Home

Vznik života prahory

4 000 - 2 500 mil. let PRAHORY 2 500 - 590 mil.let STAROHORY Kambrium Ordovik Silur Devon Karbon Perm Trias Jura Křída Paleogén Neogén Pleistocén Holocén ČTVRTOHORY 590 - 250 mil. let NÁZORY NA VZNIK ŽIVOTA • Kreační teorie: zastávají názor, že život vznikl nadpřirozenou silou (např. zásahem Boha). Prahory (4 - 2.5 miliard ) •Země vznikla před 4.7 miliardami let. Povrch Země byl z počátku holý a pustý. Zmítal se mohutnými bouřemi a na mnoha místech prorážely proudy žhavé lávy. Láva postupně tuhla, přes utuhlou lávu se přelévala další a další a opět tuhla. Většina prahorních hornin je zcela přeměněných Archaikum (archeozoikum, prahory) je geologické období Země, které následovalo po hadaiku a předcházelo proterozoiku.Nejčastěji se datuje do doby před 4 až 2,5 miliardami let. Název archaikum zavedl v roce 1872 americký geolog James Dwight Dan Tématický celek: VÝVOJ ZEM ŽIVOTA A LOVKA Téma: VZNIK ŽIVOTA, PRAHORY, STAROHORY, PRVOHORY Roník: 9. Autor: Mgr. Martina Kopecká Základní škola Jindřicha Matiegky Mlník, příspvková organizace, Pražská 2817, 276 01 Mlník www.zsjm-me.cz tel.: 315 015 EKOLOGICKÝ PŘÍRODOPIS Tématický celek: VÝVOJ ZEM ŽIVOTA A LOVK prahory starohory COL prvotni atmosféra (bez kysliku) Vznik prvotni atmosféry a hydrosféry (obdobi bez života) První nedokonalé buñky (pñjímají hotové üstrojné látky z Okolí) Z neústrojnÿch látek v atmosféñe vznikají první ústrojné /átky Dokonalá buñka s jádrem Vznik složitéjŠích shlukú ústrojných /átek

Prahory (Archaicum) 4 mld. př.n.l. -> 2,6 mld. př.n.l. zemská kůra tenká a horká, vznik atmosféry, vznik života (asi 3,5 mld let př.n.l.) Starohory (Proterozoicum) vznik života na Zemi: asi před 2,1 miliardami let: vznik mnohobuněčných organismů. Prahory - první organismy. Starohory - rozvoj života. Prvohory - život v moři neobydlený povrch Země. Druhohory - rozvoj dinosaurů. Třetihory - rozvoj savců. Čtvrtohory - rozvoj lidské společnost Otázka: Vznik a vývoj života 2,8 mld let → prahory - 1. řasy - dělíme na 2 vývojové větve - červená větev (ruduchy) - až do dnes na nízkém stupni vývoje (chlorofyl A + D) - zelené větev - hodně se vyvíjely a z nich pravděpodobně vznikly vyšší rostliny (chlorofyl A + B PRAHORY - vznik prokaryot (řasy, bakterie, sinice) - sinice - před 3 mld.let - řasy - před 2 mld. let - 3 větve: hnědá, červená, zelená - ze zelených řas se vyvíjeli rostliny a živočichové STAROHORY - rozvoj řas, bakterií a sinic (- vznik eukaryot) PRVOHORY - přechod rostlin na souš (silur Předpokládá vznik života z neživé přírody, ale postupně vývojem na Zemi Alexandr Ivanovič Oparin (20. stol. - 1980) - sovětský biochemik Organické látky vznikaly chemickou cestou abiogenně z anorganických látek a uhlovodíků, reakci vyvolávali - silné záření, elektrické výboje, sopečné výbuchy, vyšší.

prahory: neoarchaikum: 2800 300 Vznikají první kontinenty, resp. jejich jádra-kratóny. Probíhá mohutná vulkanická činnost. Vznik života v podobě jednobuněčných organismů - bakterie, sinice či stromatolity. mesoarchaikum: 3200 400 paleoarchaikum: 3600 400 eoarchaikum: 4000 400 hadaikum Hádské období priscoan: cca 460 Vývoj života Rozvoj skupin organismů v geologických érách Prahory: vznik předpokladů života, buňka, fotosyntéza, trvání od 4600 mil. let do 2500 mil. let Starohory: jednobuněčné formy života trvání od 2500 mil. let do 570 mil. let Prvohory: rozvoj života ve vodě (věk ryb), přechod na souš, trvání od 570 mil. let do 225. Rozvoj skupin organismů v geologických érách Prahory: vznik předpokladů života, buňka, fotosyntéza, trvání od 4600 mil. let do 2500 mil. let Starohory: jednobuněčné formy života trvání od 2500 mil. let do 570 mil. let Prvohory: rozvoj života ve vodě (věk ryb), přechod na souš, trvání od 570 mil. let do 225 mil. let. Film diváky přenese do období prvohor, kdy se po dlouhém trvání poměrně jednoduchých mikroskopických forem začaly organismy překotně vyvíjet. Objevuje se až. Organismy v geologických érách • Prahory: vznik předpokladů života, buňka, fotosyntéza, od 4600 mil. let do 2500 mil. let • Starohory: jednobuněčné formy života trvání od 2500 mil. let do 570 mil. let • Prvohory: rozvoj života ve vodě (věk ryb), přechod na souš, trvání od 570 mil. let do 225 mil. le

The Ocean Collective - Hadean/Archaean - YouTube

Archaikum - Wikipedi

Vznik a vývoj života na Zemi. Příspěvky. Čtvrtohory. 17. 8. 2009 Celý příspěvek | Rubrika: Vznik a vývoj života na Zemi | Komentářů: 8 Třetihory. 16. 5. 2009 Prahory a starohory. 23. 4. 2009. Znáte něco z těchto období? Já ano, našeho učitele výtvarky.. Vznik a vývoj života na Zemi. DUM číslo 68348. Nová Prezentace seznamuje žáky se vznikem a vývojem života na Zemi. Podrobně seznamuje s jednotlivými geologickými érami ve vývoji Země (prahory-starohory-prvohory-druhohory-třetihory-čtvrtohory. Pouze okrajově se věnuje vývoji člověka jako živočišného druhu)

Historická období naší planety od prahor, starohor

Prahory. Najstaršie obdobie zeme datuje sa do obdobia pred 4600 až 3800 miliónmi rokov. Pre toto obdobie je charakteristické,vznik zemskej kôry. Pomenovanie dostalo podľa -Je obdobie po Hadaiku,ktoré najviac vystihuje vznik prvého života v podobe prvých baktérii a siníc. Dokladujú to nálezy v horninách po celom svete

Přírodopis - Období ve vývoji života na Zem

Na rozvoj života v devonu měly rozhodující vliv dvě důležité události. Byl to vznik již zmiňovaného obrovského Starého červeného kontinentu, jednak vznik rozsáhlých teplých moří s hojnými zálivy, které byly ideálním prostředím pro rozvoj obratlovců, hlavně ryb. Proto se devon často označuje jako doba ryb Archaikum (archeozoikum, prahory) je geologické období (eón) Země, které následovalo po hadaiku a předcházelo proterozoiku. Nejčastěji se datuje do doby před 3800 až 2500 miliony let. Název archaikum zavedl v roce 1872 americký geolog J. D. Dana. Vznik života je zřejmě nejdůležitější událostí tohoto období Prahory a starohory - najstaršie obdobia vývoja Zeme, trvali takmer 4 miliardy rokov, - zemská kôra sa vyvíjala a rozčleňovala. - prakontinent obklopený praoceánom, - dochádzalo k opakovanej horotvornej činnosti, - vznik biosféry - objavenie sa života, (podmienkou vzniku biosféry boli atmosféra a hydrosféra

- vznik biosféry - objavenie sa života, obeh látok - rozhodujúce množstvo kyslíka v atmosfére a primeraná teplota - sa nazýva biologický vývoj - prahory - v hydrosfére pred viac ako 3 miliardami rokov prvé formy života (baktérie, sinice objavenie sa života. PRAHORY: 1. základ zemskej kôry: čadiče → oceánska zemská kôra 2. pretavením vznik žúl → pevninská zemská kôra 3. premena → fylity, svory, ruly . STAROHORY: prakontinent + praoceán . rozpad prakontinentu a odčleňovanie jadier budúcich kontinentov. Vznik a vývoj biosféry: Biologický vývoj:.

Planeta Země - vznik života na Zemi, stavba Země Vyjmenuj, jak jdou za sebou jednotlivá období vývoje života na Zemi. Prahory, starohory, prvohory, druhohory, třetihory, čtvrtohory. Ve kterém období vývoje života na Zemi dnes žijeme (v tomto období proběhla i poslední doba ledová, začal se vyvíjet člověk) Největší skandál způsobilo Darwinovo tvrzení, že se člověk vyvinul z opice. EVOLUCE STRAROHORY PRAHORY 4 mld. let vznik života PRVOHORY 550 mil. let DRUHOHORY 250 mil. let TŘETIHORY 65 mil. let ČTVRTOHORY 2 mil. let PRVOHORY Éra trilobitů Moře ovládli hlavonožci, trilobiti, lilijice Prahory (3,8-2,5 mld.) prekambrium Vývoj života v jednotlivých geologických obdobích Prahory-vznik života před 3,8 až 3,5 mld. let - vytvoření prokaryotní buňky (bakterie, sinice) Starohory - rozpad superkontinentu Rodinie - teplé podnebí následováno velkým ochlazením -největší kontinentální zalednění v historii Zem

vznik geosfér, bez výskytu života; Prahory. první vyvřelé horniny, první pevnina. jednobuněčné bakterie a sinice. produkce kyslíku. Starohory. buňky s pravým jádrem. první mnohobuněčné organizmy v moři. Prvohory Vznik a vývoj Země a života na Zemi - základní strukturní jednotkou vesmíru je galaxie (asi 100 mld. hvězd) - z hvězdných soustav - 1 až 2 hvězdy, planety, měsíce, komety, meteory, mezihvězdný prach - Mléčná dráha - asi 150 mld. hvězd - vznik -asi před 15 mld lety - velký třes

Vznik života na Zemi . Sluneční soustava a Země vznikla asi před 4,8 miliardy let. 5 geologických období: Prahory (vznik života) Prvohory (život v mořích a postupně přechod na souš) Druhohory (dinosauři) Třetihory (obratlovci a savci) Čtvrtohory (člověk) Život vznikl v oceánech asi před 3,8 miliardy le Prahory ( archeozoikum ) ? až. 2 600 000 000: Země již zchladla - nejstarší dodnes dochované horniny. Vznikala jádra dnešních kontinentů - Některé oblasti byly vyzvedávány a jiné klesaly. Fáze vzniku a vývoje Země, atmosféry a hydrosféry. Bakterie, sinice. Starohory ( proterozoikum ) 2 600 000 000. až 570 000 00 Paleozoikum (iné názvy: prvohory, starovek Zeme, zriedkavo: primér, nevžitý tvar: prvovršie) je geologická éra, spadajúca pod eón fanerozoikum s trvaním približne 291 mil. rokov. Je to najstaršia časť fanerzoika, po nej nasledovalo mezozoikum.Jeho základňa je definovaná súvrstvím pobrežnej čiary polostrova Burin (južný Newfoundland, Kanada, blízko mesta Fortune. Předgeologické období - vznik prvotní zemské kůry - prvotní atmosféry - Prvotní hydrosféra - Období bez života. Prahory stále vulkanická činnost. vyšší teplota. atmosféra: H2O, CO2, CO, jedovaté plyny (methan, amoniak, dusík), O2 nebyl nebo jen minimum. UV záření, sopečná činnost, meteority, blesky Vznik života

Archaikum (archeozoikum, prahory) je geologické období (eón) Země, které následovalo po hadaiku a předcházelo proterozoiku. Vznik života (biogeneze) je v současnosti ne zcela vyjasněná událost, během které se z neživé hmoty stala hmota živá, jež se začala rozmnožovat, vyvíjet a přeměňovat svoje okolí Prvohory. Prvohory sa vyznačujú rozvojom života.. Prvohory sa rozdeľujú na tieto obdobia: Kambrium, Ordovik, Silúr, Devón, Karbón, Perm. Znaky Prvohôr: Rozsiahla horotvorná činnosť , ktorá spôsobila vznik vysokých pohorí. Magmatická činnosť. Premena horní prahory. starohory. prvohory. druhohory. třetihory. čtvrtohory. bez výskytu života vznik Země-dopadem menších kosmických těles na Zemi vznik Měsíce -srážkou Země s obrovským kosmickým tělesem prvotní atmosféra. Vznik života je nejdůležitější událostí tohoto období. První doklady života (fosilní bakterie a sinice) jsou nalézány v nejstarších známých horninách po celém světě. Život vznikl v praoceánech. Neústrojné látky se vody dostaly pravděpodobně s rozsáhlými dešti¨

Rozvíjení života | Vesmir a jeho tajemství

Vznik a vývoj života Studijni-svet

Vývoj země a života, původ a vývoj člověka - DobréZnámky

 1. 3 Vznik jednoduchých anorganických (neústrojných) látek. 7 Vznik atmosféry obsahující kyslík. 1 Země bez života, zemský povrch vystaven silnému UV záření. 8 Vznik ochranné ozonové vrstvy. 5 Vznik prvních - velmi primitivních - organismů. 2 Milióny let intenzivního deště daly vznik hydrosféře (praoceánu)
 2. 4.0 miliard let - PRAHORY - vznik života na Zemi, atmosféry, koacervát, komunikace mezi buňkami, mikroby: zirkon (Kanada, Austrálie) 3.5 miliard let - mikroorganismy - baktérie a sinice: jižní Afrika - Onverwacht, Austrálie - Warrawoona. 3.4 miliard let - stromatolity, první makroskopické doklady existence života: Austrálie (Fig Tree
 3. Vápence, vznik čierneho uhlia Vápence, dolomity Vznik hnedúho uhlia, ropy, zemného plynu Štrk, piesok, spraš, pôda Vznik života - biosféry. Vývoj živej hmoty - biologický vývoj. Obeh látok v prírode - fotosyntéza a rozklad odumretých tiel rias baktériami. Vývoj obojživelníkov: Dvojdyšné ryby mali a
 4. Vývojem života na Zemi se zabývá vědní obor PALEONTOLOGIE. Vývojem zemské kůry pak HISTORICKÁ GEOLOGIE, která podává informace o stáří jednotlivých horninových vrstev. Tyto dva obory spolu úzce spolupracují v datování vývoje života na Zemi, protože hloubky, ve které jsou jednotlivé zkameněliny nacházeny můžeme určit jejich stáří
 5. ulost planety Země do řady časových (geologických) období podle událostí, které se v tomto období staly

Vznik a vývoj života na Zemi Maturitní otázky z biologie

I. prahory Vznik předpokladů života -vznik organických látek - vznik buňky: bakterie -sinice (před více než vývoj fotosyntézy,uvolňování energie 3mld.let) 2640 II. starohory Nejjednodušší formy života - jednobuněčné 1100 III. prvohory Rozvoj života ve vodě a později na souší (až stromovit 1) Prahory - vznik života 2) Starohory - bezobratlí 3) Prvohory - hlavonožci, ramenonožci (ryby, obojživelníci, plazi) - na konci 4) Druhohory - ještěři, ptáci, savci 5) Třetihory - rozvoj savců - antropoidní opice 6) Čtvrtohory - vývoj člověka, střídání dob ledových a teplejšíc

Geologický čas - Wikipedi

Prahory, starohory, prvohory, pravěk, starověk, středověk. Přehled různých dob a jejich trvání od prahor až po moderní dobu. vznik a objavenie života - Pangea, Tethys - vznik biosféry - baktérie a sinice - prvé organizmy - horúce a vlhké podnebie, základ.. V prvohorách vznikají vápence českého a moravského krasu. Na rozvoji života v devonu měly rozhodující vliv dvě důležité události: vznik obrovského Starého červeného kontinentu a vznik rozsáhlých mělkých teplých moří s hojnými zálivy - které byli ideálním prostředím pro rozvoj obratlovců, hlavně ryb - vznik hydrosféry - Země chladla,docházelo ke srážením vodních par, mohutné srážky(déšť) na povrch · Země, vznik praoceánu- vznik života - v praoceánu, chemická evoluce (vznik aminokyselin, bílkovin, nukleových kyselin), - biologická evoluc Vznik a vývoj atmosféry planety Země II V předchozím článku byl osvětlen vznik atmosféry Země a postupné zvýšení množství kyslíku na množství 0,01 dnešní hodnoty. Tato hodnota umožnila vývoj živočichů, kteří potřebují získávat kyslík přímo

Vznik života? Jak šel čas • 4,5 až 3,8 miliardy let • Hádés - strážce podsvětí (na Zemi je peklo) • Země je horká, bombardovaná • V atmosféře hlavně oxid uhličitý, dusík, metan, pára • Vytvoření oceánů • Nejstarší vytvořené horniny z tét Prahory vznik hydrosféry ' atmosféra - jiné složení, více C02 H2, metan, amoniak, helium, málo kyslíku dochováno málo hornin, v nich první známky života . Starohory dochované stopy života organismú (chodby, otisky tél pïi lezení, stopy) Vznik fosí/i V další části práce definuje vznik života a teorie pojednávající o jeho vzniku. Je zde charakterizován vývoj rostlin, hub, živočichů a konečně i člověka. Závěr tedy patří srovnání znaků člověka s lidoopy s následným popisem procesu hominizace a sapientace Prahory - praoceánské období - prapolévka - vznik života.....konec před 2,1 miliardami let. Starohory - čas určený pro vývoj bezobratlých. Rozdělili jej na Algonkium a Huron.....konec před 1,2 milardami let. Prvohory - tvořily se hory, bezobratlé ryby a obojživelníci. Tuto dobu rozdělili na: - Kambrium - Ordovik - Silur - Devo

Archaikum - prahory se datují do doby před 4,0 až 2,5 miliardami let (Ga) a mezi nejdůležitější události patří vznik oceánů a následný výskyt bakterií a sinic. 603 707 835 info@fosilie-shop.c Prahory a starohory- Vznik a vývoj prvního života- Nejdelší období vývoje Země- Nejstarší zkameněliny bakterií a sinic- Eukaryota - zástupci řas- Vznik fotosyntézy - Ve starohorách vzniká velké množství druhů rostlin a živočichů (primitivní bezobratlí)- Stromatolit = útvary vzniklé fotosyntézou sinic (živí pouze v zátoce u pobřeží Austrálie Prvohory sa vyznačujú rozvojom života. Rozde- ľujú sa na: kambrium, ordovik, silúr, devón, kar- bón, perm. Rozsiahla horotvorná činnosť spôsobila vznik vysokých pohorí. Jej sprievodným znakom bola magmatická činnosť a premena hornín. Rozvoj živočíchov s pevnou schránkou podpo- ril vznik vápencov V prvohorách došlo ke vzniku nejrůznějších forem života. V nejsarším období převládaly řasy, později až do konce karbonu se hojně vyvíjely sporonosné výtrusné rostliny (kapradiny). Pokud tyto rostliny odumřely a více rostlinných zbytků se nahromadilo na sebe, docházelo ke zuhelnaťení, dnes využíváme karbonských.

PPT - HISTORIE ZEMĚ 1 – prahory, starohory PowerPoint

Vývoj života na Zemi 5. GEOLOGICKÉ ÉRY STAROHORY (PROTEROZOIKUM) PRAHORY (ARCHAIKUM) PREKAMBRIUM Vznik života současnost Č TVRTOHORY (KVARTÉR) TŘETIHORY (TERCIÉR) KENOZOIKUM DRUHOHORY (mezozoikum) PRVOHORY (paleozoikum) 6 Vznik a vývoj života Za čátek pravd ěpodobn ě již na konci p ředgeologického období a na po čátku prahor. 1) chemický vývoj a) vznik jednoduchých OL z AL p ůsobením vysoké teploty, ultrafialového zá ření (nebyla ozonová vrstva), elektrických výboj ů (intenzivní bou ře, sope čná činnost) Prahory diferenciace.

Vznik a vývoj života

 1. Anotace: Digitální učební materiál je určen pro seznámení žáků s geologickým vývojem České republiky. Materiál rozvíjí nové znalosti a procvičuje vědomosti z nižších ročníků
 2. erál, hornina.pptx (1235768) 8
 3. Vývoj života na Zemi 39. GEOLOGICKÉ ÉRY STAROHORY (PROTEROZOIKUM) PRAHORY (ARCHAIKUM) PREKAMBRIUM Vznik života současnost Č TVRTOHORY (KVARTÉR) TŘETIHORY (TERCIÉR) KENOZOIKUM DRUHOHORY (mezozoikum) PRVOHORY (paleozoikum) 40
 4. Prahory ( archeozoikum )? až 2,6 mld. let Fáze vzniku a vývoje Země, atmosféry a hydrosféry. Vznik bílkovin. Vznik zelených řas a fotosyntézy. Nejstarší rostliny - mořské řasy. PREKAMBRIUM Starohory ( proterozoikum ) 2,6 mld. až 570 mil. let Rozvoj mnohobuněčných organismů. Rozvoj řas a prvoků. Vznik bezobratlých. Prvohor
 5. prahory = archeozoikum, Probíhaly před 4000 miliony lety, je to nejstarší éra. Je bez života, teplota země klesá pod 1400°C, kolem Země vzniká škraloupovitý obal, ten je křehký a trhá se → vznikají základy kontinentů. Vulkanická činnost, tvoří se praoceány starohory = proteozoikum, Probíhá před 2600 miliony lety
 6. prahory, vznik života 1600 1900-3500 1 bočnice 2 stropnice 3 postranice 4 rozpěra 1 2 4 3. 10 ENERGIE Z FOSILNÍCH PALIV zářezu.Toto stěnové dobývání se rozvinulo v několik způsobů dalších. Byly vyvinuty brázdicí stroje, jejichž ozubené řezací řetězy uhelný pilíř podřezávají
 7. Uznávali opakované katastrofy ve vývoji života, při kterých se zachránily - vliv divergence a konvergence na vznik nových druhů - díky rozdílnému prostředí, do kterého se dostanou jedinci téhož druhu, může dojít k tolika přizpůsobením, že - prahory - starohory - spodn.

Vznik a vývoj života - RV

Dále se podívejte na první éry geologického období, prahory a starohory. Zde nám jde především o vznik života . Přečtěte si krátký text v učebnici na str. 106 k tomuto období a stručně si poznamenejte do sešitu Vznik a vývoj života na Zemi - studijní text k tomuto tématu najdete v učebnici na str. 103-111 - přečíst + udělat zápis do sešitu (výpisky z uč.) Geologické éry Země - stáří Země 4,5 mld. let. Předgeologické období - trvá 700 milionů let; Prekambrium (prahory a starohory = 1400 mil + 2000 mil let dalším tématem pro následující období bude Vznik a vývoj života na Zemi. Nejdříve první část, která zahrnuje prahory, prvohory a druhohory. Téma je pro 14 dní, tedy od 27.4.-10.5.2020. Udělejte si zápis do svých sešitů nebo si text nalepte a podívejte se na přiložena videa-odkazy v textu - vznik prvotní zemské kůry - prvotní atmosféra z plynů zemského nitra - prvotní hydrosféra - vznik srážením vodních par - období bez života - chemický vývoj ( z látek anorganických vznikají stále složitější látky až k organickým sloučeninám) 2.) Prahory ( archeozikum , před 4.600 milióny let Geologický vývoj České republiky Prahory - Archaikum (4000 - 2500 mil. let) předkadomské vrásnění (na konci éry) utváření prvotní zemské kůry a jader kontinentů, vyvinuly se první organické sloučeniny a koncem prahor i jednoduché organismy v Českém masivu - vznik jádrových částí Čech (hlubinné vyvřeliny - žuly) Starohory - Proterozoikum (2500 - 545.

Vývoj života. V proterozoiku sú dôkazy existencie života stále vzácne. S určitosťou je možné tvrdiť, že v tomto období existovali baktérie a sinice a predpokladá sa vznik organizmov s bunkovým jadrom, najmä rias Prahory starší mladší 1400 3970 2570 Starohory starší střední mladší pozdní 2000 570 Prvohory kambrium-st. ordovik-st. silur-st. devon- st. karbon-ml. perm-ml. 340 Druhohory trias jura křída Třetihory Čtvrtohory Vznik prvotní zemské kůry Diferenciace zems. tělesa Ne Ne pouze chemický vývoj první řasy, baktérie a sinice. PRAHORY (ARCHAIKUM) (5 - 2.5 mld. let) stromatolity, bakterie + sinice (3,7 mld); fotosyntéza, první aerobní org. 2,7 mld bakterie + sinice vznik života 4 mld ? prokaryotní org. (3,8 mld) P REKAMBRIUM (vznik zem ě - 543 mil. let) STAROHORY (PROTEROZOIKUM) (2.5 - 0.54 mld. let) rozvoj řas první mnohobu ň org. 1,2 ml - geologické éry Zeme: prahory, starohory, prvohory, druhohory, treťohory, štvrtohory Prahory a starohory (učebnica str. 68 - 69) - sú najstaršie a najdlhšie obdobie (4 miliardy rokov) - stali sa 2 významné skutočnosti: 1.) rozčlenenie zemskej kôry 2.) vznik života PRAHORY 1.) bezvodné obdobie - vznik prvej zemskej kôr Vznik a vývoj života projevy evoluce Vznik Země 4600 Ochlazení Země 4400 Prahory (Archaikum) 3900 Vznik oceánů a pevnin 3500 Vznik fotosyntézy, sinice Starohory (Proterozoikum) 2500 Kyslík v atmosféře, eukaryota 2200 řasy 700 Mnohobuněčné organismy Prvohory.

Exploze života v prvohorách: Starší prvohory - YouTub

Prvohory trvaly celkem asi 345 miliónů let. Celé toto období se dělí na 6 period : kambrium, ordovik, silur, devon (starší prvohory), karbon a perm. Kontinenty pochopitelně vypadaly zcela jinak než dneska, Alfred L. Wegener jako první vyslovil doměnku o tom, že se kontinenty vůči sobě pohybovaly Vznik a vývoj života - maturitní otázka z biologie. download Stížnost . Komentáře . Transkript . Vznik a vývoj života - maturitní otázka z biologie. Významnou skutočnosťou v tomto období bol vznik a vývoj biosfér - objavenie sa života. Predstavy o najprimitívnejších formách života sú založené len na dohade. Predpokladá sa, že živá príroda sa vyvíjala od najjednoduchšíš známych životným foriem po zložitejšie 6. Vznik a vývoj života, geologické etapy, antropogeneze Teorie o vzniku života, chemická a biologická evoluce, p řehled geologických etap a period, prahory a starohory - geologický vývoj, významné organismy, prvohory a druhohory - geologický vývoj, významné organismy, třetihory VZNIK A VÝVOJ ZEM Ě Zem ě je 3. planetou Slune ční soustavy. Zem ě je výjime čná tím, že na ní existuje život. Má se zato, že Zem ě vznikla z tzv. mezihv ězdné hmoty p ůsobením gravita čních sil před asi 4,6 mld let .Rozžhavené t ěleso postupn ě chladlo

Prahory a starohory | Biológia pre 8

Vznik a vývoj života - Digitální učební materiály RV

Prahory, Starohory, vznik života, prvotní atmosféra Rozvíjené klíčové kompetence: KP, KU Druh učebního materiálu: Pracovní list Druh interaktivity: aktivita Cílová skupina: žáci Stupeň a typ vzdělávání: ZŠ - Druhý stupeň Ročník: 9 Celková velikost: 184 kB. - vznik Země před 4,7 mld. let - teorie o vzniku života: náboženské. kosmologické. vědecké - vznik organických látek z anorganických (Oparin) - teorie o vývoji života: teorie katastrof, teorie přírodního výběru (Darwin) Etapy vývoje Země. 1. Prahory. 2. Starohory - dohromady trvaly asi 3,5 mld. le života organismů v geologické minulosti Země, společenstev organismů a zkame­ které modelují vznik tvarů typických pro stromatolity vypadá-váním částic ze suspenze, bez vlivu organických pochodů. Následně se podařilo morfologicky dokonalé stromatolity připravit i experimentálně

Vznik a vývoj života na zemi Maturitní otázky z biologie

 1. Prahory • vznik primitivního života na Zemi • před 4 až 2,5 miliardami let botany.natur.cuni.cz 3. Starohory • první živočichové • před 2,5 miliardami až 570 miliony lety ao-institut.cz 4. Prvohory • první obratlovci • před 570 až 225 miliony let www.cackon.net 5. Druhohory • rozvoj velkých plazů (dinosauři.
 2. Paleontológia - vývoj života slovom, obrazom a hrou Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe skutočný vek hornín, trilobit (prvohory), amonity (druhohory), dierkavce, prahory, starohory, prakontinent (Pangea), praoceán (Thetys), horotvorná činnosť, biosféra, • vysvetliť vznik organogénnych usadených hornín.
 3. Historii života na Zemi můžeme dle našich znalostí rozčlenit následovně: Prahory - před cca 4.6 miliardami let, výskyt praslunce a praplanet, vývoj systému planet. Starohory - před cca 2.6 miliardami let docházelo k formování atmosféry a hydrosféry, vzniku zelených řas, prvoků a bezobratlých živočichů.
 4. Existujú 2 názory na vznik Zeme a života. Náboženský - všetko stvoril Boh alebo iná nadpozemská bytosť. Táto teória sa neopiera o dôkazy, ale o vieru človeka v nadprirodzené javy a zázraky. Vedecký - všetko sa vyvinulo postupne, od najjednoduchších organizmov po najzložitejšie. Je podložený dôkazmi
 5. funguje už cca 2 miliardy let (prahory, vznik sinic) důležitá společenstva: řasy, tropické deštné lesy; podmínky fotosyntézy: světlo, energie, oxid uhličitý, voda, chlorofyl; souhrnná sumární rovnice fotosyntézy (ve skutečnosti jde o sled mnoha reakcí): 6 CO 2 + 12 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 6 O 2 + 6 H 2
 6. Autor: Róbert Čeman Názov: Živý svet - Zvieratá Vydavateľstvo: Mapa Slovakia, Bratislava Rok vydania: 1999 Edícia: Rekordy Jazyk: slovenské Počet strán.

Mineralogie - Vznik a vývoj života na Zem

O historii života na Zemi O geologické stavbě území Česka Geologie - věda o Zemi Vznik minerálů prahory 4 000 primitivní bezjaderné jednobuněčné organismy předgeologické období 4 600. 8 Procvičuj si učivo na www.skolasnadhledem.c Zem. ve vesmiru, vznik Zem. a jeji stavba ś mineralogie (nerosty, horniny, fyzikalni a chemicke vlastnosti, p.ehled nerost.) ś petrologie (vyv.ele horniny, usazene horniny, p.em.n.ne horniny) ś geologicke d.je vnit.ni a vn.j.i ś p.dy ś podzemni vody a prameny ś geografi cky vyvoj a stavba .eske republiky (.esky masiv, Karpaty) ś ekologie.

DUMY.CZ Materiál Vznik a vývoj života na Zem

 1. Archaikum = PRAHORY - vznik Země - byla tekutá, díky gravitaci se zemské jádro stalo kulovým (těžké kovy), povrch spíše silikátový, z roztavených hornin unikaly plyny a vznikla atmosféra - byla redukční (nebyl tam kyslík), obsahovala vodní páru, dusík, oxid uhličitý, oxid uhelnatý a další, časem to schladlo, voda.
 2. Vznik a vývoj života na Zemi Vytvořila Mgr. Šárka Valhová Dne Šablona byla odzkoušena dne 30.5.2013 Ročník 9. Vzdělávací oblast Přírodopis Anotace Pracovní list slouží jako textová podpora při výuce témat: Vznik a vývoj života na Zemi Použití Pracovní list slouží k písemném
 3. Vznik a vývoj Země a života na Zemi - Zeměpis - Referáty
 4. Vznik a vývoj života vznik vesmíru, sluneční soustavy a
 5. Geologické éry vývoje Země - Galakti
 6. Geologické éry vývoja Zeme - prahory
 7. Geologické éry vývoja zeme - Prahory
Prahory | Geologické éry zeme

Prahory Vývojové éry zem

 1. Referaty.sk - Biologia Vývoj Zeme (prahory, starohory ..
 2. Geologické éry vývoja zeme - Prvohor
 3. Prvohory: referá
 4. Kdy vznikl život na Zemi? Odpovědi
 5. Prahory a starohor
 6. Geologická história Zeme :: bioche
9-Pr-vyvojZemePPT - Geologické éry ve vývoji Země PowerPointEvoluce I 2007
 • Hypotecni zona prihlaseni.
 • Levné palubky česká lípa.
 • Zásadité čaje.
 • Morče kalifornská kresba.
 • 25 týden těhotenství porod.
 • Druhá dírka v uchu.
 • Kuchyňská linka černá.
 • Srážlivost krve potraviny.
 • Firma na facebooku.
 • Čaj proti plísním.
 • Pupečník akvárium.
 • Texty na dárkový poukaz.
 • Noční směny a spánek.
 • Police na obrazy.
 • Cs go knife shop.
 • Auto na dálkové ovládání bmw.
 • Stavba chaty cena.
 • Wonders boty.
 • Jízdárna hejtmánkovice svatba cena.
 • Falklandy rozloha.
 • Mantra om mani padme hum.
 • Hidradenitis suppurativa diagnostika.
 • Řezačka do panelu.
 • Ip camera to skype.
 • Anglický kokršpaněl štěně prodej.
 • Toyota yaris hybrid automat.
 • Julie adams.
 • Youtube to mp3 hd.
 • Portokavální zkraty.
 • Taxi cenik.
 • Krevní obraz rakovina.
 • Barva na vlasy ve spreji.
 • Žádost o přezkoumání rozhodnutí o ukončení studia vzor.
 • Kuchyňská linka černá.
 • Průměr tankovací pistole.
 • Homeopatika staphysagria.
 • Get element by class.
 • Tlakové láhve.
 • Vzory pro ruční pletení ke stažení.
 • Dívčí podkrovní pokoj.
 • Hoka one one prodejny.