Home

Psychologie témata

Běhejte pro zdraví svoje i planety - Provozujte plogging

Seminární práce psychologie - referáty psychologie

Psychologie - seminární práce, referáty vše najdete na webu s největší databází prací ke stažení Seminarky.c Obecná psychologie: psychika, vědomí, nevědomí, učení, paměť, myšlení, motivace, emoce, a další témata z obecné psychologie Maturitní témata. Psychologie a komunikace . 1. Předmět psychologie, její odvětví, metody, cíle. Význam psychologie pro povolání a identifikaci s rolí ZA. 2. Čití, vnímání a jejich poruchy. Psychosomatická a somatopsychická onemocnění. 3. Pozornost, představy, fantazie - jejich poruchy a význam v práci ZA Psychologická témata a vztahy se rozebírá v diskuzi na webu Vitalion. Podívejte se na rady a zkušenosti ostatních, kteří pečují o své zdraví Sociální psychologie se řadí mezi základní psychologické disciplíny, pokouší se za pomoci vědeckých metod porozumět a zároveň vysvětlit, jak je myšlení, cítění a chování jedinců ovlivňováno skutečnou, představovanou či předpokládanou přítomností druhých. Je to věda o chování, prožívání a zkušenostech jednotlivce ve společnosti

Referáty: Psychologie a Sociologie. iReferaty.cz > Referáty > Občanská nauka > Psychologie a Sociologie 1. Asertivita: 1125 slov : Asertivita by se dala do češtiny přeložit jako sebeprosazení. Autor této metody Američan A. Salter ji definoval ve významu umět něco jasně tvrdit, stát na svém slovu referáty ze psychologie. Autoři stránek Odmaturuj.cz nenesou odpovědnost za správnost ani původ uveřejněných prací

Psychologie (z řeckého ψυχή (psyché) = duševno, duch, dech a -λογία (-logia) = věda, výzkum, nauka o duševnu) je věda, která studuje lidské chování, mentální procesy a tělesné dění včetně jejich vzájemných vztahů a interakcí ( souhrnně označované jako psychika) a snaží se je popsat, vysvětlit a predikovat Web Psychologie.cz je pro lidi, kteří vědí, že se stále mají co učit. Psychologové a psychoterapeuti sdílejí se čtenáři své odborné znalosti i osobní zkušenosti formou srozumitelných článků a poutavých videoseminářů psychologie Jiří Zíka vystudoval odbornou psychologii v Brně a následně působil jako klinický psycholog. Stal se uznávaným odborníkem na hypnózu, jíž se zabývá už více než čtyřicet let

Do psychologie se dá psát v podstatě o čemkoliv. Ale psala bych něco, co tě zajímá, k čemu máš blízko protože ono to půjde lépe, než kdybys vařila totálně z vody a ještě o něčem, co Tě vůbec nezajímá. Což mi připomíná, že já mám jedno totálně, pro mě, určené nezáživné téma a odkládám to, co se dá Biologie a psychologie, postavení věd ve vztahu k vnímání osobnosti člověka - esej. Jedná se o esej na téma, jaký je vztah biologie a psychologie z pohledu vlivu genetické výbavy na osobnost člověka Vystudovala jsem obor psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a v současné době se věnuji především lektorské činnosti. Kromě toho externě spolupracuji s Pedagogickou fakultou OSU, kde vyučuji studenty speciální či sociální pedagogiky a učitelství pro I. stupeň Psychologie - Seminárky, referáty, maturitní otázky, taháky, čtenářský deník a skripta zadarmo - Studentka.c

Obecná psychologie

 1. Bakalářská práce (BP) studentů oboru psychologie vychází z Pravidel a metodických pokynů pro zpracování závěrečných prací na FF UK.. Celkový rozsah bakalářské práce je 40 stran s tolerancí +10 stran (tedy rozsah práce 72 000 - 90 000 znaků s mezerami pro celou práci) (do tohoto rozsahu nejsou započítány stránky literatury a příloh)
 2. Témata, přes která se můžeme navzájem vymezit, nám prokazují neocenitelnou službu. Vhoďte kuličku | Psychologie.cz Online přednáška: Dalibor Špo
 3. PSYCHOLOGIE DNES je časopis o mezilidských vztazích, životním stylu, společenských trendech, o sebepoznání a rozvoji osobnosti.Přináší články předních odborníků psané čtivou formou, rozhovory s kapacitami oboru z Česka i zahraničí, polemiky na aktuální témata, rady pro partnerské vztahy, výchovu i kariéru

Jsme tým lékařů, terapeutů, kosmetiček, odborníků pracujících ve zdravotnictví, v oboru fitness a ekologie. Náš web funguje od roku 1999 a patří mezi nejnavštěvovanější weby zabývající se zdravým životním stylem v ČR Možná témata prací z oboru vývojové psychologie. Analýza komunikačních dovedností dítěte s vývojovou dysfázií v kontextu školní zralosti; Aplikace vývojové psychologie do předškolního vzdělávání v ČR (Tvorba příručky pro pedagogy mateřských škol) Diagnostika komunikačních kompetencí dětí předškolního věk

Témata bakalářských a diplomových prací pro rok 2017/2018. Mgr. Andrea Beláňová, Ph.D. Konverze k náboženské skupině jako proměna identity (případová studie) Odpadlictví od náboženské skupiny jako proměna identity (případová studie) Psychická manipulace při náboru do nových náboženských hnutí (případová studie 1.4 Hlavní témata psychologie osobnosti 1.4.1 Biologická báze osobnosti - temperament 1.4.2 Rysy osobnosti 1.4.3 Motivace 1.4.4 Inteligence 1.4.5 Kognitivní stránka osobnosti - sebepojetí 1.4.6 Utváření a vývoj osobnosti 1.4.7 Lidské ctnosti a silné stránky charakteru 1.5 Perspektivy psychologie osobnosti 2 Studijní text Psychologie pro ekonomy je uren studentům celoţivotního a kombinovaného studia předm tu psychologie, zařazeného v rámci prvního semestru oboru Management. Text je tematicky rozdlen do jedenácti kapitol. V úvodní kapitole je strun vysvtlen problém fylogeneze a ontogeneze lovka, který Problematika učení byla po celé 20. století jedním z centrálních témat psychologie. Ale protože neexistovaly prostředky, které by vědcům umožnily nahlédnout do živého mozku v průběhu vykonávání psychické činnosti, mnoho vědeckých poznatků o učení bylo (a někdy stále je) čistě spekulativního rázu

Maturitní otázky > Psychologie

 1. KATEDRA PSYCHOLOGIE Témata bakalářských prací z psychologie pro AR 2020/2021 (Zadávají studenti, kteří jsou v AR 20/21 ve 2. roč. Bc. studia.) PhDr. Martina KOMZÁKOVÁ, Ph.D.: • Přechodových objekt v raném věku dítěte (téma bude blíže specifikováno po dohodě se studentem
 2. Sekce kateder pedagogiky a psychologie Pedagogická fakulta JU Dukelská 9, České Budějovice Telefon: 387 773 233, 387 773 242. Aktuality. 07.10.2020 / Průběh výuky KPE v ZS 2020/21. 30.10.2019 / Nabízená témata pro zadání bakalářských prací SOP
 3. Nová vize psychologie Autor: Hillman, James Nakladatel: Malvern EAN: 9788075302175 ISBN: 978-80-7530-217-5 Originál: Re-Visioning Psychology Překlad: Veselý, Jindřich Popis: 1× kniha, vázaná, 328 stran, česky Rozměry: 15 × 19,5 cm Rok vydání: 2020 (1. vydání
 4. Podobné jednotky. Psychologie osobnosti hlavní témata, současné přístupy / Autor: Blatný, Marek, 1965- Vydáno: (2012) Samoocena autentyczna : [co ukrywamy sami przed sobą] / Autor: Fila-Jankowska, Aleksandra Vydáno: (2009) Psychologická charakteristika osobnosti / Autor: Mikšík, Oldřich, 1930-2009 Vydáno: (2001
 5. Kategorie a témata Bibliografické údaje Název: Kniha psychologie Nakladatel: Universum EAN: 9788076173569 ISBN: 978-80-7617-356-9 Originál: The Psychology book Překlad: Buchtelová, Michaela, Mičínová, Ivana a Vochoč, Otakar Popis: 1× kniha, vázaná, 352 stran, česky.
Komunikace | Komunikační procesy, verbální a neverbální

Kniha Psychologie osobnosti: Hlavní témata, současné přístupy na www.alza.cz. Veškeré informace o produktu. Hodnocení a recenze Psychologie osobnosti:.. Témata z psychologie - Vývoj psychologie, názory na vývoj předmětu zkoumání 1. Dávná historie (duchoví, bohové) - Čína, Indie, Mezopotámie, Egypt, Antika Jevy, které si lidé nedokázali vysvětlit (strach ze smrti, přírodní jevy... apod.) Snahy o vysvětlení fungování těla - existence duše (Platón /-427-347/) Já jsem už jednou na VŠ zpracovávala do semináře psychologie Syndrom vyhoření (tzv. burn-out syndrome) a při té příležitosti jsem se dozvěděla, že tím trpí i děti, které třeba rodiče nutí k vysokým výkonům - ve sportu, ve škole (ve známkách), přičemž ony samy z toho nemají požitek a je jim to jedno MATURITNÍ TÉMATA Z PSYCHOLOGIE. Psychologie jako věda a dějiny psychologie. Terminologie, pojem, struktura, dějiny psychologie. Psychologie práce a trhu. Základní pojmy, historie oboru, činnosti a metody. Asertivita. Pojem, asertivní desatero, zásady a techniky asertivního chování Psychologie I / Psychologie osobnosti / - Témata prezentací pro semináře / navazují na povinnou literaturu ke zkoušce / Zdroj: Strnadová, V.: Kurz psychologie I. 3. vyd. Gaudeamus, Hradec Králové 2009 1. Předmět studia psychologie - str. 9 Klíčová slova Psyché, logos, specializované oblasti v psychologii

Vývojová psychologie, periodizace duševního života člověka Z animalismu na napoleonismus - seminární práce Základní pojmy psychologie - společenské věd Kognitivní psychologie je jedna z mnoha psychologických disciplín.Zkoumá vnitřní procesy a struktury zapojené v poznávání prostředí a ve výběru vhodné akce. Zabývá se tematikou pozornosti, vnímání, učení, paměti, řeči, řešením problémů, uvažováním, rozhodováním, myšlením a zpracováváním kognitivních informací obecně Možná témata prací z oboru vývojové psychologie. Analýza komunikačních dovedností dítěte s vývojovou dysfázií v kontextu školní zralosti; Aplikace vývojové psychologie do předškolního vzdělávání v ČR (Tvorba příručky pro pedagogy mateřských škol) Diagnostika komunikačních kompetencí dětí předškolního věk Zde naleznete charakteristiku sociální psychologie, možná témata vysokoškolských prací a doporučenou literaturu. 811 111 111. Jak to funguje Péče a kvalita Ceny Objednávka Kontakt Tipy Job Přihlásit se; Domů. Obor sociální psychologie Obor Sociální psychologie. je či byl řešitelem mnoha grantů (např. primární prevence, akademické psaní, kvalita výuky psychologie). Zajímají ho mimo jiné tato témata: životní spokojenost, soft-skills, akademické psaní, PhD existence, autobiografická paměť, work-life balance, myšlení a rozhodování či výzkumná metodologie

Psychologická témata a vztahy - Diskuze - Vitalion

 1. Psychologie Doporučujeme : Na maturitu z angličtiny Vás aktivní komunikativní metodou dobře připraví v jazykové škole Elvis při jejich kurzech angličtiny v Praze . Jste-li zaměstnanec, využijete spíše osvědčené firemní kurzy angličtiny v Praze konané jazykovou školou Tandem
 2. Témata psychologie(50) podle data podle titulu. Psycholog ve zdravotnictví.
 3. • sociálně-psychologická témata (např. komunikace, atribuce, rozdíly v sebeposouzení vs. posouzení druhou osobou apod.) • verbální projev z pohledu psychologických charakteristik mluvčího (např. osobnost, emoce, patologie apod.) • osobnostní kontext písemného a grafického projevu (např. grafometrie
 4. Dalších pět příspěvků zpracovává popularizující, avšak nikoli povrchní formou vybraná témata psychoanalýzy, ukazuje jejich vztah ke každodennímu životu a jejich schopnost osvětlit povahu člověka, společnosti a kultury. Jednotlivými příspěvky se prolínají ukázky z klinických případů a z literatury a srozumitelně osvětlují dané téma z pohledu různých.
 5. ární práce, referáty a další. Soubory jsou volně ke stažení bez nutnosti přihlašování, bez registrace, bez omezení jejich počtu a velikosti

Řada příspěvků zpracovává popularizující, nikoli však povrchní formou vybraná témata psychoanalýzy, ukazuje jejich vztah ke každodennímu životu a jejich schopnost osvětlit povahu člověka, společnosti a kultury. Příspěvky jsou prokládány ukázkami z literatury a z klinických případů a srozumitelně osvětlují dané téma z pohledu různých pozdějších. Zpracované otázky. Zde naleznete následující vypracované otázky: 1. Historický vývoj psychologie, psychologické školy a směry. 1) Historický vývoj psychologie, psychologické školy a směry.doc (564 kB) 2 Katedra pedagogiky a psychologie, Univerzitní náměstí 1402/2, 461 17, Liberec 1 Sídlo: Budova G, 4. patro, Univerzitní náměstí 1410/1, 461 17, Liberec 1 Sekretariát katedry: Adriana Konečná, 485 352 831, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript

Halina Pawlowská: Naštvala jsem se | Módní trendy pro ženy

Moderní psychologie Hlavní obory a témata současné psychologické vědy. Kučera Dalibor. Tištěná kniha. Brožovaná vazba. Knihu uvítají například studenti psychologie a příbuzných oborů, ale také odborníci hledající přehledný výtah z již přečtené literatury Bakalářská práce se věnuje tématu hodnotových orientací z pohledu psychologie a vlivu hodnotových preferencí na profesní aspirace studentek s různým studijním zaměřením. ( celkem nalezeno položek: 16) Nejprodávanější učebnice. Učebnice a testy právnické fakulty Kolegovi Ing.Radkovi Trnkovi, Ph.D. vyšel 24.11.2020 článek, který rozvíjí současnou diskuzi o vymezení lidského subjektu v rámci teoretické psychologie a ukazuje limity postmoderního přístupu pro pochopení lidského prožívání. Sharing policy SAGE umožňuje sdílet verzi rukopisu přijatou k publikaci (accepted version). Proto si zájemci mohou přečíst plný text

Iva Pazderková: Na Blbou blondýnu jsem háklivá | MódníJak ničíme hmyz a podřezáváme si tak pod sebou větev

Sociální psychologie - Wikipedi

Čím je psychologie písma pro nás? Grafologie vstoupila do našeho života po roce 1989. Od té doby se jí s nadšením věnujeme. Nejdříve jako studentky, poté už více než dvacet let jako lektorky u České grafologické komory. Před několika lety nás naše zkušenosti a nespokojenost se zaměňováním lidové a odborné grafologie dovedla k psychologickému vymezení oboru. Psychologie osobnosti - Hlavní témata, současné přístupy Blatný Marek. Psychologie osobnosti - Hlavní témata, současné přístupy. Blatný Marek. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 4.8 z 5 hvězdiček 4 hodnocení čtenářů Kniha Skladem 5+ ks; Doručení ZDARMA od 899. Vývojová psychologie. Individuální psychologie Hmotnost: 1,102kg Jazyk: česky Vazba: Pevná bez přebalu lesklá Datum vydání: 201502 Nakladatelské údaje: Praha, Portál, 2015 ISBN: 978-80-262-0714-6: EAN: 978802620714 Jsme učitelé, kteří se rozhodli přispět ke zvýšení prestiže svého oboru. Asociaci učitelů občanské výchovy a společenských věd jsme založili především proto, že nechceme být nadále pasivními diváky častých a ne vždy koncepčních změn, které se v našem oboru dějí

Psychopompos, středisko hlubinné psychologie, se zaměřuje na témata spojená s psychologií Carla Gustava Junga. Organizujeme sebezkušenostní semináře, přednášky na jungiánská témata, četbu odborné literatury, diskusi nad obrazy a filmy. Všemu dění je pojítkem Carl Gustav Jung, jeho psychologické výklady, přístup a. Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP navazuje na skripta Michala Miovského (2004), která vycházela z naléhavé potřeby studentů i pedagogů opírat se při zpracování a vedení kvalifikačních prací o jednotné požadavky a normy Monografie shrnuje nové poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti: temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Pozornost je věnována též otázkám osobní pohody a duchovního rozměru života. Do knihy je zařazeno i téma zcela nové: lidské ctnosti a silné stránky charakteru. Důraz je kladen na vývoj v oboru za posledních pětadvacet let Učitelství psychologie - Psychologie a její didaktika (do června 2015) Metodické pokyny katedry pedagogiky a psychologie pro vypracování a registraci kvalifikačních prací Témata bakalářských prací. Pro bakalářské práce z psychologie je doporučeno, aby hlavní text empirický orientovaných prací (pokud to vyhovuje tématu práce) byl strukturován do následujících kapitol: · Úvod · Teoretická východiska, dále vnitřně členěná na kapitoly a podkapitoly (analyticky představená klíčová témata, která odůvodňují.

Psychologie osobnosti - Hlavní témata, současné přístupy na www.ucebnice.com Monografie shrnuje nejnovější poznatky o hlavních tématech psychologie osobnosti - temperamentu, rysech, inteligenci, sebepojetí, motivaci a vývoji osobnosti. Důraz je kladen na vývoj v oboru za posledních pětadvacet let Aktuální témata v psychologii a psychoterapii. Tychonova 44/3, 160 00 Praha 6 +420 730 513 343 hradcanska@kappa-praha.c

Referáty: Psychologie a Sociologi

Psychologie - Referáty Odmaturu

MZ 2020/21 TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE VZDĚLÁVACÍ OBOR SOCIÁLNÍ ČINNOST PŘEDMĚT PSYCHOLOGIE FORMA ÚSTNÍ ZKOUŠKA 1. Komunikace 2. Osobnost klienta 3. Aktivačně motivační vlastnosti osobnosti 4. Specifika komunikace s klientem 5. Socializace, dynamika sociální skupiny 6. Pedagogická a psychologická problematika rodiny 7 Všechny informace o produktu Kniha Psychologie osobnosti - Hlavní témata, současné přístupy - Blatný Marek a kolektiv, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Psychologie osobnosti - Hlavní témata, současné přístupy - Blatný Marek a kolektiv Doporučená literatura Univerzita Palackého: Baštecká, B., Goldmann, P. (2005). Základy klinické psychologie. Praha: Portál. Baštecká a kol. (2003.

Psychologie - Wikipedi

Aplikace sociální psychologie - vybraná témata Sebeuplatnění K měření strategií sebeuplatnění byl vytvořen dotazník SAS, Strategie sebeuplatnění (Výrost, Bačová, Zelová, 1992), který vychází z předpokladu, že existují určité stabilní prvky způsobu vyrovnávání se jedince s požadavky jeho sociálního prostředí Seminář Vybrané otázky pedgogické psychologie se věnuje aktuálním otázkám výzkumu v pedagogické psychologii a to s důrazem na témata rozvoje gramotnosti a jazykových schopností v předškolním a školním věku.Seminář je koncipován tak, aby vedl studenta k identifikaci relevantního výzkumného tématu pro bakalářskou.

Leona Machálková: Jsem šprt i lajdák zároveň | MódníNerovnováha mezi přenašeči nervových vzruchů může ovlivnit

Homepage Psychologie

Zpěvák Xindl X vymaloval byt a narodila se mu holčičkaEmma Smetana: Věřím v nenáhody | Módní trendy pro ženy

Co nabízím

 • Pzkpfw iv ausf f2.
 • Modalita v češtině.
 • Špatná baterie v mobilu.
 • Brašnářství ječná.
 • Fukušima havárie video.
 • Debustrol oblečení.
 • Sleduju filmy borat.
 • Potápěčské potřeby bazar.
 • Sportovní areál hrotovice.
 • Dalmore 62.
 • Gif maker online from images.
 • Lijavec.
 • Sorelex hoji.
 • Muškaření bazar.
 • Pracovní listy angličtina barvy.
 • Airdroid download.
 • Pythagorova věta úvod.
 • Elan amphibio 16.
 • Airdrop web.
 • Ordinace v růžové zahradě epizody.
 • Sníh na moravě.
 • Požární hlásič a detektor kouře.
 • Jak probiha druhý pokus ivf.
 • Předávkování vločkovačem.
 • Tvorba webových stránek kurz.
 • Hosomaki sake.
 • Uma thurman.
 • Ddr4 32gb.
 • Boty na podpatku levně.
 • Odpovědnost za vady služeb.
 • Orsil l.
 • Milionář z chatrče ocenění.
 • Přechod k jinému operátorovi od o2.
 • Tří království.
 • Mazda tpms.
 • Sql vytvoření tabulky.
 • Target europe.
 • Borelioza následky.
 • Jak vytvořit jizvu.
 • Podací číslo zásilky ze země původu.
 • Pětiúhelník uhly.