Home

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Pro média Vláda ČR - vlada

pro uživatele drog NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI EVROPSKÉ MONITOROVACÍ CENTRUM PRO DROGY A DROGOVOU ZÁVISLOST Internetové terapeutické intervence pro uživatele drog Publikaci čtenářům předkládá Národná monitorovací Příklady dobré praxe a využití v členských státech EU ISBN 978-80. Drogy a drogové závislosti (mezioborová monografie), člen kolektivu, 2003, vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Souhrnná metodika podporovaného zaměstnávání, člen kolektivu, 2005, vydal Rytmu Národní drogový informační portál - stránky spravuje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace EMCDDA (=Evroé monitorovací středisko pro drogy a drogovou závislost) 1993; NMS ČR (Národní monitorovací středisko České republiky při Úřadu vlády ČR) 2002) • Výzkum DZ (NIDA = National Institute of Drug Abuse, USA 1974) • Klasifikace DZ - MKN chronické onemocnění CN UniData jsou od začátku koncipována tak, aby jejich výkony byly plně v souladu s definicí výkonů v adiktologických službách, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) působící pod sekretariátem Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (RVKPP)

NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 - Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 1/7 SPOLEČNÁ TISKOVÁ ZPRÁVA N ÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST Ř EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI C ENTRUM ADIKTOLOGIE P SYCHIATRICKÉ.

DROGY

Kontaktujte prosím Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (info@drogy-info.cz) pro další pomoc. Vyberte jiný jazyk Změnit jazyk. The Online Survey Tool - Free & Open. Národní stránky pro snížení rizik hazardního hraní poskytují základní orientaci v této problematice, fakta o hazardním hraní, jednoduchý test ke zjištění míry problému a v neposlední řadě i tipy pro problémové hráče a jejich blízké. Provozovatelem portálu je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti

Češi přestávají kouřit, alkoholu se nevzdávají, uvádí

Home - drogy-info.c

Kontakty - Kouření zabíj

 1. drogy-info.cz, Praha, Czech Republic. 1.9K likes. Informační portál o legálních a ilegálních drogách Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti www.drogy-info.cz www.koureni-zabiji.cz..
 2. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evroou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evroé úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost
 3. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS) je českým partnerem sítě REITOX, zřízené a podporované národními vládami a Evroou unií s cílem monitorovat situaci v oblasti psychotropních látek, připravovat podklady pro kvalifikovaná politická rozhodnutí v této oblasti na národní i evroé úrovni a vyhodnocovat jejich účinnost
 4. Při léčbě závislosti na marihuaně je vhodné kombinovat dále uvedené postupy podle okolností a individuálních potřeb. Dosáhne se tak větší efektivity léčby. Provozovatelem portálu je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Přejít na externí zdroj. Centra pomoci drogově závislým

Národní linka pro odvykání alkoholu má telefonní číslo 800 350 000, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. webynms@vlada.cz www.drogy-info.cz Prohlášení o přístupnosti Prohlášení o cookies RSS. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2010. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti . Výskyt užívání drog podle typu navštěvované školy Gymn SŠ s mat. SOU 2003 2007 2003 2007 2003 2007 Užití jakékol

Adekvátní adiktologickou pomoc je možno hledat v Mapě pomoci na webu drogy-info.cz, který provozuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, které je součástí odboru protidrogové politiky Úřadu vlády ČR. Nadále je i v době epidemie COVID-19 v provozu Národní linka pro odvykání 800 350 000 jsou uvedeny v Národní strategii 2010-2018 (Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice za rok 2009

Důležité adresy: Ministerstvo Financí | Národní stránky pro snížení hazardního hraní | Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti inagami s.r.o. | O nás | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Kontakty© 2020 / Všechna práva vyhrazena kontrola-tiketu.cz / Vytvořil Pavel Mare Česko. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti's 17 research works with 41 citations and 519 reads, including: Účinnost programů výměny sterilních jehel a. V ČR stále stoupá počet lidí zneužívajících subutex, substituční látku původně určenou k léčbě heroinové závislosti. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti odhaduje, že může jít až o 4300 lidí. Nejhůř si vede Praha, kde se počet 2700 závislých na subutexu téměř vyrovnává 2900 uživatelům heroinu

Studie zjistí výskyt nákazy mezi závislými na drogách

Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Pardubická nemocnice. Kyjevská 44 Pardubice 532 03. Tel.: +420 466 011 111 E-mail: posta.pardubice@nempk.cz Sledujte nás i n Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Úřadu vlády České republiky provozuje drogový server, který nemá v českém jazyce obdoby. Kromě vyčerpávajících informací (nejen) o marihuaně zde naleznete monitoring medií na téma drogy a novinky z drogového dění Evropy Ze zprávy, kterou každý rok vydává Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, vyplývá, že neklesá počet lidí užívajících drogu buprenorfin, která je nejrozšířenějším opiátem. Ta se v posledních letech mezi uživateli značně rozšířila, protože je levnější než heroin a zároveň se s ní nedá. Z těchto institucí se vyjádřily Nejvyšší státní zastupitelství v Brně, Institut pro kriminologii a sociální prevenci, Krajský soud v Českých Budějovicích, Úřad vlády ČR - Odbor protidrogové politiky - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti www.drogy-info.cz (v roce 2003 také na festivalech taneční 2 ZAOSTŘENO NA DROGY 3/2008 (ročník šestý) Vydává Úřad vlády ČR Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti Nábřeží E. Beneše 4 118 01 Praha 1 tel. 296 153 222 www.drogy-info.cz str. 3 2/

Výsledky zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Průměrný český adolescent hraje digitální hry v pracovní den zhruba 1,60 hodiny a o víkendu přibližně o necelou hodinu více, tedy 2,37 hodiny, uvedlo ve zprávě o studii monitorovací středisko Zdroj: Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Výroční zpráva o stavu ve věcech drogv roce 2015. V ČR se oproti roku 2014 odhadovaný počet PUD v roce 2015 mírně snížil, pokles se týká zejména uživatelů pervitinu, u uživatelů opioidů došlo k nárůstu. Nejvyšší relativní poče Mezi problémovými uživateli drog přibývá uživatelů opioidních analgetik jako je morfin nebo oxykodon. Uvádí to výroční zpráva o drogách za loňský rok, kterou dnes zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR. Meziročně podle něj přibylo i předávkování, zejména právě opioidy. Problémových uživatelů drog bylo loni. vydává Úřad vlády České republiky - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS). Poprvé byla v knižní podobě vydána v r. 2001. Zpráva se zpracovává podle osnovy zadané Evroým monitorovacím centrem pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA) se sídlem v Lisabonu. Distribuci zajišťuje vydavatel

 1. Heroin je vysoce návykovou nelegální drogou. Je užíván miliony závislých po celém světě, kteří nedokáží překonat nutkání pokračovat v každodenním užívání této drogy. Jsou si vědomi toho, že pokud přestanou, budou muset čelit děsivým útrapám abstinenčních příznaků
 2. Evroé monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost je agentura Evroé unie, která poskytuje důkazy týkající se problematiky drogové závislosti v Evropě, které se využívají při tvorbě protidrogové politiky EU
 3. Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2015, kterou vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, nabízí velmi znepokojivé statistiky. 1 100 000 Čechů pije alkohol v nadměrném množství - zvlášť u mladých lidí je konzumace alkoholu zcela obvykl

Dušan Dvořák - Wikipedi

 1. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (informační web pro odbornou i laickou veřejnost zaměřený na drogovou problematiku. Je zde mimo jiné k dispozici pravidelně aktualizovaná Mapa pomoci - adresář zařízení poskytujících pomoc a léčbu, publikace vydávané NMS zdarma ke stažení - např
 2. NÁRODNÍ PSYCHEDELICKÝ VÝZKUM. Děkujeme za Váš zájem o výzkumný projekt, sběr dat je ukončen. Cílem projektu Aplikace výzkumných metod při tvorbě návrhu systému služeb pro uživatele psychedelických látek (TJ02000156), Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti
 3. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády České republiky. Centrum adiktologie 1. LF UK a VFN. Národní protidrogová centrála SKPV Policie ČR. Národní protidrogový koordinátor. Zdroje: drogy-info.cz, ČTK, pravniprostor.c
Denně kouří 2,4 milionu ČechůZpráva: Přibylo problémových uživatelů opioidníchKontakty - Kouření zabíjí

Závislost (psychologie) - Wikipedi

je do realizace projektu zapojeno také Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti - a projekt je financován z rozpočtu Úřadu vlády České republiky. Od roku 2003 jsou pravidelně vydávány výzkumné zprávy s podrobnými výsledky české části studie (Csémy et al., 2006, Csémy et al., 2009, Chomynová et al., 2014) Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti by Vás rádo požádalo o spolupráci při propagaci evroé pilotní studie změřené na množství drog zkonzumovaných v různých skupinách populace, jejíž česká verze byla dnes spuštěna. Studii realizuje Evroé monitorovací centru

Adiktologické služby Úvodní stránk

sleduje Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které spadá pod radu vlády eské republiky pro koordinaci protidrogové politiky. Tato rada je zároveň orgánem státní správy, který uruje národní strategii protidrogové politiky v eské republice. Psychologické aspekty drogové kriminalit V souvislosti s těmito změnami se Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Národní protidrogová centrála Policie ČR a Centrum adiktologie PK 1. LF UK v Praze rozhodly vydat společné stanovisko pro potřeby médií i široké veřejnosti s cílem předejít mylným interpretacím nově definovaného.

Kontakty - Hazardní hran

Moovit vám pomáhá najít nejlepší cesty do Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti použitím hromadné dopravy a dá vám instrukce krok po kroku s aktualizovanými jízdními řády pro Autobus, Metro, Vlak nebo Tramvaj v Praha Vydal Úřad vlády České republiky - Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Plné znění Akčního plánu na stránkách NMS ZDE. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2019. Vydal Úřad vlády České republiky, 2020 - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Sweet Little Sixteen: Vychází ještě časopis Zaostřeno na drogy? PaedDr. Martina Těmínová: Ano vychází a jeho internetovou verzi najdete na www.drogy-info.cz. Připravuje ho Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Sweet Little Sixteen: Co si myslíte o organizace Rodiče proti drogám. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti upozorňuje i touto cestou služby, zapojené do studie ADI-COVID-19: věnujte prosím pozornost průběžným aktualizacím často kladených otázek - soubor FAQ ADI-COVID-19, dostupný v sadě dokumentů ke studii. V názvu souboru uvádíme datum a čas zveřejnění

Češi pijí hodně a rizikově

drogy-info.cz - Dostupné jsou tyto průzkumy

96 PSYCHIATRIE PRO PRAXI / Psychiatr. praxi 2018; 19(3): 96-100 / www.psychiatriepropraxi.cz PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY Nové psychoaktivNí látky v Evropě a Čr Nové psychoaktivní látky v Evropě a ČR Mgr. Kateřina Grohmannová1, 2, 3, doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.1, 4, 5 1Národní ústav duševního zdraví, Klecany 2Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti, Prah A to i přesto, že podle studie Hazardní hraní v České republice a jeho dopady, kterou v roce 2014 publikovalo Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, na našich hrách závislosti nevznikají 2013 - 2016 - Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, výzkumný pracovník ODBORNÁ A PUBLIKAČNÍ ČINNOST, KURZY 2017 - dosud - psychoterapeutický výcvik v rodinné terapii psychosomatických poruch, Institut rodinné terapie a psychosomatické medicín Kolik podobných lidí v Česku je, se z oficiálních statistik zjistit nedá. Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ale odkazuje na odborný odhad, který publikoval psychiatr Martin Konečný na základě pravděpodobné spotřeby odvozené z dat o dodávkách Vydává Úřad vlády České republiky Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti www.drogy-info.cz 2 Na seznam kontrolovaných látek obsažený v nařízení vlády č. 463/2013 Sb. bylo s účinností od května 2017 nově zařazeno 62 látek, 1 látka (fentermin) byla přeřazen

Závislost: co to je? NZI

 1. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ( Preston, Malinowski, Šefránek) Celopopulační studie užívání návykových látek - a postojů k němu v ČR v roce 2008 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ( Běláčková, Nechanská, Chomynová, Horáková
 2. Jméno a adresa zaměstnavatele Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády R , Nábřeží E.Beneše 4, 118 01 Praha 1 Období 09/2005 - dosud Vykonávaná pozice Odborná asistentka Jméno a adresa zaměstnavatele Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze Období 01/2003 - 07/200
 3. Obsah ZKRATKY PŘEDMLUVA EDITORŮ: Josef Radimecký, Kamil Kalina 8 10 6. LÉČBA A REHABILITACE 14 6/1 Michal Miovský: Problémy mezioborového přístupu к léčbě závislostí 15 6/2 David Bayer: Farmakoterapie závislostí, psychopatologických komplikaci a komorbidit 19 6/3 Michal Miovský, Ivana Bartošíková: Možnosti a meze psychoterapie v léčbě závislosti 25 6/4 Michal.
 4. FRIŠAUFOVÁ, Magda, Kalivodová RENATA a Nepustil PAVEL. Ženy. In Užívání drog ve skupinách s obtížným přístupem k drogovým službám.Praha: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, 2013

Aktuální zákon o konopí v ČR Legalizace

 1. NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI o stavu ve věcech drog Výroční zpráva v České republice v roce 200
 2. Mezi problémovými uživateli drog přibývá uživatelů opioidních analgetik jako je morfin nebo oxykodon. Uvádí to výroční zpráva o drogách za loňský rok, kterou dnes zveřejnilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při Úřadu vlády ČR
 3. Přes 20 tun konopných látek, asi 6,5 tuny pervitinu, necelá tuna heroinu, tuna kokainu a více než milion tablet extáze - tolik nelegálních drog loni spotřebovali lidé v Česku. V nově vydané výroční zprávě to odhaduje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Češi a Češky stále poměrně hodně užívají alkohol i tabák
 4. Český portál o drogách a související problematice je spravován Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti - členem evroé sítě REITOX. Czech National Focal Point for Drugs and Drug Addiction - member of European REITOX network
 5. 34. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, SC & C. Výsledky Národního výzkumu užívání návykových látek 2012, 2013. 35. Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, ppm factum research. Prevalence užívání drog v populaci ČR v roce 2013. 2014 Report No. 36. Van Hout MC, Bingham T

Koordinace protidrogové politiky :: Přinášíme vám

Konopné drogy se většinou řadí mezi halucinogeny, ale jejich účinky se od účinků jiných halucinogenů liší: halucinace jako takové nejsou časté, spíše dochází ke zkreslenému vnímání času a prostoru nebo ke změnám myšlení (záleží ovšem také na velikosti dávky) Praha - Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMSDZ) vyzvalo centra na pomoc závislým a jejich terénní pracovníky, aby své klienty varovali před umělými kanbinoidy. Tyto synteticky vyrobené látky, které se objevily v Moravskoslezském kraji, jsou mnohem toxičtější než přírodní konopí. Systém včasného varování upozornil na nebezpečnou drogu i.

Téměř pětina českých dětí hraje na počítači přes čtyři

Podle odhadů Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti počet uživatelů pervitinu roste i v Česku. Zatímco v roce 2003 to bylo méně než 19 000 lidí, v roce 2018 přes 33 tisíc problémových uživatelů pervitinu Národní monitorovací středisko pro drogy a závislost, zabývá se tématem - On-line závislosti mezi dětmi a mládeží: aktuální situace v ČR mjr. Mgr. Václav Písecký expert na kriminalitu páchanou prostřednictvím informačních technologi NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST¤EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Drogy a drogové závislosti mezioborov˘ pfiístup Kamil Kalina a kolektiv 2. Vedoucí národního t˘mu projektu/ Mgr. Josef Radimeck˘ fieditel sekretariátu Rady vlády pro koordinaci protidrogové politik Odbor pro koordinaci protidrogové politiky a Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti při sekretariátu RVKPP připravilo Akční plán eliminace VHC u uživatelů drog v ČR, který obsahuje soubor opatření zaměřených na prevenci, vyhledávání, diagnostiku, léčbu a následnou péči

Dědičnost látkových závislostí: podíl genetické výbavy na

Studie se provádí v 35 zemích v rámci celé Evropy. V ČR ji koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví - poznámka redakce). Tomáš Cikrt. Foto: Radek Čepelá Komise pro omamné látky úřadu OSN pro drogy a kriminalitu vyřadila konopí ze seznamu nejtěžších drog 4 prosince, 2020 Vzpomínáme na Jaroslava Skálu 27 listopadu, 2020 Hledáme novou kolegyni/kolegu 20 listopadu, 202 Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2019 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí. DROGY-INFO.CZ. Preventivních informací není nikdy dost. Pokud jde o lidské zdraví, platí to dvojnásob. O kvalitní informace se v tomto směru stará i Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, které provozuje stránky

Kontakty - Hazardní hraníHome - Kouření zabíjíAutomaty, sázení, nebo internetové hry

K akci vyzývá Čechy také Světová zdravotnická organizace (WHO). Jednou z informačních pomocí by měly být nové národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu www.alkohol-skodi.cz, které spustilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Jsou také významným zdrojem dat pro výzkumné projekty v oblasti odhadu celkové velikosti uživatelské populace, komorbidity, mortality apod. Sledování žádostí o léčbu je součástí Drogového informačního systému ČR, který koordinuje Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) 2015, kterou koncem července vydalo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti. Se závislostí na hazardu nebo s rizikovým hraním se v České republice potýká až 450 000 lidí a další statisíce lidí, kteří se ocitli v bezprostředním okolí těchto osob, jsou tímto problémem nepřímo zasaženy

 • Bylinková zahrádka z cihel.
 • Africká kopřiva pěstování.
 • Columbia river map.
 • Ochrana zahrady před psem.
 • Nikon d7200 cashback.
 • Vinna klobasa zmrazit.
 • Best new sci fi movies.
 • Japonský čaj matcha.
 • Rakovina hrdla.
 • Výměna dokladů.
 • Sada domácích zvířátek.
 • Charlotte ella gottová youtube.
 • Ifa f9.
 • Správná výška stolu a židle.
 • Lightning f 6.
 • Chlupatá housenka alergie.
 • Zateplení fasády cena.
 • Poznávání hmyzu.
 • Rodičovský příspěvek 2018 dvojčata.
 • Lego 10220.
 • Opravy mobilů ceník.
 • Bulka na dolní čelisti.
 • Princezna charlotte z cambridge narození.
 • Jak se naučit zavírat jedno oko.
 • Windows 7 nezobrazuje se plocha.
 • Kt tape full knee support.
 • Piráti lego.
 • Čtk počasí.
 • Ju v čb.
 • Springerlink.
 • Boty na podpatku levně.
 • Zkouška z českého jazyka b1 online.
 • Macbook alza.
 • Delta airlines wiki fleet.
 • Jak se zbavit ducha.
 • Pu erh účinky.
 • Ekonomické hry online.
 • Pseudonym význam.
 • Dermatologie praha 8.
 • Voyager 2 data.
 • Úbytek svalové hmoty u psa.