Home

Oceánská kůra složení

Oceánská kůra je složená převážně z tholeiitických bazaltů. Její horninové složení se dá popsat jako 16 % SiO 2 , 16 % Al 2 O 3 , 11 % Fe 2 0 3 a FeO, 11 % CaO a 9 % MgO. Průzkumem pomocí vrtů, speciálních drapáků taženými za loděmi se zjistilo, že oceánská kůra je tvořena v první fázi vrstvou sedimentů. Oceánská kůra se vyvíjí z plášťových hornin jejich parciální anatexí (částečným tavením), a má proto podstatně primitivnější složení ve srovnání s kontinentální kůrou. Přechodná kůra je charakteristická pro okraje kontinentů, například v oblasti okrajových a kontinentálních moří a vulkanických ostrovních oblouků Oceánská kůraje mnohem stabilnější než kontinentální a to jak ve složení, tak v mocnosti. Mocnost oceánské kůry je zhruba 6 - 10 km. Přechodný typ kůryse nachází v oblastech kontinentálních okrajů, kontinentálních moří a tvoří taky vulkanické ostrovní oblouky Zemská kůra je tvořena kontinentální kůží a také oceánskou kůží, proto by člověk měl vědět, z čeho je oceánská kůra vyrobena, aby plně porozuměl složení zemské kůry. Kůra je tenká vrstva hornin, které tvoří povrch Země Oceánská kůra je nejen tenčí a hustší než kontinentální kůra, a je také mnohem mladší než ona a má jiné chemické složení. Když magma z pláště země najde cestu nahoru, přichází do styku s vodou, která ji rychle ochlazuje

Oceánská kůra - Multimediaexpo

Hustota kontinentální kůry ~ 2700 kg.m-3 Oceánská kůra Složení kontinentální kůry: mafické horniny gabrového složení (hlubinný ekvivalent čediče) + 1 - 2 km mocný plášť sedimentů. Hustota oceánské kůry ~ 3000 kg.m-3 Mocnost kůry kontinentální ~35 km, min <30 km, max 70 km oceánská ~ 7 km, rozpětí 5 - 10 km. Oceánská zemská kůra - je mnohem tenčí, zaujímá asi 21% celkového objemu zemské kůry. Skládá se také ze tří vrstev: sedimentární vrstvy, vrstvy částečně zpevněných sedimentů do které proniká čedič a bazaltové (čedičové) vrstvy jejichž složení se liší od kontinentální kůry Oceánská a kontinentální kůra. Vnější část zemské kůry pokrývá planetu. Na roztaveném plášti plave složení zemské kůry. V souladu s tím je kůra rozdělena na dva typy; kontinentální a oceánská kůra. Oceánská kůra Oceánská kůra je součástí zemské kůry, která pokrývá oceánská pánve Zemská kůra je asi 30 km silná, i když na dně oceánu může být tloušťka kůry 5 kilometrů. Celá kůra zabírá pouze 1% objemu Země a může být rozdělena na: kontinentální kůru a oceánskou kůru. Části zemské kůry Oceánská kůra. Oceánská kůra je částí zemské kůry, která pokrývá oceánské pánve

Oceánská kůra je mnohem slabší než kůra pevninská. Její mocnost dosahuje kolem 6-12 km. Podle současných seismických výzkumů se skládá z několika vrstev (obrázek 5 a obrázek 6): oceánská vrstva (nejsvrchnější), je tvořena nejrůznějšími druhy recentních hlubokomořských sedimentů Oceánská kůra, která se účastní tektoniky litosférických desek, je důležitým prvkem dlouhodobých geologických cyklů. Takový je například pomalý plášť-oceánský vodní cyklus. Plášť obsahuje velké množství vody a značné množství vody vstupuje do oceánu, když se tvoří čedičová vrstva mladé kůry Oceánská kůra je svrchní část litosféry, která se nachází většinou pod hladinou oceánů či moří. Oceánská kůra zabírá 70 % zemského povrchu, čímž se stává převládající složkou Země. Oproti kontinentální kůře má menší mocnost, která se v průměru pohybuje mezi 5-10 kilometry. Je ale hustší, což ji více boří do plastické astenosféry

1 - geologie.vsb.c

 1. Zemská kůra je označení pro svrchní vrstvy planety Země složené z utuhlých hornin. Vznikla přinejmenším před 4,6 miliardami let, tedy do 150 miliónů let od vzniku Země. Zemské těleso se skládá ze tří soustředných sfér: zemské kůry, zemského pláště a zemského jádra.Hranice mezi sférami tvoří plochy nespojitosti (diskontinuity)
 2. Kontinentální kůra je částí zemské kůry, která je vyvinuta pod pevninami, její spodní hranicí je Conradova diskontinuita.Tato je však obtížně sledovatelná, neboť není souvisle vyvinutá a mívá i charakter pozvolného přechodu. Z fyzikálního hlediska je oblastí, ve které se podélné seizmické vlny šíří rychlostí nižší než 6,2 km/s
 3. pevninská kůra - vrstva granitická a bazaltická (mocnost 25 - 45. km) + místy sedimenty (mocnost 0 oceánská kůra - pouze vrstva bazaltická (mocnost 5 km) +. sedimenty (mocnost 500 - 1000 m). o vnější plášť - od Mohodiskontinuity do 400 km, místo zdroje. energie, obrovských sil a tektonických.
 4. -Zemská kůra je z 95% složena z vyvřelých hornin, zbývajících 5% zbývá na horniny usazené a přeměněné. -na povrchu pevnin i na dně oceánů převládají usazené horniny, spočívající na podkladu vyvřelých horni
 5. Kontinentální kůra je také výrazně mocnější než kůra oceánská. OCEÁNSKÁ KŮRA. KONTINENTÁLNÍ KŮRA. ASTENOSFÉRA. Skupenství: pevné. Hustota: 2,7 . g/cm. 3. Hloubka: 0 - 70 km . pod povrchem. Teplota: méně než . 1000°C. Složení kontinentální kůry je mnohem rozmanitější než u kůry oceánské, což souvisí s.
2

Zemská kůra mocnost zemské kůry oceánská 6 - 15 km pevninská 30 - 70 km složení zemské kůry horniny nerosty plyny voda s rozpuštěnými látkami [1] zemský plášť pevninská kůra oceánská kůra Co je nerost Oceánská kůra je tenčí. Když si část kůry nakreslíme trochu tlustší, třeba tady, můžeme ji označit jako kontinentální kůru, která je tlustší a má nižší hustotu než kůra oceánská. Takže kůra nakreslená touto světle zelenou barvou je kontinentální. A tato zářivě zelená je kůra oceánská. Oceánská kůra. = Zemská kůra spolu se svrchní částí zemského pláště tvoří kamenný obal Země-LITOSFÉRA ( hloubka až 410 km) - chemické složení - kyslík (50%), křemík (26%), hliník (7,5%), železo, vápník, = Vnitřní část zemského tělesa - endogenní procesy- tavení hmoty ZEMSKÁ KŮRA Kůra má rozdílné vlastnosti na kontinentech a v oceánech. V kontinentální kůře rozlišily geofyzikální výzkumy tři vrstvy. Mocnost kontinentální kůry kolísá od 25 do 80 km. Oceánská kůra má jednodušší stavbu a podstatně menší mocnost. Chybí v ní granitová vrstva. Další možností zkoumání složení.

Oceánská kůra: 0,099 % hmotnosti Země, hloubka 6-15 km. Oceánská kůra tvoří převážnou část zemské povrchu (asi 70 %) a vznikla převážně vulkanickou činností Země. V hloubkách oceánů existuje hřebenový systém o délce asi 50 000 km, kde dochází k neustálým výronům magmatu Oceánská kůra je zhruba 7 km silná a složená především z 對tmavých vyvřelých bazických hornin. Kontinentální kůra je mnohem mocnější, 35-40 km, a v horských oblastech může být dokonce tl\൵stší než 70 km. Zemská kůra je od svrchního pláště oddělena seismologicky definovanou Mohorovicicovou diskontinuitou. 6 MO - Složení zemského tělesa Studiem složení Země a neživých přírodnin se zabívágeologieRozdělění zemského tělesa 7 částí - tzv.Bullenovy zóny Rozdílné teploty, tlak, hustota 3 zákl. vrstvy Mezi nimi přechodové zóny Zemské jádro Uvnitř probíhajíendogenní pochody-> uvolňování energie na povrch Země Vnější polotekuté (2 900-5 100km) Přechodná zóna. Celá oceánská kůra vznikla a stále vzniká částečným tavením tmavých hornin (peridotitů) ze svrchního pláště. Tvoří jí hlavně bazalty neboli čediče a produkty jejich přeměny (metamorfózy). Oceánská kůra zabírá 70 % zemského povrchu, je silná v průměru 5-10 kilometrů a vyznačuje se velkou hustotou

STAVBA A SLOŽENÍ ZEMĚ- Rozlišena na 3 geosféry :jádro, zemská kůra, plášť- Metody· a) přímé - v omezené míře do zemské kůry, lomy, doly, vrty · b) nepřímé - geofyzikální- seizmická o uměle vyvolané zemětřesné vlny, náhle mění rychlost a směr pohybu => svědčí o různém složení a odlišných vlastnostech látek zemského nitra (hustota, skupenství A tady tohle je kontinentální kůra. Tloušťka, neboli to, jak hluboko můžete jít, abyste zůstali v kůře, závisí na tom, kde se nacházíte. I když víme, že blízko horkých skvrn může být oceánská kůra velmi tenká, tak většinou, když mluvíme o zemské kůře, mluvíme o něčem, co jde do hloubky 30-60 kilometrů překlad Oceánská kůra ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Oceánská kůra se tvoří na místech takzvaných středooceánských hřbetů. Geologové jim říkají také rifty, případně MORB z anglického Mid Ocean Ridge Basalts. Na otázku odpověděli RNDr. Jakub Trubač a Mgr. Viktor Goliáš, Ph.D., z geologické sekce Přírodovědecké fakulty UK Dotaz: oceánská kůra. a jsou k dispozici stále přesnější metody pro zjistění složení vzorku). Poněkud větší nepřesnost však může způsobit je-li vzorek od svého vzniku ovlivněn (například zahřátím), což může způsobit, že vyjdou i nesmyslné hodnoty - to by však měli geologové rozpoznat..

1. Pevninská ( kontinentální) kůra - mocnost 35 km, složení: usazené horniny, čedič, žula 2. Oceánská kůra - mocnost 6 km, složení: hlavně čedič, usazené horniny Složení pevného tělesa Zem To také vysvětluje fakt, že oceánská kůra je oproti kontinentální mnohem více dynamická a její nejstarší známé části jsou staré pouhých 600 milionů let. Nejčastější výskyty vulkanické činnosti se váží právě na aktivní okraje litosferických desek. Kromě nejnápadnějších projevů, jako je tvorba sopek. Složení zemské kůry Horniny versus nerosty Vznik a tvar nerostů Zemská kůra mocnost zemské kůry oceánská 6 - 15 km pevninská 30 - 70 km složení zemské kůry horniny nerosty plyny voda s rozpuštěnými látkami [1] zemský plášť pevninská kůra oceánská kůra Co je nerost Stavba a složení Země Kontinentální kůra má mnohem nižší hustotu, proto se oceánská kůra propadá do astenosféry a kontinentální naopak jakoby vystupuje nad kůru oceánskou. Kontinentální kůra je také výrazně mocnější než kůra oceánská

Petrologie - Zemské těles

Z čeho je oceánská kůra vyrobena - 2020 - Zpráv

Diagram ukazuje chemické složení Země v procentech jednotlivých prvků. vnější plášť 15%, oceánská kůra 0,099% a kontinentální kůra 0,401%. Satelitní měření jsou tak přesná, že dokáží odhalit i nepatrné nerovnosti zemského povrchu Oceánská a kontinentální kůra (litosféra) plave po plastické vrstvě - astenosféře. Chování litosféry, lze přirovnat předmětu položenému na vodu. Přiřaď k sobě odpovídající obrázky sklenic vody s ledem (A, B) a litosféry (1, 2). Své rozhodnutí zdůvodni. Řešení: A - 2, B - 1. Při zatížení zemské kůry. Zemská kůra, tvary zemského povrchu složení zemského tělesa jádro (NiFe - nikl,železo) oceánská kůra spodní vrstva: čedič, vrstva usazených hornin přechodná zemské kůra pozvolný přechod mezi oceánskou a pevninskou kůrou dělení hornin podle původ Tento web byl vytvořený jako pomůcka k hodinám přírodopisu a zároveň také jako stránky třídní, kde rodiče i žáci naleznou potřebné informace jak k výuce tak k chodu třídy a školy. Přiložené materiály a fotografie jsou zakázané dále šířit (porušení autorských práv)

Litosféra - složení zemského tělesa, endogenní procesy stavba zemského tělesa- zemské jádro, plášť a zemská kůra litosféra (zemská kůra+svrchní část svrchního pláště, pevný obal země) astenosféra (vrstva na horní hranici litosféry, kde se taví horniny) oceánská litosféra obsahuje- pevninskou, oceánskou a. Rozdíly jsou velmi výrazné. Kontinenty se skládají z mnoha různých typů hornin, ale pokud bychom je všechny rozdrtili, průměrné složení by bylo podobné žule. Naopak vrty do oceánského dna ukázaly, že pod vrstvou bahna je oceánská kůra tvořena čedičem (tmavou vulkanickou horninou) Oceánská kůra. zabírá 21% kůry. v nejhlubší části oceánu = oceánské lože. Složení: sedimenty. sedimenty smíchané s čedičem. čediče. Stáří hornin = 150 mil. let. Přechodná kůra = podmořské pánve: zabírají asi 15% zemské kůry. jsou tenčí než pevninská kůra. jsou širší než oceánská kůra. 6 -1-Epicentru Vědomí, že kůra Země reprezentuje objemem pouhých sedm desetin procenta, naznačuje, že byť jakkoliv svými vlastnostmi a vlastně i složením odlišná od zbytku Země, neovlivňuje v zásadě celkové složení Země co do obsahu hlavních prvků (Si, O, Al, Fe, Mg, Ca)

Zemské složení je značně variabilní dle toho, jaká část se zkoumá. Značně rozdílné složení vykazuje oceánská kůra od kontinentální, plášť od kůry apod. Předpokládá se, že globální zemské složení podle hmotnosti je následující geosféry Litosféra je pevný obal Země tvořený zemskou kůrou a nejsvrchnějšími vrstvami zemského pláště.Její tloušťka se pohybuje obvykle v rozpětí 70-100 km, extrémní hodnoty představují zhruba 2 km, kterých dosahuje na oceánské kůře, a 150 km, kterých dosahuje pod masívy horstev

kůra zdroj obrázku- zde ! naučit se, zopakovat: rozměry, tloušťky jednotlivých vrstev, jejich základní složení stavba země z jiného zdroje Zemská kůra zde ! učebnice - přírodopis pro 9.ročník str. 7 - zopakuj!! rozeznáváme pevninskou a oceánskou zemskou kůru pevninská kůra mívá tloušťku 30-40 km je složená shora Kontinentální kůra je částí zemské kůry, která je vyvinuta pod pevninami, její spodní hranicí je Conradova diskontinuita. Tato je však obtížně sledovatelná, neboť není souvisle vyvinutá a mívá i charakter pozvolného přechodu. Z fyzikálního hlediska je oblastí, ve které se podélné seizmické vlny šíří rychlostí nižší než 6,2 km/s a) oceánská kůra je tvořena výhradně sedimenty na mořském dně a dosahuje průměrné tloušťky 17 km b) oceánská kůra je tvořena žulami a čedičem a dosahuje průměrné tloušťky 27 km c) oceánská kůra je tvořena hlavně čedičem a tenkou vrstvou sedimentů na mořském dně a dosahuje průměrné tloušťky 7 km 11.

Stavba ZeměVznik a vývoj Země - Přehled geologie

Kontinentální kůra jako vrstva je silnější a s nižší hustotou než oceánská, což vyplývá z odlišného horninového složení. Povrch kontinentu (alespoň velká část) je nad úrovní moře. Ke kontinentu se řadí i blízké ostrovy, např. Japonské souostroví k Asii (Euroasii) oceánská kůra, počátkem šedesátých let 20. století. Sonarové průzkumy odhalily, že sopky vytvářejí té - měř souvislé hřbety, které ovinují zeměkouli stejně jako švy míček na baseball. Později se stejní vědci snažili vysvětlit, co napájí tato vybuchující horská pásma zvaná středooceánské hřbety Složení atmosféry Jedná se o směs několika plynů, které celkově tvoří vzduch. zemská kůra - SIAL • Litosféra = zemská kůra a svrchní plášť: a) pevninská kůra (mocnější až 100 km) b) oceánská kůra (slabší do 6 km) c) šelfy • Litosféra je rozlámána na desky, které se pohybují SLOŽENÍ ZEMĚ 05 DESKOVÁ TEKTONIKA 07 Z historie 07 KŮRA SVRCHNÍ PLÁŠŤ ČEDIČ OCEÁNSKÁ KŮRA. 08 B 09 ZEM - DYNAMICKÁ PLANETA které umožnily nalézt řešení. K nejvýznamnějším patřilo zmapování reliéfu dna oceánů, potvrzen

Co je Oceanic Crust Made of - Rozdíl Mezi - 202

Z geologického hlediska je to právě tato vnější vrstva, která odlišuje kontinenty od oceánů: relativně tenká oceánská kůra se skládá hlavně z bazaltů vytvořených v důsledku tání látek pláště, zatímco kontinentální kůra je tlustší a má granitové složení Oceánská zemská kůra •Menší mocnost - 6-15 km •Vyšší hustota než pevninská (podstata podsouvání oceánské desky pod •Pouze dvě vrstvy: -Chybí granitická vrstva <4>: Chemické složení ZK Pevninská ZK Oceánská ZK SiO 2 69% 48% Al 2 O 3 14% 15% FeO, Fe 2 O 3 4% 11% CaO - 11% MgO - 9% . Sedimentární vrstva ZK. Kontinentální kůra je podstatně starší než oceánská Gravitace vyvolává, teplo a jeho hloubkový gradient energeticky zajišťuje diferenciaci hmot v každém dostatečně velkém vesmírném tělese. Díky tomu má naše Země jádro z taveniny železa a niklu s obsahem síry a kyslíku Zemské složení je značně variabilní dle toho, jaká část se zkoumá. Značně rozdílné složení vykazuje oceánská kůra od kontinentální, plášť od kůry apod. Předpokládá se, že globální zemské složení podle hmotnosti je následující: Globální složení Země dle hmotnosti zastoupen

Stavba a složení Země - EDUCAnet Ostrav

Kůra kontinentálních okrajů se svým složením nejvíce blíží štítům. Alkalicko-vápenaté magmatity vznikají parciálním tavením ve spodní části kůry vytvořené v předchozích stádiích (oceánská kůra nebo kůra ostrovních oblouků s jejich sedimentačními sériemi) - Oceánská zemská kůra: povrch má tvořený sedimentární vrstvou, pod ní sedimenty postupně přecházejí v čedič a v dolní části čedičovou vrstvou, mocnost má 6-15 km - Přechodná zemská kůra: Má pouze tenkou sedimentární vrstvu a mohutnou vrstvu čedičovou. Vzniká v oblastech přechodu pevnin v oceány

Oceánská kůra bude ponořena do pláště, kde bude zahřívána a roztavena. Při oceánsko-oceánské srážce bude jedna z desek tlumena, jak je uvedeno výše. Ve srážce dvou kontinentálních krustů jsou však oba příliš lehcí na to, aby byli tlumeni. Místo toho se zmačkávají a vytvářejí pohoří jako Himaláje ZEMSKÁ KŮRA •nejsvrchnější část Země •pevninská kůra - tvoří pevniny a přilehlé části oceánů - mocnost 35-40 km - složení - žula, čedič, pískovec,usazené horniny •oceánská kůra - rozkládá se pod dny oceánů a moří - tenčí - 6-15 km - složení - čedič a usazené hornin

Rozdíl mezi oceánskou a kontinentální kůrou 201

zemská kůra. - průměrně tlustá asi 35 km, na dně oceánu třeba 8 km, v Himalájích i 80 km. - z kyslíku, křemíku, hliníku, oxidů, křemičitanů. - složení - 95 % vyvřelé horniny, na povrchu především usazené 14. a) Litosféra - zemská kůra, složení zemské kůry, pevninská kůra, oceánská kůra, přechodná kůra, litosférické desky a jejich pohyby, středooceánské hřbety s riftem. b) Slovenská republika - zeměpisná charakteristika. 15 Zemská kůra. a) pevninská - lehčí a starší, 64%, mohutnost 30-35km, ale Himaláje 75km) - usazeniny - žula - čedič b) oceánská (21%, 5-7km, těžší) - usazeniny - usazeniny + čedič - čedič c) přechodná (15%) Složení: horniny (tvořeny nerosty, nestejnorodá přírodnina), minerály Oceánská kůra je považována za mnohem tenčí a hustší než pevninská. O kůře pod oceány se tvrdí, že má průměrnou tloušťku asi 7 km a že je složena převážně z čediče a gabra, zatímco pevninská kůra je v průměru asi 35 km tlustá a skládá se hlavně ze žulových hornin, na které nasedají usazeniny

Vrstvy a složení zemské kůry / Geografie Thpanorama

oceÁnskÁ kŮra - pod oceÁny (mocnost aŽ 7 km) 1. kontinentÁlnÍ kŮra - pod pevninou (mocnost 30 - 40 km) 3. plÁŠŤ. chemickÉ sloŽenÍ zemĚ 34,6% Železo 29,5% kyslík 15,2% křemík. zemská kůra . kontinentální- ( 30- 40km (lehkými světlými hor.- živcem) oceánská- ( 5- 7 km (tmavými hor.-hl. čediče) zemský plášť . asteno= slabý, méně pevný. vnější plášť asi do 100km (pevný) vnější plášť + kůra = litosféra. astenosféra. asi do 250km. Zemské jádro. vnější jádro- tekuté- začíná v. Oceánská kůra je převážně čedičová s mocností asi 6 km. Kontinentální kůra má 3 vrstvy. Spodní čedičová, střední granitová a svrchní sedimentární. kolem 4000-5000 st.C. Ze složení železo-niklových meteoritů se předpokládá že i zemské jádro má podobné složení. Dělí se na vnitřní a vnější

Atlas hornin - horniny a jejich vlastnost

tlustá oceánská deska →NE subdukce →akrece ke kontinentálnímu okraji kontinentální vulkanismus rifty, plášťové chocholy underplating zachycení plášťových basalt. magmat na hranici plášť-kůra intruze tavenin vzniklých nízkým F extrémní chemismus (kimberlity, lamproity apod. Zatím nejhlouběji se do ní zakously vrtáky na ruském poloostrově Kola, a to celých 12 262 metrů. Kvůli nedostatkům financí bylo však jejich otáčení roku 2006 zastaveno. Dna moří, tedy oceánská kůra, jsou oproti tomu mnohem tenčí, mezi 5 až 10 kilometry, proto jsou pro hloubkové vrtání vhodnější Horninové složení litosféry Litosférické zlomy Subdukční a kolizní zóny Typy litosféry Litosféra - nejsvrchnější vrstva zemského tělesa: zemská kůra a svrchní plášť Podle mocnosti a horninového složení kůry dva typy Oceánská - pod oceány, mocnost jen 20 km (vrstva čediče) Pevninská - na pevninách a pod. Zemská kůra je nejsvrchnější částí pevného zemského tělesa. Tvoří ji dva základní typy - kůra kontinentální a kůra oceánská. K nim přistupuje ještě další typ, tzv. kůra přechodného typu. Kontinentá lní kůra je vyvinuta pod pevninou a její mocnost je asi 30 až 4 Kontinentální snídaně má ustálené složení - základem je chléb nebo pečivo, může se jednat o.. Kontinentální kůra je částí zemské kůry, která je vyvinuta pod pevninami, její spodní hranicí je Conradova diskontinuita. 1 Rozdělení kontinentální kůry. 2 Chemické složení

Oceánská kůra: základní vlastnosti, struktura a globální

 1. Zemská kůra má tloušťku od 5 do 70 km. Nejtenčí je kůra na dnech oceánů, silnější je kůra na pevnině. Nejtlustší je v oblastech hor. Oceánská kůra je svou stavbou jednodušší. Tvoří jí čediče, které nesou vrstvu usazených hornin. Svrchní kůra se dělí na svrchní (tvoří ji horniny usazené, vyvřelé
 2. Oceánská kůra se vyvíjí z plášťových hornin jejich parciální anatexí (částečným tavením), a má proto podstatně primitivnější složení ve srovnání s kontinentální kůrou. Přechodná kůra je charakteristická pro okraje kontinentů, například v oblasti okrajových a kontinentálních moří a vulkanických.
 3. 3 ZÁKLADNÍ TYPY: ZEMSKÁ KŮRA. PEVNINSKÁ ZEMSKÁ KŮRA. její mocnost je zhruba od 20 (nížiny) do 80 km (pohoří) pro ČR je (27 - 50 km), složení: čedič (bazalt), žula (granit) zde má největší mocnost a usazeniny. OCEÁNSKÁ ZEMSKÁ KŮRA. - pod mořem či oceánem, mocnost je 6 - 11 km, složení čedič a usazeniny
 4. Transcript LITOSFÉRA LITOSFÉRA 1. vnitřní stavba a složení Země: 7 zón → 3 jednotky (geosféry, obaly; na základě rychlosti pohybu zemětřesných vln; australský geofyzik Bullen,1906-76), - podle hmotnosti látek: zemské/ý/á jádro - plášť - litosféra - kůra → odlišují se svými vlastnostmi (složení, hustota, tlak, teplota) plochy diskontinuity (nespojitosti.

Oceánská kůra - Wikiwan

Kůra se také skládá z vrstev - je zde čedič, žula a sediment. Je zajímavé, že v chemickém složení kůry je 47% kyslík. Látka, v podstatě plyn, vstupuje do sloučenin s jinými prvky a vytváří tuhou kůru Start studying Litosféra. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

SLOŽENÍ ZEMSKÉ KůRY. Je to věta pravdivá? Pevninská kůra se skládá z čediče a usazeniny a oceánská kůra z čediče, usazenin a žuly. NE. E. ENDOGENNÍ SÍLY. 1. Jaký je rozdíl mezi EPICENTREM a HYPOCENTREM? hypocentrum - místo vzniku zemětřesení, epicentrum - nejbližší místo na povrchu. 2. Namaluj vrásové a. Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa Stavba zemského tělesa zemská kůra(ZK) = SiAl 5-40km chemické složení: O (kyslík) - 49%, Si (křemík) - 26%, Al (hliník) - 8%, Fe (železo) - 4% a další nerosty tvořeny sloučeninami O,Si a kovů - křemičitany (živce, slídy) nebo oxidy (křemen) Stavba zemského tělesa. Oceánská kůra:-tloušťka5-10 km.-zabírá přibližně 70 % povrchu Země.-složení: čedič. Pevninská kůra:-tloušťka: 30-70 km.-zabírá přibližně 30 % povrchu Země.-složení: čedič a žula. Průměrná hustota zemské kůry činí 2 800 / Složení Země POHYBY ZEMSKÝCH DESEK 1 Zemská kůra je rozlámána na desky, které se po Zemi pomalu pohybují. Existuje několik druhů pohybů. Pokud na sebe naráží 2 tuhé kontinentální desky žádná z nich se nechce podsunout, obě se tlačí nahoru a vzniká tak velké pohoří. Prezentace Leží před námi model zemského. Kůra Marsu je silná od 32 do 80 km. Ale přesné složení není známo. Plášť je silný okolo 1 500 až 2 000 km, je složen z křemičitých hornin. Jádro má rozměry mezi 1250km a 2000 km. Ani jeho složení zatím není přesně známo. Pravděpodobně je železné a tuhé, jinak by vytvářelo magnetismus, který ovšem nebyl.

Zemská kůra - Wikipedi

2.2 Pevninský svah. Poměrně výrazný stupeň oceánského dna. Jeho výška se pohybuje mezi 2000 m a 7000 m, šířka je od 150 do 260 km. Mívá zpravidla stupňovitý příčný profil, lze rozlišit příkřejší horní a mírnější dolní část svahu - okrajové plošiny pevninského svahu.. Jsou pro něj typické solné klenby, vulkanické tvary a tvary bahenního vulkanismu oceánská - 3 vrstvy: sedimentární (povrch), vrstva sedimentů (s čediči), čedičová (dole), mocnost 6 - 15 km, 21% objemu zemské kůry přechodná kůra zemská - 2 vrstvy: vrstva sedimentů, vrstva čedičová (mohutná), je v oblastech přechodu pevniny v oceán, 15% objemu zemské kůr Teprve mnoho let po jeho Wegenerově smrti teorii pohybu kontinentů plně zdůvodnili američtí geologové. To už se vědělo, že zemská kůra v hlubinách oceánu má odlišné složení než na kontinentu - jak už předpokládal Wegener. Mořské dno se rozpíná. Oceánská kůra se neustále obnovuje

Kontinentální kůra - Wikipedi

Oceánská kůra je slabší nežli kontinentální. Její mocnost se pohybuje kolem šesti kilometrů a to kvůli absenci žulové vrstvy, která tvoří základ kontinentů. Aby se ale vrták dostal k zemskému plášti, musí nejprve projít čtyřmi kilometry vody k mořskému dnu a posléze zdolat šest kilometrů silnou kůru Typy a složení zemské kůry. pevninská kůra - mocnost 20-80km (Mt.Everest), složena z čediče, žuly, usazenin - Sial(Si a Al) oceánská kůra - 5-7km, čedič, usazeniny - Sima (Si a Mg), je mladší, vzniká v riftových zónách (hřbet) Obrázek č. Stejné složení má i známý meteorit Murchison (dopadl 28. 11. 1969, Austrálie). Toto složení vyloučilo různé kandidáty, ale ty z Baptistiny rodiny ne. Když tuto informaci použili v počítačovém modelu, s 90 % pravděpodobností objevili objekt, který vytvořil kráter Chicxulub - uprchlíka z Baptistiny rodiny Zemské složení je značně variabilní dle toho, jaká část se zkoumá. Značně rozdílné složení vykazuje oceánská kůra od kontinentální, plášť od kůry apod. Předpokládá se, že globální zemské složení podle hmotnosti je následující: Vnitřní stavb

Jak se od sebe liší pevninská a oceánská zemská kůra

 1. Dna moří, tedy oceánská kůra, jsou oproti tomu mnohem tenčí, mezi 5 až 10 kilometry, proto jsou pro hloubkové vrtání vhodnější. Chikyū je tím nejlepším plavidlem pro takovou misi. Vrtnou soustavu dokáže spustit do hloubky 4 kilometrů a teprve tam ji začít roztáčet
 2. Zemské složení je značně variabilní dle toho, jaká část se zkoumá. Značně rozdílné složení vykazuje oceánská kůra od kontinentální, plášť od kůry apod. Předpokládá se, že globální zemské složení podle hmotnosti je následující : Globální složení Země dle hmotnosti zastoupeníprve
 3. Vlivy dobývání v nadloží závisí také na geologickém složení pohoří z hlediska stratigrafického, tektonického a hydrologického. Musíme znát geologický profil ložiskem v hlavních i uvažovaných směrech, geologický vývoj pohoří, mocnosti jednotlivých vrstev, tektonické zvláštnosti apod
 4. Zemská kůra - otázka ze zeměpisu Studijni-svet
LITOSFÉRA kamenný obal Země sféra tvořená horninami v

Chemické a mechanické vrstvy Země (video) Khan Academ

 1. Stavba zemského tělesa Studijni-svet
 2. Stavba Země Eduportál Techmani
 3. Planety - Země - Stavba nitra Zem
 4. Složení zemského tělesa - Zeměpis - Střední školy
 5. Zeptali jsme se vědců: Jak vznikla kontinentální zemská
 6. Geosféry Země, stavba a složení Země - Velkaencyklopedi
Živly Země - ZeměZemě – Wikipedie
 • Vypadám starší.
 • Jak přesunout aplikace na sd kartu samsung j5.
 • Homocystein a kyselina listová.
 • Ročníkové práce na zš.
 • Užitkový elektromobil.
 • Jak zjistit s kym si pise na instagramu.
 • Deviace bílých límečků.
 • Dub cesmínolistý.
 • Mléko při angíně.
 • Za jak dlouho vypadnou vstřebávací stehy.
 • W3 border radius.
 • Koupím sítotisk.
 • Počet krav na hektar.
 • League of legends obrázky.
 • Jak stříhat květy hortenzie.
 • Stacionární radar cena.
 • Evan spiegel hart spiegel.
 • Zatmavení skel vyhláška 2018.
 • Vonná esence do aromalamp.
 • Irsko 6. ledna.
 • The fault in our stars citáty.
 • Ergonomická myš 3m.
 • Zlatý prsten s tyrkysem.
 • Yr no olomouc.
 • Šantovka olomouc.
 • Fáze vzniku kompostu.
 • Bidet ravak.
 • Obsluhoval jsem anglického krále kniha.
 • Kusové koberce.
 • Řezané cihlové pásky.
 • Medrol pribirani.
 • Anežka česká.
 • S 21 toul sleng.
 • Almeria letiště.
 • Vývoj embrya po dnech.
 • Betonika ceník.
 • Pamlsky pro štěňata.
 • Volte samsung s8.
 • Dívčí podkrovní pokoj.
 • Dámské kotníkové plátěné tenisky.
 • Sv kateřina atributy.