Home

Fosfor prezentace

Dusík, fosfor - Digitální učební materiály RV

Fosfor v půdě Formy fosforu asimilovatelné rostlinami 2jsou H 2 PO 4-a HPO 4-, které jsou i jako 2vápenaté soli rozpustné ve vodě (HPO 4 - méně rozpustná forma). (Organismy potřebují fosfor např. na tvorbu fosfolipidů nebo nukleových kyselin, kosti.) V půdě vznikají tyto rozpustné formy přírodně zvětrávání Sulfidy Sulfidy jsou soli odvozené od H 2 S (sulfanu). Jedná se o dvouprvkové sloučeniny síry s kovovým prvkem. Sirné soli jsou sloučeniny síry s polokovovým prvkem. Svými vlastnostmi se ale podobají sulfidům. Atom síry má v sulfidech vždy oxidační číslo -II

Pomocí prezentace získávají žáci vědomosti o výskytu, vlastnostech a užití síry. Je kladen důraz na environmentální výchovu, hlavně problematiku kyselých dešťů a globálního oteplování Země. Součástí učebního materiálu je pracovní list s možností vlastního hodnocení Anotace - cílem prezentace je popis stavby lidské kostry umožňuje pohyb 3) chrání orgány 4) zásobárna minerálních látek (vápník, fosfor) 5) tvorba krve lidská kostra je rozdělena do tří celků: 1) kostra trupu 2) lebka 3) kostra končetin 1) KOSTRA TRUPU tvořena páteří, žebry, hrudní kostí Páteř: - dvakrát. Fosfor Výskyt V přírodě se fosfor nevyskytuje volně, ale pouze ve sloučeninách, převážně ve formě solí kyseliny fosforečné. Nejvýznamnějším zdrojem elementárního fosforu jsou minerály apatit - Ca 3 (PO 4) 2.CaX 2, kde X=F, Cl a fosforit - Ca 3 (PO 4) 2.Ca(OH) 2.Fosfor je také významný biogenní prvek, který se podílí hlavně na stavbě kostí, zubů a poté i. Title: nekovy Author: vsobotkova Created Date: 9/13/2012 1:18:41 P

Fosfor, phosphorus, 15 P Fosfor se v přírodě vyskytuje pouze ve sloučeninách. Nejznámější jsou minerály apatit Ca 3 (PO 4) 2 ∙ CaX 2 ( X = Cl, F) a fosforit Ca 3 (PO 4) 2 ∙ Ca(OH) 2.Je součástí bílkovin, nukleových kyselin, ATP, ve formě Ca 3 (PO 4) 2 se podílí na stavbě kostí a zubů.. Vyrábí se tavením směsi fosfátů, křemenného písku a koksu prezentace-fosfor. AAA22E - Agroekologie. Hodnocení materiálu: Vyučující: doc. Ing. CSc. Josef Soukup . Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. osti na pH(největší rozpustnos je při slabě kyselém pH 5,5 - 6,5 hlavně ve formě H2PO4)‏ Cyklus fosforu Je cyklem otevřeným nebo také sedimentačním, neboť. Fosfor (P) patří mezi makroelementy.To znamená, že patří mezi minerální látky, jejichž příjem bychom si měli hlídat. Denní potřeba přitom u dospělého člověka činí zhruba 800 až 1 200 mg denně.Tento prvek se vyskytuje v mnoha potravinách, ať už živočišného (maso, mléčné výrobky, vejce) či rostlinného původu (luštěniny, pseudoobiloviny, cereálie, houby. prezentace-fosfor. AAA22E - Agroekologie. Hodnocení materiálu: Vyučující: doc. Ing. CSc. Josef Soukup . Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. foru ze suchozemského do vodního prostředí 5) Včleňování fosforu do sedimentů 6) Nadzdvižení sedimetů Zjednodušený cyklus fosforu v prostředí 7) Lidské aktivity.

Fosforečnany se do půdy dostávají též pozvolným uvolňováním hornin a lidskou činností - hnojiva, prací prostředky (vodní květ, eutrofizace vod (= proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor.) Část fosforečnanů se hromadí na dně oceánů v podobě málo přístupných sedimentů. Cyklus sír Dusík - prezentace - Powerpoint 2007 (27_Ch8_multi) Vzácné plyny - prezentace - Powerpoint 2007 (28_Ch8_multi) Uhlík - prezentace - Powerpoint 2007 (29_Ch8_multi Prezentace o čtyřech síranech a fosforečnanech: sádrovec, baryt, aparit a tyrkys.Continue reading.. Hlavní živiny v hnojivech jsou tzv. makro živiny, mezi které patří dusík, fosfor a draslík. Další živiny tzv. mikro živiny jsou přidávány v menším množství. Historie hnojiv. Dříve se používala pouze hnojiva tvořená čistě přírodními produkty, jako je kompost nebo hnůj hospodářských zvířat

> Soubory > Studijní materiály > Studijní materiály předmětu FSS:ENS264 > Učební materiály > Fosfor-prezentace Soubory Dokumenty Úřední deska Studijní materiály Víc

Dvourozměrné struktury atomárních rozměrů jsou stále populárnější, protože mají řadu zajímavých fyzikální vlastností, které se podstatně liší od standardních třírozměrných struktur stejného složení. Po uhlíkovém grafenu, sulfidu molybdeničitém MoS2 a nitridu boritém NB přichází černý fosfor. Tento prvek nacházíme v různých modifikacích, které se. Fosfor. sloučeniny s vodíkem: Fosfan PH 3: bezbarvý, jedovatý plyn, páchne po česneku, silné redukční činidlo, špatně rozpustný ve vodě, fosfoniové soli; sloučeniny s kovy: Fosfidy: červený fosfor, fosfid vápenatý (Ca 3 P 2) sloučeniny s halogeny: halogeny fosforité (PX 3), fosforečné (PX 5), tetrahalogendifosfan Fosfor (z gréčtiny phosphorus - svetlo nosiaci) je chemický prvok v periodickej tabuľke prvkov, ktorý má značku P a protónové číslo 15. Ako čistá látka sa vyskytuje v niekoľkých modifikáciách. Elektrónová konfigurácia fosforu je 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 a vo valenčných p orbitáloch má tri nespárené elektróny.V zlúčeninách sa vyskytuje v oxidačných stupňoch.

Fosfor, chemický prvek P, popis a vlastnost

Barevný les

Neúměrné zátěže v podobě organických látek, dusíku a fosforu, v sedmdesátých a osmdesátých letech 20. století vedly k eutrofizaci moří, jezer a podzemních vod po celé Evropě. Hlavním zdrojem dusíku jsou hnojiva splachovaná ze zemědělské půdy, fosfor pochází z odpadních vod z domácností a průmyslu Fosfor (P, gr. φωσφόρος phōsphóros 'niosący światło', łac. phosphorus) - pierwiastek chemiczny, niemetal.Jedynym stabilnym izotopem fosforu jest 31 P.. Fosfor po raz pierwszy został wyizolowany (jako biały fosfor) w 1669. Nazwa pochodzi od zjawiska emisji słabego światła po wystawieniu na działanie tlenu VY_32_INOVACE_CH.8.13 - PRŮMYSLOVÁ HNOJIVA- prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název VM 8. ročník- Člověk a příroda - Chemie -Průmyslová hnojiva Autor VM Gabriela Nápravníková Období vytvoření VM Červen 2012 Anotac

Fosfor - Chemie - Referáty Odmaturu

 1. Fosfor dodáváme rostlinám nejčastěji ve formě koncentrovaných fosforečných kombinovaných příp. NP, PK a NPK hnojiv . Dobrá zásoba fosforu v půdě zabezpečuje nejen kvalitní výnosy, ale zajišťuje i jeho koloběh v celém potravním řetězci
 2. Prezentace zahrnuje učivo o dusíku a fosforu, vlastnostech a sloučeninách. Informace o využití a také možnosti zneužití těchto látek k válečným účelům motivují žáky k hlubšímu zájmu o učivo. Klíčová slova: dusík, fosfor, prvek, atom,.
 3. Prezentace na Fosfor 9.b. Máš nedostatek banánů ?Jak na ně? banány získáš za aktivitu na webu: vytvoř materiály, testy nebo hodnocení vyučujících

PREZENTACE KONFERENCE - fosfor

Fosfor P. výskyt: v přírodě vázaný ve sloučeninách. součást živých organismů (kosti, zuby) nejznámější formy fosforu: bílý a červený fosfor. Bílý fosfor - molekuly P₄. jedovatá, samozápalná, velmi reaktivní pevná látka. měkká nažloutlá pevná látka. uchovává se pod vodo Významné hnojivo (obsahuje fosfor a dusík). Souást vícesložkových hnojiv. Fosforenan vápenatý Ca 3 (PO 4) 2 souást nerostů fosforitu a apatitu. Lze ho také nalézt v kostech obratlovců. Fosforená průmyslová hnojiva (např. Superfosfátu), výroba fosforu, přídatná látka (aditivum) do potravin (oznaení E 341) Fosfor • pevná látka, biogenní prvek - tři modifikace (bílý, červený a černý fosfor) - bílý fosfor • tvořen tetraedry P4 • jedovatý, měkký, na vzduchu samozápalný, světélkuje, uchovává se pod vodou • použití - pyrotechnika, zápalná munice, jed na krysy, chemická zbraň - červený fosfor Fosfor. Projekt: Svět práce v každodenním životě. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0007. Aktivita č. 6: Poznáváme chemii. Prezentace č.

Po zvětrání nerostů s obsahem fosforu v půdě, se fosfor dostává do rostlin a s nimi pak do koster, zubů a výkalů obratlovců. Na korálových ostrovech v Tichém oceánu jsou významné usazeniny guana (trusu mořských ptáků s velkým obsahem fosforu). Minerály: apatit Obsahuje také vápník, draslík a fosfor. 5 JATEČNÉ MASO Hovězí maso Dělení hovězího masa Rozdělení hovězí půlky. 1.Špika krku a krk 2. Vysoké ţebro 3. Hrudí 4. Podpleþí 5. Vysoký roštěnec 6. Nízký roštěnec 7. Svíková 8. Pupeþní ţebro 9. Bok bez kostí 10. Plec 11. Kýta, vrchní šál, spodní šál a ořec

Stavba atomu Mgr. Radovan Sloup Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II CH-1 Obecná chemie, DUM č. 3 1. ročník čtyřletého studia látky jsou z atomů = nedělitelné částice (atomos = nedělitelný) nejmenší částice hmoty, mnoho druhů atomů Démokritos starověk - STAVBA ATOMU hmota se dělí na vodu. - živiny - dusík, fosfor, draslík → dusíkatá, fosforečná, draselná hnojiva a kombinovaná - nutné přesné dávkování → hrozí znečištění povrchových i podzemních vod Křemičitan

Sloučeniny fosfor

APATIT Ca 3 (PO 4) 2. biogenní materiál - součást zubů a kostí člověka. zdroj fosforu - výroba H. 3. PO. 4 (kys. fosforečné) vznik: ukládáním organických zbytků v moříc Jo, fosfor, nech ho na vzduchu se samovolně vznítí. A při tom se dá použít i jinak. Jedovatých vlastností se využívá i jinak, dá se použít i jako jed na krysy, ale zatím nevím, jak to provádějí v praxi. Pokud se však tepelně převede na červený fosfor, jsou z toho zápalky

Fosfor za vysoké teploty (okolo 1300 °C) v tavenině těká jako molekula P. 4 a je zachycován po kondenzaci ve vodě jako bílý fosfor. Při zahřívání bílého fosforu v inertní atmosféře přechází na modifikaci červeného fosforu, která má strukturu . P. n Fosforečnany a dusičnany Autor: Mgr. Marian Solčanský Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 2013, listopad minerály obsahující skupinu (PO4)3- mimo fosforečnanů se sem zařazují i arseničnany a vanadičnany často se jedná o stejný vzorec, ve kterém se pouze zaměňují fosfor s arsenem a vanadem v této řadě často dochází k tvorbě směsných krystalů.

Rastlinkarium

Fosfor - v přírodě se vyskytuje vázaný ve sloučeninách, existují dvě formy - bílý a červený fosfor Bílý fosfor je prudce jedovatá látka, na vzduchu hořlavá - samozápalná, uchovává se pod vodou. Červený fosfor není jedovatý, není samozápalný. Výroba zápalek a fosfor ve vodním prostředí zůstane, autotrofní organismy doplní zpět a někdy i N. Vzrostou tak znovu NL s, BSK 5 a po vyčerpání kyslíku i NH 3 /NH 4 +. Prostředky vložené do čištění OV jsou tak do velké míry zmařeny. Fosfor v povrchových vodách www.pmo.cz www.fosforovaplatforma.c

Fosfor z provozů povrchové úpravy kovů (ortofosfáty, fosfornany) Odpadní vody z vybraných odvětví potravinářského průmyslu. Splachy, zbytky hnojiv. Přehled dějů a procesů ovlivňujících odtokové koncentrace fosforu z čov. Potlačování zápachu na stokových sítích (železité soli Tabulky max. 6 x 5 Lépe grafy Bakalářské obory Počet Počet 100 Uchazeči Přijatí Úspěšnost (%) Uchazeči Přijatí Úspěšnost (%) akademic ký rok 2009/20 Anotace - cílem prezentace je vysvětlit význam opěrné soustavy, stavbu, spojení a genezi kostí STAVBA KOSTI kost jsou tvořena kostní tkání, ta je složena z: a) minerálních (neživých) látek - vápník, fosfor b) organických (živých) látek - kostní buňky kost je živý orgán ! STAVBA KOSTI houbovitá kost - v. Fosfor v potravinách. Fosfor pro potřeby výživy najdeme snad ve všech potravinách. Nejbohatší na fosfor jsou ořechy, luštěniny, obilniny, ovesné vločky, hnědá rýže, mléčné výrobky, vnitřnosti a maso. Projevy nedostatku a nadbytku. Máte-li pestrou stravu, projevy jeho nedostatku se u Vás asi nevyskytnou

Síra - Digitální učební materiály RV

Prvky 15. skupiny (p3 prvky - V. A skupina) N, P, As, Sb, Bi konfigurace: ns2np3 → 5 valenčních elektronů Dusík plyn ostatní pevné látky N, P Fosfor P - Phosphorus Je nekovový chemický prvek, který se hojně vyskytuje v lidském těle a v zemské kůře. Patří mezi makrobiogenní prvky. V lidském těle je zodpovědný za metabolismus kostí a zubů. Je regulován hormony. Vlastnosti fosforu Elementární fosfor se vyskytuje ve třech alotropních modifikacích: Bílý Červený.

Učebnice chemie - fosfor

SLOŽENÍ MASA Bílkoviny 15 % Tuky 41 % Voda 55 % Minerální látky: fosfor, draslík, vápník, hořčík, sodík, železo Vitamíny : B1,B2, PP, A JAKOSTNÍ TŘÍDY JAKOST MASA Základní charakteristiky Morfologická struktura chemické složení Fyzikální vlastnosti Biochemický stav Mikrobiální kontaminace Užitné vlastnosti. Bílý fosfor je tvořen tetraedry P 4.Jde o velmi reaktivní formu fosforu, na vzduchu je samozápalný a je prudce jedovatý. Je nerozpustný ve vodě, dobře se rozpouští v sirouhlíku, PCl 3, POCl 3 a SO 2.Nerozpustnosti ve vodě se využívá při skladování bílého fosforu, který se uchovává pod vodou, kde je chráněn proti oxidaci

ELU

Publikováno v Maturitní otázky z chemie, Referáty, Studijní materiály z chemie Kategorie Amoniak NH3, chemie, Dusíkatá a fosforečná hnojiva, fosfor, maturita, maturita z Chemie, maturitní otázka z chemie, Prvky 15. skupiny (dusík, referát z Chemi Když jsem byl v 2019 na dovolené, krmil automat a řádně, přesto byl fosfor furt dole. Vůbec to na jeho množství nemělo vliv. A v TinyWorld 1,5mg a bez krmení (v době dovolené). Guppy 30.11.20 20:36 : Já to netvrdím, možná máš pravdu. Na tu myšlenku mě přivedl Tvůj dnešní zápis v deníku - PO4 (fosfor) 1.5 mg/l Fosfor je minerál, který pomáhá budovat silné kosti a zuby a pomáhá uvolňovat energii z potravin. Fosfor může pocházet z červeného masa, víly, ryb, drůbeže, chleba, hnědé rýže a ovsa. Měli byste být schopni dosáhnout doporučené denní dávky fosforu udržováním zdravé, vyvážené stravy Klíčová slova: Hovězí maso, jakostní třídy a základní dělení podle ČSN Druh učebního materiálu: Prezentace ppt Hovězí maso Biologicky nejhodnotnější; získává se z jalovic (kráva do prvního otelení), krav, býků a volů (vykastrovaný býk) Maso z - jalovic: světle červené, tuk světlý až bílý volů.

Crag

prezentace-fosfor, AAA22E - Agroekologie - ČZU - Fakulta

Bílý fosfor se také využívá k výrobě farmaceutických preparátů. Schopnost samovznícení bílého fosforu při styku se vzduchem se v polovině minulého století využívalo k výrobě samozápalných leteckých pum a dělostřeleckých granátů. Zákeřnost těchto zbraní spočívala v tom, že hořící fosfor způsobuje mimořádně těžké popáleniny a špatně hojitelné. Fosfor natur (přírodní) / svítící pasta 2g. Fosforová svítící pasta. Skladem: Ano. Cena: 740 K Údržba, prezentace, ochrana a opravy hodinek. Ochranné pracovní pomůcky; Kosmetika a ochrana povrchů. anorganická chemie, výuková prezentace v prvním ročníku studi

Fosfor je kriticky důležitý pro metabolismus - Jimeto

Pomocí prezentace získávají žáci vědomosti o výskytu, přípravě, vlastnostech a užití nekovových prvků V. A podskupiny dusíku a fosforu v rozsahu základní školy. Pro větší názornost je použita řada obrázků a videa. Přesto doporučuji provést přípravu dusíku demonstračním pokusem a použít videokazetu Reakce prvků (Direkt film s. r. o., 1993). Pro řešení. Sinice (Cyanobacteria či Cyanoprokaryota) je označení pro prokaryota (organismy příbuzné bakteriím), které se vyznačují schopností fotosyntézy. Český název této skupiny pochází ze slova sinný, tedy modrý. Sinice se vyskytují hlavně ve vodě, ale lze je najít i v půdě či například na poušti. Jsou známým indikátorem znečištění koupališť a původcem řady.

Juwel rio 180

Ekologie a životní prostředí - Koloběh látek v přírodě a

Fosfor vytváří tři řady halogenidů od nichž známe všechny zástupce - PX 5, PX 3 a P 2 X 4 (tetrahalogendifosfany). Jedinou výjimkou je P 2 Br 4 , o kterém lze najít pouze pár údajů, např. v odkazu 8 Fosfor se stává odpadem nejen ve vodě, ale v potravinách, ve zboží, v průmyslových látkách Zde bude název prezentace Město dd. mm. rrrr. Last modified by Fosfor žlutý / svítící pasta 2g. Fosforová svítící pasta. Silně luminiscenční neradioaktivní barva / pasta určená pro hodinkové ručky a číselníky. Pastu lze ředit vodou. Barva: přírodní. Obsah: 2 g Doba schnutí: při pokojové teplotě 4-5 hodin v sušičce při 60 °C - 60 minut v peci při 80 °C - 45 minu

Veganská kuchařka::Křemík Výskyt křemíku: Výroba křemíku: - ppt stáhnoutPPT - Nekovy – Uhlík C PowerPoint Presentation, freeArtikle, Brno (galerie a muzea)Jan Holík – Příběhy našich sousedůPPT - Polokovy PowerPoint Presentation, free download - ID

Pak jsem dal hnojení + fosfor a nechal sedimentovat a filtrovat. Jinak stále je z filtru ticho, ťuk, ťuk Teď to vypadá zase v akváriu, jako že je tam spoustu místa V průběhu údržby jsem postřehl několik nových přírustků Mollyn ukrývajících se pod lupením Limmobia. Voda už se čistí, tak do rána bude OK. 27 11.202 Prezentace XIII Mléko jako funkční potravina Šárka Horáčková VŠHT Praha. Mléko a mléčné produkty přírodní produkt fosfor - kaseinát vápenatý), vázány na kaseinové micely nebo tukové kuličky ve formě rozpustných solí (sírany, chloridy, citráty, hydrogenfosforečnan) Otazník v nadpise článku Ing. Jindřicha Černého, Ph.D., a kolektivu z České zemědělské univerzity v Praze zveřejněného v časopise Úroda je záměrně. Hnojení jarního ječmene vyvolává mnoho otázek při stanovení dávek a termínů aplikace dusíku, síry, vápníku, mikroprvků, tak proč nepřidat ještě jeden otazník u fosforu Bílý fosfor Vlastnosti: prudce jedovatá, nažloutlá, samozápalná a velmi reaktivní látka, vytváří čtyřatomové molekuly P 4 , musí se uchovávat pod vodou Použití: k výrobě signalizační munice, zápalných prostředků a dalších sloučenin fosforu (např. kyselina fosforečná \u0018V obchodech už nejsme naštěstí odkázáni jen na běžnou světlou pšeničnou mouku. Někdy proto možná vzniká zmatek, kam jakou mouku použít. Poučíme vás, jak se v nich vyznat, jak je použít v kuchyni a které mouky upřednostnit nebo alespoň nakombinovat s běžnou bílou moukou pšeničnou tak, abychom docílili jak chutnější, tak zdravější podoby pokrmu

 • Mcdonald kupony 2017 pdf.
 • Průměrná cena plynu 2017.
 • Cooper bystřice nad pernštejnem.
 • Colonix kúra.
 • Svítící globus 40 cm.
 • Historické filmy o královnách.
 • Obsluhoval jsem anglického krále kniha.
 • Síla pozitivního myšlení norman vincent peale.
 • Celofán.
 • Plašič pavouků.
 • Blizzard account eu.
 • Ms project tutorial.
 • Soria prostějov.
 • Pohřební ústav hlavního města prahy.
 • Prášky na růst svalů.
 • Lavandula angustifolia.
 • Vynálezy roku 1967.
 • Huawei b2368 t mobile.
 • Castecne odlouceni placenty.
 • Black pudding.
 • Funkční čepice pro děti.
 • Struktura vlasu materialy.
 • Famu historie.
 • Fpv dron.
 • Kemp salzburg.
 • Jehněčí na grilu.
 • Znaky které se nesmí používat v názvech souborů ve windows.
 • Gta 4 xbox 360.
 • Kopané studny.
 • Generali online.
 • Zuii olive fair.
 • Rhinocort sprej.
 • Irma online radar.
 • Tomb raider 2016.
 • Restaurace kaštan most.
 • Může fungovat vztah bez sexu.
 • Pottinger náhradní díly.
 • Extaze a sport.
 • Modřina na varlatech.
 • Audi tt quattro.
 • Almeria letiště.