídit automobil spadající do dané skupiny. Policisté vám za tento přestupek mohou uložit na místě pokutu do výše 2000 Kč. Ve správním řízení je pokuta až 2500 Kč.Následující roky čeká úředníky zvýšený nápor žádostí o.
Dárkový poukaz do kurzu na řidičský průkaz skupiny "B

a) kterému bylo podmíněno nebo omezeno řidičské oprávnění nebo který se vzdal některé skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění, b) kterému bylo zrušeno podmínění nebo omezení řidičského oprávnění, c) kterému končí platnost řidičského průkazu nebo jehož řidičský průkaz je neplatný, d) který žádá. Většina držitelů řidičského průkazu pro skupinu C+E bude pro výkon povolání řidiče muset získat ještě také profesní průkaz. Vstupní školení na zisk profesního průkazu můžete v našem Akreditovaném školícím středisku absolvovat již v průběhu výuky a výcviku pro získání řidičského průkazu skupiny C+E vozidel skupiny D1 (s maximální přípustnou hmotností do 3 500 kg, do které není zahrnuto případné zvláštní zařízení určené pro přepravu osob se zdravotním postižením) řidičům starším 21 let, kteří jsou držiteli řidičského průkazu skupiny B, jejž získali nejméně před dvěma lety, pokud jsou vozidla.

Skupiny řidičského průkazu na motocykl: AM - Mopedy do 50 ccm a 45 km/h. Minimální věk 15 let; A1 - Motocykly do 125 ccm. Minimální věk 16 let; A2 - Motocykly o výkonu do 35 kW. Minimální věk 18 let nebo 2 roky praxe s A Řidičský průkaz skupiny B opravňuje k řízení motorových vozidel do 3 500 kg a s max. 8 místy k sezení kromě řidiče; smí být připojeno přípojné vozidlo o maximální přípustné hmotnosti do 750 kg.. Řidičské oprávnění skupiny B v sobě zahrnuje také skupiny AM a A1 automat (není na řidičském průkazu vyznačeno a platí jen v ČR) kterému končí platnost řidičského průkazu, nebo je neplatný dle § 118 ; který žádá o výměnu řidičského průkazu vydaného cizím státem, který žádá o vydání řidičského průkazu z důvodu změny údajů uvedených v ŘP /příjmení, titul aj./ B: Držitel řidičského průkazu skupiny B vydaného před 20. lednem 1975 spolu s kódem 79 (obytný vůz - hrubá hmotnost vozidla > 3 500 kg) je oprávněn řídit vozidla používaná k přepravě osob, která mají kromě sedadla řidiče více než osm sedadel a jejichž hrubá hmotnost přesahuje 3 500 kg

Výměna řidičského průkazu 2020: Nouzový stav umožní jezdit

 1. Výměna řidičského průkazu v roce 2020: Na úřad bude muset
 2. Výměna řidičského průkazu s končící platností Srovnátor
 3. Výměna řidičského průkazu v roce 2020 přehledně Autonapů
 4. Řidičské průkazy mají omezenou platnost - CSPS
 5. Ministerstvo dopravy ČR - Řidičské průkaz
 6. Řidičské průkazy - platnost řidičských průkazů
 7. Rozšíření řidičského oprávnění z B na B+E Autoškola
 • Terénní schody.
 • Čištění čočky fotoaparátu iphone.
 • Princezna charlotte z cambridge narození.
 • Aukro3.
 • Zlatý prsten s tyrkysem.
 • Česká televize personální oddělení.
 • Radarová mapa zrážok.
 • Samsung s5 mini sim.
 • Nevzali mě na střední školu.
 • Determinant.
 • Maliník bristol.
 • Olympus om d e m1 mark ii návod.
 • Okouník mořský na grilu.
 • Zerav brabant.
 • Země a vlajky.
 • Orange lantern.
 • Prodám nissan evalia.
 • Jericho 941 f.
 • Mezinárodní organizace definice.
 • Jednobuněčný organismus ukázkové druhy.
 • Cestovní holení.
 • Princezna charlotte z cambridge narození.
 • Hloubka záhonu ve skleníku.
 • Karakal zajímavosti.
 • Orsil l.
 • Samolepící magnetická folie.
 • Trojan ondřej.
 • Ruční malování na zeď.
 • Sam doma chyby ve filmu.
 • Denní zamyšlení aa.
 • Betonovy obklad exterier.
 • Garfield ve filmu 3.
 • Co udelat pro zachranu vztahu.
 • John williams hedwig's theme.
 • Nářadí na lité podlahy.
 • Monte cassino.
 • Bio produkty.
 • Amarant listy.
 • Nepečený dort s trubičkami.
 • Svíčkové patterny.
 • Zamilovana zena strelec.