Home

Kataster nehnuteľností wms

KaPor - Informácie o portál

 1. We would like to show you a description here but the site won't allow us
 2. Nahlížení do katastru nemovitostí. Aplikace umožňuje získávat vybrané údaje o parcelách, stavbách, jednotkách (bytech nebo nebytových prostorech) a právech stavby, evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování.
 3. Děkujeme za pochopení. 09.10.2020 Aktualizovaný seznam úředně oprávněných zeměměřických inženýrů. 08.10.2020 Dne 6. 10. 2020 byla ve Sbírce zákonů uveřejněna vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje. Účinnost vyhlášky nastává dnem 1. července 2023, s výjimkou ustanovení § 8, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023
 4. Kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľností (KN) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností, jeho súčasťou sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam. KN tvoria katastrálne operáty usporiadané podľa katastrálnych území. Katastrálny operát tvoria dokumentačné materiály potrebné na spravovanie katastra a.

Nahlížení do katastru nemovitostí Nahlížení do katastru

 1. Kataster nehnuteľností je verejný register a zároveň informačný systém obsahujúci geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a údaje o právach k nim (vlastnícke práva, záložné práva, predkupné práva, vecné bremená, nájomné práva, práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, obcí a vyšších územných.
 2. Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZBGIS, Katastra nehnuteľností, Referenčných geodetických bodov, Geografického názvoslovia
 3. KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Slovenskej Rebubliky . Veľvyslanectvo slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje, že dňa 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva (druhý reštitučný zákon), podľa ktorého možno vrátiť.
Webové aplikácie a mapové služby

ČÚZK - O katastru nemovitostí - cuzk

Okresný úrad - katastrálny odbor. Žiadosť o zmenu údajov v katastri nehnuteľnost í [.pdf, 365.1 kB] podávate, ak ste vlastníkom nehnuteľnosti alebo oprávnenou osobou. Žiadosť môžete podať osobne, poštou alebo elektronicky cez ústredný portál Rakúsky kataster nehnuteľností a jeho elektronický archív listín sú dostupné z webovej stránky rakúskej justície. Je prístup do katastra nehnuteľností bezplatný? Za prístup sa platí malý poplatok. Platí sa na niektorom zo zúčtovacích miest uvedených pod heslom Grundbuch na webovej stránke rakúskej justície.

Kataster nehnuteľností

Kataster nehnuteľností Implementácia dát v www Výsledky. Úvod Kataster nehnuteľnosti Formát vgi vs shp Kapor vs wms Kataster nehnuteľností je grafické určenie (katastrálna mapa), súpis a popis nehnuteľností (list vlastníctva). V katastri sa evidujú vlastnícke práva k nehnuteľnostiam, záložné práva a ďalšie práva k nehnuteľnostiam. Kataster eviduje nehnuteľnosti podľa katastrálnych území.. Všetky informácie z katastra nehnuteľností spravuje príslušný katastrálny odbor v. Kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľností (ďalej len kataster) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach vyplývajúcich zo správy majetku štátu, zo. Kataster nehnuteľností. Súbor údajov o nehnuteľnostiach na území Slovenskej Republiky obsahujúci ich geometrické určenie, súpis a opis. Súčasťou katastra nehnuteľností je aj evidencia o právach k nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene a pod

Kataster nehnuteľností - slovensko

Kataster nehnuteľností ZBGI

 1. Služby katastra nehnuteľností, ktoré už dnes majú občania voľne k dispozícii, zaraďujú kataster nehnuteľností v Slovenskej republike medzi systémy katastra nehnuteľností, ktoré sú otvorenejšie, efektívnejšie a dostupnejšie, ako sú obdobné informačné systémy vo väčšine najrozvinutejších krajín s vyspelou.
 2. ulosti začali vznikať zápisy pozemkov do ucelených zoznamov (teda v podstate niečo čo by sme mohli nazvať predchodcami dnešného katastra nehnuteľností), boli hlavne ekonomické
 3. Referát katastra nehnuteľností. 1. riadi a usmerňuje rozhodovaciu činnosť v katastrálnom konaní v súčinnosti s úradom geodézie, 2. rozhoduje o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam vydaných katastrálnym odborom v prvom stupni, 3. rozhoduje o mimoriadnych opravných prostriedkoch v konaniach, v ktorých rozhoduje katastrálny.
 4. Nehnuteľnosti, právo, zmluvy (píšte otázky bez registrácie) 1026 topics Page 1 of 42. Jump to page

Otvaracie-hodiny.sk › Inštitúcie › Kataster (katastrálny odbor) › Okresný úrad Bratislava - Katastrálny odbor (Ružová dolina) Okresný úrad Bratislava - Katastrálny odbor (Ružová dolina) Aktuálne info. Bežné otváracie hodiny môžu byť v súčasnosti zmenené kataster nehnuteľností, technická infraštruktúra, zdigitalizovaný územný plán, evidencia a správa majetku, (WMS) v zmysle normy Open Geospatial Consortium (OGC), ktorú je možné pridávať ako dátovú vrstvu v iných mapových aplikáciách. Súčasťou mapového portálu sú nasledovné funkcie Prohlížecí služba WMS-SPRAVHRAN je poskytována jako veřejná prohlížecí služba nad daty Vektorového souboru správních hranic a hranic katastrálních území pro měřítko 1:10 000 ; Mají 1659 obyvatel (rok 2006) a jejich katastrální území má rozlohu 1617 ha. V roce 2011 zde bylo evidováno 746 adres Nová aplikace má na starosti převod grafických dat slovenského katastru (Kataster nehnuteľností Slovenskej republiky) a zároveň umožňuje jednoduchý přechod přímo na webové rozhraní služby mapka.gku.sk, kde si vzápětí můžete prohlédnout podrobnější data o vlastnících parcel. Ovládání je opravdu velmi intuitivní a rozhodně se v něm nedá ztratit Kataster nehnuteľností (3D zobrazenie) parcely , parcely E, listy vlastíctva, stavby, vlastíci, LPIS. Mapový kliet ZGIS Mapové témy WMS (web map service) a WMTS (web map tile service) • ukladacie služby: WFS (web feature service) a WCS (web coverage service

Katastralni mapa slovenska český rozhlas koncesionářský

aké sú právne a priestorové vzťahy medzi objektmi (integrovaný kataster nehnuteľností SR). XMatik ®.NET ako poskytovateľ služieb. Celkový prehľad o majetku podniku a technických parametroch zariadení 15 služieb katastra nehnuteľností, aplikácie, //kataster.skgeodesy.sk/ Elektronické služby KN (ESKN) LV: - PDF - HTML Aktualizácia údajov: služby KN (ESKN) Poskytnutie priestorovej informácie zo súboru geodetických informácií z KN Zobrazovacie služby WMS a WMTS sú poskytované: - pre parcely registra C (KN) a E. Vstupné údaje boli získané z KN (Kataster nehnuteľností) a zo ZBGISu (Základná báza údajov pre geografický informačný systém) Údaje KN a) súbor geodetických (priestorových) informácií (SGI) tvoria niekoľko vrstiev: KATUZ, KLADPAR, LINIE, POPIS, TARCHY, ZAPPAR, ZNACKY a ZUOB, pričom pre ná Kataster nehnuteľností v GIS a recept na pluginy. V dnešnej dobe sa nájde mnoho fyzických či právnických osôb, ktorí denne potrebujú dôveryhodné, ľahko prístupné a podrobné informácie o vlastníckych vzťahoch v krajine

Video: KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Slovenskej Rebubliky - Vyhľadávanie

1 17. február 2005 GIS s otvoreným zdrojovým kódom, TU Zvolen 2005 Marián Lacena Matej Klobušiak UMN MapServer a jeho využitie v Geoportáli ÚGKK SR Geodetický a kartografický ústav Bratislava GIS s otvoreným zdrojovým kódom, TU Zvole Kataster nehnuteľnosti V katastrálnom konaní sa zapisujú práva k nehnuteľnostiam,kataster nehnuteľnosti rozhoduje sa o zmenách hraníc katastrálnych území, o prešetrovaní zmien údajov katastera nehnuteľnosti, o oprave chýb v katastrálnom operáte a o obnove katastrálneho operátu Kataster nehnuteľností ZBGI . Artykuł Paikkatietojärjestelmä w fińskiej Wikipedii posiada 14.2994 punktów za jakość oraz 8 punktów za popularność ; About the Program. GIS is everywhere! Have you ever wondered how Waze and Google Maps work? The Foothill College GIS Certificate Program takes a practical, hands-on approach to learnin

Visualizzatore delle mappe catastali messe a disposizione dal server WMS dell'Agenzia delle Entrate ; Contact Maastokartta - Suomi on Messenger. Maastokartta - Suomi. October 5, 2016 ·. Karttojen latautumista nopeuttava päivitys nyt ladattavissa App Storesta ; A user-friendly API platform with geo capabilities and analysis available out of. ESID System GIS - GIS pre majetkoprávne vysporiadanie a prácu s katastrom nehnuteľností SR Zrýchlená tvorba zmlúv nehnuteľného majetku - kúpne zmluvy, nájomné zmluvy, ZoBZ Evidencia geometrických pláno MicroKataster je moderný nástroj na zber, interaktívnu údržbu a spracovanie geodetických údajov v grafickom prostredí MicroStation. Architektúra a funkčnosť tohoto systému je budovaná v súlade s Inštrukciou na prevádzkovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra vydaného ÚGKK SR v Bratislave 1996 a so súvisiacimi predpismi a metodickými.

Práca: Úrad Košice • Vyhľadávanie z 17.700+ aktuálnych ponúk práce • Rýchlo & zadarmo • Najlepší zamestnávatelia: Košice • Plný, čiastočný a dočasný uväzok • Konkurencieschopná mzda • Agent nových ponúk práce • Prácu: Úrad nájdete ľahko Katastrálna mapa - Kataster Nehnuteľností .sk katasterportal.sk mechanizmom, ktory nie kompatibilny s WMS, radi by sme pouzili mapy ktore zobrazuje katasterportal.sk tymto sposobom: 1. Urobi sa screenshot weboveho prehliadaca, ktory zobrazuje katastralnu mapu. Pre tento obrazok sa odcitaju a pridaju suradnice bodov, georeferencovany. Ak hľadáte katastrálne mapy, je potrebné zmeniť tému zo základnej mapy (zelená) na kataster nehnuteľností (červená). Tam sú k dispozícii aj listy vlastnictva. 12.07.2017 o 10:28:0

Základná mapa ZBGI

Potreba činnosti: Kataster nehnuteľností je súčasťou štátneho informačného systému, ktorý je verejný a z ktorého sú zo zákona poskytované informácie najmä na ochranu vlastníckych práv, na daňové účely, na oceňovanie nehnuteľností, na ochranu poľnohospodárskeho pôdneho fondu, na tvorbu a ochranu životného. DBF - alternatívny vstup pri importe popisných údajov katastra nehnuteľností ; SHP, CDR - vstup údajov vektorových máp napr. užívacie diely LPIS, lesné diely; JPEG, CIT, BMP, RIC - formáty rastrových máp - ortofoto, kataster; WMS - webové mapové servery - údaje sa neimportujú, len zobrazujú v module Map Vidim ze je to stare vlakno, ale dovolim sa opytat. Vidim ze WMS s katastrom teraz nefunguje. Preto sa chcem opytat, ci niekedy bude, alebo poradte ine riesenie ako natiahnut kataster do QGIS. Dik za odpovede Miro Dňa štvrtok, 18. marca 2010 11:45:21 UTC+1 nobon napísal(-a):Spravil som WMS server, ktory spristupnuje katastralne mapy Komora pozemkových úprav SR má k dispozícií M apu pozemkových úprav v SR spracovanú v mapovej aplikácii CLEERIO ako samostatný projekt, ktorý umožňuje vyhľadávanie a zobrazovanie jednotlivých katastrálnych území podľa zvolených kritérií, používanie rôznych mapových vrstiev dostupných cez služby WMS, editáciu informácií ku grafickým objektom, prípadne kreslenie.

Geoportál ako zdroj dát V jednotlivých položkách je možné nájsť materiály na stiahnutie, ktoré predstavujú napr. reprezentatívnu vzorku údajov ZBGIS, údaje VGI z katastra nehnuteľností, administratívne členenie SR v troch mierach generalizácie, ale aj voľne dostupné názvoslovie pre celú SR. Údaje sú dostupné aj. Kataster nehnuteľností ACT-REACT QuickMap Přesnost cyklicky vypočteného úplňku. Porovnání přesnosti cyklicky vypočtených úplňků s Jednoduchý kalendář zobrazující přehledně všechna cyklická novoluní a první jarní úplněk v roce Cyklická nezamestnanosť - Cyclical unemployment Kataster nehnuteľností a pozemkové úpravy aktuálne problémy a trendy v katastri nehnuteľností, v pozemkových úpravách a pozemkovom práve · Katastrálny základ a katastrálne systémy · 3D kataster - perspektívy využitia Pripojenie WMS služby Moja poloha Vyhľadanie trasy.

Okresný úrad - katastrálny a živnostenský odbo

https://kataster.skgeodesy.sk/Portal/ PORTÁL ELEKTRONICKÝCH SLUŽIEB KATASTRA NEHNUTEĽNOSTÍ Základné funkcionality: † Poskytnutie priestorovej informácie z KN † služby WMS, WMTS † Poskytnutie výpisu z listu vlastníctva z KN † Poskytnutie informácie z KN : † o vlastníkoch a iných oprávnených osobách † o nehnuteľnostiac • Kataster nehnuteľností SR - aliasy (duplicitné názvy v KN), sledovanie, história porovnania • Zrýchlená tvorba zmlúv nehnuteľného majetku • Integrácia GIS v podnikovom riešení na ostatné systémy • Integrácia WMS a WFS do systém

Euróy portál elektronickej justície - Katastre

Taktiež sa automaticky eviduje výška takýchto nákladov pre každý rok platby dane z nehnuteľností. Pri projektoch, ale aj pri tvorbe a uvažovaní o budovaní infraštruktúry je možné. Kataster nehnuteľností ako súčasť GIS. (Štátna správa v oblasti katastra nehnuteľností. Predmet a obsah katastra nehnuteľností, analýza údajov katastra nehnuteľností, katastrálne konanie a registrácia právnych vzťahov k nehnuteľnostiam. Geodetické činnosti v správe katastra nehnuteľností. WMS). Tvorba metaúdajov k. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, the scientific journal of the Mendel University in Brno, Czech Republi Správne spracovaný digitálny územný plán tvorí dátovú sadu, ktorá sa dá zverejniť na webe prostredníctvom GIS-servera. Digitálny územný plán obsahuje vrstvy (databázy), ktoré majú vizuálny a nevizuálny prejav

Katastrálni mapa praha

Katastre nehnuteľností v členských štátoch - Europ

Fakulta BERG, TU Košice, Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Stavebná fakulta, STU Bratislava, Fakulta stavební, ČVUT Praha, Politechnika Świętokrzyska, Kielce, Akademia Górniczo-Hutnicza im.Stanisława Staszica w Krakowie, Miskolci Egyetem organizujú XI. ročník medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie Geodézia, kartografia a geoinformatika. Kataster nehnuteľností. Kataster nehnuteľností (ďalej len kataster) je geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností. Súčasťou katastra sú údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam, a to o vlastníckom práve, záložnom práve, vecnom bremene, o predkupnom práve, ak má mať účinky vecného práva, ako aj o právach. 2000 Geoinfo, No. Špeciál, p. 1 - 18 Computer Press Brno geografia, GIS, DPZ CES Kataster nehnuteľností v ČR, Kokeš, MISYS, Využitie nových technológií v Katastri nehnuteľností SR, ActiveX, aplikácia Kataster, Berit a kataster, nové ISKN, Internetizace ČR, Internet v štátnej správe a smaspráve, Sieť referenčných staníc. Mapový klient ZBGIS je webová mapová aplikácia, ktorá slúži na interaktívnu prácu s údajmi ZBGIS, digitálnymi údajmi katastra nehnuteľností, registrom adries, registrom pôdy LPIS, referenčnými geodetickými bodmi, rastrovými mapami z archívu ako aj s digitálnym modelom reliéfu (terénu), ortofotosnímkami a geografickými.

Téma Kataster nehnuteľností - online realitné poradenstvo

Katastrálna mapa - Kataster Nehnuteľností .sk katasterportal.sk mechanizmom, ktory nie kompatibilny s WMS, radi by sme pouzili mapy ktore zobrazuje katasterportal.sk tymto sposobom: 1. Urobi sa screenshot weboveho prehliadaca, ktory zobrazuje katastralnu mapu Mapový klient ZBGIS je webová aplikácia, ktorá slúži na zobrazovanie, vyhľadávanie a analýzu priestorových údajov ZBGIS, Katastra nehnuteľností, Referenčných geodetických bodov, Geografického názvoslovia. DA: 70 PA: 10 MOZ Rank: 8 Up or Down: Up. Katastrálna mapa - Kataster Nehnuteľností .sk katasternehnutelnosti.s

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ Slovenskej Rebubliky . Veľvyslanectvo slovenskej republiky v Berlíne upozorňuje, že dňa 1. januára 2004 nadobudol účinnosť zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva (druhý. katasterportal.sk mechanizmom, ktory nie kompatibilny s WMS, radi by sme pouzili mapy ktore zobrazuje katasterportal.sk tymto sposobom: 1. Urobi sa screenshot weboveho prehliadaca, ktory zobrazuje katastralnu mapu. Pre tento obrazok sa odcitaju a pridaju suradnice bodov, georeferencovany obrazok vyseku katastralnej mapy sa vyuzije. DA: 4 PA: 69.

Kataster nehnuteľnosti FinancnyKompas

UGKK SR Elektronické služby katastra nehnuteľností 30.1.2009 30.4.2009. www.ness.com Stav projektov v eGovernmente -harmonogram 11 (Kataster, RT, Matrika, Dane) Kanál (Internet, pošta, osobne) WMS klient 3D model Formuláre Metadáta. www.ness.co Kataster online. Flur- und Liegenschaftskarten online anfordern und downladen Neu: Stellenanzeigen Kataster. Sofort bewerben & den besten Job sichern Unter Katasterkarten-online können amtliche Kartenauszüge der Katasterämter für Kreditanträge, Bauvoranfragen, Immobilienkäufe oder Ortspläne sowie amtliche digitale Geodaten z. B. für Planungsvorhaben bestellt, bezahlt und. ÚGKK SR. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredný orgán štátnej správy pre geodéziu, kartografiu a kataster nehnuteľností. Jeho hlavnou úlohou je štátna správa a odborný dozor v rezorte geodézie, kartografie a katastra Kataster - vektorove podklady, bez osobnych udajov UGKK nieco k dispozicii je, ale zvycajne len na nahliadnutie, t.j. nie v sulade s Open Data a zrejme ani nie v sulade s INSPIRE Zavádzajúca informácia. Dataset v tomto znení nebol navrhnutý poskytovateľom ÚGKK SR! Kataster - listy vlastnictva, vratane osobnych udajo

Kataster nehnuteľností na internet

Autodesk Mapguide a WMS. INZERCE. Kataster ako organizácia prechádza mnohými zmenami. V Holandsku je organizovaný do 15 úradov. Keď hovoríme o katastri nehnuteľností - môžete. Projekt Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Základnou podmienkou pre efektívny manažment a plánovanie sietí je vytvorenie centralizovaného atlasu pasívnej infraštruktúry, kde je možné vidieť jednotlivé prvky súčasnej a plánovanej infraštruktúry a optimalizovať tak investičné rozhodnutia. Podľa smernice 2002/21/EC majú národní regulátori právo. katasterportal.sk mechanizmom, ktory nie kompatibilny s WMS, radi by sme pouzili mapy ktore zobrazuje katasterportal.sk tymto sposobom: 1. Urobi sa screenshot weboveho prehliadaca, ktory zobrazuje katastralnu mapu. Pre tento obrazok sa odcitaju a pridaju suradnice bodov, georeferencovany obrazok vyseku katastralnej mapy sa vyuzije. Provided by Alexa ranking, ekatastr.cz has ranked N/A in N/A and 5,956,763 on the world.ekatastr.cz reaches roughly 518 users per day and delivers about 15,550 users each month. The domain ekatastr.cz uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 46.234.112.107 and it is a .cz. domain.. EKATASTR.CZ - katastrální úřady v ČR, vyhledávání v katastru. Provided by Alexa ranking, ekatastr.cz has ranked N/A in N/A and 7,298,654 on the world.ekatastr.cz reaches roughly 422 users per day and delivers about 12,671 users each month. The domain ekatastr.cz uses a Commercial suffix and it's server(s) are located in N/A with the IP number 46.234.112.107 and it is a .cz. domain.. EKATASTR.CZ - katastrální úřady v ČR, vyhledávání v katastru.

Kataster nehnuteľností - Úrad geodézie, kartografie a

Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušného Okresného úradu, katastrálneho odboru, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. DA: 69 PA: 42 MOZ Rank: 47. katastar.hr - Državna. UNESCO-CHAIR lor Ecological Awareness Sustainable Development Banská Štiavnica-TU Zvolen KATEDRA UNESCO PRE EKOLOGICKÉ VEDOMIE A TUR FAKULTA EKOLÓGIE A.

 • Klipart co to je.
 • Hity 1990 youtube.
 • Chemické hmoždinky cena.
 • Nixtamalizace kukuřice.
 • Hanuš lamr cena.
 • Háčkovaný košíček na vajíčko.
 • Jak poslat kontakty iphone.
 • Kajmanské ostrovy ubytování.
 • Rozsah ucha.
 • Thuje smaragd hradec králové.
 • Sandro botticelli wikipedia.
 • Neobvyklé bylinky.
 • Jak připravit pstruha v troubě.
 • Multisport box praha.
 • Výměna skla samsung j3 2017.
 • Rozpocty.
 • Prodej těhotenských testů.
 • Pistácie nesolené.
 • Galloway skot prodej.
 • Vysoká škola reklamy a marketingu.
 • Příznaky encefalitidy.
 • Přijímací řízení na střední školy 2019/2020.
 • Počítačová infiltrace.
 • Olivier sarkozy manželky.
 • Zakra theme wordpress.
 • Koberce gabbeh.
 • Plážové zavinovací šaty.
 • Přeložit z němčiny do češtiny.
 • Zbarvení fjordských koní.
 • Panda bistro.
 • Použití zvukového záznamu bez souhlasu.
 • Spinaliom.
 • Vlásenkář a maskér praha.
 • Zerav brabant.
 • Scart rozdvojka alza.
 • Ttk cz.
 • Add google map.
 • Chřibská kemp.
 • Slova začínající na písmeno j.
 • Rock 4 all.
 • Kvalitní travní směs.