Home

Hodina čtení 4 třída

Soubor her do hodin českého jazyka - čtení, literární

 1. 4. Plácačky. Pomůcky: 3 plácačky na mouchy (různých barev) Hra je u žáků velice oblíbená, odpočinou si od sezení v lavici, protáhnou se. Hrajeme ji jako soutěž řad (3 řady lavic ve třídě). Žáci vytvoří 3 družstva, stoupnou si do uliček mezi lavicemi za sebe
 2. ČESKÝ JAZYK (8.00 - 8.45) 25.11. JČ4 instrukce - čtení.doc (10284032) 25.11. JČ4 instrukce - čtení.pdf (381207) MATEMATIKA 1.skupina (9.00 - 9.45) online.
 3. 4. 2016 . ANOTACE Diplomová práce se bude zabývat uplatněním tvořivých metod a forem práce v hodinách þtení a literární výchovy ve 2. a 3. roníku ZŠ. Těžištěm práce bude dobrá orientace v souþasné odborné literatuře, v alternativních uebnicích a metodickýc
 4. Pomůcky: ČJ - učebnice pro 4. ročník, pracovní sešit pro 4. ročník, dva sešity 523 / školní, domácí/ Pracovní sešity ze 3. třídy si děti nechají ve škole. Čtení - čítanka pro 4. ročník a velký sešit 423x
Hodina čtení, ve které žáci vyvozují a pojmenovávají

4. třída :: Zš Stěbořice, okres Opav

PROCVIČOVÁNÍ čtení online 1

 1. 8:00 - 3. třída. 9:00 - 4. třída. 10:00 - 2. třída. 11:00 - 5. třída. 1. třída viz dle domluvy s třídním učitelem. Je možné, že bude docházet k technickým obtížím během připojení, prosíme Vás proto o schovívavost. Úkoly budou i nadále zapisovány stejným způsobem jako doposud na webnode stránkách
 2. UČIVO A DÍLČÍ VÝSTUPY 3. ROČNÍK: Živá příroda - rostliny: Žák: - rozliší houby, rostliny a živočichy - na příkladech z okolí popíše stavbu jejich těla a znaky život
 3. 1. hodina: 2. hodina: 3. hodina: 4. hodina: 5. hodina: PO. Český jazyk. Matematika: Čtení/Psaní. Tělesná výchova : ÚT. Český jazyk. Matematika: Prvouka.
 4. Třída 3. třída, 4. třída, 5. třída . Detail. Lichožrouti 1 - Pracovní list s texty pro čtenářskou dílnu. Metoda Čtení s předvídáním Detail. Lindbergh - Dobrodružství létajícího myšáka - metodika. Čtenářská gramotnost
 5. ilekcí naslouchejte. 6. Můžete sedět pohodlně kdekoli. Důležité součásti dílny čtení. Souvislá četba.

1. třída: Mgr. Ivana Florusová: Hodina Zvonění: 1. 8:00-8:45: 2. 8:55 - 9:40: 3. 10:00 - 10:45: 4. 10:55 - 11:40: 5. 11:50 - 12:35: Pondělí: Český jazyk. Čtení s porozuměním - 6. třída. Přečtěte si krátký text a odpovězte na několik otázek, které testují porozumění. Můžete se začíst do krátkých úryvků z článků nebo do některého z našich krátkých a vtipných příběhů. Pozor, vybraný text můžete řešit pouze jednou v daný den. Zloděj v zlatnictví Zuzana Pospíšilová. Zuzana Pospíšilová je oblíbená autorka věnující se téměř výhradně původní tvorbě pro děti. S jejími texty se dětští čtenáři mohou setkávat od roku 2004, kdy jí vyšly první pohádkové příběhy v časopise Sluníčko. V roce 2005 začala publikovat knižně a dodnes je jednou z nejaktivnějších autorek píšících pro děti

4.B třída :: Základní škola Ivančick

Hodina čtení 4. a 5. třída -Pánkova studánka. více . 0. 0. Facebook Twitter Zkopírovat adresu. Spustit prezentaci Nahlásit album. Pokračujte v prohlížení. Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Co už umíme 4: Dě, tě, ně + Dě, tě, ně (1.třída 2 ČtenÍ s pŘedvÍdÁnÍm 3 Šest otÁzek k pŘÍbĚhu 4 dÍlna ČtenÍ 5 otto wichterle & ČoČka aneb vĚdeckÉ kruhy 6 pokoj v naŠÍ tŘÍdĚ 7 rŮznorodĚ do skupin 8 Škola pro zvÍŘÁtka 9 pŘÍchod novÉho spoluŽÁka do tŘÍdy 10 pestrostÍni a netopÝŘi 11 bod zlomu aneb tvoŘÍme pravidla 12 vlastnosti zeleniny a ovoce - vÝzku 1. hodina - ČeskÝ jazyk, ČtenÍ; 2. hodina - aj; 3. hodina - matematika . Úkoly na ÚterÝ: kontola ÚkolŮ na vÍkend: nasbÍrej 10 listŮ a dej vylisovat; pŘeČti si ČlÁnek v ČÍtance str.: 23 - duŠiČky; vyplŇ a odeŠli test zvÍŘÁtka v uČebnĚ 4.a / nĚkterÉ mi stÁle nedorazily! / seŠity stÁle neodevzdal ondr

4.třída nove.zsmoravanyubrna.c

STŘEDA - ČTENÍ: Dokonči čtenářskou kartu, kdo ještě neodeslal, do 13.11. pošli na můj mail. ČTVRTEK 12.11. - MLUVNICE: Online hodina - 8:45 - 9:30 (podle rozvrhu), do mailu (synam.cz) ti přijde pozvánka. Hodina je povinná, eviduje se absence, musí být omluvena rodiči Čtení v 1. ročníku 1. třída 20,- Kč Čtení v 1. ročníku - doplň háčky a čárky do slov 1 Třída p. uč. Březovjákové Hodiny českého jazyka máme tento rok rozděleny na mluvnici, čtení, čtenářskou dílnu a sloh. I v hodinách. slohu a čtení budou zařazovány hry a cvičení na procvičení pravopisu apod. V případě potřeby bude hodina čtení nebo slohu věnována mluvnici Čtení: úkol vlož do google classroom - učebna VL - úkol Čítanka str. 30 - 33 do 23. 10. Na otázky odpovídej celou větou!!! Čítanka str. 30 Růžový palouček - stránku si přečti, do sešitu čtení napiš datum + nadpis + odpověď na otázku Jaké 2 možnosti měli lidé v Době temna, kteří nebyli katolické víry Jinak se kasa zavře a rozsvítí se na ní červené světlo, což je chyba. Pokud se vám podaří správně nakopupit 4 předměty, hra končí. Umíme slovní zásobu k lekci 1 - Project 1. něco málo na čtení: Little Red Riding Hood a The school ru

Třída 4.

Dílnu čtení používám ve svých hodinách sedmým rokem.Je jednotlivou, ale velmi důležitou součástí celého Systému praktické češtiny, k němuž dále patří dílna psaní a dílna mluvení kombinovaná s mluvnicí.. V dílně čtení žáci pravidelně čtou souvislé beletristické texty, přemýšlí, hovoří a píšou o nich.. Myšlenkový základ pochází z materiálů. 4. třída - VLASTIVĚDA. 15. 6. Ještě poslední douška - přestože jste měli mnoho dnů, týdnů a měsíců na opravnou písemku dle vašeho přání, někteří po mnoha minulých omluvách přišli tento týden na dva testy Domů » Výuka » 4. třída » Informace pro rodiče 4 Informace pro rodiče 4 Napsal uživatel Michaela Kocmanová dne Ne, 30/08/2020 - 15:56 Prosinec 36.hodina úterý 3.12. Kim is ill. kontrola HW; učebnice str.24 story - acting; prac.seš.str.25 cvič.7,8; učebnice str.25 cvič.5 - rhyme

Luštěnky Čten

 1. Hlavní stránka Třídy Třída 4.A Důležitá sdělení - MIMOŘÁDNÁ OPATŘENÍ - DISTANĆNÍ VZDĚLÁVÁNÍ, INFORMACE K NÁSTUPU 30.11.2020 Třída 4.
 2. ut. Pošlu vám pozvánku a připojte se, pokud si chcete popovídat, něčím se pochlubit nebo s čímkoliv poradit.....hodina není povinná, klidně přijďte jen na chvilku :-)
 3. 1. třída. Před sebou mám jména mých budoucích žáčků. Oni neznají mě, já neznám je. Chci se k nim přiblížit ještě dříve než bude v kalendáři datum 1. září. A tak na konci posledního školního roku v MŠ dostali prostřednictvím svých rodičů ode mne dopis - předprázdninový
 4. rozvrh online hodin na 1. stupni. Od pondělí 2.11.2020 se bude část distanční výuky odehrávat synchronně přes online schůzky v aplikaci Teams
 5. ČT - čtení básně Září, příběhy z knih - ti, co nebyli ve středu - připrav si: připojení ve 12.00. 10.00 - online M. M - v online hodině: do školního sešitu datum, nadpis: Dělení násobků deseti + uč. str. 22/1 b). Samostatný úkol: str. 23/8 (první 4 příklady z 1. sloupce a první 4 příklady z 2. sloupce

Anglické vtipy Čtení s porozuměním Křížovky Poslech s porozuměním Poslech vět Přesmyčky. třída, vyučovací hodina. učit se. Ze života. Otázky, odpovědi, pozdravy AJ 30.11. - 4.12. Probrané učivo: Učebnice po str. 29. PS po str.32. Zapsaná slovíčka Ch 13. V pátek 11.12. test z lekcí 9 - 12. Aj 27 Výtvarné pomůcky: temperové barvy + vodovky zn. Koh-i-noor, 2 ks plochých a 2 ks kulatých štětců-tenký(č.2-4) a široký (č.8-12), kelímek či skleničku na vodu, hadřík, destičku na míchání barev,.. 1. hodina ČJ, 2. hodina MA a 3. hodina VL. Na 4. hodinu je připraveno pod ČJ čtení a 5. hodinu si dáte trochu pohybu v okénku výchovy, čeká nás dnes tělocvik. Doufám, že jste všichni zdraví a máte se dobře :- Online vyuč. hodina - opakování abecedy, slova významem nadřazená a podřazená, druhy vět, antonyma. Samostatná práce: uč. 33/4 - slova přepsat do sešitu ČJ 1 nebo ČJ 2 + cvičení označené červenou barvou. PS Čítanka str. 26, 27 - rodiče se mohou s dětmi vystřídat ve čtení

PONDĚLÍ 30. 11. a úkoly za tento týden Hurááá, poslední úkoly! Pošli mi je prosím opět do večera, tedy dnes 27. 11. do 20:00. V pondělí si přines všechny sešity, pravovní sešity, učebnice, které doma máš.Vem si i kartičky a obrázky vyjmenovaných slov po B.. Přines také obrázek koledy, ať si můžeme vyzdobit třídu, kde jsou stále vlaštovky Český jazyk 1. třída; Český jazyk 2. třída; Český jazyk 3. třída; Český jazyk 4. třída; Český jazyk 5. třída; Matematika 1. třída

Učebnice str.30/cvičení 4 - napište do školního sešitu a pošlete na e-mail do pátku 27.11. Slovní druhy (zelený sešit) str. 8 -10 - vypracujte písemně, kontrola společně na online hodinách. Čtení - vlastní kniha Týden 16.11. - 20.11.2020. Vyjmenovaná slova - P. Slovní druhy, mluvnické kategorie sloves, pádové otázk Přírodověda- on -line hodina. uč. str. 33-35; test-PŘ.test -živčichové Úkol pošli ke kontrole-16.11. Anglický jazyk - on-line hodina. PS, str. 23, ú. 4 - čtení vět o jídle během dne; určování času na hodinác Český jazyk, 4.B. 4. zadání, do 6.11. Milí žáci, posílám práci na tento týden, rozvrhni si na každý den něco. Uvědom si, že práce je na 8 vyučovacích hodin (8 x 45 minut), takže nemůže být hotová za ½ hodinky. Přeji hodně sil a doufám, že se uvidíme na zkušební online hodině v úterý. Mluvnice: Slovní druh

4. HOD - ČaSP - AJ. Domácí úkol: Slabikář str. 19 - číst. PÁ 11. PROSINCE. 1. HOD - PSANÍ - slabiky s písmenky a - písanka str. 23 - 5ř . 2. HOD - MATEMATIKA - sčítání a odčítání 0 - 5 - M velký nový str. 4, M procvičovací str. 22,23 - M malý . 3. HOD - ČJ ČTENÍ - NOVÉ PÍSMENKO - D,d - pohádka o novém písmenku. Nezapomínejte číst a dobu čtení zapisovat do tabulky v úkolníčku. Marodi: ČJ - říkali jsme si, jak se zdravíme, na průsvitku jsme dělali učebnice str. 10 cv. 2, v PS potom str. 6 cv. 17, str. 8 cv. 6. třída Online hodina 8.30-9.00 1. Zopakujte si tvoření otázek a přeložte tyto 4 otázky a odpovězte do English practice: Make questions in english, translate these 4 sentences and answers

Domácí úkoly :: ZŠ Nýdek - 4

Leden 43.hodina úterý 7.1. New Year, My new crayons. seznámení s oslavami nového roku v ang.mluvících zemích; procvičení nové slovní zásob Cvičení 4 - přečti si zadání, s prvním sloupečkem ti pomůžu. Budeme do něho psát všechna slova s kořenem KOST: KOSTRA. KOSTIČKA. KOSTNÍ. KOSTLIVEC. Druhý sloupec kořen SAD. Třetí sloupec kořen LYŽ. Čtvrtý sloupec SYP. Věřím, že to zvládneš:-) 2. hodina ČTENÍ. Nachystej si knížku NEVŠEDNÍ PŘÍBĚHY 4 Seznámení žáků mezi sebou a rozdání učebnic a sešitů Vincenc Tomáš ST 5.9. 1 CaSP 1 Pojem práce jako průřezové téma Zelenková Eva 2 Čj 1 Úvodní hodina Vincenc Tomáš 3 M 1 Úvodní hodina Vincenc Tomáš 4 CaJS 1 Úvodní hodina Vincenc Tomáš 5 Hv Hodina odpadla Voříšek Ivo ČT 6.9

1. hodina: 2. hodina: 3. hodina: 4. hodina: 5. hodina: PO. Český jazyk. Matematika: Prvouka. Výtvarná výchova: Čtení/Psaní: ÚT. Český jazyk. Matematika. Rozvrh hodin 2. třída . 1. HODINA. 2. HODINA. 3. HODINA. 4. HODINA. 5. HODINA. PONDĚLÍ. český jazyk. mluvnic - online hodina 8:55 - 9:40 čísla větší než milion - zápis, čtení, zaokrouhlování, porovnávání PS 49/3 poslední sloupec, 50/1, 3, 4 domácí cvičení 50/5. út 17.11. není výuka - státní svátek. st 18.11. online hodina 8:55 - 9:40 čtení, zápis, zaokrouhlování, porovnávání velkých čísel PS - 50/2, 51/1a, On-line hodina bude zapsána v kalendáři na Teams a bude se konat v úterý 10. listopadu: kluci 8. - 8.30 hod., holky 12. - 12.30 hod. Pondělí JČ 2h mluvnice + čtení/psaní, MAT 1h Opakování: báseň Abeceda

JČ/PS 12/4. a 5. Cvičení 4. Nepřepisuj do sešitu. MAT učebnice str. 26. cv. 1.,2. splň ústně. 26/3 vloženo v Teams jako zadání. Vypracuj přímo tam a odešli ke kontrole. Do sešitu MAT domácí 26/4; Úterý JČ 2h mluvnice (1.h on-line) + čtení/psaní, MAT (1h on-line), PČ 1h. Učebnice 21/3 ústně; Učebnice 22/6 fóli Kontakty. Základní škola a Mateřská škola Knínice, příspěvková organizace 679 34 Knínice 210 IČ: 620 730 61. E-mail: info@zskninice.cz Základní škola: +420 515 556 142 Mateřská škola: +420 515 556 144 Přístup ke školnímu e-mailu přes web

DÚ - Sl. str. 7/ čtení slov a vět Upozornění: V pondělí se vrací chod družiny do původního režimu tj.ráno od 6,00 hod., ale pouze jen pro 1. a 2. třídu. čtvrtek 4.12.202 TÝDEN 30.11. - 4.12. 2020. Třídnická hodina: pondělí, Odkazy k připojení naleznete ve své poště. V tomto týdnu si zopakujeme čtení ruského textu, Texty naleznete ZDE. Online hodina se bude konat opět v pátek, sejdeme se 8 00h celá třída,. Český jazyk 16.4. Dnešní hodina češtiny je čtení a popojedeme v Narnii. Váš úkol je přečíst kapitolu 6, bohužel ale stále nemám od některých z vás kapitolu 4 ani 5. Kapitolu 4 nemám od : Emy, Kristiána, Markét, Ondry, Pepy, Maxe, Kláry, Kamila a Elišk Recepce ZŠ: 315 559 637. Školní družina: 702 129 131. Školní jídelna: 702 129 12 Česko-anglická základní škola Hello v Ostravě. Jsme soukromá bilingvní škola s výukou předmětů v českém a anglickém jazyce již od 1. třídy. Dětem vytváříme nadstandardní vzdělávací a volnočasový program v angličtině, podnětné a pohodové školní prostředí s prostorem pro tvořivost a individualitu. Nadšení učitelé a rodilí mluvčí

Rostlin

Úvodní stránka > Základní škola > on line výuka > 3. třída ( 4. a 5. ročník ) Info k výuce On line výuka bude pokračovat beze změny. 4. a 5. ročník se připojí k jednotlivým vyučujícím ve stejném čase. ( viz rozvrh níže ) Děkujeme . Jitka čtení 12.00: pá. Naše třída Pomůcky pro druháky Domácí úkoly DÚ pro nemocné Rozvrh hodin Zvonění a vyuč. hodiny Organizace šk. roku Provoz školy Procvičování 1. třída český jazyk matematika prvouka 2. třída čtení český jazyk matematika prvouka 4. třída český jazyk vyjmenovaná slova B vyjmenovaná slova Dnes online třídnická hodina nebude. - poslala jsem Vám rozvrh hodin na - DÚ : ČJ - pracovní list, procvičování, M- opakovat pojmy ze str. 4, ČTENÍ - naučit se nazpaměť básničku , doplnit do sešitu pranostiku - opsat + obrázek a charakteristiku ze str 185 SEŠITY PRO 4. ROČNÍK 2020/2021 ( třída 4.B) č.523 - 8 ks. Týdenní plán od 30. 11. do 4. 12. Český jazyk: JV Skloňování podstatných jmen rodu středního uč 88-91 (dú 91/4), ps 23 PÁ 4/12 čtvrtletní práce Luštěnky KSV Jak trávíme volný čas uč 92-93 (dú 93/5) LV Příběhy se zvířaty čít 46-48 a jejich filmová zpracování Čtení pomáhá Matematika: Anglický jazyk: H.

Rozvrhy - ZŠ a MŠ Potěh

Online hodina od 11:25 Nachystejte si FOLII, tužku, učebnici a úkoly v PS. 1) Konzultace k úkolům PS 64/1+2+3+4 2) učebnice78/1+2+3+4 Žáci, kteří se z nějakého důvodu nezúčastní hodiny, mi tyto úkoly pošlou mailem. 13.11 Novinky - 4. třída ZŠ Online hodina 26. 11. 2020. 0 - 120, procvičování pojmů hned před, hned za, před, po, mezi, deset před, deset po, dva před, tři po, čtení násobků čísel 3, 5, 8. Přečti trojciferné číslo, kde je jednička na místě desítek a pětka na místě jednotek (115), můžete trénovat.. 5.11. online hodina prvoci uč. str.22/23 zápis zde: prvoci 5.11. Pozor 12.11. bude test :viry, bakterie+ rostlinná a živočišná buňka uč str. 16-21 2.11. uč. str. 22-23 přečíst, Do sešitu si udělej nadpis Prvoci a nakresli si trepku a popiš str. 22/obr. 25 a opiš si shrnutí str. 2 Úkoly na čtvrtek 15. 10. 2020 Živá abeceda - strana 30, čtení slabik, strana 31 číst slabiky, slova a najít správnou cestu v posledním cvičení, vybarvit si na pracovním listě S, s (obr..

Čtení str. 10,11 + opiš 1. básničku Pozor děti. PL 4 ( pravopis i/y) M - procvičuj násobilku učebnice str. 14/ cv. 7-9 ústně, písemně str. 14/ cv. 9 PL 5 ( násobky 4) AJ - zopakuj si všechno o rodině a vypracuj PL na internetu na Youtube sleduj další díly Angličtina pro nejmenší . zjistit víc Uživatel Prohlašuji, že jsem oprávněn jednat jménem účastníka služby ONLINECVICENI, poskytované provozovatelem.Prohlašuji, že je mně více než 18 let, popř. jsem zákonný zástupce nezletilé osoby, které jsem umožnil využívání těchto stránek, a tudíž jsem oprávněn za tuto nezletilou osobu jednat nasetrida3b.rajce.idnes.cz/mereni,_odhadovani,_dohadovani Naše další badatelská hodina Anglický jazyk - 1. hodina Photo, please J Pokračujeme v UNIT 4 - My town = slovíčka - opište si, nebo vytiskněte a vlepte do sešitu, ale pouze první sloupek, slovíčka za obrázkem ucha jsou pouze k poslechu, ta si nepište = učebnice, str.22 - přečtěte si tři popisy měst Northbury, Edinburg a Littleton Hodina s as. Kateřinou Brejchovou začíná už zítra 21. 10. od 12 hodin do 12. 45 hodin ( Péťa, Anička S., Anička Vu, Honzík Práš., Honík Le )!!! - viz ROZVRH ONLINE. V pondělí 19. 10. začínáme třídnickou hodinou v 8 hodin (celá třída dohromady). Připojení bude možné ve 4. B - žáci a žačky - obecné

Přehled materiálů - svetgramotnosti

4. třída. 5. třída. Písničky. Bonusové úkoly. Odkazy. 4. třída. - čtení a poslech komiksu - Colin in Computerland (1. část) Nová slovíčka: don't move - nehýbej se Celá hodina: It's 6 (4, 2) o' clock. Půl hodina: v angličtině se překládá jako půl hodina po celé hodině, např. Je půl 4 se v angličtině. Třída: 8.-9. Období: 9.- 13.11.2020 Vyučující: Mgr. Soňa Samcová Dobrovolný úkol pro ty co chodí na seminář Zkuste vypracovat následující úlohu. Celé řešení vyfoťte či naskenujte a pošlete v chatu v teams nebo emailem. Úloha Jsou dány dvě dvojice rovnoběžných přímek AB II CD a AC II BD 4. HODINA. 10.45 - 11.30. ANGLICKÝ JAZYK ÚTERÝ: MATEMATIKA ČESKÝ JAZYK PRVOUKA ČTENÍ/PSANÍ PÁTEK ČESKÝ JAZYK: MATEMATIKA PRVOUKA: ČTENÍ/PSANÍ Navigace. Třída 1. B Aktuality Týdenní plány Rozvrh Fotogalerie 2020/2021 Učení nás baví Třídn í učitel Beata Pukowiecová. 4. HODINA. 10.45 - 11.40. 5. HODINA. 11.50 - 12.35. PONDĚLÍ: HUDEBNÍ VÝCHOVA/RANNÍ KRUH ČESKÝ JAZYK: MATEMATIKA: ČTENÍ/PSANÍ Třída 1. B Aktuality Týdenní plány Rozvrh Fotogalerie 2020/2021 Učení nás baví Třídní učitel Beata Pukowiecová. Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám

Pin by BarčaProdukt - Rozházená písmena | French kids, School, Classroom

4.třída; 5.třída; Zájmové kroužky. 2020⁄2021; 2019⁄2020. Ukázková hodina AJ v ZŠ Čtení a otázky. Malíři. Adam a Amálka (pro 2. tř.) Gorila (pro 3. - 4. tř.) Advent. Školní družina. Celoroční plán ŠD pro školní rok 2020⁄2021; Přihláška do ŠD pro rok 2020⁄2021 pracovní list č. 4 - cv. 3, 6, 8, 9 (opakování předpon - na známky) cv. 4 tajenka - za malou jedničku zvlášť (dobrovolné) cvičení 7 jako diktát (online) čtvrtek v 9:30 - budu diktovat sám (POVINNÁ HODINA) čtení - Čítanka str. 139 - 145; PŘIPOMÍNÁM - čtenářský deník na listopad . +420 602 719 145, info@htv-hodina.cz Chyba ESHOPU Vážení zákazníci, máte-li problém s přihlášením do našeho e-shopu, prosím, vygenerujte si nové heslo (bude zasláno na email), případně mě kontaktujte a problém vyřešíme PÉŤA: čítanka str. 42 (O vlku, koze a hlávce zelí) - přečíst a do sešitu čtení nakreslit obrázek Aj - pracovní listy (čísla do deseti, napsat 4 slovíčka) JEŠTĚ JEDNOU SE OMLOUVÁM ZA POTÍŽE S ONLINE HODINOU

Třída 8Projekty | ZŠ a MŠ Píšť - Základní škola a Mateřská škola Píšť

Rozvrh hodin - šk. rok 2020-2021. Rozvrh platný od 1. 9. 2020. Zvonění. Časy zvonění platné od 1. 9. 2020 dÚ na stŘedu 14.10.; m - uČebnice str. 23 / 4 - dva sloupečky - dělení se zbytkem / do domácího sešitu /.. hv / dones, aŽ se vrÁtÍŠ do Školy/ - vypracuj referÁt o oblÍbenÉm zpĚvÁkovi nebo skupinĚ na vÝkres a4.. vlastivĚda / dones, aŽ se vrÁtÍŠ do Školy/ - do seŠitu vl nalep papÍr s textem stÁtnÍ hymny, nakresli obrÁzek + nauČ se nazpamĚŤ slova Ve škole je bez dětí smutno. Chybí tu jejich pohyb a smích. V učebnách na ně čekají prázdné židle a stoly. Přesto škola žije. Proběhl jsem během dopoledne pár učeben a vyfotil online výuku Rok a třída : 2020 / 2021 4.B ČJ - mluvnice č. 523, ČJ - diktáty č. 523, ČJ - MINITESTÍKY č. 523, ČJ - sloh. výchova č. 523 Čtení č. 52

 • Kt rozhraní.
 • B komplex diskuze.
 • Planetárium ostrava.
 • Balos beach crete.
 • W3schools gallery.
 • Komiksový výběr spider man.
 • Presence naušnice.
 • Jelen tunel.
 • Sony xperia xz1 dual sim.
 • Vzory pro ruční pletení ke stažení.
 • Regresní terapie ekzém.
 • Ochrnuti po viroze.
 • Oman vanoce.
 • Focení na letišti.
 • Rc modely 1 16.
 • 2030 olympics.
 • Wolfenstein return to castle wiki.
 • Radarová mapa zrážok.
 • Barker.
 • Zoo olomouc novinky.
 • Zátěžové testy v kardiologii.
 • Jak vyměřit pravý úhel na stavbě.
 • Top gear mazda cx 5.
 • Dolce gabbana light blue notino.
 • Cerne dásně.
 • Oblečení do školy pro kluky.
 • Správní právo hmotné a procesní.
 • Heb profil 240.
 • Ovce muflon.
 • Poznavacka rostliny.
 • Žofínský prales.
 • Žlučové kameny u dětí.
 • Socializace v etopedii.
 • Stansted airport camera live.
 • Borelioza nechutenství.
 • Kupní smlouva na garáž vzor 2017.
 • Pasterovaný vaječný žloutek.
 • Dřevěné krycí lišty.
 • Nepečený dort s trubičkami.
 • Google home commands.
 • Pronájem chaty dolce.